Uj Szó, 1950. január (3. évfolyam, 1-26.szám)

1950-01-12 / 10. szám, csütörtök

Minden öntudatos magyar dolgozó naponta újságot olvas! Az ÚJ SZÓ falinaptára az 1950. esztendőre Minden magyar dolgozó kezébe az ÚJ SZÓ-t! JANUÁR Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 8 Vasárnap 9 Hétfő 10 Kedd 11 Szerda 12 Csütörtök 13 Péntek 14 Szombat 15 Vasárnap 16 Héttő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétfő 24 Kedd 25 Szerda 26 Csütörtök 27 Péntek 28 Szombat 29 Vasárnap 30 Hétfő 31 Kedd tJjév Jézus sz. n. Genovév. sz. Titusz pk. Teleszí, p. vt. Vízkereszt Lucián vt. ea A Szentcsaiád Julián vt. Vilmos pk. Higin p. vt Ernő ap. Veronika Hilár pk. A 2. Remete Pál Marcell p. vt Antal ap. Piroska sz. vt B. Margit Fáb és Seb. Ágnes sz. vt. A 3. Vince vt Raimund Timót pk. Pál megtérése Polikárp pk. Ar. Sz. Ján. Nagy Károly A 4. Szalézi Fer. Martina sz. Nolaszk. Sz. P. FEBRUÁR 1 Szerda 2 Csütörtök 3 Péntek 4 Szombat 5 Vasárnap 6 Héttő 7 Kedd 8 Szerda 9 Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat Ignác pk. vt Gyerty. B. A. Balázs pk. Korz. And. pk. A helv. vas. Dorottya sz. Romuald ap. Máthai Sz. J. Alexand. Cirill Skolasztika Lurdi Mária A haiv. vas. Ricci Sz. Kat Bálint vt. Fausztin vt Julianna sz. Donát Simon pk. vt A farsang Aladár pk. Eleonóra Hamvazó szerda Dam. Pét. et Mátyás aps. Géza vt. 26 Vasárnap 27 Hétfő 28 Kedd A 1. Invocabit Gábor pasz. Román ap. MÁRCIUS 1 Szerda 2 Csütörtök 3 Péntek 4 Szombat Kánt Albin pk. Simplio. p. Kázmér Kánt Kunigunda Kánt 5 6 7 8 9 Vasárnap Hétíő Kedd Szerda Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat A 2. Remin. Perpetua Aqu. Szent Tamás Istenes Ján. Frani'iska 40 vértanú Szilárd A 3. Ccull~ Szabin Mathild Longin vt. Geréb pk. Patrik pk. Sándor pk. A 4. Lae'.are B. Csák Mór. Benedek ap. Genuai Katalin Viktorián vt. Gábor főangyal Gyüm. B. A. 26 Vasárnap 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök 31 Péntek A 5. Leke'e v. Damasz. Ján. Kapist. Ján. Auguszta Kerény vt. Fájdalmas Szűz ÁPRILIS 1 Szombat 2 Vasárnap Hétíő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 Szombat 9 Vasárnap 10 Hétfő Kedd Szerda 13 Csütörtök 14 Péntek 15 Szombat 11 12 Hugó pk. _ A 6. Virágvasárnap Rikárd pk. Izidor pk. Fer. Vince Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat A Húsvétvasárnap Husvéthétiő I. Leó p. Gyula p. Hermenegild Tibor Anasztázia 16 Vasárnap 17 Hétfő 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat 23 Vasárnap 24 Hétfő 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek 29 Szombat A 1. Fehérvasárnap Anicét Apollónius Emma Tivadar hv. P. Sz. Konrád Szótér Kájusz A 2. Misericor György vt Márk. ev. Sz. Józs. olt. Kanisz. Péter et Keresztes Pál Péter vt. MÁJUS 1 HétfS 2 Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 8 Hétfő 9 Kedd 10 Szerda 11 Csütörtök 12 Péntek 13 Szombat Munka Qnnep* Athanáz Sz. ker. fett. Monika V. Pius p. János ev. A 4. Cantate Mihály főa. m. Naz. Gerg. Antonm pk. Hieron Feremo Pongrác Bell. Róbert et 30 Vasárnap A 3. Jubilate 14 Vasárnap 15 Hétfő 16 Kedd 17 Szerda 18 Csütörtök 19 Péntek 20 Szombat 21 Vasárnap 22 Hétfő 23 Kedd 24 Szerda 25 Csütörtök 26 Péntek 27 Szombat A 5. Regate Sali e Ján. Nepom. Ján. Paškál hv. Áldozócsütörtök Cölestin Bernardín A 6. ExaudI Júlia sz. vt Dezső pk. vt Kereszt, segíts. VII. Gergely p. Nérei Fülöp Beda et. 28 Vasárnap 29 Hétfő 30 Kedd 31 Szerda A Pünkösdvasárnap Pünkösdhétfő Arki Ján. Kegy. o. B. A. Kántr. JUNIUS i 2 3 4 5 6 7 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda 8 Csütörtök 9 Péntek 10 Szombat 11 Vasárnap 12 Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 Csütörtök 16 Péntek 17 Szombat 18 Vasárnap 19 Hétfő 20 Kedd Szerda Csütörtök 23 Péntek 24 Szombat Pamíil vt. Erazmus vt. Klotild A Szentháromság Bonifác pk. vt. Norbert Róbert hv. Űrnapja Prim. és Fel. vt Margit kir.-né A 2. Barnabás Fak. János Pád. Antal Nagy Vazul Jolán Jézus szents. Szíve Rair.er hv. 21 22 A 3. Eírém ea. Gyárfás és Prot Szilvér p. G. Alajos Ákos Edeltrud sz. Ker. sz. Ján. szüL 25 Vasárnap 26 Hétfő 27 Kedd 28 Szerda 29 Csütörtök 30 Péntek A 4. Vilmos hv. János és Pál László kir. Ireneas Sz. Péter és Pál. Pál eml. JULIUS 1 Szombat Jézus sz. vére Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8 Szombat A 5. Sarlós B. A. Minden, zp pápa Ulrik pk Cirill, Metód Izaiás Vilibald Erzsébet k. 9 Vasárnap 10 Hétfő 11 kedd 12 Szerda 13 Csütörtök 14 Péntek 15 Szombat 16 Vasárnap 17 Hétfő 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat ! : t 23 Vasárnap 24 Hétfő 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek 29 Szombat 30 Vasárnap 31 Hétíő A 6. Veronika sz. Amália I. Pius p. Gualbert János Anaklét p. Bonaventura Henrik cs. A 7. Kármelh. B. A. Elek hv. Kamill bv Páli Sz Vince Jeromos hv. Praxedes M. Magdo'na A. 8. Apollinár pk B. Kinga Jakab aps. Anra asszony Pantaleon Ince p. Márta sz. A 9. ludit vt. Lov. Sz. Ignáa AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVE tóBER 1 Kedd 2 Szerda 3 Csütörtök 4 Péntek 5 Szombat Vasas Péter Liguri Alíonz István er. Domonkos Havas B. A. 1 Péntek 2 Szombat Egyed István kir. 6 Vasárnap 7 Hétfő 8 Kedd 9 Szerda 10 Csütörtök 11 Péntek 12 Szombat A 10. Ur szinvált. Kajetán hv. Cirjék vt. Vianney János Lőrinc vt. Zsuzsanna Klára sz. 3 4 5 6 7 13 Vasárnap 14 Hétfő 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 19 Szombat 20 Vasárnap 21 Hétfő 22 Kedd 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 26 Szombat 27 Vasárnap 28 Hétfő 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök Ali. Ip. és Kassz. Özséb vt. Nagyboldogasszony Joakim Jácint hv. Ilona cs. Lajos pk. A 12 Sz. István kir. San Franciska Timót vt Beniti Fü'öp Bertalan aps Lajos kir. Zeíirin p. A 13. Kai. József Ágoston pk. Szl. Nemz. felk. nap. Limai Róza Rajmund Vcsárnap Hétíő Kedd Szerda Csü.örtök 8 Péntek 9 Szombat 10 Vasárnap 11 Hétfő 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat 17 Vasárnap 18 Héifő 19 Kedd Szerda Csütörtök 22 Péntek 23 Szombat 24 Vasárnap 25 Hétfő 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek 30 Szombat A 14. Manszvét pk. Viterbói Róza Jus. Sz. Lőrinc Zakariás Kassai vért. Kis B. A. Kláv. Pé'er 1 Vasárnap 2 Hétíő kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat A 18. Rémig pk. őrzőangyalok Lis. Sz. Teréz Assz. Ferenc Piacid vt. Brúnó hv. Rózsafüzér 1 Szerda 2 Csütörtök 3 Péntek 4 Szombat A 15. Tol. Miklós Protáz és Jác. Mária neve Notburga Sz. felmag. Fájd. Sz. K. Kornél p. 20 21 A 16. Sz. Fer. seb. K. József Január vt. Euszták Kántr. Málé aps. Móric vt. Kántr. Tekla sz. vt. Kántr. A 17. Fog. kiv. M. Gellért vt. Cip. és Jusz. Kozma., Dam. Vencel király Mihály íőa. Jeromos ea. 8 Vasárnap 9 Hétfő 10 Kedd 11 Szerda 12 Csütörtök 13 Péntek 14 Szombat 15 Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétfő 24 Kedd 25 Szerda 26 Csütörtök 27 Péntek 28 Szombat 29 Vasárnap 30 Hétfő 31 Kedd A 19. Magy. N. A. Dénes pk. Borgia Ferenc Piacidia Miksa Kálmán Kalliszt. p. A 20. Teréz sz. Hedvig Alac. sz. Margit Lukács ev. Alk. Péter Vendel Orsolya vt. 5 Vasárnap 6 Hétíő 7 Kedd 8 Szerda 9 Csütörtök 10 Péntek 11 Szombat 12 Vasárnap 13 Hétifi 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat Mindenszentek Halottak napja Hubert Borom. Károly Á 23. Imre hg. Lénárd hv. Engelbert p. Gottfried Tivadar vt Avell. András Márton pk. A 24. Márton p. K. Szaniszló Jozaíát vt. N. Albert et. Ödön pk. Csodát. Gerg. P. és Pál baz. f. A 21. Kordula sz. Ignác pátr. Ráfael főa. Mór pécsi pk. Dömötör Szabina vt. Állami ünnep A 22. Krisztus kir. Rodr. Alfonz Farkas 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat 26 Vasárnap 27 Hétfő 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök A 25. Erzsébet assz. Valois Félix Sz. M. bemut. Cecilia vt. Kelemen p. Keresztes Ián. Katalin vt. A 26. Berchm. Jón. Érm. Sz. Már. Pig. hv. Szaturin András aps. DECEMBER 1 Péntek 2 Szombat 3 4 5 6 7 Elegy pk. Bibiana vt. Vasárnap Hétíő Kedd Szerda Csütörtök 8 Péntek 9 Szombat 10 Vasárnap 11 Hétfő 12 Kedd Szerda Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat 17 Vasárnap 18 Hétfő 19 Kedd 20 Szerda Csütörtök Péntek Szombat 13 14 A 1. Xavér Ferenc Borbála vt. Szabbas ap. Miklós pk. Ambrus pk. Szepl. fogantatás Fourier Péter A 2. Melkiades p. Damáz p. Otília sz. Luca sz. Nikás Valér Albína 21 22 23 24 Vasárnap 25 Héifö 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek 30 Szombat 31 Vasárnap A 3. Lázár Grácián Pelágia Kántr. Timót vt. Tamás aps. Zénó Kántr. Viktória Kántr. A 4 Ádám és Éva Karácsony István I. vt. János ev. Aprószentek Tamás pk. Dávid A Szilveszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom