Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1910 (53. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS EGYHÁZI & ISKOLAI LAP €£4 1 9 1 O ÖTVENHARMADIK ÉVFOLYAM ^v-T:; ^ < ^ „ , ., ) Kr v v T FELELŐS SZERKESZTŐ ES LAPTULAJDONOS HAMAR ISTVÁN. FŐMUNKATÁRSAK: DR K0VÍTS ISTVÁN ÉS VERESS JENŐ. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom