Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1916 (59. évfolyam, 1-53. szám)

PROTESTÁNS EfrYHÁZMSKOLAI LAP e^ 1 9 1 6 is ÖTVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ: BI.LKEI PAP ISTVÁN TÁRSSZERKESZTŐ : DR. KOVATS ISTVÁN BELSŐ MUNKATÁRSAK: BÖSZÖRMÉNYI JENŐ, MAR JA Y KÁROLY, PATAY PÁL DR., SEBESTYÉN JENŐ ÉS VERESS JENŐ LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: A KÁLVIN-SZÖVETSÉG BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom