213 találat (0,040 másodperc)

Találatok

1. 1950-01-12 / 10. szám, csütörtök
[...] vt Geréb pk Patrik pk Sándor pk A 4 Lae are [...] A 24 Márton p K Szaniszló Jozaíát vt N Albert et [...]
2. 1950-10-13 / 237. szám, péntek
[...] is a kö­vetkező jelöltek Brandl Sándor oroszvári illetőségű munkás három gimnáziumot [...] a szász királyok és Poniatowski Szaniszló korának emlé­keit sorra restaurálták A [...]
3. 1952-01-09 / 7. szám, szerda
[...] Gábor József Ru­szinka István Mrocs Sándor Lévay Sándor Lévay Lajos és Krol Lajos [...] erről gondoskodnak Vidor Ru­dolf és Szaniszló János élvtársak is Szép munkateljesítménye [...] közé tartoznak Macek Mihály Su­jak Sándor Hostyák János és még jó [...]
4. 1952-02-20 / 43. szám, szerda
[...] Ora­vec János 188 százalékkal Simkó Sándor 187 4 százalékkal Ambrus János [...] együttműködésének jele az ls hogy Szaniszló Pál géplakatos vezetésével januárban négy [...]
5. 1952-05-13 / 112. szám, kedd
[...] A munkában legjobban kitűnt Sta­basz Szaniszló vájár aki normáját 164 Í [...] Az élmunká­sok közül legjobban Urvecky Sán­dor munkaérdemrenddel kitüntetett hegesztő tűnik ki [...]
6. 1953-09-29 / 236. szám, kedd
[...] csatársorban Zséli a fe­dezetsorban és Szaniszló kapus voltak a győztes csapat [...] és Csák lőtték Bíró Nagy Sándor fi Slavoj Nitra Slavoj Bratislava [...]
7. 1955-09-30 / 235. szám, péntek
[...] jól elő legyenek készítve Horváth Sándor 99 Én sem fogok már [...] még bőségesebb hozamokat érjenek el Szaniszló Terézia fejőnő már alkal­mazza a [...] már olyan teheneink is mondja Szaniszló Terézia me­lyektől 18 litert fejünk [...]
8. 1956-02-03 / 34. szám, péntek
[...] és rábízták a szövetkezet könyvelését Szaniszló Sándor az új könyvelő tudta hogy [...] tudományát A tagság felismerte hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért hanem [...] azok sok újat tartalmaztak elfogadták Sza­niszló Sándor okosan felismerte hogy a kolhozparasztok [...] az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult Szaniszló elvtárs fejlődik tovább távhallgatója a [...]
9. 1956-06-23 / 174. szám, szombat
[...] fiatal szürkeszemű kovács dolgozik Kázmér Sándornak hívják Az aratógépek tartalékkaszáit javít­gatja [...] ötlete megszületett Több vezető jelenlétében Szaniszló Pálnak az üzemi tanács elnökének [...]
10. 1957-12-11 / 343. szám, szerda
[...] arról a szövetkezet fiatal elnöke Szaniszló Sándor így véle­kedik Elek már most [...] kéré­sünk máig is elintézetlen Horváth Sándor További egészközségi EFSZ ek a [...]
11. 1958-03-01 / 60. szám, szombat
[...] megkárosítják az állandó mun­kásokat Fábián Sándor Rozsnyó Először közösen A losonci [...] adja tudtunkra a beszámo­ló B Szaniszló István vl­tafelszólalásából aztán ki­derül hogy [...] termelés számára Ladislav Mitro Tóth Sándor és Takács János traktoro­sok már [...]
12. 1958-03-30 / 89. szám, vasárnap
[...] hir­dette A szövetkezet fiatal elnöke Sza­niszló Sándor sietős léptekkel bakta­tott a fagyos [...]
13. 1958-08-24 / 234. szám, vasárnap
[...] a falvak illetve szövet­kezetek képviselőié Szaniszló Sándor a csécsi szövetkezet elnöke mindjárt [...]
14. 1959-01-01 / 1. szám, csütörtök
[...] csehszlo­vák nép győzelme 26 Cs Sándor 27 P Ákos 28 Sz [...] 16 Cs Lambert 18 Sz Sándor 2 Cs Áron 17 P [...] 13 V Luca 13 P Szaniszló 28 Sz Fr Engels 14 [...]
15. 1959-03-28 / 86. szám, szombat
[...] következők nyertek könyv­jutalmat 1 Uhercsik Sándor Somorja 2 Lukács Irén Rozsnyó [...] Egyelőre sántít a védelem ahol Szaniszló kapus sincs biz­tató formában a [...]
16. 1963-06-25 / 173. szám, kedd
[...] egyéni tanulással bővítik szak­tudásukat Szabó Sándor Ipolyság Karlovy Vary i porcelán [...] kell asztalt terí­teni különböző alkalmakkor Szaniszló Ferenc és Fábry László most [...] mindketten a mező­gazda ágban dolgoztak Szaniszló Fe­renc mint agronómus a Nagyidai [...] figyelmet szentel­nének e kérdésnek Iván Sándor 1963 június 25 ÚJ SZÓ [...]
17. 1964-06-14 / 164. szám, vasárnap
[...] öttusa ver­senyt Török dr nyerte Szaniszló ős Bretz előtt A csapatversenyben [...] hátvédek Nagy Sipos Solymosi fedezetek Sándor Bene Tichy Albert Komora Fenyvesi [...]
18. 1966-11-13 / 313. szám, vasárnap
[...] órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK SZILVIA SZANISZLÖ nevű ked­ves olvasóinkat Q 1836 [...] magyar tan­szék vezetőjét dr Csanda Sán­dor kandidátust A szerzővel ta­valy megjelent [...]
19. 1967-04-27 / 116. szám, csütörtök
[...] magyar írók mű vei Petőfi Sándor versei és Fá­bián Zoltán Három [...] 18 20 30 9 PRAHA Szaniszló a nyomozó francia olasz 10 [...]
20. 1967-06-01 / 149. szám, csütörtök
[...] között Désen eltöltött éveiről Enyedi Sándor kutató eredeti okmányok alapján megírja [...] am 18 20 30 PARTIZÁN Szaniszló a nyo­mozó fr 17 19 [...]
21. 1968-02-04 / 34. szám, vasárnap
[...] ellenére sem Ja­vította meg Fehér Sándor somorjai lakos Calez márkájú hűtőszekré­nyét Most levelet kaptunk Fehér Sándortól melyben közli hogy clkkUnk megjelenése [...] 18 20 30 9 ISKRA Szaniszló a nyomozó fr 17 15 [...] A kedves angol 9 DUKLA Szaniszló a nyomozó fr 9 NEMZETI [...]
22. 1968-02-10 / 40. szám, szombat
[...] filmszínász legutóbbi két filmje a Szaniszló a nyomozó és a Fantomas [...] a földrajz vagy egy Prandl Sándor felvétele más élő nyelv szerepel [...] Apor Noémi Básti Lajos Kömíves Sándor Kovács Károly Balázs Samu Rajz [...]
23. 1968-08-14 / 224. szám, szerda
[...] Gyula Mada­rász Katalin és Puskás Sán­dor is Ugyanebben az időben lépnek [...] arcát cseh 22 9 OBZOR Szaniszló a nyomozó fr 18 20 [...]
24. 1970-01-05 / 3. szám, hétfő
[...] Yard ellen fr Q PARTIZÁN Szaniszló a nyomozó fr 0 ÜSMEV [...] melyben Faltér Irma és Dorna Sándor az élet fonáksá­gait tűzte tollhegyre [...]
25. 1972-02-23 / 45. szám, szerda
[...] múlt évi munkájának értékelésében Palcso Sándor elnök főleg a színjátszó­kat és [...] a II munkakate gória feltételeit Szaniszló Margit Cakanuvce Csákány Férje után [...]
26. 1973-02-11 / 6. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] családi pótlékot is emelték Mikus Sándor rajza Eulenspiegel Berlin KEZDŰ OJSAGÍRÖ [...] holnap egy gyűlésen búcsúztatja Szaki Szaniszló bá­csit nyugalombavonulása alkal­mából és pohárköszöntőt [...] fehér asztalnál kí­ván búcsút venni Szaniszló bá­csitól Itt van továbbá egy [...]
27. 1973-07-12 / 164. szám, csütörtök
[...] csik László Pelegrin Gyula és Szaniszló Béla jól előkészítették a gépeket [...] sor került az átvételre Andreas Sándor IÖ TERMÉS ÍGÉRKEZIK Befejezték a [...]
28. 1973-11-04 / 44. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] hogy az egész mozgalom Veréb Szaniszlótól ered a Tömke­legépítési Tröszt egyik [...] Ugyan mi üthetett bele MIKUS SÁNDOR Szöveg nélkül Jezs FE NYEGETÉS [...]
29. 1976-12-26 / 52. szám
[...] korona Kráfovsky Chlmec Tyr sová Szaniszló ház 0 1437 1978 XII [...] felejthetelen drága Jó férjet Szlovenszky Sándort a tornai temetőbe és vlrágado [...]
30. 1977-02-21 / 51. szám, hétfő
[...] legjobb­ja a 85 pontos Mártha Sándor volt míg a felnőttek közül Szaniszló Ernő bizonyult a leg­jobbnak 80 [...]
31. 1979-03-08 / 57. szám, csütörtök
[...] tevékenységéről szói Arról hogy Nagy Sándor a szervezet titkára Pákozdy Magda [...] Rózsa Varga Edit Botló Ad­rién Szaniszló Judit Vas Ág­nes Adám Flórián [...] kifejező új párttagsági igazolványok MIKUS SÁNDOR SZÍVVEL LÉLEKKEL Pártfeladata a pártoktatás [...]
32. 1979-08-12 / 32. szám
[...] alelnök Kuzder István a könyvelő Szaniszló Sándor a raktárnok Szaniszló Ferenc a gépe­sítő Szopko Imre [...] történt amit nem vártunk Mikor Szaniszló Sándor berukkolt katonának és Pelegrin Elek [...]
33. 1980-02-17 / 7. szám
[...] Szalai Agnes Dorók Marian Szalai Sándor Gál Norbert ifj Fukács János [...] Dóczi Renáta Saliai Katalin Bodnár Sándor jutalomban ré­szesültek Csorosz Klára Száznyolcvan [...] van a lányok nak mondja Szaniszlo Ferencná aki már évek óta [...]
34. 1980-03-09 / 10. szám
[...] került melynek vezetője MUDr Bárd Sándor A má­sodik helyezés ismét a [...] Balázs Angé­la a prózamondók közül Szaniszló Andrea Szalui Ágnes Sülyi Zsuzsanna [...] oszt Érsekújvár Nővé Zámky utka Sándor 8 oszt Szolnocska Solniftka IStB [...]
35. 1980-11-12 / 268. szám, szerda
[...] megkezdett munkáját Dél kö­rül elsőnek Szaniszló Vince állt ki a sorból [...] Ist­ván Sztupen József és Mitro Sándor gépe is a legutolsó ré­pasorig [...]
36. 1981-06-11 / 136. szám, csütörtök
[...] a Csalóka Péter melyet Weöres Sándor nyomán a rozsnyói Ro 2 [...] és a boly iáké Bot Szaniszló Ferencné egy két ki­vételtől eltekintve [...] je­lentős évfordulót d n Svéd Sándor hangja Svéd Sándor hangjára először az anyám hívta [...] egyre többet tudtam meg Svéd Sándorról Hogy kora legkiválóbb énektanárainál Sammarcónál [...]
37. 1981-01-11 / 1. szám
[...] jelzőtáblát készítenek az ifjú technikusok Szaniszló Zsolt Dicsérő oklevelet kaptak a [...] és földrajzi vetélkedőt rendezett Pásztor Sán­dor Eles László Mondok József kilencedik [...]
38. 1981-01-18 / 2. szám
[...] Utána megmu­tattuk nekik kiállításunkat melyet Sándor Ivett és Keserű Katalin rendezett [...] a bolyi Bof alapiskola pionírjai Szaniszló Fe rencné tanítónő vezeté­sével Tündér [...]
39. 1982-03-18 / 65. szám, csütörtök
[...] az előttük álló feladatokról be­szélgetünk Szaniszló Sándorral a gazdaság igazgatóhelyettesével Az elmúlt [...]
40. 1982-04-05 / 80. szám, hétfő
[...] kisszínpadi előadással szeretnénk bemutatkozni mondja Szaniszló Ferencné a bodrogközi Boly Boľ [...] két apródjának premierjére a Tóth Sándor és Szé­kely Katalin vezette szepsi [...]
41. 1982-05-05 / 18. szám
[...] ifjú vegyészek köre melynek vezetője Szaniszló Ferenc tanító elvtárs ilyen eredménnyel [...] Mária és négy fiú De­meter Sándor Gecs Róbert Mátyus Attila Tegdes [...]
42. 1982-06-18 / 24. szám
[...] Katalin csapatvezető szervezte meg Farkas Sándor Az idén Rozsnyón Roznava a [...] Zselenák Erzsébet nyertek első helyezést Szaniszló Zsolt Fecsó Pál Margarét Két [...]
43. 1985-08-12 / 188. szám, hétfő
[...] A felnőtt labdarúgók szakmai irányítását Szaniszló Fe­renc sportszerető pedagógus vet­te át [...] B csapat edzőjével dr Czap Sándor csapatvezetővel Horváth László­val a csapat [...] a labdarúgók nem lazsáltak hanem Szaniszló Fe­renc vezényszavára szorgalma­san futottak vágtáztak [...] ember jött el Dr Czap Sándor csapatvezető az örömmel együtt a [...]
44. 1985-07-19 / 29. szám
[...] Komáromi Komárno Járási Bi­zottságán Balázs Sándorral a párt járási ellenőrző és [...] találkoztunk rendellenessé­gekkel visszásságokkal is Balázs Sándor elvtárs belelapozott az előtte fekvő [...] a meggyőződéssel búcsúztam el Ba­lázs Sándor elvtárstól hogy alapos munkát végeztek [...] Aratási híradó című műsort közvetítik Szaniszló Sándor az állami gazdaság dolgozója példásan [...]
45. 1986-04-25 / 17. szám
[...] Kósa Ferenc Szabó István Simó Sándor neve hiányzott a bemutatók listájáról [...] födíjat nem játékfilm hanem Sára Sándor dokumen­tumfilmje a többrészes Bábolna kapta [...] alkotótól megszokott őszinteséggel szuggesztivitással Sára Sándor miközben bemutatja a gazdaságot és [...] valóban élt A tanít­ványok dr Szaniszló József emlék­irataiból alakult a történet [...]
46. 1987-12-24 / 51. szám
[...] Szombat Gergely 11 Hétfő Leó Szaniszló 11 Szerda Ferenc Vasárnap Krisztián [...] 16 Hétfő Mózes Botond Péntek Sándor Ede 17 Vasárnap Rudolf 17 [...]
47. 1988-10-22 / 250. szám, szombat
[...] Ag csernö čierna nad Tisou Sándor József Benedek 19 RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA [...] férjre édesapára apósra nagyapára testvérre Szaniszló Barnabásra Serke Širkovce aki 1987 [...]
48. 1988-12-30 / 52. szám
[...] 17 Péntek Gertrúd 18 Szombat Sándor Ede 19 Vasárnap József 20 [...] Hétfő Zsolt 11 Kedd Leó Szaniszló 12 Szerda Gyula 13 Csütörtök [...]
49. 1989-12-29 / 52. szám
[...] Sz Gertrúd Patrik 18 V Sándor Ede 19 H József Bánk [...] K Zsolt 11 Sz Leó Szaniszló 12 CsGyula 13 P Ida [...]
50. 1990-12-21 / 51. szám
[...] Blahó Csaba és Gábor Boldogfa Szaniszló Zsolt Szeszta Ho bot Judit [...] emlékei között J Gy Kányadi Sándor Feketerigó Ablakomban nagy a hó [...]
51. 1990-12-28 / 52. szám
[...] H Szilárd 11 Cs Leó Szaniszló 12 K Livia Lídia 12 [...] 18 H Bernadett 18 H Sándor Ede 18 Cs Andrea Ilma [...]
52. 1991-01-14 / 11. szám, hétfő
[...] A siker óriási volt II Sán­dor orosz cár saját kezű­leg adta [...] a császári és királyi Szent Szaniszló rendet Ezzel a bemutatóval indult [...]
53. 1991-05-17 / 20. szám
[...] menti Galgóc egykori uráról Thurzó Szaniszló ról Fejes Endréről Fekete Sándor­ról csupa mester halszakácsról s a [...]
54. 1991-09-03 / 206. szám, kedd
[...] ezt a szintet mondta Szűcs Sándor igazgató akihez a tanévnyi­tó előtti [...] be amikor Leczo Zoltánné és Szaniszló Ferenc igazgatóhelyette­sekkel a tantermek elosztásáról [...] ország iskoláinak zöme Természetesen Szűcs Sándorék is bizakodva néz­nek az új [...] Minszk Szokolov 6584 91 Csókás Sándor 1912 III 22 meghalt Zselíz [...]
55. 1991-12-20 / 51. szám
[...] Blahó Csaba és Gábor Boldogfa Szaniszló Zsolt Szeszta Ho bot Judit [...] emlékei között J Gy Kányádi Sándor FeketerÍCjÓ Ablakomban nagy a hó [...]
56. 1991-12-27 / 52. szám
[...] K Gertrúd Patrik 18 Sz Sándor Ede 19 Cs József Benedek [...] P Zsolt 11 Sz Leó Szaniszló 12 V Gyula 16 HÉT [...]
57. 1992-04-11 / 87. szám, szombat
[...] napja Névnapjukon szeretettel köszöntjük LEÓ SZANISZLÓ JÚLIUS nevű olva­sóinkat A NAP [...] ben halt meg KÖRÖSI CSOMA Sándor magyar nyelvtudós a ti­beti filológia [...] 35 Köröstől Dardzsilingig Körösi Cso­rna Sándor útján 17 05 Gyerekeknek Hupikék [...]
58. 1993-01-15 / 11. szám, péntek
[...] Csáky Pál mérnök dr Berta Sán­dor Varga Imre Turcsan László Huncsík [...] 1 napját 1 je 4 SZANISZLÓ György Osgyan MjT WSII Jó [...]
59. 1993-05-09 / 18. szám
[...] Plan Közeképben az operatőr Kardos Sándor 20 00 A tanítványok Színes [...] magyar társadalom szolid háttérraj­zával dr Szaniszló József emlékiratai nyo­mán Irta Bereményi Géza Operatőr Kar­dos Sándor Rendező Bereményi Géza Szereplők Eperjes [...] Joanne Woodward Heather Langenkamp Rendezte Sándor Stem 22 00 Jux és [...]
60. 1993-05-16 / 19. szám
[...] mondja a 65 éves Bálint Sán­dor Most is odaadnám ha kevés [...] szeretnénk sóhajt a 77 éves Szaniszló Margit néni Másokat is megkérdeztünk [...]
61. 1993-09-15 / 215. szám, szerda
[...] Ezekkel a szavakkal adta át Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének [...]
62. 1993-10-18 / 243. szám, hétfő
[...] foglalta össze a helyze­tet Szűcs Sándor igazgató és Szaniszló Ferenc igazgatóhelyettes Harminc év alatt [...]
63. 1993-11-13 / 265. szám, szombat
[...] fórumot teg­nap Komáromban a Márai Sándor Alapítvány A rendezvény célja egyrészt [...] a nyertes háromhavi vitaminszük­ségletét fedezi Szaniszló Tiborné Szepsi 2 díj Plusssz [...]
64. 1993-12-26 / 51-52. szám
[...] 16 HÉT 11 H Leó Szaniszló 12 K Gyula 13 Sz [...] 18 P Bernadett 18 P Sándor Ede 19 Sz Zsuzsanna 19 [...]
65. 1994-06-20 / 142. szám, hétfő
[...] szeretettel meghív minden érdeklődőt Jáki Sza­niszló amerikai fizikus professzor Modern tudományos [...] de jelen van dr Hódi Sándor a kezdemé­nyező bizottság nevében éppen [...]
66. 1994-06-12 / 24. szám
[...] nyolc megfejtését kérjük Készítette Kovács Sándor IVl egfejtés A május 29 [...] József Oláh Denisza Danyi Vera Szaniszló Ernőné igazgatónő Majoros Istvánná Kőből [...]
67. 1994-07-07 / 156. szám, csütörtök
[...] is ame­lyet a királyhelmeci Petőfi Sándor Művelődési Házban rendezett a Ticce [...] Egon Károly Leco István Rinkács Sándor és Szántó Kázmér képein nem [...] a nem túlsá­gosan rózsaszínű kilátásokról Szaniszló János a hivatal vezetője nyújtott [...]
68. 1995-03-16 / 63. szám, csütörtök
[...] Halmos Tibor szavalta el Petőfi Sándor egyik versét farkas A város [...] ünnepség Rozsnyó város főterén Petőfi Sándor emlék­táblájánál folytatódott Itt meg­jelent a [...] Kolozsváron március 15 alkalmából Petőfi Sándor és Nicolae Balcescu ro­mán forradalmár [...] mintegy hatszáz fős tömeg előtt Sza­niszló Ferenc nyitotta meg a március [...]
69. 1995-04-11 / 85. szám, kedd
[...] napja Névnapjukon szeretettel köszöntjük Leó Szaniszló Július nevű kedves ol­vasóinkat A [...] 1864 1900 ban született MÁRAI Sándor író t 1989 1905 ben [...]
70. 1995-04-09 / 15. szám
[...] 10 Zsolt április 11 Leó Szaniszló április 12 Gyula április 13 [...] éve 1905 ben szüle­tett Vikár Sándor karnagy Állami díjas zeneszerző Kodály [...] 1900 ban Kassán született Márai Sándor író költő új­ságíró posztumusz Kossuth [...]
71. 1995-05-07 / 19. szám
[...] Dalma Domicián Domitilla Germán Napóleon Szaniszló nevű kedves olvasóinkat Gizella az [...] 1980 ban hunyt el Bálint Sán­dor néprajztudós művészettörténész Nyugdíjasként írta meg [...]
72. 1995-09-07 / 207. szám, csütörtök
[...] heten ma­gántanulók voltak Ballók Géza Szaniszló Péter és Tóth János mérnök [...] szeretném a ho­mokórát megállítani IVÁN SÁNDOR Kassa Hódolat Hontnak Nyár és [...]
73. 1996-12-18 / Szilveszter
[...] Abigél Alex 12 Sz Gergely Szaniszló Gréta 13 Cs Krisztián 12 [...] 14 P Bálint 18 K Sándor Ede 16 Sz Csongor Bánk [...] 29 Sz Adél 26 Sz Sándor Edina 28 H Valéria 29 [...]
74. 1997-04-10 / 82. szám, csütörtök
[...] RÁDIÓ 15 05 A Márai Sándor Alapítvány első alkalommal osztja ki [...] a háznál 13 20 Szent Sza­niszló Krakkó vértanú püspöke 13 30 [...]
75. 1997-04-11 / 83. szám, péntek
[...] mint felfogni Montaigne NÉVNAP Leó Szaniszló Július Leó görög név oroszlánt [...] terjesz­tették el Európa szerte A Szaniszló a szláv Stanis­lawból származik s [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós A magyarok őshazáját ku­tatva [...]
76. 1997-05-07 / 104. szám, szerda
[...] túszként fogvatartott nő Ma Dalma Szaniszló és Viktor nevű ismerőseinket is [...] 110 éve született Kassán Prokopp Sándor aki az 1912 es stockholmi [...]
77. 1997-04-09 / 15. szám
[...] 10 Zsolt április 11 Leó Szaniszló április 12 Gyula április 13 [...] 1842 április 11 Körösi Csorna Sándor 155 évvel ezelőtt ezen a [...] négyéven­ként kiosztásra kerülő Körösi Csorna Sándor emlékérmet alapított Mosolyogjunk Valami új [...]
78. 1997-12-17 / 51. szám
[...] 29 Cs Adél 26 Cs Sándor Edina 30 P Martina Gerda [...] Matild Kristóf Henrietta Gertrúd Patrik Sándor Ede József Bánk Klaudia Hubert [...] K Félix 11 Sz Leó Szaniszló 11 H Ferenc 10 Sz [...]
79. 1998-05-07 / 104. szám, csütörtök
[...] termet például teljes mértékben Nagy Sándornak szenteltek Az ő birodalmának egyik [...] fogva tartott nő Ma Dalma Szaniszló Viktor és Monika nevű ismerősein­ket [...]
80. 1998-04-08 / 14. szám
[...] 10 Zsolt április 11 Leó Szaniszló április 12 Gyula április 13 [...] megszakította a festészet kedvéért Bortnyik Sándor műhelyében tanult majd a Bauhaus [...]
81. 1999-05-07 / 104. szám, péntek
[...] Ez­után arra gondolt hogy I Sándor orosz cárnak ajánlja a művet [...] túszként fogvatartott nő Ma Dalma Szaniszló Viktor valamint Monika nevű ismerőseinket [...]
82. 1999-11-04 / 254. szám, csütörtök
[...] bővebben Hunčík Péter a Márai Sándor Alapítvány igazgatójától A műsorve­zető Bárdos [...] 05 Aktuális 22 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 00 Emlékezés és [...]
83. 1999-11-05 / 255. szám, péntek
[...] utca Átjáró 17 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 18 00 Telesport 20 [...] Klasszikusok mindenkinek 14 35 Tar Sándor A vonat éjszakája 15 05 [...]
84. 1999-11-13 / 262. szám, szombat
[...] erdők istene volt Ma Bulcsú Szaniszló illetve Stanislav nevű ismerőseiniet is [...] Hermann Im­re pszichoanalitikus A Ferenczi Sándor alapította magyar pszi­choanalitikus iskola kiemelke­dő [...]
85. 1999-12-03 / 279. szám, péntek
[...] utca Szabadegyetem 17 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 18 00 Telesport 20 [...] Matiszkó Ká­roly Mi nekem Petőfi Sándor 12 00 Déli krónika 12 [...] Szontágh Miklósra emlékeznek Á szerkesztő Sándor Renáta 95 2 MHz Magyar [...]
86. 1999-12-30 / 300. szám, csütörtök
[...] a jövőbe is hiszen Papp Sándor főszerkesz­tő a 2000 január 3 [...] Karácsonyi ajándék 22 45 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 15 Twin Peaks [...]
87. 2000-02-11 / 34. szám, péntek
[...] 19 50 Esti Showder Fábry Sándorral 21 15 Zsoldosok Am sor [...] 05 Aktuális 22 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 00 Twin Peaks [...]
88. 2000-02-17 / 39. szám, csütörtök
[...] 05 Aktuális 22 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 00 Twin Peaks [...] 19 50 Esti Showder Fábry Sándorral 21 15 Zsoldosok Am sor [...] 11 35 Föld Föld Márai Sán­dor emlékezései 9 12 00 Déli [...] éjszakát gyerekek 19 40 Márai Sándor Napló 1945 4 20 04 [...]
89. 2000-02-18 / 40. szám, péntek
[...] utca Szabadegyetem 17 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 18 00 Telesport BSE [...] 11 35 Föld Föld Márai Sándor em­lékezései 12 00 Déli Krónika [...] 05 Sportvilág 19 40 Márai Sándor Napló 1945 20 04 Magyar [...]
90. 2000-02-24 / 45. szám, csütörtök
[...] 05 Aktuális 22 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 00 Twin Peaks [...] 05 Sportvilág 19 40 Márai Sándor Napló 1945 Ami a Naplóból [...]
91. 2000-02-25 / 46. szám, péntek
[...] 21 25 Magyar film Török Sándor saját Jó éjszakát című novelláját [...] Iskola utca 17 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 18 00 Fedett pályás [...] Eb ről 19 40 Márai Sán­dor Napló 1946 Ami a Naplóból [...]
92. 2000-04-11 / 85. szám, kedd
[...] sem ha méltatlanra pazaroljuk Márai Sándor NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanis lawból származik [...] 100 éve született Kassán Márai Sándor író Budapesten a né­met egyetemen [...]
93. 2000-04-18 / 91. szám, kedd
[...] Magyar sorozat 21 00 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 21 30 MMM Mi [...] Streisand énekel 11 35 Márai Sándor Egy polgár vallomásai 12 00 [...] éj­szakát gyerekek 19 40 Márai Sándor Napló 1949 20 04 Táncházvilág [...]
94. 2000-07-14 / 161. szám, péntek
[...] 3 4 21 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 21 30 Európai arcok [...] Híradó 0 05 Hódítók Nagy Sándor Am dok sorozat 4 1 [...]
95. 2000-07-18 / 164. szám, kedd
[...] a nyáron A műsor szerkesztője Sándor Renáta Ördögi kísértés PRO 7 [...] 3 4 21 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 21 30 Európai arcok [...]
96. 2000-11-24 / 271. szám, péntek
[...] soha 19 45 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...] Szerencsekerék 19 35 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...] Alaphangok ism 22 50 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 23 20 Négyszemközti beszégetések [...]
97. 2000-11-29 / 275. szám, szerda
[...] Alaphangok ism 22 50 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 23 20 Négyszemközti beszégetések [...] Szerencsekerék 19 35 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...]
98. 2000-12-22 / 295. szám, péntek
[...] Napló 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 20 00 Aladdin Olasz [...] Alaphangok ism 23 10 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 23 40 Idegenek csókja [...] Szerencsekerék 19 35 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...]
99. 2000-12-22 / 295. szám, péntek
[...] Vetélkedő 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...] ma reggel 8 30 Panoráma Szaniszló Ferenccel 9 00 Magyar Szalon [...]
100. 2000-12-27 / 297. szám, szerda
[...] Alaphangok ism 23 10 Panoráma Szaniszló Fe­renccel 23 40 Idegenek csókja [...] Szerencsekerék 19 35 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 19 55 Vad angyal [...] összeállítás 10 45 Minifesztivál Balassa Sándor Xenia 11 00 Lesz még [...]