Észak-Magyarország, 2008. december (64. évfolyam, 280-304. szám)

2008-12-03 / 282. szám

2008. december 3., szerda AKTUÁLIS / HIRDETÉS /5 Észak hírcsokor • Újságból, színházat. Új sorozatot indít az egri Gárdonyi Géza Színház: a helyi újság, a Heves Megyei Hírlap aznap meg­jelenő cikkeiből készült előadást mutatnak be december 8-án és 15-én, este 7 órától, a stúdiószínpadon. Az előadásokat Máté Gábor rendezi. • Kiállítás és festményvásár. Faragó Mik­lós (Vadu) festőművész, grafikus, üveg- és porcelánfestő munkáiból rendez kiállítással egybekötött festményvásárt a Képcsarnok a miskolci Szőnyi István-teremben (Széchenyi 21.), december 4-én este 6 órától. A decem­ber 6-ig látható alkotásokat Pálfi József, a Hollóházi Porcelán Manufaktúra vezérigaz­gatója ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Tajthy Ákos a MERt szerkesztőségében (Fotó: o.T) Átadták tegnap a Furmann Dávid-díjat Miskolc (ÉM) - Átadták tegnap a Miskolci Egyetemen az intézmény lapjának szerkesztő­ségében a Furmann Dávid-díjat. Az elismerést a néhai politológus emlékét ápoló kuratórium idén először ítélte oda, a MERt újságírójának, Tajthy Ákosnak.- Á fiatalon elhunyt Furmann Dávid, mis­kolci egyetemi évei alatt, politológiai tanulmá­nyai mellett újságírással is foglalkozott, ezért az évente megítélt két díj egyike a MERt újság­írójának adható - emlékeztetett Bujdos Atti­la, a kuratórium elnöke, kiemelve: „Furmann Dávid ránk maradt írásai - a puszta ténye­ken túl - arra is emlékeztetnek: az újságírás nem csupán praktikum, nem csupán szakma, de lényegét tekintve: életforma, magatartás és világlátás is egyben. Kérdésnek és válasz­nak célja van: a megértés. A kíváncsiságban és annak kielégítésében egybeolvad az egyéni lét lehetséges értelme és a közjó szolgálata.” A kurátorok a díjazott munkájának sokszí­nűségét, az újságírói műfajokban való jártassá­gát emelték ki, Tajthy Ákos „sorainak és gon­dolatainak derűs tisztaságát”. Legyen Boldog Karácsonya az Északkal Észak fagor Fagor Márkabolt 3527 Miskolc, József A. u. 57. I Tel.- 46/507-234 Fax: 46/507-235 www.fagor.hu Keresse az Észak-Magyarországban naponta megjelenő mozaikdarabokat! Gyűjtse össze mind a 10 db mozaikképet és ragassza fel a játékszelvényre, melyet megtalál a november 27-i Észak-Magyarországban ill. a november 30-ai Vasárnapi Északban! Beérkezés határidő: 2008. december 16. Címünk: Inform Média Kft., Észak-Magyarország 3501 Miskolc, Pf. 178 Nyugdíjba megy a zongora? ■ Eljárt az idő az öreg Steinway fölött. És még mindig ez a legjobb hangszer a megyében. Miskolc (ÉM -KHE) - Jandó Jenő világhírű zongoraművész nemrég Miskolcon lépett föl, és a koncert után megjegyezte: a város a kiváló hangversenyte­rem után igazán megérdemelne egy jobb zongorát. Mint kide­rült, a zongoraügy régi problé­mája már a városnak. A jelenle­gi Steinway hangversenyzongo­ra ugyanis 1952-ben készült, és valamikor a ’60-as évek elején került Miskolcra, tudtuk meg Gonda Ferenctől, a Filharmó­nia Kht. igazgatójától. Akkor a gyártó prospektusában a világ 10 legjobb hangszere között sze­repelt. Az eltelt 45 év alatt, bár többször felújították, de a nagy strapa miatt már nem tartozik a legjobbak közé, fogalmazott az igazgató. Szállították ide-oda A zongora a Filharmónia tulajdonában van. Többször kellett szállítani vidékre, hisz még jelenlegi állapotában is a ff ...................... Amikor zongora - művész érkezik Miskolcra, az az első kérése, hogy hadd próbálja ki a zongorákat. Gonda Ferenc .......................................ff megye legjobb hangszeréről van szó. A ’70-es, ’80-as években a fővárosba is kölcsönadták, mert Fecske Csaba Visszalopott ideje Miskolc (ÉM) - Fecske Csa­ba József Attila-díjas író, köl­tő Visszalopott idő című kötetét mutatták be teg­nap délután a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv­tárban. Az alko­tóval írótársa, a Szabó Lőrinc- díjas Jenei Lász­ló beszélgetett. A Fecske Csaba verseit tartalmazó kötet a Nap- kút Kiadónál látott napvilágot, a könyvet Bakos Katalin tervez­te, és illusztrálta. Fecske Csaba A kismacskák (Fotó: ÉM) Gazdit keresünk Miskolc (ÉM) - Gazdit kere­sünk egy három-négy hónapos kiscicának - szobatiszta és szo­bához szokott, gyerekszerető jószág. Befogadója az alábbi tele­fonszámon érdeklődhet iránta: 06/30-511-9435. Ugyancsak gazdira vár két további kismacska. A képen látható Cili és Lili befogadói a 46/346-918-as számot hívhatják, este 6 óra után. " ■ I j1 : .Ü —r­Ránki Dezső, a miskolci zongoránál. A hangszer még senkit sem hagyott cserben (Fotó: ÉM) Fischer Annié ennek a zongo­rának a billentését és hangzá­sát kedvelte.- Amikor zongoraművész érke­zik Miskolcra, az az első kérése, hogy hadd próbálja ki a zongo­rákat - meséli Gonda Ferenc. - Akkor mondjuk neki, hogy csak egy zongora van, de Steinway. Akkor kicsit megnyugszanak a művészek, de miután kipróbál­ták, általában megjegyzik, hogy nem a legjobb. Egy új Steinway 28 millióba kerülne. Aki vásárolni akar, előzetes egyeztetés után Ham­burgba utazik érte, de nem egye­dül, hanem egy kiváló zongora- művésszel. Ránki Dezső vagy Jandó Jenő szívesen segít. A Steinway zongoraüzletben leg­alább hat hangversenyzongora közül lehet választani. Mint Gonda Ferenc fogal­mazott: ezek a hangszerek, bár mind kiválóak, de azért a választáshoz szükség van a művészek finom zenei hallá­sára. Ők egyébként úgy tart­ják számon a jó zongorákat, mint műgyűjtők a híres fest­ményeket. Az igazgató szerint az önkor­mányzattal összefogva lehetne talán egy új zongorát vásárol­ni közösen, vagy pályázni kel­lene. Előteremtik Bár az önkormányzat költ­ségvetése szűkös, és szűkös lesz a következő évben is, de ha adódik vala­milyen pályázat hangverseny- zongora megvá­sárlására, akkor az önrészt meg­próbálja előte­remteni, mond­ta lapunknak Ádám Ibolya, a kulturális és idegenforgalmi osztály vezetője. Úgy fogalma­zott: ez azért is fontos, mert Miskolc zenei élete magas szín­vonalú a szimfonikus zenekar és filharmónia koncertjeinek köszönhetően. Csavarhúzóval A megye zongorahely­zetét jellemzi, hogy példá­ul a tiszadobi zongoraes­tekre Nyíregyházáról és a fővárosból kellett kamio­nokkal hangszereket szál­lítani a megfelelő minőség érdekében. Egyszer pedig Ránki Dezső világhírű zongoraművész az egyik vidéki koncert szünetében ingujjra vetkőzve, csavar­húzóval a kezében javított meg két billentyűt, mert az ott rendelkezésre álló hangszeren nem szólalt meg minden hang. Ádám Ibolya Akciós kamatot Vállalkozóknak^ Raiffeisen j Üzlettárs ílíIM ^itása nélkül '■* a vállalati UtM patára nincs kamatai. évi 11,50% forintkamat és EBKM 1 havi vállalkozói betétlekötésre Akciós kamatok kis- és középvállalkozói betétekre FORINT FÚRÓ 1 havi lekötésre évi 11,50% (EBKM 11,50%) évi 5,00% (EBKM 5,00%) Hosszabb futamidőre szóló, kiemelkedő vállalati forint és euró betéti ajánlatainkról érdeklődjön bankfiókjainkban vagy alábbi elérhetőségeinken! Az akciós ajánlat 2008. november 21-tol - mind a bankszámlával rendelkező, mind a bankszámlával nem rendelkező KK.V ügyfeleink betétlekötési megbízásaira visszavonásig érvényes. Minimális lekötési összeg forintlekötés esetén 500.000 Ft. Az igénylés részletes fettételeiről kérjük érdeklődjön bankfiókjainkban vagy a www.roiffciscn.hu oldalon. Kis- és középvállalati ügyfélnek az I.25Q milliárd forint éves nettó árbevételt meg nem haladó gazdálkodó szervezeteket tekintjük. VELÜNK KÖNNYEBB Raiffeisen BANK ® 06 40 48 48 48 í www.raiffeisen.hu HIRDETÉS 55312

Next

/
Oldalképek
Tartalom