2. oldal, 13087 találat, 5000 megjelenítve (0,395 másodperc)

Találatok

101. 2009-07-16 / 165. szám
[...] 2 Ficsor József 3 Lippai István és Ludmann Sándor Férfi páros 1 Mádi László Lippai István 2 Ficsor József Tölgyes István 3 Nagy Zsolt Ludmann Sándor és Helli Ist­ván Bohus Pál Női páros 1 [...] 52785728 508095 Hielt szeretne Gráciákat kerese Személyi hitel nyugdíjasoknak kor­határ és [...]
102. 1952-11-27 / 278. szám
[...] Tóth József Bogár Erzsébet Berta István Kancsal Magdolna Sell aller Antal Sotonyi Imre Mániái István Varga Jenő Becs Gyula Molnári [...] 92 73 özv Varga Gyuláné Kerese Lászlói Pózva 83 94 30 [...] Németfalu 78 85 GO Hencz István Pajor István Picsa 87 8 S 77 [...]
103. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
104. 1932-02-16 / 37. szám
1932 tebruár 16 Tisza István és a jóvátétel Poincaré a [...] ügyünket nagy mértékben liatványozza Tisza István miniszter­elnökünknek 1914 t vi juliusi [...] ta­nítói állás tölthető íie engedély kérése néjküi annál ahányszor 70 tanuló [...] lölt tanulólétszám mellett enge dély kérése nélkül betöltheti ha a község [...]
105. 1906-05-27 / 22. szám
[...] megnyitó ülésén úgyszintén a Szent István szobor leleplezési ünnepélyén és jelen [...] itátkay Lászlót a földművelésügyibe Szhiha Istvánt az Erzsébet királyné szobor­bizottságba Rátkay [...] vissza Szekszárdra Az ügyvédi kamarából Kerese Kálmán sásdi ügyvéd elhalálozván irodája [...] pénz­táros Jasek Sándor jegyző Ágoston Istvánná Ács Lipótné Alacs Zoltánná Bodnár Istvánná Borzsák Endréné Döry Laszlóné Forster [...]
106. 2010-08-04 / 180. szám
[...] si munkára A munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] és családja MEGEMLEKEZES MEGEMLÉKEZÉS GYÖRGY ISTVÁN halálának 9 évfordulójára Jucijuk Ő [...]
107. 1907-05-26 / 21. szám
[...] herczeg rendes tagul Bogyay Ferenc Kerese György dr Kovács János Márfíy Béla Nagy István Rudnyánszky Dezső báró és Vasdinnyey [...] t Távolugrás földről Első Járó István VII o t 530 centiméter [...] május 19 én Özv Cservény Ist­vánná szül Huross Rozália mint bánatos [...]
108. 1970-06-26 / 148. szám
[...] Pocsai Szabó Varga Edző Horváth István A vendégek két gyors góljára [...] Mé­száros Csáki Boros Pánczél Derűs Kerese Takács Csere Varga Deák Kulcsár [...] Góldobók Boros 10 Pánczél 5 Kerese 3 Deál 2 Csáki Derű [...]
109. 1907-12-17 / 51. szám
[...] llosvay Aladár uj Főjegyző Péchy István dr Árvaszéki elnök llosvay Ferencz Főszolgabíró Köz­ponti Madarassy István fehérgyarmati Jékey Sándor szatmári Csaba [...] Jeszenszky Béla Kovács Sándor Jékey István dr régiek Bátthy Lajos Pavela Zsigmond Galgóczy István dr Szintay Gábor Lázin Tivadar [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese tűket hat hónap alatt vagyis
110. 1951-12-06 / 284. szám
[...] A fizikai dolgozók közül Sza­bó István II műszakján kívül is öntudatos [...] 1952 évi tervért is VARGA ISTVÁN helyettes vezető Rákosi elvtárs szavai [...] NÉMETH JÓZSEF MDP titkár SIMONICS ISTVÁN ÜB titkár A nagykanizsai Üveggyár [...] zer forint körül lesz évi kerese cm a zárszámadás után A [...]
111. 1907-08-31 / 35. szám
[...] volt ame­lyen az első felköszöntőt Kerese György dr mondotta a királyra [...] Kucsó János és Szálai Galambos István paksi legények össze­verekedtek mely alkalommal [...] úgy ütötte fejbe Szabii Galambos Istvánt hogy az orvosi látlelet szerint [...] Ítélte Szép családi elet Tiborcz István pinczehelyi lakos már régebb idő [...]
112. 1953-11-12 / 265. szám
[...] Pelikán Antal Lóránt Lajos Balogh Istvánná Bercsényi Sándor Csontos Sándor Nagy [...] Reinold Bicsák László Körösi Ferenc Kerese László Úti Lajos Lands taller [...] Móricz Anna Grabant György Tóth István Simon Lajos Kiss József Imrei [...] Fapp Míhályné Redek György Herbai István Vas György Varga Gábor Dómján István Gerics Imre nak és felvilágosító [...]
113. 1942-04-30 / 97. szám
[...] i tiszti főügyész és Tarnóy István kir műszaki főtanácsos a nvir­egyházi [...] tiszti főügyész H­ 3 Tarnóy István kir műszaki főtanácsos H 4 [...] 3510 Mindenes főzőnőt jó bizonyítvánnyal kerese k Károlyi tér 5 3511 [...]
114. 1907-04-21 / 16. szám
[...] Jeszenszky Ferenc Sommsich Tihamér gróf Kerese György és Tolnay Lajos országgyűlési [...] Wosinsky szoborra újabban befolyt Bereczk István simontornyai jegyző gyűjtő ivén 20 [...] tagok Föglein Ferenc 267 Dorogi István 259 Mészáros Károly 217 Orbán [...] belügy­miniszter Az egylet elnöke Kardos István A gemenci Dunaszakasz rendezésével kap­csolatos [...]
115. 1997-02-20 / 43. szám
[...] Fej­lesztési Kft felkérésére dr Török István és Parragh Dé­nes beszélt a [...] A piaci helyzet­ről a biotermékekkel kerese kedő cég az Obanex Kft [...]
116. 1968-03-05 / 54. szám
[...] Tóth László Takács Kóma Verhás István Beer Márta Magdolna Halálesetek MettereczM [...] Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető Széli István Széchenyi utca 46 Telefon 1 [...] 29 nyugszik KEDD órakor Egyhavi kerese lükct kapják nyere­ségrészesedésként a Dalmandi [...] 300 fiatal vett részt Angyal István szekszárdi lakos az MHSZ személykocsi­ján [...]
117. 1970-09-25 / 225. szám
[...] Csonka Kelemen Nyúl Edző Galamb István Az elmúlt heti váratlan vereség [...] Szűcs Csendes Vass Edző Horváth István Javuló játékkal megérde­melten szerezte meg [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Hollósi Derűs Kerese Páncél Csáki Pastrovics Tartalékos csapattal [...] és lendületes Góllövők Pánczél 9 Kerese 3 Csáki 2 Pastro­vics Kecskeméti [...]
118. 1918-02-28 / 49. szám
[...] waggonokha rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel Debrecen Péterfia­utca tó szám [...] 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k Cim a kiadóba n [...]
119. 1953-09-18 / 219. szám
[...] Vass János Vargá József Tanai István Szá­lai Piroska Szabó Magda Szent [...] Ga­lambos László Fűzi Mária Faiét Istvánná Farkas Géza Éri Jenő Egetszégi [...] Takács József Szép Kálmán Szabó István Rosta István Török Ferenc Szép Gyula Paiánkl [...] Korcz József Czin gráber János Kerese László Bodó JánoS Kovács Ferenc [...]
120. 1969-06-26 / 145. szám
[...] Budapesti Lakás­építő Vállalatnál dol­gozni Magas kerese ti lehetőség melleti felveszünk kőműves [...] Horváth Gyula Horváth Tivadar Sztankay István Megfejtésül beküldendők a kipontozott sorok [...]
121. 1953-11-03 / 258. szám
[...] Írjanak az állandóbizottságok munkájá­ról is Kérésé László elvtárs kustány szegi levelezőnk [...] a következők elnök titkár Hurták István Molnár László Körösi Ferene Kerese László Horváth Gyula Nagy Dezső [...]
122. 1934-05-27 / 119. szám
[...] folytán közhitté teszem miszerint Veszprémi István hajduhadhazi lakos végrehajtató javára 6241 [...] kérette haladéktalanul hozza vissza Papp István puskamüves 2503 Kétszobás modern lakás [...] 177 Bejárónőt és mindenes fözőnőt kere­se k Szabolcs u 9 25 [...]
123. 1949-01-20 / 16. szám
[...] egyhangú határozattal távolítot­ták el vigh István volt Hangya Igaz gat ósági [...] szód a Hamuihoz vezet Dr Kérésé István Pál görög király ismét Szo [...]
124. 1947-07-06 / 151. szám
[...] 4 óra ílörgyár II dr Kérése István fel 4 óra Közüzemek Beenedeik [...] óra OT 1 Révész Gy István Pártnap 7 óra Budai külváros [...]
125. 1907-09-05 / 36. szám
[...] mind elsajátította A kiállítást Szent István napján igen sokan látogatták és [...] amelyen az első fel köszöntőt Kerese György dr mondotta a ki [...] I dij kiállítási ezüstérem Korsós István Díszoklevél Tolnavármegye lótenyésztési bizott­ságának csoportos [...]
126. 1969-03-24 / 68. szám
[...] ál­talános iskola udvarába vo­nultak Albert István szobrá­nak leleplezésére Beszédet mondott Benedek [...] többek között elmondotta hogy Albert Ist­ván politikai munkásságát a járás egyik [...] foly­tatta Mi büszkék vagyunk Albert Istvánra és mindazok­ra akiket képviselt büszkék [...] fejezzük ki hálánkat amikor Albert Istvánnak és az általa képviselt harcostársaknak [...]
127. 1905-12-10 / 50. szám
[...] a győri királyi ügyészséget azonnal kerese meg 7 Klesitz József v [...] bocsátkozzék a tulajdonossal 12 Hauptman Istvánnal kötött szerző­dést a v t bemutatja jóváhagyás végett Hauptmann István pápai lakónak bér­beadja a veszprémi [...]
128. 2006-08-10 / 186. szám
[...] Fe­renc Tipográfia SE 3 Szebeli István Postás Matáv SE Budapest F [...] László Építői­pari SZKI 3 Török István DEAC N 12 C 1 [...] Ágnes Diósgyőri TK 3 Vadászná Kerese Andrea Deb­receni Nagyerdő N 21 [...] 06 30 248 6646 Farkas István Horgászbolt Kisvárda Szent L utca [...]
129. 1970-11-04 / 259. szám
[...] nehéz fizi tai munkát végzők kerese e nagyobb ütemben emel­kedik majd [...] ami hozzá­szólásra késztetett Gajdó csi István elvtárs mai fel­szólalása Pontosabban a [...] a megyei pártbizottság titkára Havasi Istvánná a Kecske­méti Konzervgyár szo­cialista brigádvezetője [...] Gyuláné Rózsa János és Szabics Ist­ván A pártépítési bizottság elnöke dr [...]
130. VI. Könyvismertetés • Tavasz. Ism. Borsos István (411. oldal)
[...] megjelentek szeretete köszönete és szeretetteljes kérése hogy máskor is látogassam meg [...]
131. 1936-08-30 / 199. szám
[...] érmek pazar választékban JS Layer István órás és ékszerésznél Róm kat [...] sem mert az egész havi kerese te nem tesz annak sem [...]
132. 1957-07-04 / 154. szám
[...] Imre és Domokos Mária fia István Muesl László és Voran Magdolna [...] Ilona fia János Házasságkötések Varga István és Pocsai Zsófia Kiss Mihály [...] zsébet fia József Házasságkötések Kertész István és Savolt Zsuzsanna Kárpáti János [...] Születések Szabados Márton és Szs kerese Erzsébet fia Márt Müiáiy Háti [...]
133. 1953-09-27 / 227. szám
[...] így gyümölcsözik a kölcsön Vlasies István a bázakerettyei Gazolintelep szerelője Zajkon [...] brigádja lett az első Kiss István brigádja a harmadik negyedévi terv [...] a szántás és vetés is Kerese László A letenyei járás vezet [...] válla­lat területét Erről beszélt Vajda István Is akinek teljesítménye jelenleg 150 [...]
134. 1969-03-27 / 71. szám
[...] Budapesti Lakás­építő Vállalatnál dol­gozni Maga kerese Ü lehetőség mellett felveszünk Kőműves [...] édesapa após és nagyapa KAZMÉR ISTVÁN MÁV nyugdíjas 90 éves korában [...]
135. 1998-12-21 / 298. szám
[...] történetét feldolgozó könyv Szerzője Csöglei Ist­ván a Tolna Megyei Tűzoltószövetség el­nöke [...] nyugdíjasai neve is szerepel Csöglei István írja A tűz elleni védelem [...] képviselők meg­állapították hogy a testnevelők kerese jogos es megtiltották hogy a [...]
136. 1969-03-21 / 67. szám
[...] lehetővé tette tagjai közé dr Kerese Györgyöt a volt kormány­biztos főispánt [...] me­gyei direktórium tagjai let­tek dr Kerese György dr Fonyó Vilmos Csizmadia [...] a Sásd és Vidéke Albert István kis vaszari tanító szerkesztette de [...] felvonásos dráma 4500 Ft Pákolitz István Csertető elbeszélő költemény 4000 Ft [...]
137. 1955-07-03 / 155. szám
[...] ma délelőtt 11 órakor dr Kérésé Ist­ván aspiráns tart előadást Be­pillantás az [...] I Kovács György Pécs Dobó István U 13 Egy db 300 [...] róc 9 Petrofor IV Krizl István Pécs Almos u 14 önműködő [...] dohánygyári mun íri ko nl István gépkocsiszere Bars Ilona Kovács István n Császi Éva Horváth 10 [...]
138. 1943-06-26 / 142. szám
[...] Igaz Béla Bencze Károly Gerencsér István Kerese János nagyszerű alakítása mellett sem [...]
139. 1953-08-14 / 190. szám
[...] ez volt a vélemény Zöld István 73 éves Egy éve lépett [...] tudunk ennyit biztosí­tani aggodalmaskodik Fülöp Ist­ván a Megyei Könyvtár vezetője Nem [...] munkáját Az ünnepi beszédet Szigeti István elvtárs a megyei pártbi­zottság párt [...] E y LEVELEZŐINK ÍRÁSAIBÓL Kustánszegről Kerese László levelében a következőket Írja [...]
140. 1957-12-19 / 297. szám
[...] tlinket fejezzük ki Dr Dános István a Szegedi Postaigazgatóság helyettes vezetője [...] Varga Mária 62 éve dr Kerese Tibor József 72 éves Nagy [...] Béla éd Tóth Margit Hambarás István Já­nos és Trippe Julianna Juhász Ist­ván és Gulácsi Márta Horváth Sándor [...] Mária 58 éves özv Sin Istvánná sz Szalay Közületek figyelem kibővített [...]
141. 1932-12-29 / 294. szám
[...] mert a rendes adókon általános kerese ti adó jövedelemadó ktvüi rendkívüli [...] 5 780 10 P Miklósy Ist­ván püspök 5 750 P leik [...] P ügyv oki dr Bálint István ügyvéd 4 347 64 P [...]
142. 1970-05-07 / 105. szám
[...] Csendes Erdész Szűcs Edző Hor­váth István A halasi lányok nem bír­ták [...] Vincze Kovács Kkhalasi Spart Varga Kerese Pánczél Takács Derűs Boros Csáki [...] 4 Takács 4 Derűs 3 Kerese 3 Csáki 2 A csapat [...]
143. 2009-07-04 / 155. szám
[...] elnöke lapunk bajai terjesztésvezetője Viszmeg Istvánná Mint mondta igazi él­mény volt [...] illetve Barátság tér 18 Müller István v kategória 1 Gimi kávéház [...] Batthyány u 18 OZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Felsőfokú agrárvégzettséggel [...] és Nyiraty Brigitta Szikinger János István és Rabata Katalin MEGHALTAK Varga
144. 1949-01-07 / 5. szám
[...] vegyészmérnöke dr ÖO g ar Kérésé István Gerő Ernő elvtársat tart­ja példaképnek [...]
145. 1950-03-19 / 66. szám
[...] Vertes Ferencné 6 Siklósi dr Kérésé Ist­ván 6 Kertváros Szomoíányi And­rás Vs [...] tás Józsefné 4 OTI Radó Istvánná 4 Bányaigazgatóság Hava Jó­zsef 4 [...] Hradek Antal 4 Vágóhíd Baji István 6 Hús pari Majoros si [...] Fairkas Mihály 5 Cipőszövetkezet Sárai István 5 Dohánybeváltó Láng Györgyné 5 [...]
146. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
147. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
148. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
149. 1910-02-17 / 7. szám (44. oldal)
[...] n 3 Ukapuszta Döbrönte Ignácz István rk István Orsoly Terézia teknővájó cig 4 [...] 4 P 2 Jt Bódis István ág ev Tóth Rozália István Bognár Zsuzsa 3 Mezőlak Varga [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Körmendy Béla sk [...]
150. 1998-07-30 / 177. szám
[...] Tolna Hélix Kft Mözs Szent István u 2 sz alatti telephelyén [...] kérdéseivel javaslataival bejelentéseivel Igali Üzemvezetőségünket kerese fel Levelezési címünk 7275 Igái Szent István u 47 Telefon fax 82 [...] család 36627 MEGEMLÉKEZÉS IFJ REIZER ISTVÁN halálának egy éves évfordulójára 1972 [...]
151. 1986-04-18 / 91. szám
[...] a különböző iter mêlési rendszereken kerese tül Hz állategészségügyi helyzet megnyugtató [...] Volt szerencsénk találkozni dr Fisi István sióagárdi ál­latorvossal Mintha haza menne [...] Fotó Bakó Jenő Dr Fisi István a sióagá rdi szövetkezetben egy [...]
152. 1969-01-30 / 24. szám
[...] mások búcsúztatták Elutaztak Pécsről dr Kerese György Baranya vármegyei kor­mánybiztos Stenge [...] Budapestre utazott egészségének helyreállítása céljából Kerese és Nendvich pedig a szabad [...] Terület Parancsnokság munkaértekezletén ahol Vass István a te riileti parancsnok kiképző [...] Szervek PB titkára Takács í István alezredes a Műszaki j Magasabb [...]
153. 2010-09-03 / 205. szám
[...] és gyermeklakossága GYERMEKORVOSI ÜGYELET Szent István tér 18 Telefon 74 318 [...] si munkára Ä munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] 632 6379 Hő gyész Csögksi István Hőgyász Rózsavölgyi u 21 74 [...] mert hiányzol Nagyon MEGEMLÉKEZÉS KINCZLI ISTVÁN halálának 4 évfordulóján Szerettei MEGEMLEKEZES [...]
154. 1911-11-16 / 92. szám
[...] László Választás Pápay Károly Pápay István mözsi jegyző fia végzett kereskedelmi [...] lendületű beszédben búcsúzott a távozótól Kerese György dr a kartársak nevében [...] a kir ügyészségnél Bálesetek Nagy István decsi lakosra boreresztes közben az [...]
155. 1934-01-09 / 5. szám
[...] Nyíregyháza 1933 dec 5 BERKY ISTVÁN 86 kir bír végrehajtó Egyházak [...] B dor Széchenyi ut 90 Kerese egyszerű főzéshez értő tisz­tess ges [...]
156. 1906-03-08 / 19. szám
[...] megölte az anyját és apasági kerese tét akasztott egy előkelő ur [...] egyhangúlag fogadta el Gyászhir Kabay Istvánt és nejét súlyos csapás érte [...] németi ev ref temetőben Kabay István hosszabb ideig mint törvh állatorvos [...] szülein kívül gyászolják özv Kabay Istvánná nagyanyja özv Ba­rabás Ferenczné nagynénje [...]
157. 1950-08-30 / 201. szám
[...] üzemben a norma­rendezés általában a kerese ek emelkedését eredményezte Ter­mészetesen emögcit [...] versenyre hívta ki Hor váth István és Horváth Károly Kovács József [...] Kálmán brigádvezető Borsos Lajos Plander István Köcse Béla Németh Ferenc Markács István Szabó Gyula Sztankovics Miklós és [...]
158. 1895-10-27 / 43. szám
[...] Hupka Lajos dr bécsi ügyvéd Kerese Miklós pécsi kir törvényszéki vizsgálóbíró [...] méltó elégtételben részesittessék Csalás Bárdos István és Bárdos János decsi lakosok [...] i z t a i István és S z i t [...] Dunaföldvárott G a á 1 István ottani lakos ki minden pénzét [...]
159. 1951-11-07 / 260. szám
[...] szak végetér mérünk Mindannyian Ipacs István és Gyökön Lajos vál kíváncsiskodva [...] 10 re befejezik A jegyző István büszke öntudattal nézi köny v elkészült Ipacs István szia munkájának eredményétói Néhány hanovista [...] szárnyalták nyük után emelkedett a kerese un Valla tűk Dogy tervünket [...]
160. 1914-03-05 / 10. szám (81. oldal)
[...] V Mógor József ág ev István Kovács Zsófia 14 Mihályháza Válint [...] Ágotha kovács 15 V Varga István István Horváth Mária cseléd 16 Nagydám [...] n Paár János ág ev István Kis Zsófia 18 Nagygyimót Böröcz [...] leendő körözés illetve mény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1914 január [...]
161. 1937-02-27 / 47. szám
[...] Ezen a jogalapon léptek fel kerese tűkkel a mágnásasszony ok a [...] A juho kat terelő Magyari István juhászt a hodály ajtajában leütötték [...] ütést ő adott le Magvari Istvánra A mult év október 15 [...]
162. 1969-08-03 / 178. szám
[...] határozott és ennek tagjaivá dr Kerese György Mladencsics Sándor és Kistarr [...] vezetését el­nöki teendőinek ellátását dr Kerese Györgyre bízták Ugyanezen a tanácsülésen [...] augusztus 7 ig és Friedrich István ellenforradalmi kormánya hatalomra jutása után [...]
163. 2009-04-05 / 13. szám
[...] hu Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé­lyesen Városháza Béla király tér [...] földszint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szekszárd Szent István tér 11 13 74 505600 [...]
164. 1913-01-23 / 18. szám
[...] Petőfi u 21 szám Lakást kerese má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t Erdős Ede Kon stantinovics István Groszmann Márton Licht mann Izidor [...]
165. 1928-03-04 / 53. szám
[...] az utcát Rég elvesztett boldogságnak Kerese m az útját Valamikor réges [...] Zsigmond 25 25 P Miklóssy István Turáni Kör és Fényes Gyula [...]
166. 2010-12-13 / 289. szám
[...] az uni­ós joggal a bizottság kerese tének elutasítását javasolja az Európai [...] készül az OECD hez MIKOLA ISTVÁNT jelölik Pá­rizsba OECD nagykövetnek a [...]
167. 1937-01-03 / 2. szám
[...] kormánypárti képviselő és társai ellen Kerese lében amelyet neyében Mojzes János [...] Zsigmond dr A felszólalásokra Krátky Ist­ván dr polgármester adta meg a [...]
168. 1971-05-11 / 109. szám
[...] szavai vezették be majd Vass István muzeológus tartott érdé kés előadást [...] át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került amely [...] sérüléssel szállították kórházba A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben de különö­sen [...]
169. 1943-08-21 / 34. szám
[...] szavakkal emlékezett meg v Horthy István kormányzóhelyettesről aki úttörője volt a [...] Nevezési díj számonként 50 fillér kerese k Cím a kiadóhivatalban Kuni [...]
170. 1943-07-05 / 148. szám
[...] előadóképző tanfolyam Ez alkalommal Kállay István gimnáziumi tanár minisztériumi szakelőadó arról [...] felfonodás illetéke az alapbeadvány illetékének kerese a másod­fokú felfolyamodás az alapdvány [...]
171. 1978-09-09 / 213. szám
[...] Megtekinhető szom­bat vasárnap Mözs Szent István u 82 242 1981 ig [...] tapétázást rövid határidőre vál­lalok Farkas István kisiparos Gróf Pál u 18 [...] és re­gi művészei Szerkesztő Simon István Rendező Szegvary Menyhért Műsorvezető riporter [...] Aktuális összeállítás Hí­rek Zene hallgatóink kerese re 19 15 Német nyelvű [...]
172. 1979-03-21 / 79. szám
[...] át A direktórium tagjai dr Kerese György dr Fonyó Vil­mos Kéméndy [...] iskoláról kellene szólnunk Névadója Albert István az egy­kori kisvaszari tanító jótollú [...] nyomdá­ja itt formálódtak ólomsorokba Albert Istvánnak a proletárdik­tatúrát a nép hatalmát [...] tanítvány Most dolgozom az Albert Istvánról szóló monográfiámon Nagyon remélem hogy [...]
173. 1906-05-24 / 21. szám
[...] László a földmivelésügyi bizottságba Szluha István a naplóbiráló bizottságba ifj Wéber [...] ügyvédi kamara közhirré teszi hogy Kerese Kálmán sásdi ügyvédet elhalálo­zása folytán [...]
174. 1989-12-04 / 287. szám
[...] 4 Balogh Ta­kács D 7 Kerese Mendel 2 Szek­szárd Szabó 8 [...] PVSK 83 59 Fotó Bencze István Mészáros a labdával lepattanót szerez [...] előteremtésében Sőt a díj­kiosztón Réti István az NSZK beli cég magyarországi [...] a legjobb játékos különdíját Porga István ASE a rendező egyesület legjobbjának [...]
175. 1970-09-19 / 220. szám
[...] Király Riegler Szűcs Edző Horváth Ist­ván A MÁV javuló játékot nyújtott [...] Füstös Uher csák Edző Kovács Ist­ván A Bajai Fehérneműgyár együttese lelkes [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Pánczél Derűs Kerese Bajusz Deák Csáki Csere Takács [...] Góldobók Pánczél 8 De­ák 6 Kerese 4 Csáki 2 Bajusz Jók [...]
176. 2015-04-18 / 91. szám
[...] irodaszekszard gmail com címre 261747 Kerese k AWI kombinált hegesztőt laka­tost [...] erejéig 20 436 6040 ROGACS ISTVÁN 1941 2012 Hallom a hangod [...] PATRIK TEMETKEZÉSI IRODA Paks Szent István tér 7 Plébániával szemben Tel [...]
177. 1943-08-14 / 57. szám
[...] Stieber Lotti hőlgycsoportvezető Fehér J István vid biz elnök és sok [...] 10 drb széket Werthei pénztárszekiényt kerese 244 l P Mornai tele [...]
178. 1971-01-16 / 13. szám
[...] JT elnökségének tagja is Csorba István az NB III as bizottság [...] legjobb osztályzatot a szekszárdi Dravecz István kapta A további sorrend Vecsera [...] vita alakult ki különösen Dravecz István személye körül Csorba István ameliet kardoskodott hogy a legjobb [...] MÜSZFFGYÁR 1 HLLV TET pf KERES­e s 71 o r g [...]
179. 1969-07-25 / 170. szám
[...] közölni kell Születési anyakönyvi kivo­nat kérése esetében a a születés helyét [...] testvérünk sógorunk nagybácsink jóbarátunk TA­KÁCS ISTVÁN hentes mester temetésén megjelenésükkel ko [...] Király Já­nos Maul Rihárd Takács Ist­ván Visnyed István Juhász Ferenc Mied Ágoston Szamos [...] és Zakovszki Mária MEGHALTAK Képi Istvánná sz Németh Margit Jáger Mihály [...]
180. 1991-09-11 / 15. szám
[...] ismét augusztus 20 a Szent István király ünnepe Ki volt Szent Ist­ván Honnan jött Mit akart Milyen [...] tartalma Mit tud adni Szent István a mai magyar­ságnak Ilyen és [...] ünnepe itthon is újra Szent István napja lett A honfoglaló magyar [...] az azonnali német bajor tá­mogatás kérése és a kereszténység felvételének szándéka [...]
181. 1936-10-31 / 251. szám
[...] Széchenyi ut Telefonszám 601 KÜLÖNFÉLE Kerese utcai bútorozott szobát külön bejárattal [...] függő igazolás után átvehető Mayer István órás és ékszerésznél Nyíregyháza 5247 [...]
182. 1937-03-05 / 52. szám
[...] Éva ág h ev Bóman István r kat Horvát Mag dolna [...] túlnyomó részt helytadott a felperesek kerese tének viszont a debreceni tábla [...]
183. 1951-01-28 / 23. szám
[...] meg eléggé a fel­vetett problémákat Kérésé István elvtárs bőrgyári vegyészmérnök érthetőbb cikkek [...] a zenekarral Furcnczi József az István akna kul túrfelclöse Sárosi Jánosné [...]
184. 1990-08-08 / 185. szám
[...] B A felv A NYILATKOZATTEVŐ KErESE Pontosabban Kanadai típusú 6 8 [...] levelet a Kárpátontúli területről Pócs Istvántól aki maga is résztvevő­je volt [...] kommentálva A lényeg hogy Pócs István nem nyilatkoz­ta azt hogy a [...]
185. 1929-12-29 / 297. szám
[...] örök hegyekrők Királyi aty­jával Szent Istvánnal ők ketten az elsők akiket [...] há­zai között Az Árpádház Szent István nemzetsége 300 év alatt 12 [...] 8053 3 Tisztességes mindenes be­járóleányt kerese t azonnalra Arany János ucca [...]
186. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]
187. 2010-02-14 / 6. szám
[...] óráig Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...] bejelentése páitok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
188. 1941-02-15 / 38. szám
[...] különböző háztártási cikkek eladók Szent István utca 32 901 4 szoba [...] x kiadóba kérek Vörösréz üstöt kerese í megvételre Cimet a kiadóba [...]
189. 1917-01-25 / 4. szám
[...] Polgár Margit Schmideg Juliska Bodnár István Padángi Andor és Kenézy Endre [...] 200 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett Márkus István si montornyai lakos búza rozs [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese ükét hat hónap alatt vagyis [...]
190. 2010-02-07 / 5. szám
[...] óráig Külképviseleti néviegvzékhe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...] bejelentése pártok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
191. 2009-10-03 / 232. szám
[...] első ülések egyikén jelezte Gorondy István képviselő aki­nek a mozgással akadnak [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Virág Faipari [...]
192. 1947-04-20 / 89. szám
[...] Sör ar I Révész Gy István KEDD üélután 2 óra Gyapjúfonó [...] 5 óra J inkásszövetkezet Dr Kerese wdn A 4 óra Filmszínházak [...] 5 óra vasút Dr rjtos István 6 óra Pécsbinya Soós Levente [...] öélután 2 óra Kokszművek tzkó István 3 óra Böegyár Pá dr [...]
193. 1913-09-21 / 38. szám (591. oldal)
[...] SZÖVETSEG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztő pálóczi Horváth Zoltán dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő Kováts István dr Sebestyén Jenő Tari Imre [...] Hogy mindnyájunk közös vágya szive kérése a nemzeti nagyság össze van [...] a mi népünkhöz hogy szívünk kérése nem­zeti életünk meggazdagodása a magyar [...]
194. 1903-06-07 / 23. szám
[...] legjobban és legol­csóbban késziti Karikás István kas kosiir és nádszók kötö [...] érvénytelenséget kimulathatják e végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...]
195. 1925-10-03 / 39. szám
[...] lünk ott künn nagyon szép kerese tűk van például Bátaszékre ezideig [...] község határában a Sióból Csapó István janyai lakos egy férfibullát emelt [...]
196. 1970-12-19 / 297. szám
[...] következett A szünet után Vass Ist­vánná elnökletével folytat­ta munkáját az országgyű­lés [...] Kohászati Művek vezérigazgatója majd Sárvári István Vas megyei képviselő a Csep [...] az említett intézkedések és a kerese tek növekedésének hatá j ára [...] elnöke szólalt fel majd Simon Ist­ván Kossuth díjas költő Veszprém megye [...]
197. 1931-09-08 / 202. szám
[...] sz Árverési Tiirdétmény kivonat Gróf István végrehajtatónak O osz Gyulán é [...] érzi magát arra hrgy férje kerese é mrgtui 3 j baciülni [...] végrehajtást rendelő végzése folytán Sztrubár István javára 430 P tőke s [...]
198. 1901-04-28 / 17. szám (264. oldal)
[...] 000 korona kölcsön dolgát előterjesztett kérése tárgyában már elvileg és pedig [...] a melyben az ellenvéleménynek Fejes István és Antal Gábor voltak a [...] terjedése ellen világi hatósági véde­lem kérése a zsinattartás iránt való intézkedés [...] Tiszáninnenről Bernáth Elemér és Fejes István Tiszántúlról gróf Degenfeld József és [...]
199. 1970-04-17 / 89. szám
[...] Pocsai Csendes Sza­bó Edző Horváth István Az első félidő katasztro­fális kiskunhalasi [...] Edzőjük Fehér János és Szabó István A Bajai MEDOSZ birkó­zói közül [...] Pánczél Csáky Bo­ros Takács Derűs Ké­résé Csere Varga Csáky L Bajusz [...] Góldobók Boros 4 Derűs 4 Kerese 2 Takács Csáky Bemutatták a [...]
200. 1950-06-18 / 139. szám
[...] elindultál befelé a városba KAMJÉN ISTVÁN Közvellenül a felszabadulás után amikor [...] indulna el a sátortól Dr Kérésé István elv társ a pécsi bőrgyár [...]