Petőfi Népe, 2009. augusztus (64. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

’ 40 (M4 a BAcs-KisKUN mcgyd oNUNc I A A ^ A A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA £1 Petőfi Nepe liMÍMáÍÍBaaÍMAÍÉHIB 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT LXIV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM, ÁRA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT KERESSE A BAON.hU OLDALON: A VILÁGHÍRŰ SZAKÁCS, JAMIE OLIVER PÉNTEKENKÉNT NÁLUNK FŐZ ► www.baon.hu FELVETTE A PÉNZT, DE AZ UNIÓS PÁLYÁZATOKAT NEM ÍRTA MEG ► 3. OLDAL GREGOR BERNADETT MA KECSKEMÉTEN LÉP SZÍNPADRA „ 2. OLDAL ■■■■■ CL 06-30-324-8466 EGY PERCBEN —'»r 4L IDŐJÁRÁS A hétvégén is kánikulára szá­míthatunk. Azonban futó zá­porok, esetleg zivatarfoltok ki­alakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 35 fok körül alakul. ► 11. OLDAL Nagy a baj az uszodákkal A hazai uszodák 70- 80 százaléka bizton­sági szempontból fe­lülvizsgálatra szo­rul, ezeket ugyanis gyakran uszodater­vezési jogosultság­gal nem rendelke­zők tervezték - állít­ja Takács Gábor, a Magyar Uszoda- technikai Egyesület elnöke. ► 6. oldal LAPSZÉL Egyre gyakrabban lehet látni az autókon olyan poénos, hencegő hangvételű matricákat és felirato­kat, mint a „nyomjad csak, már várják a vesédet!”, „megelőzöl, meg­halsz”, vagy „az élet 180 km/h-nál kezdődik". Tegnap aztán nagy meg­lepetés ért. Egy sárga autó hátsó szélvédőjén ugyanis az alábbi szöve­get olvastam: „Óvatosan lépj a gáz­ra, gondolj mindig a családra. Kicsi lányod szeret téged, hazavár a fele­séged. ” Hát, nem egy Ady vagy Pető­fi, ettől függetlenül van némi értel­me. - emma ­PILLANATFELVÉTEL A BA0N.hu olvasóitól Ön kíváncsi a rendszerváltás előtti köztéri alkotásokra? Igen, nagyon érdekel, mi lett a szobrokkal Nem, örülök, hogy gyorsan eltűntek az utcákról, parkokból Ha arra járok, biztosan betérek a keceli szoborparkba, de egyébként nem érdekel a téma E LAPSZÁMUNK VKZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula KÖZÖSSÉGI ÉS hírportálunk: Rflflll hu Telefon: 76/518-284 Ápolják Petőfi kultuszát megemlékezés A költőnek mindig voltak és lesznek is követői Anne-Ly Reimaa, az Észt Kulturális Minisztérium helyettes államtitkára és Miko Haljas, az Észt Köztársaság nagykövete leplezte le a szobrot Észtországból is érkez­tek vendégek tegnap Kiskőrösre, hogy együtt emlékezzenek Petőfi Sándor halálának 160. évfordulójára. A balti ál­lamban Petőfi versei nyomán kezdték oktatni a magyar nyelvet. Bódi Renáta Különleges szoboravatóval kezdődött a megemlékezés. A kiskőrösi Petőfi-emlékmúze- umban az észt költőnő, Ellen Niit szobrát avatták fel, aki több mint 60 éve fordít Petőfi- verseket anyanyelvére. A ma 81 esztendős iro- dalomtanár egyetemista volt, amikor a magyar költő első verse a kezébe került.- 120 Petőfi- költeményt fordított le észt nyelvre, köztük a János vitézt is. Költészetünkben friss fuval­lat Petőfi lírája - mondta Mart Meri, az Észt Intézet főigazga­tója az Ellen Niit munkáiból nyílt kiállítás megnyitóján.- Petőfinek mindig voltak és lesznek is követői. Akkor te­szünk a legtöbbet a Petőfi-kul- tusz életben tar­tásáért, ha él­ményszerű prog­ramokat kíná­lunk - válaszolta kérdésünkre Kispálné dr. Lu- cza Ilona, a múzeum igazgató­ja. - Idén az a meglepetés ért bennünket, hogy maguk az észt irodalmárok jelentkeztek: szívesen részt vennének az idei megemlékezésen, mert rendkívül tartalmasnak és meghatározónak tartják a ma­gyar költő életművét.- Nem gyakran kerül Petőfi- kötet a kölcsönzött könyvek lis­tájára manapság - árulta el Túrán Istvánné Margó, a Pető­fi Sándor Városi Könyvtár igaz­gatója. Szerinte ennek elsősor­ban az az oka, hogy Petőfi szü­lővárosában szinte minden család könyvespolcán megta­lálható egy-egy Petőfi-összes. Az igazgatónő szerint a költő kultuszának ápolását a város­ban élők többsége fontosnak tartja. (PETŐFI: AZ ALFÖLD ClMŰ VERSÉT A 3. OLDALON KÖZÖLJÜK) ■ Észtországban Petőfi versei nyo­mán kezdték ok­tatni a magyar nyelvet. A Vanczák Gergely-Orbán Gergely egység haladt át első­ként tegnap délután a Sugovi- cán lévő célvonalon. Az 1989 óta létező Budapest-Baja eve­zősversenynek hajnalban ezút­tal huszonhét hajóban hetven­öt sportoló vágott neki. A távot leggyorsabban teljesítő páros tagjai elmondták: azzal a szán­dékkal ültek hajóba, hogy meg- döntik a 9 óra 24 perces abszo­lút rekordot, és erre sokáig jó esélyük volt. A távot már sok­szor teljesítő Vanczák és a via­dalon újonc Orbán 9 óra 46 perc alatt ért Bajára. Paksnál az ellenszél, a Kalocsától délre lévő, gyilkos részen pedig az erős napsütés akadályozta meg őket a csúcsjavításban. ■ K. T. S. Közel tíz óra után abbahagyhatták a lapátolást: Orbán Gergely (kalapban) és Vanczák Gergely Már húsz éve húzzák Pesttől Bajáig vanczák-orbán-kettős A rekord közelébe jutottak, de az időjárás közbeszólt Nem tudták megtárgyalni a kiskunhalasi kórház sorsát Határozatképtelenség miatt elmaradt a halasi képviselő- testület csütörtöki ülése, így nem születhetett döntés a kór­ház sorsát érintő témákban sem.- Ez skandalum és felelőt­lenség - hangoztatta Várnai László polgármester, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az ön- kormányzat Fidesz-KDNP- frakciójának tagjai nem lesz­nek ott a tanácskozáson. A vá­rosvezető szerint ezzel csak azt bizonyították, hogy a 130 ezer ember ellátásáért felelős Sem- melweis-kórház és az ott dolgo­zók sorsa nem érdekeli az ön- kormányzati többséget alkotó frakciót. Mint ismeretes: szep­tembertől újra a város üzemel­teti a halasi kórházat. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A PETŐFI NÉPE MAI KÉRDÉSE: • Ön szerint a politi­kai háborúskodás he­lyett mikor fog a szak­maiság érvényesülni az egészségügyet érin­tő kérdésekben? SMS: 30/324-8466 Draskovics pontatlan volt, elnézést kértek Elnézést kért a rendészeti mi­nisztérium, amiért pontatlanul tájékoztatott a Magyarok Nyilai ügyéhez tartozó videofelvétel­ről, de visszautasította, hogy a nyilatkozókat a hamisítás szán­déka vezérelte. ► 8. oldal Baja biztos kíváncsi Katinkára Ha bajai szervezők lennénk, mi biztosan élőben közvetíte­nénk vasárnap a város kedven­cének, Hosszú Katinkának az úszását. Már csak azért is, mert a római vizes-vébén ed­dig két bronzérmet szerzett lánynak a 400 vegyes a legerő­sebb száma. A Szentháromság téren a Tér-Film-Zene Feszti­vál rendezvénye erre amúgy is remek alkalmat teremt. Persze lehet, hogy eleve nyitott kapu­kat döngetünk, mert a szerve­zők is úgy gondolják, hogy több százan szurkolnának a té­ren Baja kedvencének. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom