Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-14 / 164. szám, vasárnap

Értékes régészeti leletre bukkant a Szovjetunió Tudományos Akadémiá­jának régészeti-etnográfiai expedíció­ja a közép-ázsiai Szir-Darja folyö egyik régi medrében. A 130 cm hosz­szú kard hüvelyét muflonokat és kü­lönféle fantasztikus állatokat ábrázo­ló aranylemezek díszítik. Ez a legré­gibb és legnagyobb ilyenfajta kard, amit valaha is találtak. Képünkön Szvetlana Olenyicsová, a kard meg­találója az értékes lelettel. (CTK — TASZSZ felvétel) »; M * JÚNIUS 16-ÁN lesz 45 éve, hogy Prešovon kikiáltották a Szlovák Ta­nácsköztársaságot. Bratislavában -ez alkalomból a Fasisztaellenes Harco­sok Szövetségének városi bizottsága emlékestet rendezett. A MELNÍK melletti Mšenoban egy ház tatarozása közben filmtekercset találtak, amely a terezlni gettó-lakók életének egy napját rögzítette le. A filmnek tulajdonképpen az volt a célja, hogy a Vöröskereszt Nemzet­közi Bizottságát meggyőzze, mily idillikus a terezíni zsidók élete. A né­met fasiszták ezzel a filmmel azt a célt követték, hogy a nemzetközi köz­vélemény előtt leplezzék a Terezín­ben uralkodó állapotokat. A TURNOV melletti Hrubá Skála-I nemzetközi szakszervezeti üdülőköz­pont egyik melléképületében eddig ismeretlen okból tűz ütött kl. Az anyagi kár mintegy 10 000 korona. EZ ÉV MÁJUSÁBAN már több mint 115 ezer utast szállított a tátrai vil­lamosvasút, 10 ezer személlyel töb­bet, mint tavaly ugyanolyan idő alatt. A BRATISLAVAI Szlovák Nemzeti Múzeumban ma kezdődik az építő és vegyipari ifjúsági műszaki alkotőver­seny központi szemléje, amelynek ke­retében mintegy 300 kiállítási tárgy tanúsltja az építő és vegyipari kö­zépiskolák, valamint műszaki szak­iskolák növendékeinek kézügyességét és leleményességét. A MAGAS TÁTRA ALJÁN — Važec község közelében — e napokban is­mét megnyílt a 800 méter hosszú cseppkőbarlang, amelyet 40 évvel ezelőtt fedeztek fel. A barlang köze­lében 22 ágyas turistaház várja a lá­togatókat. BUENOS AIRESBEN és környékén rendkívül nagy a húshiány, minek következtében a mészárszékek mint­egy 70 százaléka zárva tart. ARGENTÍNA FŐVÁROSÁBAN, Bue­nos Airesben a Selecciones del Rea­ders D'igest című amerikai folyóirat szerkesztőségében bomba robbant és nagy károkat okozott. A bombát ar­gentin fasiszták helyezték el a szer­kesztőségben. JÚNIUS ELSŐ KÉT HETÉBEN 20 ember — többségben kiskorú és gyer­mek — fulladt meg fürdés közben. A tragédiákat főleg a fürdőzők elő­vigyázatlansága és saját erejük túl­becsülése okozta. Sokan olyan helye­ken fürödtek, ahol nem ismerték a víz mélységét, vagypedig a víz túl­ságosan hideg volt. Sok esetben a szülők sem vigyáznak eléggé a für­dőző gyermekeikre, gyakran felügye­let nélkül hagyják őket. A közbizton­sági szervek nagyobb óvatosságra és elővigyázatosságra hívják fel a für­dőzők figyelmét. A SPANYOLORSZÁGI San Sebastian­ban rendezel! XII nemzetközi film­fesztiválon bemutatták a .Limonádé Joe" című csehszlovák filmet, amely rendkívül nagy tetszés! kellett. Kitűnő eredmény a Pravda nagydíján Tomášek 494,5 cm-re javította az országos rúdugró csúcsot • Danék 59.11 m-el nyerte a diszkoszvetés! Rekkenő hőségben, aránylag gyér érdeklődés mellett került sor a Prav­da nagyszabású nemzetközi jellegi) atlétikai viadalának ez évi küzdel­meire. £z a méreteiben jelentős rendezvény bizony sokkal nagyobb ér­deklődést érdemelt volna, elvégre a résztvevők között világhírű kiválósá­gokat, csúcstartókat, a közelgő toktói olimpia néhány esélyesét találhat­tuk. Mint ez a derűlátókat igazolta, a dél­után folyamán több kiváló eredmény született. A verseny a szokáshoz hűen a gátfutók versenyével kezdődött. Itt még csak közepes Idők születtek, a foly­tatás azonban már sokkal jobb völt. A női 400 m-en a magyar Nagy fölé­nyes győzelmet aratott és eredménye ls kitűnő. Hasonlóan színvonalas versenyt hozott a férfiak 800 m-es futama, me­lyen öt csehszlovák válogatott verseny­ző állt rajthoz és Salinger kitűnő haj­rájának köszönve elsőnek futott a cél­ba. Sonny Listou a börtönrács mögött Sonny Llstont, a nehézsúlyú hiva­tásos ökölvívó világbajnokát az el­múlt hét folyamán újra letartóztat­ták. Deftwer elővárosában, ahol 35 km-es óraátlag a legnagyobb meg­engedett autósebesség, feltartóztatta őt egy rendőr és megállapította, hogy 53 km-es sebességgel hajtott. Llston azonkívül, hogy megbírságol­ták, még bíróság elé is állhat e ki­hágásáért. Suková abbahagyja Viera Suková, minden idők legsi­keresebb csehszlovák női teniszező­je, a bristoli nem éppen sikeresen végződött verseny után kijelentette, hogy a wimbledoni küzdelmek befe­jeztével Családi okok miatt búcsút mond az aktív versenyzésnek. Ez azt jelentené, hogy már nem áll rajthoz a július 6 és 12 között Ostravában sorra kerülő csehszlovák bajnoksá­gon sem. A 100 m-es férfi döntőben a cseh­szlovák Bende és Kynos mellett a magyar Csutorás, Rozsnyai, Bakos és Gyulai állt rajthoz. Csutorás „bent ragadt", de annál jobban vajtolt Bakos, aki meg­szerezte a győzelmet. A nőknél a vágtaszámokban Lehocká remekeit. 100 m-en 11,8 mp-el nyert és 200 m-en 24,2-del új országos csúcsot futott. Kitűnően szerepelt a 100 m-en a dimaszBľdBheiyl Kucman, aki 11,9-del csehszlovák irjúsági rekordot javított. Külön élményt jetentett a nézők szá­mára az 1500, 3000 és 10 000 m-es fu­tóversenyeken kívül Danék európacsúcs­tartó kitűnő teljesítménye, aki remek­átlagot ért el és 59,11 m-es dobással nyerte a diszkoszvetést. Talán a legnagyobb érdeklődés a rúd­ugrás Iránt nyilvánult meg. TomáSek kitűnő formában egymás után ugrotta át a '440, 450, 460, 470 és 480 cm is. A 494,5 cm-es magasságot másodikra ugrotta át és ezzel új csehszlovák re­Wimbledon előtti erőpróba A csehszlovák színek képviselői közül Koudelka, Holeček és Kodeš, fiatal és tehetséges teniszezőink, Cejnár mérnök vezetésével Londonba utaztak. Előbb a Queens Club verse­nyén állnak rajthoz majd mindany­nyian a wimbledoni küzdelmek résztvevői szeretnének lenni. Előbb azonban selejtező mérkőzéseken kell szerepelniök, ahol összesen 64 teni­szező veszi fel a küzdelmet, de csak nyolc kap engedélyt, hogy a wim­bledoni füves pályákon rajtolhasson. Javorský, aki nemrég nyerte meg a hazai bajnokságot, közvetlen meghí­vást kapott, csütörtökön utazik Lon­donba, és helye biztosítva van a leg­jobb versenyzők között. kordot ért el. Megpróbálkozott az 502 cm-es Európa-rekorddal ls. De itt csak egy biztató kísérlete volt, ezt a magas­ságot azonban átugorni nem tudta. Eredmények: 100 m: 1. Rákos 10,fi, 2. Ruzsnyai (mindkettő magyar) 10.7, 3. Bende 10,7. 200 m: Trousil 21,2, 2. Ky­nos 21,4, 3. Mikyna 21,7. 400 m: 1. Ne­deljak 47,6 — új szlovák csúcs, 2. Ort­mann 48,4, 3. Kuzma 48.7. 800 m: 1. Sa­linger 1:50,8. 2. jílek 1:51,2, 3. Jungwirtli T. 1:51,4. 1500 m: 1. Odložil 3:40,7, 2. Balieu (belga) 3:46.9. 3000 m: 1. Clearckx (belga) 8:17,8. 2. Kiss (ma­gyar 8:18,4, 3. Zháňal 8:20,6. 110 m gát: 1. Cečman 14,3, 2. Čierny 14,4, 3. Sústa 14,9. Diszkosz: 1. Danék 59,11, 2. Petro­vlcs 54,48, 3. Fejér (magyar) 53,30. Súly: 1. Nagy (magyar) J8,47, 2. Skolila 18,34, 3. Schmldt 18,19. Rúdugrás: Tomášek 494,5. Nők: 1U0 m: 1. I,ehocká 11,8, 2. Kuc­man 11.9 — országos ifjúsági csúcs. 3. Schuch (magyar) 11,0. 200 >n: 1. l,ehoc­ká 24,2, — új csehszlovák csúcs. 2. Blanáriková 24,7, 3. Králifiková 25,0. 800 m: 1. Nagy (magyar) 2:09, 2. Mu­žíkovi 2:16,4, 3. Svadlenková 2:17,0. Diszkosz: 1. Némcuvá 52,38, 2. Mer­tová 49,14, 3. Spielberg (német) 49,U5. Magasugrás: 1. Ilavidová 167, 2. Bernar­dová 164, 3. Jetmanová 181. (k) Nem lesz június 28-án magyar—jugoszláv mérkőzés A Nemzetek Európa Kupájának elő­döntűjében és döntőjében érdekelt a magyar válogatott, s emiatt az ere­detileg június 28-ra tervezett Magyar­ország—Jugoszlávia nemzetek közötti válogatott labdarúgómérkőzést októ­berre halasztották. Amszterdamban a sakkvilágbajnoki zónaközi döntő 18. fordulójában 9 mérkőzés befejeződött, három pedig függőben maradt. Eredmények: Por­thisch—Perez 1:0, Benkö—Porath 1:8, Berger—Gligorics 0:1, Lengyel—Pach­man döntetlen, Reshevsky—Szmiszlov döntetlen, Evans—Spaszkij döntet­len, Vranesics—Stejn 0:1, Ivkov—Tal döntetlen, Quinonez—Darga 0:1. A Bilek—Fogelmann, Rosetto— Bronstein, Larsen—Tringov játszmák függőben maradtak. A 16. fordulóban függőben maradt játszmák közül csütörtökön éjjel ket­tőt befejeztek, egy játszma továbbra is függő állásban maradt. A iftit be­fejezett játszmában Portiscli győzött Quinönes ellen. Lengyel vereséget szenvedett Szmiszlovtól. A Szpaszkij —Reshevsky játszma továbbra is füg­gő. A verseny állása a 18. fordulő után: Larsen 13,5 (1), Szmiszlov 13,5, Tal 13,5, Szapszkij 13,0 (1), Bronstein 12,5 (1), Stein 12,5, Ivgov 12, Reshev­sky 11 (1), Portiscli 11, Darga 11, Gligorics 10, Lengyel 10, Pachman 9,5, (1), Evans 7,5, Tringov 7 (1), Rosetto 6,5 (1), Benkő B (1), Fo­gelmann 6 (1), Kvinonesz (6), Bilek 4,5 (1), Porath 4,5, Vranesic 3,5, Pe­rez 3,5, Bergar 3. A sportfogadás hírei A Sazka 23. hetének nyereményel­osztása a következő: I. díj: nincs nyertes. 2. díj: 1 nyertes á 40 000 korona, 3. díj: 1 nyertes á 40 000 korona, 4. díj: 21 nyertes á 17 00U korona. INNEN - ONNAN • A BAJNOK BOLOGNA után az Európa Kupa-győztes Interii8Zionale ls kiesett az Olasz Labdarúgó Kupából. 4:1 (0:0) ará­nyú vereséget szenvedett az FC Tort­nótól. A győztes csapat a legközelebb az ugyancsak turlni Juventus-szal ját­szik a döntőbe jutásért • A budapesti nemzetközi öttusa-ver­senyt Török dr. nyerte Szaniszló ős Bretz előtt. A csapatversenyben a buda­pesti Honvéd együttese végzett az első helyen. • A lipcsei nemzetközi céllövő ver­seny első számában az ötalakos olirh-' piai gyorspisztolyban a csehszlovák Falt végzett az első helyen, a magyar Kún és a német Pinnig előtt. Az első három helyezett egyaránt 589 körös eredményt ért el, és a sorrendet a belső tizesek döntötték el. 9 Az amerikai ejtőernyősök új világ­csúcsot értek el az éjszakai csoportos ugrásban. 13 441 niéter magasságban ug­rottak kl a gépből és csak 558 méter magasságban nyitották ki ejtőernyőiket. • A szovjet kerékpáros-válogatott Jal­tában készül az olimpiára. Egy 20 ki­lométeres edzésjellegű versenyt Szajd­huzsin nyert meg Petrov és Lambod előtt. Kapitonov olimpiai bajnok csupán a 10. helyen végzett. # A csehszlovák országos ifjúsági labdarúgó-bajnokság negyeddöntőjében a KS Brno együttese 3:1 (1:1) arányban győzte le a Dvnamo Praliát és ezzel a döntőbe jutott. Már egy fordulóval a jugoszláv labdarúgó-bajnokság befejezése előtt bebiz­tosította elsőségét a belgrádi Crvena Zvezda együttese, s így jogot szerzett, hogy a Bajnokok Európa Kupájában szerepelhessen. Képünk £ bajnokcsapatot ábrázolja. Álló sor balról jobbra: Szkrbics, Gyurkovics, Csop, Sztojanovics, Tomics, Popovics, elől: Melics, Sekularac, Prljincsevics, Kosztics és Dzsaics. CTK — l'anjug felv. UA5ARNAPTOL Hajnalhasadás a csehszlovák atlétikában A Zátopek-házaspár egyedülálló si­kersorozata annak Idején felhívta a világ figyelmét a csehszlovák atléti­kára. Azóta néhány szűk esztendeje volt a sportok királynőjének hazánk­ban. Az olimpiai évnek kellett jönnie ahhoz, hogy ismét számottevő és ígé­retes eredményekről számolhassunk he. Danék, a diszkoszvető óriás ma már sorozatban tudja hozni a jóval hatvan méteren feliili eredményeket, és szorosan a háromszoros olimpiai győztes amerikai Oerter nyomában halad. Ki tudja, hátha Tokióban még eléje is lép. Örvendetes, hogy Danők nem egyedül álló jelenség, mert a szófiai versenyen Zemba, majd ide­haza a nyítrat Petrovics ugyancsak kiváló eredménnyel rukkolt ki. A jelek szerint mind a hárman raj­tolhatnak felmutatott eredményeik alapján az olimpiai diszkoszvető me­zőnyben. Tomásek, aki már tavaly is néhány szép eredménnyel hívta fel magára a figyelmet, valószínűleg teljesen megbarátkozott a műrostos rúddal. E hét elején második kísérletével túl­jutott a 491 centiméteres magasságon és kecsegtető kísérlete volt az 502 centiméteren is, ami már új Európa­csúcsot jelentett volna. Ez még egye­lőre nem sikerült, de eredménye így is Európa ez idei legjobbja. Tomásek szorgalmát ismerve, reméljük, hogy a kellő időben lesz csúcsformában, s ami nem sikerült idehaza, miért ne sikerülhetne Tokióban! Javorský nem fiatal, de nem is öreg Egy bölcs francia mondás szabad fordításban a következőket állítja: „... Életünk nagy hibája, hogy ifjú korunkban nem tudjuk mihez kezd­jünk az erőnkkel, és ha idősebbek lettünk, a tapasztalatainkkal." — Ez Jutott eszünkbe, amikor értesültünk az 54. csehszlovák teniszbajnokság férfi egyes döntőjének eredményéről. Javorský, akit már sokan „töröltek" a legjobb liazai versenyzők jegyzéké­ről, bizony alaposan megleckéztette az ifjúság reményteljes képviselőit: Iloleöeket és Koudelkát. Az utóbbi­val éppen a döntőben mérkőzött és változatos, ötletes küzdelemben, s há­rom játszmában győzte le (7:5, 6:2, 6:2). Ezzel kissé azt is bizonyította, hogy ott lett volna a helye a svédek­ellen szerepelt csehszlovák DK-csa­patban. A gyengébb svédet, Schmld­tet bizony „elkaphatta volna". S ilyen nemzetek közötti viadalon nem kö­zömbös, hogy 5:0, 4:1, vagy esetleg 3:2 arányú vereséget szenved-e csa­patunk. Koudelka és Holeček kétsé­genkívül nagyszerű adottságokkal rendelkező játékosok, de kiforratla­nok. Mennyível ésszerűbben járt vol­na el az illetékes vezetőség, ha Ja­vorský taktikai érettségét egybekap­csolta volna Koudelka csupa szív já­tékával. Talán egymásra is nagyon jó hatással lettek volna. Néha, ha min­denáron végletekbe bocsátkozunk, ne csodálkozzunk azon, hogy a várt eredmény elmarad. Mág mindig Brumel Az olimpiáig még mintegy négy hónap van hátra, s így a világ atlé­táinak színe-java egyelőre még nem hozza csúcsteljesítményét. Ennek el­lenére mindenfelé sorra kerülnek a válogató versenyek és lassan-lassan kikristályosodik a nemzeti válogatot­tak mindegyike. A tokiói olimpia át­létikai számaiban a legtöbb verseny­senyzöt a Szovjetunió indítja. Ezek között is a legbiztosabb esélyesnek Brumel látszik, aki a jelek szerint úgy tudja időzíteni legjobb formáját, ahogy azt a körülmények megkíván­ják. Rigában, ahol a szovjet atiétika olimpiai jelöltjei versenyeznek, a vi­lágcsúcstartó 223 cm-es eredménnyel nyerte a magasugrást, s ehhez fog­ható eredményt kívüle még senki sem ért el ez idén. Az olimpiai játékokig még sok minden történhet, de Bru­mel akaraterejét és kirobbanó tehet­ségét ismerve nem kétséges, hogy Toklóban is a dobogó legmagasabb fokára kíván felállni, még akkor is, ha ellenfelek az eddiginél nagyobb küzdelemre késztetik. Greiningerék is Tokióba mennek Mint ismeretes, Genfben bonyolítot­ták le az olimpiai kosárlabda-torna selejtezőjét, méghozzá két csoportban. A nyitán azonnal nagy meglepetéssel szolgált: a finnek, finn-ugor barátság Ide- vagy oda, annak rendje és módja szerint legyőzték a magyarokat és már úgy látszott, hogy Gremingerék nem juthatnak ki Tokióba. Azután jött a meglepetés folytatása. A finnek legyőzték a csoport valamennyi részt­vevőjét és elsőként a B csoport má­sodikjával, Bulgáriával küzdöttek a repülőjegyért. A mérföldes csizmák­kal előrehaladó északi csapat itt is győzött, méghozzá 81:68 (44:39) arányban és biztosította a továbbju­tást. A magyar csapat még az NDK­beliektől is kikapott, de azok meg ugyancsak a finnekkel, majd az izrae­liekkel szemben maradtak alul és a magyar együttes csoportja második­jaként mérkőzhetett (jobb gólaránya révén) a franciákkal. Gremingerék a nagy tét hatása alatt kitettek magu­kért és 73:66 arányú győzelmük biz­tosította a továbbjutást. Greminger, a magyar kosárlabdasport „nagy mus­kétása és játékmestere" tehát Tokió­ba még kijuthat, s ezzel sportálmai teljesülhetnek. — Most már Ismere­tes a tokiói tizenhatos mezőny tizen­négy csapata: Szovjetunió, USA, Bra­zília, Olaszország, Csehszlovákia, Ju­goszlávia, Lengyelország, Uruguay, Japán, Puerto Rico, Peru, EAK, Finn­ország, Magyarország. A hiányzó ket­tő az ázsiai selejtező csoportból ke­rül ki. Tizennyolc játékos elindult Madridba Pénteken délután a tatai táborban világossá vált, hogy Güröcs és Nóg­rádi sérülése miatt nem utazhat Spa­nyolországba. Az útrakelő 18 játékos a következő: Szentmihályi, Geleí, (ka­pusok), Mátrai, Mészöly, Sárosi, No­vák, Ihász, (hátvédek), Nagy, Sipos, Solymosi (fedezetek), Sándor, Bene, Tichy, Albert, Komora, Fenyvesi, Far­kas és Varga (csatárok). Tegnap reggel a repülőgép indulá­sa előtt Baróti a következőt mondot­ta: „Vasárnap, hétfőn és kedd este még Madridban lesz edzés. Csupán ezután jelölöm ki a spanyolok ellen szerdán pályára lépő válogatottat. A bajnoki mérkőzések megterhelé­sét egyes játékosok nem bírták kel­lőképpen. Emiatt a válogatottba ke­rült fiatalok a második mérkőzésen minden valószínűség szerint szóhoz juthatnak. Az első mérkőzésre*, csal; annyit kívánok megjegyezni, hogy az otthonában játszó spanyol csapat ha­tározottan esélyesebb, de jól felké­szült fiaink mindent megtesznek a si­ker kivívása érdekében. (Zala J „Oj Szó" kiadja Szlovákia Kommunista Pártjánál? Központi Bizottsági. Szer-k'esztl a szértfesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkéfio u. 10. sz. Telefoni 522-39, 512-23, 335-68, — főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyeK: 506-39. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 503-89. Előfizetési díj havonta 8,— Kčs. Ter­jeszti a Posta Hírlapszolgálat, Erőfizetés eket elfoga'd mlmlen postahiv«t»l ôs postát kézbesítő. Külföldi jnegrendeléseki £NS « Ústredná expedícia tlače, Bratis lava, .Gottwaldovo nám. 48/VII. K-21*41453

Next

/
Oldalképek
Tartalom