Új Szó, 1994. július (47. évfolyam, 152-176. szám)

1994-07-01 / 152. szám, péntek

* KÁR PÓTL.ÁSJ JEGY­TULAJDONOSOK, FIGYELEM! Befektetési lehetőség jogi és ingatlan ga­ranciával, 1 éves fuíamidőre, rés2letre. 6. hónapban 62% - t . --í-?­f.. EGY ÉV ALATT MEGDUPLÁZ­. ' • • . 5 GYE r* Cím: Magyar KOMÁROM, DUNA PANZIÓ (a Duna-híd után mindjárt balra} Megkereshetnek bennünket egész nap személyesen vagy telefonon. Telefon: 00 36 34 /340 575. VK-647/1 Péntek, 1994. július 1. II. kiadás Ára 3,50 korona XL VII. évfolyam, 152. szám Egyenruhások Nem tudom, mi lehet az oka, de tény, hogy az egyenruhás ember rendkívül érzékeny. Erre először akkor jöttem rá, amikor egy szálloda recepcióján dol­gozva gyakrabban volt alkal­mam találkozni a rend őreivel. Az éjszakai járőrök szinte na­ponta betértek melegedni vagy egy kis tereferére. Sokukat már név szerint ismertem, s amikor egy alkalommal így fordultam hozzájuk: „Emberek!", egyikük kijavított: „Jegyezze meg magá­nak, mi nem emberek vagyunk, hanem rendőrök." Akkor tréfá­nak vettem, ma már tudom, hogy komolyan gondolta. Rá­adásul az egyenruha viselőjé­nek megvan az a hatalma, hogy nyomban megtorolhatja az ér­zékenységét ért sérelmet, legyen az vélt vagy valódi. Nemrég egy társasággal keresztül-kasul utaztuk Nyugat-Európát. Autó­buszunk hat határon kelt át, legtöbbször csak egy unott kéz­legyintés jelezte - mehetünk to­vább. Istenem, megvalósult régi álmom, a határok spiritualizá­lódása - ujjongtam magamban, amikor hazaérve, a komáromi határátkelőhely alkalmazottai­nak jóvoltából visszahuppan­tam a valóságba. Az történt ugyanis, hogy társaságunk egyik hölgytagja leszállt a hatá­ron veszteglő buszból, és férje, aki a lezárt sorompó mögött már jó ideje várt rá, a sorompót megkerülve elébe sietett. Ha egy bombát dobnak az addig fásul­tan ücsörgő vámtisztek közé, az sem okozhatott volna nagyobb felbolydulást. Hiába volt min­den magyarázkodás, nem segí­tett: a szabály az. szabály, a le­zárt sorompót tilos rriegkerülni. Vámőreink nyomban felfoko­zott érdeklődést mutattak a reni­tens hölgy poggyásza iránt, és autóbuszunkat a szokásosnál messzemenően hosszabb vára­kozásra ítélték. „Ugyan már, ez is ügy?" ­kérdezheti valaki. Igaza van, megszoktuk már az ilyesmit, ha úgy vesszük, nem történt semmi. És mindaddig nem is fog, amíg az egyenruhások, túlérzékeny­ségüket levetkőzve, rá nem jön­nek: nem a polgár van értük, hanem fordítva. VOJTEK KATALIN Nekigyürközve Megkezdődött az aratás a Bodrogközben (Új Szó-információ) Tegnap reggel a Királyhelmeci Állami Gazdaság battyáni részlegének gépszíne előtt „egészséges" zúgás­sal, rajtra kész állapotban sorakozott fel a négy helyi gabonakom­bájn, majd csatlakozott hozzájuk a Tőketerebes melletti Nižný Žipovból segíteni érkező E-516-os is. Magyaros Imre, Némethy Gyula, Csatlós János, Horváth István, Ra­gán Béla, Birka István és Birka Mik­lós, valamint Očenás Péter gépke­zelő nekigyürközve ugyan, de már nem szerelőkulcsokkal a kezében siirgött-forgott körülöttük, mint he­tekkel-hónapokkal ezelőtt a javí­tóműhelyben. Ezúttal mindannyian zavarmentes munkát, jó aratást kí­vántak nekik meg hát önmaguknak is - közben pedig várták, milyen friss hírrel érkezik vissza határszem­léről az udvarvezető. Szerdán dél­után ugyanis úgy tűnt, ha tovább tart a forróság, akkor csütörtökön dél­után elkezdődhet a közel száz hek­tárnyi őszi árpa begyűjtése. - Indulunk! - szólt délben a „pa­rancs", és az aratók kivonultak gé­peikkel a Kerektó dűlőbe. Nagygéres határában is sárga már néhány gabonatábla, ám közülük tegnap még egyet sem szegélyeztek friss szalmarendek. Csend honolt a tikkasztó verőfényben, és sok-sok növény esőre várt, szomjazott. - Nekünk őszi árpánk nincs, a bú­za pedig, úgy látjuk, csak a jövő hé­ten érik teljesen kasza alá - tájékoz­tatott Erdélyi Zoltán, a helyi mezőgazdasági szövetkezet elnöke. A géresi földművesek bizakodva tekintenek az aratás elé. Nem elsősorban azért, mert a műszaki háttér tekintetében aránylag elfogad­ható a felkészülés eddigi menete, s hogy a Homonnai járásból fizetett szolgáltatásként rendelt két vendég­kombájn rövidesen megérkezik. Sokkal örömtelibb ennél a gabona­táblák látványa, illetve a kalászok fejlettsége. - Az időjárás eddig szinte ideális volt, az elvárásaink szerint alakult, így aztán szép termésre van kilátás ­folytatta az elnök. Elmondta azt is, hogy a raktározással sem lesz talán baj, hiszen egy bizonyos mennyisé­get, főleg a takarmánygabonát hely­ben is szakszerűen tárolhatják, a ke­nyérnekvalót pedig szeretnék mi­előbb és tonnánként legalább 3500 koronához közeli áron eladni. Vagy­is úgy értékesíteni, hogy a jövő évi termés megalapozására is jusson a bevételből. (gazdag) Maradona doppingolt (Új Szó-hír) Pozitívnak bizonyult az argentin Die go Maradona doppingtesztje: a 33 éves futballsztár vizeletében Ephderint, a doppinglistán szereplő tiltott serkentőszert mutattak ki. Maradonát szombaton a Nigéria elleni 2:l-es argentin győzelem után vetették alá a próbának. (A doppingbotrányról részletesebben all. oldalon számolunk be.) Az Együttélés távolmaradása miatt Elmaradtak a koalíciós tárgyalások Csáky: „A jövő hét végéig megköthető a szerződés" (Új Szó-információ) Tegnapra tűzték ki az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt meg­beszélését a hármas koalícióról. A megbeszélésre eredetileg szer­dán került volna sor, ám a parlamenti tanácskozás miatt a találko­zót tegnapra elnapolták. Csáky Pál frakcióvezető a déli órákban még bizakodásának adott hangot, hogy akár a jövő héten is megköthető a szerződés. Megtudtuk, az MKDM a megbeszélések meggyorsítása érdekében kidolgo­zott egy szerződéstervezetet, ame­lyet az Együttélésnek a jövő hétig kellene véleményeznie. - A tervezet kitér az együttműködés feltételeire, tehát arra is, hogy ki kerülhet fel a listára és milyen helyre, illetve mi­lyen lesz az együttműködés a válasz­tások után, s milyen arányban oszta­nánk el a választásokért járó anyagi juttatásokat - mondta Csáky, aki azonban egyelőre elzárkózott attól, hogy ismertesse a tervezet részleteit, amit azzal indokolt: előbb tárgyalni kell róla partnereikkel. - Az MKDM véleménye szerint a három pártnak immár a konkrétumokról kell tár­gyalnia, s a jövő hét végéig alá le­(Folytatás a 2. oldalon) Ne nyomjuk padlóig a gázpedált! Ma tüzetesebb rendőri ellenőrzések országszerte (Új Szó-hír) A tanévzáróra és a vakáció kezdetére a rendőrség is készült. Persze nem úgy, hogy a színjeles diá­kokat megjutalmazza, hanem olyan értelemben, hogy ma közlekedésbiztonsági akciót tart az ország egész területén. A belügyminisztérium közle­kedésrendészeti főosztályától kapott tájékoztatásból meg­tudtuk: ma, mivel a vakáció kezdete éppen az amúgy is nagy forgalmú péntekre esik, intenzívebb közúti ellenőrzé­seknek lesznek kitéve az autó­sok. Ne nyomjuk hát a padlóig a gázpedált... (só) Tegnap több mint egymillió iskolás vehette kezébe egész éves tanulásának eredményét, a bizonyítványt. Valaki boldogságtól sugárzó arccal, valaki irul­va-pirulva nyújtotta át szüleinek. Ám jó és kevésbé jó tanuló egyben biztos le­het: ma megkezdődött a várva várt vakáció... ( M éry Gábor felvétele) Véget ért a /,' o h /• a n t.« on bankot '. című hosszú játék. eredményt hirdetünk! Egy már biztos: öt játékos egyenként tíz-tíz • nytír ľ kÁRpÓllÁS " prívatízácíó 1 Megnyílt az ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG SZLOVÁKIAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA Ingyenes tájékoztatást nyújt: - a magyarországi kárpótlásban érintetteknek, - a magyarországi privatizáció iránt érdeklődőknek Információk: BBS Invest, a. s., Letná 22,945 01 Komárno, t.: (0819)400?. 2789 Kvarda József,93039 Čenkovceč. 162, t. :(0708)92710 Schmidt Martin, Nemocničnáó26,92401 Galanta, t.: (0707)5760,3922 Nagy Imre, Nábrežná 29,94074NovéZámky,t.:(0817)24435,31241 Muzslai Sándor. 93561 Hronovce,t.:(0811)2237 Molnár László. 93591 Ipe[skéÚranyč .68,t.: (0812)94321 HahnJózsef,Va)anského29,98401 lučenee, t,: (0863) 28254,21928 Feledy Zoltán. Ob. úrad, Sobptská 10.980 02 JlMMMfeé, t: (0866) 98283 Lőrinc Adrián, Csemadok.Čučmlanska dlhá 17,04801 Rožňava, t.: (0942)23187 BBSSIovakia,Školská5, 04501 MoldavanadBodvou, t.: (0943)2708/201-esmel, FukszSándor, Régivárosháza, 07901 Veiké Kapuiany, t.: (0949)912995,916828 KÁRPÓTLÁSI TAJ E KOZTATO a Szlovákiában élő jogosultak számára ÍNqyENES ' kótjí AZONNAI posTÁzzuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom