Új Kelet, 1994. június (1. évfolyam, 59-84. szám)

1994-06-01 / 59. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 59. szám Ara: 12,50 Ft 1994. június 1., szerda NYÍREGYHÁZÁN A HARLEM A Harlem Globetrotters világhírű kosárlabdacsapata a SPRITE támogatásával június hetedikétől tizenkettedikéig Magyarországon turnézik. A fekete varázslók legutóbbi magyarországi szerepléséről megoszlottak a vélemények. Sokan jóval többet vártak tőlük. Most négy év elteltével ismét felfokozott érdeklődés kiséri a Harlofn bemutatkozását. Jó húzás volt a szervezőktől, hogy ezúttal már nemcsak Budapestre korlátozódik a show, hanem több városunkban is fellépnek, illetve megyeszékhelyek forgalmas utcáin, terein bemutatót tartanak. Nyíregy házán június tizedikén lépnek fel a varázslók. Előbb kb. 14 óra tájban a főposta előtt ingyen bárki megtekinthet egy kis ízelítőt tudásukból, majd este 18 órakor azok a szerencsések, akiknek sikerült jegyhez jutniuk a Bujtosi Szabadidő Csarnokba, előbb a Junior Globetrotters döntőt nézhetik meg, majd fél hétkor kez­detét veszi az igazi show. A forgatókönyv szerint a produkció fél kilencig tart. Az ESMA hírügynökség segítségével készült összeállításunkban (10. oldal) igyek­szünk bemutatni a varázslók történetét, játékosaikat, és jó néhány érdekességet az életükből. ixp ÖTLETEKBEN NINCS HIÁNY Tegnap a megyeszékhelyen gyűltek össze az 1996. évi világkiállítás kísérőrendezvényeihez kapcsolódó pályázók, hogy tájékoztatót hallgas­sanak meg az EXPO állásáról, kifejt­sék elgondolásaik lényegét és konzul­táljanak a jogi, kulturális, sport, rek­lám, munkaügyi és egyéb szakér­tőkkel. Az előkészületekről, a kapcsolódó vidéki rendezvényekről és a pályáza­tok megvalósítását segítő elkép­zelésekről Németh Ferenc, az Expo kí­sérőrendezvények igazgatója tájékoz­tatta a megjelenteket. Ebből kiderült, eddig 75 ilyen kapcsolódó rendezvény van, s arra biztatta a szabolcsi pá­lyázókat is, hogy egy-egy térség összefüggő csomagokkal álljon elő. Az elképzeléseiket ismertető szer­vezetek és magánvállalkozók az ötletek meglehetősen széles skáláját vonultatták fel, a görög katolikusok egyházmegyei kórusainak találkozó­jától az egészségügyi informatikai kongresszusig és a pásztorkutyák tere­lő bajnokságától vízimalompark felépítéséig. Szó esett itt körmoziról, hőlégballonról, lovasiskoláról, soly- mászokról, burgenlandi farmerekről, hazalátogató 56-osokról. Végül Kézy Béláné, a Kereskedelmi és Idegenfor­galmi Továbbképző megyei képvi­seletvezetője az erők összefogása érde­kében rendszeres találkozókat javasolt. WM MMi KÖZTÁRSASÁGI tlDEMKEHSIT A Magyar Köztársaság Elnöke - a Művelődési és Közoktatási Minisz­térium előterjesztésére - eredményes oktató-nevelő munkájuk elisme­réseként Görbedi Miklósnak, a tisza- löki általános iskola nyugalmazott tanárának és Harcsa Tiboménak, a nyíregyházi 12. számú óvoda nyugal­mazott óvodamúzeum vezetőjének a Magyar Köztársaság Ezüst Érdem- kereszt kitüntetést adományozta. TANKÖNYV­KÖRKÉP Már a jövő tanévre készülnek a kiadók és az iskolai tankönyv­felelősök. Mivel ma már a tan­anyagokhoz nem csak egy tan­könyv tartozik, a tanárok szaba­don választhatnak a széles kínálat­ból. A tavalyihoz képest az idén EMELTEK A MINIMÁLBÉRT Áprilisban a Magyar Gazdasági Kamara Országos Kereskedelmi Szövetsége és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszer­vezete megállapodott, hogy a kereskedelemben a munkaadók júliustól 10 700 forint minimálbért fizetnek dolgozóiknak. Jelen­leg a rögzített minimálbér 10 500 forint. Nyíregyháza nagyobb áruházainak vezetőitől megtudtuk, hogy a dolgozók többsége már év elejétől ennél magasabb fizetést kap. A mai gazdasági helyzetben a kétszáz forintos béremelés nem tekinthető komoly lépésnek. Ez inkább egy jelképes összeg, hiszen ebből a pénzből ma már két vekni kenyeret sem lehet venni. FARMERKÉNT IBRÁNYBAN- Nagy fába vágja a fejszéjét, aki ma magángazdálkodásba kezd — mondta Németh Pál, aki maga is kis farmot vezet. A juhtenyészet Tiszatelken indult 15 báránnyal, az állatok azonban már kinőtték az akolt. Új helyükön, az Ibrány melletti Nagyerdőn már 250-en vannak. Évente egyszer, nyár elején nyírják őket. A gyapjút eladják, a pe­csenyebárányok egy részét húsként értékesítik. Az ibrányiak „Csikós Palija” azonban nem csak erről híres. Nála helyezték el a város két rendőrparipáját is. írásunkat a lap 5. oldalán olvashatják. A TÖBBSÉGI TULAJDON A DOLGOZÓKÉ Az egy évvel ezelőtt Rt-vé alakult Agroker Vállalat évzáró közgyűlését május 31-én tartotta. A társaság rész­vényeinek 50,1 százalékát múlt év de­cemberében hirdette meg az ÁVÜ, amelyre a dolgozók által létrehozott MRP szervezet is benyújtotta pályáza­tát, és nyert. Az adásvételi szerződést a napokban írta alá az ÁVÜ-nél az MRP. Most is eredményes évről adhatott számot az AGROKER Rt. Megtartotta vezető sze­repét az egyre bővülő piacon. Felkészült az átalakult, új típusú szövetkezetek és az egyre nagyobb számban jelentkező egyé­ni gazdálkodók igényeinek kielégí­tésére. A tőkeerős, komoly kereskedői tapasztalatokkal rendelkező társaság alapvető célkitűzése, hogy a folyama­tosan bővülő konkurenciával verseny- képes maradjon, tevékenységi körének szélesítésével növelje piaci részesedését. Megnyílt ca vásár FŐDÍJ a háziforrásnak Tegnap délben nyílt meg a IV. Kelet- Nyugat Kiállítás és Vásár mintegy 350 kiállító részvételével. Lendvai István köszöntötte a résztvevőket a rendező FIMEX FAIR Bt. nevében, ecsetelve az egyéves előkészítés sikereit. Kassai Róbert, a Magyar Vállalkozás- fejlesztési Alapítvány társelnöke megnyi­tóbeszédét azzal kezdte, e kiállítás alapján nehéz elképzelni, hogy a magyar gazdaság nehéz helyzetben van. Beszűkült a piac és ezt itt a kelet kapujában különösen megérezték az emberek. A jövőről szólva megemlítette, a választások után sincs ok azt feltételezni, hogy a piacgazdaság ki­alakítása megtorpanna, megszűnnének a magángazdaságok. A megnyitón átadták a vásár díjait. A fődíjat a Háziforrás Környezetvédő Szolgálat kapta. A cég házi szennyvíztisz­tító berendezések forgalmazásával foglal­kozik. Nyíregyháza polgármestere, Módi Zoltán, a város nevében két különdíjat nyújtott át: Kovács László vállalkozónak és a Topping Kft.-nek. A megyei önkor­mányzat különdíját a nyírteleki Agrogép Gépgyártó Kft. képviselője vehette át. A mai programban minőségügyi konferen­cia és különböző szórakoztató műsorok szerepelnek. 70-80 százalékkal nő a könyvek ára, amiket ahhoz, hogy szep­temberben forgathassák a diákok, nem árt már a napokban megren­delni. írásunkat a lap 3. oldalán olvas­hatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom