Petőfi Népe, 2006. október (61. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

ELŐZETESBEN VAN A KISKŐRÖSI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA. AZT ÁLLÍTJA, PROVOKÁLTA A LÁNY . 3. 0UUL FLÓRA, MARIANN, ERZSÉBET: HÁROM A KISLÁNY ► 11. OLDAL ► 9. OLDAL NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK MMemÉm Liszt, 2 kg: 95 R Sédvölgyi csípős parasztkolbász: 1199 Ft/kg Petőfi Nép 2006. OKTÓBER 2., HÉTFŐ LXI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM, ÁRA: 84 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT * ■ Október 5-6-7-én AMI MÉG NEM VOLT .SKÁLÁBAN!-20% a teljes árukészletre, SŐT az akciós árukra is! I Sok vasnak is lőhet Örülni megyei körkép Szombaton Nagy­baracskán a szü­____8-8» 5, 11 ré ti mulatság be- BATa 4 vezetőjeként fel- avatták a művelő- panoráma 6-7 dési ház felújított SPORT 9-10 részét. A födém fölé vasszerkeze- bulvár tét építettek be. ► 4. OLDAL MOZAIK 13, 16 18 IDŐJÁRÁS Ma meleg, álta­lában felhős, né­ha napos, éjsza­ka derűs idő lesz. Számottevő eső továbbra sem esik. A csúcshőmérsék­let 25 fok körül várható. ► 16. OLDAL Elhunyt Sütő Ándrás A hetvenkilenc éves Sütő András volt a Ceausescu- rezsimmel szem­beni ellenállás egyik jelképe, mű­veit évtizedekig betiltották, a ma­rosvásárhelyi ma­gyarellenes pog­rom idején súlyo­san meg is sebe­sült. ► 6. OLDAL LAPSZÉL Főztek a fővárosban, a téren a múlt héten. Kellett a meleg étel a tüntetők­nek, üres gyomorral mégse ácsorog- hattak naphosszat Nem egészséges. Mégis elcsodálkozik az ember. Baján már a tizenkettedik halászléfőző nép­ünnepélyre készülnek a szervezők, és eddig egyetlen alkalommal sem tud­ták elérni, hogy egy napra alkalmi halászcsárda nyílhasson a főtéren vagy a Petőfi-szigeten. A halászlé f& városában, a halászlé ünnepén nem adott erre engedélyt az illetékes hiva­tal. Másoknak, másutt könnyebben megy. GZS E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE Kósa György A Petőfi Népe honlapja: 9 770 1 33 23 5 0 1 3 Fidesz-siker Bács-Kiskunban is NAGYKOROS dr. Czira Szabi W789; 42,2d LAJOSMIZSE Basky András 2 437; 59,12% KUNSZENTMIKLOS Bődi Szabolcs 1900; 53,72% TISZAKECSKE Kovács Eryg 3 309; IJVPá KEREKEGYHAZA • . . dr. Kelemen Márk SZABADSZÁLLÁS 852; 35,02% dr. Balazs Sándor 1312; 56,87% Független ' DUNAVECSE Molnár Gyula 518: 38,20% IZSÁK Mondok József I486; 100% Független SOLT Gál József 1402; 49,88% Független KISKOROS Domonyi László 3 809; 61,90% SOLTVADKERT Lehoczki Ferenc Sándor 2 315; 100% KALOCSA Török Gusztáv Andor 4560; 56,81% KECEL Haszilló Ferenc 1717; 50,56% KISKUNMAJSA Terbe Zoltán 1811; 42,44% KISKUNHALAS dr. Várnai László 4 390; 41,97% JÁNOSHALMA Czeller Zoltán 1867; 45,75% BAJA dr. Révfy Zoltán 8985; 59,37% BÁCSALMÁS Zalántai Endre 1505; 50,98% önkormányzati VÁLASZTÁS Meglepetés Kece|en • Jobboldali többség a megyeházán Narancssárgára festették az ország térképét a Fi­desz és szövetségesei a tegnapi önkormányzati választáson. A legtöbb megyei közgyűlésben, így a Bács-Kiskun megyeiben is a parlamenti ellenzék került hatalomra. Barta Zsolt Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz a megyékben. Az ösz- szes megyegyűlésben - a he­vesit kivéve - a jobboldali párt és szövetségesei szerez­tek többséget. A megyei jogú városok többségében is a par­lament legnagyobb ellenzéki pártja jutott hatalomra. A következő négy évben nagy valószínűséggel Bányai Gábor, a Fidesz bácsalmási or­szággyűlési képviselője irá­nyítja a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés munkáját. Lapunk kérdésére az elnöki poszt vá­rományosa elmondta: azért győzhettek a megyében, mert a polgárok - akárcsak tavasz- szal - most is józanul gondol­kodva szavaztak. „A hazugság politikáját fel kell váltani a tisztességes politikával. A ■ A polgárok most is józanul gondolkodva szavaztak - mondta Bányai Gábor. kormánynak másként kell ezentúl beszélnie az embe­rekkel, mint ahogy eddig tet­te” - nyilatkozta a Petőfi Né­pének. Amennyiben a megyei közgyűlés elnöknek választja, úgy az első hetekben körbe­járja a megyei önkormányzati intézményeket, megismerke­dik közelebbről is az appará­tus munkájával, de nem költö­zik Jánoshalmáról Kecske­métre: naponta bejár a kisvá­rosból. Az alelnökjelöltek sze­mélyéről nem tett említést. Dr. Balogh László (MSZP), ed­digi megyei elnök csak rövi­den nyilatkozott a vereségről. Mint mondta: a választás nem helyben dőlt el, az emberek nem a helyi teljesítmények alapján szavaztak. Egyébként gratulált az ellenfélnek. Kecskeméten a jobboldal jó két év után visszaszerezte a városházát. A választók bizal­ma jóvoltából dr. Zombor Gá­bor irányítja a következő négy évben a 110 ezres települést. A leendő és a vesztes polgár­1 A térképen a váro­si sok polgármeste- f reit tüntettük fel. Az első szám a győztesre leadott ér­vényes szavazatok számát mu­tatja, a második pedig ennek százalékos arányát az összes szavazathoz képest. TOMPA jpragyhvuhály 614; 33,66% Független mester első nyilatkozatát, amit a Petőfi Népének adott a választás éjszakáján, a 3. ol­dalon olvashatják. Kalocsán, Kiskunfélegyhá­zán és Kiskunhalason a balol­dali koalícióhoz, illetve a kor­mányhoz közel álló polgár- mesterek megvédték székü­ket. Ugyanakkor a megye má­sodik legnagyobb nagyváro­sában, Baján is kitűzheti már jelképesen a városházára a Fi­desz a narancssárga zászlót: Széli Péter (MSZP) vesztett, őt dr. Révfy Zoltán váltja a pol­gármesteri székben. Arra viszont kevesen mer­tek volna fogadni, hogy Ré­céién jó két évtized után nem kapja meg a polgárok többsé­gének bizalmát Schindler Já­nos. Haszilló Ferenc - a teg­nap esti eredmények szerint - harmincnyolc szavazattal kapott többet. TOVÁBBIAK A MEGYEI KÖR­KÉPBEN ÉS A PANORÁMÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom