Petőfi Népe, 2005. december (60. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

ORA- és ARANYVASAR , minden arany enged' mennyei kapható dec. 14-éig! 1. CITIZEN-CASIO-JEGYGYŰRŰ SZALON 2. DELUXE ÓRA-ÉKSZER 3. BENTI ÓRA-ÉKSZER Kecskemét, Alföld Áruház S Nyitva: mindennap, 8-19 óráig. £ NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNAK óm. Ät Sértési 6791 26 m-es 399 apocka: Ft/kg futófény: 0 Ft I Auchan I | KECSKEMÉT J 2005. december 1., csütörtök • Ára: 84 Ft, előfizetve: 71 Ft • IX, 281. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás OLVASNIVAL Kinek jó a távhötörvény? Sem a fogyasztók, sem a szolgáltatók érdekeit nem szolgálja - mondta a távhőszolgáltatásról szóló törvényről RáczGéza, a Termostar Kft. ügyvezető igazgatója Kecskeméten, a megyei távhőfórumon. ► 2. oldal t • * ' / / * > * t IDŐJÁRÁS Barátságtalan nap vár ránk: bőséggel hull az égi áldás, hideg is lesz és szél is. Legjobb eset­ben 4 fok való­színű. 16. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 9-3 KECSKEMÉT 4 SÉTA 8 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 SPORT 10-11 KÉK TÜKÖR 14 TV-MŰSOR 15 Folytatná az épületek rendbetételét Mától LACZKÓ JÁNOS vezeti a Bács-Kis- kun Megyei Önkor­mányzat Múzeumi Szervezetét. Dr. Bárth János, a korábbi igazgató kine­vezése lejárt, és úgy döntött, hogy a jövőben kizárólag tudományos kuta­tással kíván foglalkozni. ► 3. OLDAL Mesélt a vasprefektus Először találkozott Gergényi Péter tá­bornok a Bács-Kiskun megyei sajtó munkatársaival azóta, hogy megkap­ta a Francia Becsületrendet. A vaspre­fektus immár két és fél éve Budapest rendőrfőkapitánya, ám mindmáig Kecskeméten lakik. ► 4. OLDAL Grespikaz utolsó szó jogán Grespik László ügyvédet közokirat­hamisítás kísérlete miatt nem jogerő­sen százötvenezer forint bírság meg­fizetésére kötelezte a bíróság. Az ügy­véd fellebbez az ítélet ellen. ► 14. OLDAL LAPSZÉL Tartozom egy vallomással, amit - pi­ronkodva bár, de - kénytelen vagyok nyilvánosan megtenni. Nem vagyok hűséges olvasója az ingyenes reklám­újságoknak és szóróanyagoknak - dacára a csábítóan széles választék­nak, amivel naponta megörvendeztet­nek. Bőségesen elég nekem - sőt, még sok is ám! - mindegyikből egy példány. E vallomásomat annak az ismeretlennek ajánlom, aki rendsze­resen úgy üríti postaládáját, hogy be­dobálja hozzánk a neki osztott, fo­gyasztást ösztönző nyomdai terméke­ket. Pedig kábé harminc egészséges lépés a ház előtti kuka. K. Gy. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE Kosa György. A Petőfi Népe honlapja: 0 5 2 8 1 Elúszhat a fegyverengedély tájékozatlanság Az autósnak se szól senki, ha lejárt a forgalmi Kínos meglepetés érheti a fegyvertartókat a kö­vetkező hetekben, ha (még mindig) nincsenek tisztában a jogszabályi változásokkal. Akár bú­csút is inthetnek a fegy­verviselési engedélyük­nek. Bács-Kiskun Egy és egynegyed éve, 2004 őszén új kormányrendelet lé­gatójának személyes tapasz­talata, hogy még mindig igen sokan nincsenek tisztában ezekkel. Jóllehet, Bács-Kis- kunban mintegy hatezer fegyvertartási engedélyt kell megújítani 2006-ban. Vadászoknak, sportolók­nak és önvédelmi fegyve­rekkel rendelkezőknek.- Lényeges változás, hogy öt évig érvé­nyes a fegyvervise­lési engedély - magya ként 30 nappal az engedély lejárta előtt kell benyújtania a fegyvertartónak. Ha nem te­szi, automatikusan visszavon­ják az engedélyét. Bonyolítja a helyzetet, hogy más-más idő­pontban jár le a fegyvertar­tási engedély, a fegyvertar- ó személy orvosi alkal­masságija és a fegyver műszakija. Ezért tanácsolja az alezredes Ha nem figyelünk a jogszabályi passzusokra, lőttek a fegyverengedélyünknek! pett életbe Magyarországon a fegyverekről és a lőszerekről, és ebbe több olyan passzus is bekerült, ami változást hozott az addigi gyakorlatban. t VAKULYA OTTÓ tonsági igaz­rázza Vakulya Ottó. - Ezt az­tán kérelemmel lehet újabb öt évre meghosszabbíttatni. Korábban az volt a gyakor­lat, hogy az engedély lejárta előtt a főkapitányság értesí­tette a fegyvertartót, most vi­szont már nem. Ami pont olyan helyzetet teremtett, mint - mondjuk - a sze­mélyautók forgalmi engedé­lyénél. Hiszen ott sem szól senki a tulajnak, de ha lejárt a műszaki, akkor büntet a rendőr. Az ismételt kérelmet egyéb­minden fegyvertartónak, hogy jól nézze meg a papírja­in a dátumokat. ■ Noszlopy r Évente minimum egyszer gyakorolni kell AZ ÖNVÉDELMI FEGYVEREKKEL rendelkezőknek azt is előírja a kormányrendelet, hogy évente legalább egyszer lőgyakor- laton kell részt venniük. Ezt hivatalosan is igazolniuk kell. Különben automatikusan visszavonják az engedélyüket, és akinél jogerős lesz ez a határozat, az két évig nem kaphat újabb fegyvertartási engedélyt Magyarországon. Jócskán ráfaragnak az önkormányzatok a megszorításokra Pártállástól függetlenül keményen bírálják a pol­gármesterek a jövő évi költségvetést. Az érintet­tek szerint a kistelepülési intézményeket sújtja leg­jobban az elvonás. Magyarország / Kiskunmajsa- Már most látható, hogy fej­lesztésekre kevesebb pénz jut jövőre - nyilatkozta megkere­sésünkre Mózer Gyula, Kis­kunmajsa alpolgármestere. - Egyrészt azért, mert az arra szánt keretből még többet kell működtetésre fordítanunk. Másrészt azért, mert radikáli­san lecsökkentek a megyei te­rületfejlesztési tanács döntési hatáskörébe utalt fejlesztési támogatások (TEKI, CÉDA). A 12 ezer lakót számláló kisváros 2006-os költségveté­se valamivel több mint két­milliárd forint körül alakul, de mindenképpen kell műkö­dési hitelt tervezni. A koráb­ban felvett 110 millió forint célhitel törlesztését is jövőre kell elkezdeni, és 57 millió fo­rint éves kiadást jelent a szennyvízhálózat kiépítésére felvett kölcsön visszafizetése is, ami 2010-ig terheli a maj- sai költségvetést. (A szennyvíz­hitel az elmúlt három évben is komoly terhet jelentett: csak­nem 350 millió forintot fize­tett vissza a város.)- Az elmúlt tizenöt év legfe­szültebb költségvetési vitája várható. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a közalkalma­zotti és köztisztviselői bér­emelések, valamint a várható gázáremelés fedezetét is hely­ben kell előteremteni, mivel arra nincs központi forrás - mondta az alpolgármester. ORSZÁGOS KÖRKÉP A 6. OLDALON. Megközelítőleg 60 ezer forint lehet az az önerő, amit - egyösszegű befizetés esetén - egy háztartásnak vállalnia kell a szennyvízcsatornázáshoz. Ez azonban továbbra sem a végleges szám, hiszen számos tényező még mindig ismeretlen. Kecskemét Hónapok óta számolgatnak a kecskemétiek: vajon mennyit kell hozzátenniük az 1SPA- pályázaton nyert milliárdokhoz, hogy szennyvízcsatornájuk legyen? A yáros is szá­mol, és eddig több összeg is szóba került. Teg­nap a képviselő-testület a sajáterő-rész finan­szírozásáról döntött. így a lakossági hozzájá­rulás összege 512 millió forint, amit a Kecs­keméti Víziközmű Társulat hitelként vesz fel, mégpedig úgy, hogy a város lesz a készfizető kezes. Az 512 millió forintot aztán a társulat - részletekben vagy egy összegben - beszedi az érintett háztartásoktól. A további, 138,5 millió forint önkormányzati önerő teljesítését a 2006-os és a 2007-es költségvetésébe építi bele a város. Ráadásképpen 2010-ig minden évben további 50 milliót kell tervezni külön­böző szakértői költségekre. A közgyűlésen elhangzott: a jelenlegi szá­mítások szerint az 512 millió forint háztartá- . sónként mintegy 60 ezer forintos költséget jelent. Ez az adat azonban erősen tájékozató jellegű, hiszen a végső összeget a társulat ha­tározza meg. Ezenkívül még azt sem tudni például, hogy végül hány háztartás vállalja a bekötést, tehát mekkora számmal lehet osz­tani a mintegy félmilliárdot. Az is kérdéses még, hogy milyen költségek jelentkeznek a társulati hitelfelvételnél. Ami pedig a legfon­tosabb: a becsült hatvanezer forintba nyil­vánvalóan csak maga a csatornahálózat fér bele, a belső bekötésekért külön kell fizetni. Ugyanígy plusz költség, ha egy utcában út- stabilizációt akarnak az ott élők. ■ T. V. az uj Ford FusionI A Ford Fusion egyesíti a kisautó fürgeségét, mozgékonyságát, a terep­járó biztonságát, megemelt hasmagasságát és az egyterűek sokoldalú­ságát. Az új Ford Fusion most még markánsabb és szebb, egy­szerűsége és használhatósága zseniális, tökéletes társ a hétköznapok­ra és a hétvégékre egyaránt. Csak árában maradt a régi! Most nálunk 2.599.000 Ft-ért vagy akár O Ft kezdő­befizetéstől az Öné lehet! Használtautó beszámítás! FordFusion Minőség. Megbízhatóság. FordHovány 6000 Kecskemét, Szt. László krt. 70. Tel.: 76/487-300. www.fordhovany.hu Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,0 1/100 km, C02-kibocsátás: 106-182 g/km Hatvanezer: egy erősen tájékoztató jellegű a

Next

/
Oldalképek
Tartalom