3012 találat

Találatok

1. 1949-10-15 / 240. szám
[...] IÁV szimfonikus zenekar vezé­nyel Pécsi István PETÖFI RÁDIÓ M t főzzünk [...] 30 Horváth Jenő zongorázik Cse­pel István klarinéfozttk 15 15 Gottwaldov a [...] Páka Jolán énekel kisérj Hajdú István 15 00 Rádióiskoia 13 40 [...] néni Fónay Márta Kék Mihály Bozóky István KoTe g is ák Horváth [...]
2. 1949-11-19 / 269. szám
[...] 16 30 Kazah irodalom Közreműködik Bozóky István Ladomerszky Margit Ruukay Éva Somló István Rende­ző Körmöczi László dr 17 [...] Dezső Canterbury érseke Sze­gedé Szabó István Lightborne bér­gyilkos Pécsi Sándor 23 [...] Ági Rátonyi Róbert é Rozsos István A Rádiózenekart és az Atomi [...]
3. 1951-05-31 / 124. szám
[...] folyamatokra vonatkozó kísérletekről A továbbiakban Bozóky László Mák ranczi Béla és [...] vonat­kozó kísérleti eredményeiket Befejezésül Kovács István Kossuth díjas akadémikus számolt be [...]
4. 1960-06-19-01 / 144. szám
[...] föispánsága Nendt­vich Andor polgármestersége Pi­lismarót Bozóky Géza rectorsága Deák János hittudományi [...] W 3 L év Szent Ist­ván havának 10 napján Gróf Klebelsberg [...] Stile Sándor s K Pilismarót Bozóky Géza a k rektor Az [...]
5. 1966-09-22 / 224. szám
[...] és közgyűlé­sének magyar résztvevői dr Bozóky László professzor é Fehér István a Központi Fi­zikai Kutató Intézet [...] vett részt Előadást tar­tott dr Bozóky László pro­fesszor is Azt a [...] a 6 tagú intéző bi­zottságba Bozóky professzort is beválasztották A fizikai [...]
6. 1966-10-02 / 233. szám
[...] konferencia Rendkívül hasznos volt Dr Bozóky László professzor nyilatkozata Pénteken befejeződött [...] részéről csak egy személy Sebestyén Ist­ván előadó járja a tsz eket [...] költőnek mint Bertha Bul­csú Pákolitz István Lázár Ervin Bárdosi Németh János [...] szoboravató ünnepség me­lyen névadójuknak Szabó Istvánnak portréját leplezik le Külön érdekessége [...]
7. 1966-12-07 / 288. szám
[...] lást idézett elő Az omlásve­szélyt Bozóky Ferenc vájár észlelte Azonnal riasztotta [...] X szint nyugati főkeresztvágatában Panyi Ist­ván vájár szervedett halálos sérülést A [...] 21 lg Hő­sök tere Szabolcsfalu István akna területek lakói részére ke­rülnek [...] testvérünk sógorunk és ked­ves rokonunk BOZOKY FE­RENC 30 éves korában tra­gikus [...]
8. 1970-06-24 / 146. szám
[...] a Széchenyi téren Elhunyt Fekete István Fekete István író mezőgazdasági szakíró keddre virra­dóan [...] Abaliget közelében Egy személyautó elütötte Bozóky Eszter 17 éves gyalogost aki [...] őket Természetesen Németh Já­nos Kiss István Balogh Mihály Kucsera László Juhász [...] Kurella Mátyás Osztermann László Bogdanov Ist­ván Weinhoffer mohón várta az el­ismerést [...]
9. 1970-08-25 / 198. szám
[...] versenyzője nyerte második he­lyen Major István a siklósi tsz lovasa végzett [...] vadász ugratásban a siklósi Major István és a pécsi Molnár Dénes [...] Subits Lajos Csere Varga helyett Bozóky a szünetben Kelemen helyett Gu­lyás [...] 0 2 0 Erőmű pálya István aknai Bányász Pécsi Ki­nizsi 5 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] A jelentős nemzetközi össze­jövetelt dr Bozóky László pro­fesszor a kongresszus elnöke [...] osi Tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Lo ránd [...]
11. 1973-05-12 / 119. szám
[...] fejére Nem vaklárma mondja Máté István a PIK műszaki osz­tályvezetője Már [...] sál nyújtotta a férfinak Gubicsa Ist­ván ráeszmélve hagy pénzét Niko­lics Teréz [...] orvostudomány Kozma Pál agrártudomány Környey István orvostudomány Krom pecher István biológiai tudo­mány Lévai András műszaki [...] Denes fizika Bihari Ottó jogtudo­mány Bozóky László fizika Csikói Gyula fizika [...]
12. 1974-10-20 / 288. szám
[...] diadalát a múló évek fölötti Bozóky Éva Alapításának 175 évfordulójára készül [...] László Gallovits Attila Vóradi M István Körmendy László Herda János stb [...]
13. 1975-01-13 / 12. szám
[...] Hans Jürgen Wischnewskit fo­gadta Huszár István a Minisz­tertanács elnökhelyettese és Púja [...] Az amerikai képviselőket fo­gadta Huszár István miniszter­elnökhelyettes Púja Frigyes külügyminiszter és [...] és ápolja felejthetetlen példa­mutató emlékét Bozóky Éva Befejeződtek a magyar kuvaiti [...]
14. 1975-03-05 / 63. szám
[...] március 5 szerda PR SZALAl ISTVÁN Hófehér Finnország DÉLI MELÓDIA A [...] szenvedélyes ember lesz a földön Bozóky Éva Párbaj a Ferdinándokkal Részletek [...]
15. 1975-05-17 / 133. szám
[...] mutatja be Karcsai Kul csár István Louis Jouvet francia színész és színházi ember Ne meskürty István pedig Fellini olasz filmrendező életútjáról [...] és költészet fé­nyes csillagai felé Bozóky Éva K S Fejes Endre [...]
16. 1975-06-04 / 151. szám
[...] is erős eltérésnek kell lennie Bozóky Éva Példátlan sikerű sorozat Ligeti [...] Borsay Pál Októberben a Horváth István által mon­dott Pilinszky versekhez Kircsi [...] izgalmas zenei­irodalmi matinét hallhattunk Barth István Liszt díjas fuvola és N [...] az idei utolsó matinén Barth István Kircsi László Borsay Pál és [...]
17. 1975-07-30 / 207. szám
[...] gyönyör­ködtessenek és vizuális kultú­ránkat fejlesszék Bozóky Éva A Szovjetunióból érkezett népiegyüttesek [...] mögül mo­solygó asszony neve Kajtár István né A Pedagógusok Szakszer­vezete Városi [...] jó rendűséget je jelent Kajtár Istvánná igazgatói irodájában év közben is [...] panaszok meghallgatása intézése ké­pezik Kajtár Istvánná nyári vakációját A városi bizottság [...]
18. 1975-08-13 / 221. szám
[...] Strobl Alajos Vedres Márk Csók István s Vasza ry János voltak [...] örök barátaink min­dig jelen vannak Bozóky Éva A roskatag épület utcai [...]
19. 1975-09-03 / 241. szám
[...] mondotta Fiszter Gyuláné a Dobó István utcai gimnázium igazgatója Hazajöttem hiszen [...] és levelező ta­gozaton mondotta Stelcz István az Építőipari Szakkö­zépiskola új igazgatója [...] honismereti szakköre amit elődje Debitzky István igazgató vezetett mind igen fontos [...] de vala­miképp e kell indulni Bozóky Éva Stelcz István Fiszter Gyuláné
20. 1976-05-09 127. szám
[...] Széchy Mária sírjára Ven­déglátónk Kincs István biz­tatta Móricz Zsigmondot hogy erről [...] a láncairól elszabadult ér zésvilóg Bozóky Éva
21. 1978-04-20 / 108. szám
[...] városban frónö az osztályfőnöki órán Bozóky Éva írót a Könyvtáros című [...] elő­adás után a tanulók el­beszélgettek Bozóky Évá­val aki délután a Leöwey [...] Antal né csoportvezető Pécs Káli István árukísérő Zalaegerszeg Bognár Ferenc főosztályvezető [...] művei I címmel Itt Ella István Kistétényi Melinda Kárpáti József Trajtler [...]
22. 1978-06-18 / 166. szám
[...] mexikói Schrammel Imre és Bencsik Ist­ván magyar művészek vesznek részt A [...] Gre Aker norvég és Nagy István magyar mű­vészt Első ízben dolgozik [...] és a város fejlesztése érdekében Bozóky Éva A Világosság című folyóirat [...]
23. 1978-08-23 / 232. szám
[...] üzleti kapcsolatok tíz évét Szűcs István a Carbon igazgatója méltatta 1968 [...] varrt termék is mondta Szűcs István majd kifejezte re­ményét hogy a [...] A kapcsolatok méltatása után Szűcs István igazgatói di­cséretet és emléklapokat La­haye [...] Erika Nagy Réka Bicskey Ká­roly Bozóky István Cserényi Béla Csikós Gábor Katona [...]
24. 1978-09-05 / 245. szám
[...] a pécsi kamaraszín­ház előcsarnokában Simon István a színház vezető titká­ra A [...] de most kerültek Pécsre így Bozóky Istvánt vagy Bicskey Károlyt A sokoldalú [...] kis ünnepséget Aranydiplomát kapott Sza­bó István Kutasi József Ko váts Lajosné [...] Imréné Dombay Miklós­áé és Tantó Istvánná tanító Gyémántdiplomát kapott az­az 60 [...]
25. 1978-12-31 / 359. szám
[...] előadását Szereplők Lukács Sándor Verebes István Héjjá Sándor Hegedűs D Gé­za [...] az ISMERŐSEINK KÖZELRŐL sorozatban Vágó Istvánnal a televízió néhány népszerű játékának [...] Bor­bála ezenkívül Vári Éva és Bozóky István játssza Előze­tesképpen a fő és [...]
26. 1979-01-13 / 12. szám
[...] a pipogya felelőtlen nagyvárosi aranyifjú­ban Bozóky István kevés szó­val kevés mozgással néhány [...]
27. 1979-02-26 / 56. szám
[...] legújabb műsora Ebben szerepet kapott Bozóky István szín­művész a Pécsi Nemzeti Színház [...] a Országos Mentőszolgálat di Farbaky István főorvos vezetti pécsi szervezete között [...]
28. 1979-11-18 / 316. szám
[...] Jankovich Júlia az operatőr Pálfy István a rende­ző Bükkösdi László Bednci [...] 22 órakor kezdődik sziiuHnz Meseóra Bozóky István színész rendező és Molnár Andrea [...] új szolgáltatósokat terveznek Mellékvágányon Filókovity István két műsorá­ra hívjuk fel a [...] az aktualitásokról élményekről találkozásokról Filákovity István szombati műsorának címe Mellékvágányon Petrekanics [...]
29. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Együt­tes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriának a Szegedi [...]
30. 1980-08-26 / 234. szám
[...] Gyula Játsz szunki Tűzzel Sárospataky István Tűzkút Pilinszky János Gyerekek és [...] Németh Nóra illetve Bán János Bozóky István és Horváth István színművészek Piróka Éva Juhász Pál [...] ai nyáron a pécsi Sza­bó István Úttörőház Kirándulá­sok vetélkedők szakkörök sportprogramok [...] tiszteletére szabad­téri bányabemutató készül az István téren Hétfőn reggel kezdődött a [...]
31. 1980-10-16 / 285. szám
[...] hogy az évek so­rán Balogh István tanácselnök és munkatársai a fürdő [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva Szíglíget
32. 1981-06-08 / 155. szám
[...] vágyom Igen vonz például Paál István em­beri művészi és színházvezetői egyénisége [...] ez a szereposztás elve is Bozóky Istvánnal a szinész igagatóval arra törekszünk [...] valaki betér a bajai Türr István Múzeumba igencsak megakad a szeme [...]
33. 1982-08-18 / 226. szám
[...] a Dunára né­ző oldalon Szent István Szent László szobrok Kiss György [...] elmélet és gyakorlat dr Weis István Munkaügy és Munkásvédelem elmélet és [...] dr Somogyi Ferenc Faluszemináriumot dr Bozóky Géza Gazdasági jogot dr Nagy [...]
34. 1982-11-21 / 320. szám
[...] egy min­den szempontból illetékessel Vitáris Istvánnal a Fővárosi Nagycirkusz újonnan kinevezett [...] ezek mielőbb családi körbe kerülhessenek Bozóky évö mi ma i iinMii [...]
35. 1983-08-13 / 223. szám
[...] feladata mindenki­nek aki embereket nevel Bozóky Éva Nemzetközi kiállítás a Pécsi [...] művész bemutatását iktatta programjába Beöthy István szobrai után most Kálmán Béla [...]
36. 1983-10-01 / 271. szám
[...] Múzeum anyagát mu­tatja be Barkóczi István ta­nulmányával A tizenkét fü­zet eddig [...] jelent meg a megújult sorozatban Bozóky Mária Kunvári Lilla Losonci Mik­lós Csik István L Menyhért László Szondái Sándor [...]
37. 1984-03-09 / 68. szám
[...] mel­A nemzetközi nőnap alkalmából Orbán István r vörgy köszöntötte a Baranya [...] Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült dr Bozóky Clarissa reumatológus szak főorvos Mohács [...] teg­nap délután a péosi Széchenyi István Gimnázium és Szakkö­zépiskola dr Hajdú [...] legújabb utcájában a Dr Boross István utcában egyelőre még sértetlenek a [...]
38. 1984-10-20 / 289. szám
[...] egy másik történelmi Személyiség Wer­bőczy István epizódfigurájá­nak néhány perces színre vite­lével [...] Verne Gyula szerű magya­rítása Szilárd István Ujlaky László és Molnár Ildikó [...] ember az munkaerőnek is jobb Bozóky Éva
39. 1985-12-22 / 350. szám
[...] a tükörbe Földessy Dénes Holl István két próba között Szeg Fülöp [...] Hol vagy Ványa bácsi Holl István új szerepének próbáján Fotó Läufer [...] Györgyi Egy kéthetes újsághír Holl István betegsége miatt levették a Pécsi [...] mi van velem és akkor Bozóky István elhívott a 4 vasárnapi nyíregyházi [...]
40. 1986-07-19 / 197. szám
[...] MARTON GYÖNGYI Szerkesztőségi hirügyeietes NAGY ISTVÁN a 10 053 as telefonszámon [...] ötvenen Az egyhetes program alatt Bozóky Lajos táncpeda­gógus a magyar és [...]
41. 1986-08-20 / 229. szám
[...] és minőségérzékének az ékes bizonyítéka Bozóky Éva a cukrászdát hozatta és [...] került a turul mert Szent Ist­ván király a pogányság jelké­pének tekintette [...]
42. 1987-04-18 / 107. szám
[...] ba­rátja Nagy Imrénél találkozott Szőnyi Istvánnal Aba Novák Vilmossal Varga Nándorral [...] a Budapesi Képzőművészeti Főiskolára Szőnyi István lebe­szélte erről és azt ajánlotta [...] Nagy Imre melleti évek­ben Szőnyi Istvántól Aba No váktól Varga Nándortól [...] egyik csúcsteljesítményét jelentő Ének Szent István királyhoz ért A Bozóky énekeskönyv veretes szövegének mondanivalóia tel­jes [...]
43. 1987-12-30 / 359. szám
[...] köztük Ko­vács Péter és Simon István hogy szinte valamennyi pécsi gépjármü [...] Tyll Attila Gyöngyössy Katalin Avar István Balázsovits Lajos Bozóky István Cserhalmi György Juhász Jácint Konrád [...] Attila Pa láncz Ferenc Pathó István Szilágyi Tibor Sztankay István Tolnai Miklós Trokán Péter Újréti [...]
44. 1988-08-24 / 235. szám
[...] Hanák Pétert Fügedy Eriket Dió­szegi Istvánt hallgathattuk meséli az egyik fiatal [...] kerültek te­rítékre mint például Szent István korában a keresz­ténység és a [...] zúgnak a szentistvánnapi dallamok a Bozóky kódexben fennmaradt ősi himnusz a [...] ha tudni aka runk Szent Istvánról és ma­gyarjairól G O
45. 1990-03-14 / 72. szám
[...] Az eseményen részt vett fodor István az Országgyűlés megbízott elnö ke [...] Kutatások Központja tudomá­nyos főmunkatánsa Serényi István a földrajztudomány doktora az MTA [...] Márai Sán­dor író költő Molnár István koreográfus kiváló művész őze Lajos [...] Színház jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
46. 1992-03-26 / 85. szám
[...] parancsnok és mások A séta­repüléseken Bozóky Géza és Dambrovszky Imre az [...] és hozták haza melyekből Mol­nár István főszerelő irányításá­val 1948 ra egy [...]
47. 1992-04-30 / 119. szám
[...] Novák bácsi Erdődy Kálmán Vezérigazgató Bo­­zóky István Alfons Gáspár Sándor Tilda Egri [...]
48. 1993-06-07 / 153. szám
[...] aranyérmet a 21 éves Nagy István szerezte meg A címvédő pécsi [...] Mohács 1200 néző V dr Bozóky Mohács Szabó A Kosa Rumszauer [...] Papp Benkovics Szőke Edző Rónai István Paks Al mási Bregovics Sashegyi [...] Hajmási B Laklia Edző Duschák István A Komló kont­ratámadásai mindig veszélyt [...]
49. 1994-05-02 / 120. szám
[...] Takács G Fülöp Edző Rónai István Jól záró védelmek kevés gól­helyzet igazságos pontosztoz­kodás Kereszthegyi István Komlói Bányász Letenye 2 1 [...] T Kapronczai Csalos Edző Stájer István A balatonföldváriak a sok helyze­tükből [...] Mohács 700 néző V dr Bozóky Mohács Kovácsevics Kosa Burai Szugfill [...]
50. 1994-06-28 / 176. szám
[...] rendszerben történthet mondta el Altmann Istvánná a Magyar Televízió műszaki igazgatója [...] visszariadva nya­raltassák a felnőtt családtagok Bozóky Éva A nyár gonddal jár [...]
51. 1994-10-06 / 275. szám
[...] csók 100 néző V dr Bozóky Lánycsók Kovácsfi Puch Csonka Linder [...] Sellei Markó Hadnagy Edző Csordás Ist­ván Harkány Sáfárik Av dicsevics Pallai [...]
52. 1995-01-28 / 27. szám
[...] múltat idézve Almásy Judit Fekete István Hajnalodik című színművére Partnerem a [...] követik a könyvbarát szülő példáját Bozóky Éva Fények és árnyak játéka [...]
53. 1995-03-25 / 82. szám
[...] alkalmával Harangozó díjjal ki­tüntetett Herczog István táncda­rabjai Dévay Katalin alkotói közreműködésével [...] példázta és foglalta össze Herczog István­nak a Pécsi Balettnél végzett társulatot [...] napot és minden csil­lagot Dante Bozóky Éva Levél Sztravinszkijnak és más [...]
54. 1995-04-21 / 108. szám
[...] Ákos Ezt a győzelmet Dobó Istvánnak ajánlom mert a játékosaim most [...] Benko vics Teszárik Edző Rónai István G Fülöp Balázs Sándor József [...] 1 Csengőd 100 néző V Bozóky PMSC Fordan Antal Koroknai Balázs [...]
55. 1995-06-15 / 161. szám
[...] órakor Vitapartnerek Ta­más Gáspár Miklós Bozóky András Wéber János Magyar Technikai [...] 215 000 es számon Nagy István Vajon mi leltet a tüdőnkben [...] déltől 3 ig dr Berényi István ad ingyenes jogi tanácsadást A [...] Thege Aladár és dr Páva István Há­ziasszonyok Karádi Carmen dr Lénárt [...]
56. 1995-10-20 / 287. szám
[...] nánd Bregyán Péter fh Alonso Bozóky István Gonzalo Kiss Ferenc Antonio Haumann [...] Gábor McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Ke­vin Dobson Rosta Sán­dor [...]
57. 1995-10-21 / 288. szám
[...] megyünk Nélkülem el ne induljatok Bozóky Éva Könyvsiker után Karinthy Színpad [...] teljesítmény Külön említést érdemel Fillár István borbélya aki nyúlfarknyi szerepében is [...] Pedrót Pilinczes József alakította Győrfi István Anselmo szerepében pedig a színezüst [...]
58. 1997-04-01 / 89 szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
59. 1997-05-09 / 126. szám
[...] Vámos Miklós műsora Vendég Verebes István 22 20 Cannes Négyszáz csa­pás [...] Klasszikusok minden­kinek 14 35 Tömörkény István írásai 14 55 Irodalmi műsorajánlat [...] Ildikó Szekeres Ilona Hor­váth Sándor Bozóky Ist­ván Dégi István Szilágyi Tibor Szirtes Ádám Földi [...] Ág­labdarúgó mérkőzésekről nes és Rozsos István 20 30 Dzsesszmelódiák énekel Tabányi [...]
60. 1997-10-29 / 296. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] a nyugati országrészben Szent Iványi István ismertség országosan Pokorni Zoltán 66 [...]
61. 1997-11-05 / 303. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
62. 1998-01-28 / 27. szám
[...] a Győri ETO FC klubelnöke Bozóky Imre ügy­véd FIFA játékvezető asszisz­tens [...] ügyvéd egykori váloga­tott labdarúgó Kamarás István harmadik képünkön a Bara­nya megyei [...]
63. 1998-02-23 / 53. szám
[...] a Gázszer FC el­nöke 43 Bozóky Imre ügyvéd FIFA partjelző a [...] voksot kapott Vélemények Dr Kamarás István aki tagja volt a korábbi [...]
64. 1998-03-18 / 76. szám
[...] mérkőzésen fújja a sípot segítője Bozóky Imre és Mező Béla lesz [...] Hajdú 100 m mell Nagy István Sásd 100 m pillangó Tantos [...]
65. 1998-04-03 / 92. szám
[...] Ida Mariska Szabó Éva Elemér Bozóky Ist­ván 23 10 Mélyvíz KOSSUTH RADIO [...]
66. 1998-05-30 / 147. szám
[...] Hungary Kft 7621 Pécs Szent István tér 12 A borítékra írják [...] tudatjuk hogy özv PÉK VIDORNÉ Bozóky Terézia Megrendültén mély fájda­lommal tudatom [...]
67. 1998-09-26 / 264. szám
[...] tablót tár elénk a szerző Bozóky Éva aki a világháború és [...] személyes hang a szub­jektív szemlélet Bozóky Éva e munkájában is történelmi [...] A város irodalmi múlt­ját Bakonyi István értékeli a színházi élettel Sobor [...] táci Kárpátia Parkkal foglalkozik Panyik István írása Kiemelt figyelmet érde­melnek azok [...]
68. 1998-12-03 / 331. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
69. 1999-02-02 / 32. szám
[...] iskolatej akció jelentette be Gyenesei István a megyei közgyűlés elnöke hétfőn [...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
70. 1999-08-14 / 222. szám
[...] novics Kriston Edző Szu rofka István G Kriston 2 Csiba G [...] a szerelni tudó játékos Bárá­BUDAPEST Bozóky Imre Izsó Ignác Mezey György [...] említett öt potenciális elnökjelölt közül Bozóky Imre élvezi bizalmu­kat Pénteki eredmény [...] szövetség területi szervei lesznek Gerecs István a megyei szövetség elnöke el­mondta [...]
71. 1999-08-31 / 238. szám
[...] László Genz wein Ferenc Kamarás István a Baranya megyei Labda­rúgó Szövetség [...] közy Tamás Kovács Attila Kovács István Mezey György Bácsalmási Ottó Bozóky Imre Lévai Tibor Mészáros János [...]
72. 1999-09-21 / 259. szám
[...] 6­ Összeállította M z Megegyeztek Bozóky jelölésében Bozóky Imre a Bács Kiskun Megyei [...] Tibor Matáv Sop ron Lajtai István Vác Fáki László Demecser Horváth [...] Győr Sopron megye elnök Kamarás István Bara­nya megye elnök Lázár La­jos [...] Páncsics Miklóst az utóbbira Czenczik Istvánt jelö­lik Az MLSZ számvizsgáló bizottságának [...]
73. 1999-09-23 / 261. szám
[...] ennek élére a jelölt Czenczik István a szavazat számláló bizottságot elnökje­löltje [...] profiliga elnöke arra kérte hogy Bozóky Imre javára lépjen vissza a [...] 14 éves fiúk csapata Fáth István Mihá­lyi András Fábián Zsolt Axt [...]
74. 1999-09-25 / 263. szám
[...] Attila inkább MSZP kötődésű dr Bozóky Imrét a Fidesz támogatja Ont [...] ők az amatő­rök jelöltjét dr Bozóky Imrét támogatják Nem tudom ho­gyan [...] arra hogy a három favorit Bozóky Ko­vács Mezey mellett szomba­ton egy [...] p Borgulya Edző Reszeli Soós István Du­naferr Rabóczki Kiss Gy Éger [...]
75. 1999-09-26 / 264. szám
[...] 40 filléres nosztalgiazsömle Hazafi J Bozóky Imre az MLSZ elnöke Bozóky Imre 53 éves ügyvédet választották [...] voksot kapott Szendrei Józsefre Ko­vács Istvánra Bácsalmási Ot­tóra senki sem szavazott [...] fordulóját Kovács nyerte 40 szavazattal Bozóky akkor 39 támogatóhoz jutott tehát [...] 50 százalékos támogatottsága Megítélésünk szerint Bozóky megválasztása némileg meglepő vidé­kit nehezen [...]
76. 1999-09-26 / 264. szám
[...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás Ist­ván Klement Tibor Kovács Attila Makray [...] Fa Sándor Lázár Lajos val Bozókyval ami akár politikai üzenetnek is [...] Jön egy újabb elnökje­lölt Kovács István Hiteles személyek kellenek ha meg [...] tévedtem A futta­tott jelölteket mint Bozóky faluszomszédomat Mezeyt és Kovácsot tisztelem [...]
77. 1999-09-27 / 265. szám
[...] baranyai került a szövetség elnökségébe Bozóky Imre lett az MLSZ elnöke [...] elnöke Az elnökségben dr Kamarás Ist­ván és Lázár Lajos révén két [...] foly­tatott küzdelemben Kovács At­tila 40 Bozóky Imre 39 szava­zatot kapott tehát [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Klement Tibor Kovács Attila Makray [...]
78. 1999-10-04 / 272. szám
[...] győzelmünket Összeállította Móczán Zoltán Mehring István Mike Orsolya Puskás Azért valamit [...] hogy találkozott a napokban dr Bozóky Imré­vel az MLSZ újonnan válasz­tott [...]
79. 1999-10-11 / 279. szám
[...] Lakóterületi SE 65 kg Tóth István Beremend 89 kg Szűcs Gergely [...] Z 6 6 Edző Molnár Ist­ván Matáv Pécs MÉSZÁROS 11 3 [...] izgalmas fordula­tos kiegyensúlyozott találko­zón Molnár István A második félidőben támadásban lelassul­tunk [...] A magyar küldöttség amelynek résztvevői Bozóky Imre az MLSZ elnöke Berzi [...]
80. 1999-10-12 / 280. szám
[...] labdarúgó Európa bajnokság rendezési jogát Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] hatását emeljük majd ki mondta Bozóky Imre Egyet­len gond csupán hogy [...] ez nem a hangula­tunkra utal Bozókyn kívül a ma­gyar delegá­ció tagja [...] a 0660 WM ajándéka amely István mellett SÍ az összes új [...]
81. 1999-11-25 / 323. szám
[...] kettő a júniusi hétvégékre Huszár István az MLSZ nemzetközi osztályának Svájc­ban [...] a végső szót jelentette ki Bozóky Im­re a labdarúgó szövetség elnö­ke [...]
82. 1999-11-30 / 328. szám
[...] név­sora Szekó József elnök Bokodi István képünkön ügyvezető el­nök Miskolczi Imre Alsóvölgyi István Bittner Péter Péter György Utóbbi [...] tanúsítanak az ajánlat iránt ezért Bozóky Imre az MLSZ elnöke levélben [...] ülésén s ezt követő­en fordult Bozóky Imre Kovács Attilához felkérve őt [...]
83. 1999-12-17 / 345. szám
[...] már biztos tavaszi ellenfél Vincze István csütörtökön két és fél éves [...] Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét A megbe­szélés keretében Bozóky tájé­koztatta a miniszterelnököt a szövetség [...] minden feltételt biztosítani a felkészüléshez Bozóky Imre meghívta a miniszterelnököt az [...]
84. 1999-12-19 / 347. szám
[...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...]
85. 2000-02-11 / 41. szám
[...] Pál A B csapat Kovács István Kovács Sándor dr Glász János [...] a bajnokságok nyilat­kozta dr Kamarás István a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség bara­nyai [...] értel­mes módosítási javaslatokat Dr Rákóczy István képün­kön a Baranya Megyei Labdarú­gó [...] amatőrök megbeszélé­sén amelyen felszólalt dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke Bozóky dr tolmácsolásá­ban elhangzott hogy a [...]
86. 2000-02-13 / 43. szám
[...] amatőr illetve a profi alszövetséget Bozóky Imre MLSZ elnökről sok jót [...] kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba [...] hogy a korábbi elnök Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net [...] azzal a csa­pattal Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán hanem [...]
87. 2000-02-13 / 43. szám
[...] Stern Lantos B Edző Rónai Ist­ván Kozármisleny Torma Béres Both Papp [...] Balogh Antal Hámori Péter Kövesi István Pucz Péter Potyogtak a gólok [...] az MLSZ közgyűlésen ta­lálkozott dr Bozóky Imrével a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
88. 2000-02-14 / 44. szám
[...] magyar bajnok mozgáskorlátozott úszója BokocLi István a Mohácsi TE ügyvezető elnöke [...] Knoch Balázs 3 ifj Mohai István Világkupa­győztes modellező Csapat 1 MiZo [...] vb 3 kosárlabdázója Dr Rákóczy István a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség [...] ügyvezető­je Pázmándy Zsolt találkozott dr Bozóky Imrével képünkön a szövetség elnökével [...]
89. 2000-02-18 / 48. szám
[...] Gábor Zavadszky Gábor és Ferenczi István még nem játszott a válo­gatottban [...] Dunaferr Bokrán Gábor Walsall Pisont Ist­ván Hapoel Tel Aviv Csatárok Zavadszky [...] Frankfurt Klausz László Mannheim Ferenczi István Győr Nagy Tamás Dunaferr Egressy [...] labda­rúgócsapatának jövője szempontjából sorsdöntő lehet Bozóky Imre MLSZ el nök pénteki [...]
90. 2000-02-20 / 50. szám
[...] a Zetétől az isteni Ferenczi Istvánt beharangozott össznépi példa statuálás jegyében Bozóky MLSZ elnök nagyobb szigort kért [...]
91. 2000-02-27 / 57. szám
[...] valamennyi érintett egyesület bele­egyezik mondja Bozóky Imre MLSZ elnök Ám ez [...] Horváth Gy Edző Reszeli Soós István Gólok 0 1 Horváth Gy [...]
92. 2000-04-05 / 94. szám
[...] Az egész országot körbefutja Sipos István 20 oldal 2000 április 5 [...] Ökölvívó szópárbaj Dariusz Michalczewski Kovács István félnehézsú­lyú profi világbajnok klub­társa elkezdte [...] vá­logatott szövetségi kapitá­nya folytatott kedden Bozóky Imrével az MLSZ elnökével Minden [...] án az olaszok el­len játssza Bozóky Imre képünkön az MLSZ elnöke [...]
93. 2000-04-07 / 96. szám
[...] szág ellen lép pályára Dr Bozóky Imre az MLSZ el­nöke az [...] Fantasztikus TESCO 7634 Pécs Makay István u 5 Danone Könnyű és [...]
94. 2000-04-19 / 108. szám
[...] nem tudta egyeztetni civil munkájával Bozóky Imre az MLSZ első embere [...] úgy tűnik hogy Kovács KoKo István következő 18 az Európa bajnok [...] FTC Üllői úti stadionjában Kovács István a hamburgi Universum Box Promotion [...] a magyar sport kiválósága Kovács István az Üllői úton lép ringbe [...]
95. 2000-06-09 / 157. szám
[...] Tsun bemutató 16 20 Sport Bozóky Imre MLSZ elnők és Dárdai [...] a Dunántú­li Naplónak dr Lisicza István ké­pünkön a Pécsi Hegyközség el­nöke [...] még díjmente­sen tehetik meg Lisicza István hozzátette a tör­vény negatív megítélésére [...]
96. 2000-06-14 / 161. szám
[...] PVSK Kovács Szűcs Ijjász FÖLDVÁRI ISTVÁN Pé nzgondok fúzió reménykedés Baranyai [...] minden eldőlhet szakmai igazgató Rónai István lenne Kiss Sándor menedzseri te­endőket [...] véghezvitelét ígérte Pécs Széchenyi tér Bozóky Imre MLSZ elnök mellett két [...] első téma szinte adta magát Bozóky Imre képünkön ugyanis a legutóbbi [...]
97. 2000-06-18 / 165. szám
[...] annak társadal­mi indíttatásairól Dr Komáromi Ist­ván Pest megyei rendőrfőkapitány például a [...] meg En­nek ellenére fellépett dr Bozóky Im­re MLSZ elnök is aki [...]
98. 2000-07-29 / 206. szám
[...] Fegyelmi Bizottságától informáci­óink szerint dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke sú­lyosabb [...] rá­érzett a mozgás ízére FÖLDVÁRI ISTVÁN Ha előfizetőnk r B W [...]
99. 2000-08-12 / 220. szám
[...] Horváth Gy Edző Reszeli Soós István 22 perc Búzás jobb oldali [...] Labdarúgó Szövetség FIFA elnöke elfogadta Bozóky Imrének az MLSZ elnökének meg­hívását [...] Deutsch Tamás ifjúsá­gi és sportminiszter Bozóky Imre MLSZ elnök és Demján [...]
100. 2000-08-19 / 227. szám
[...] narancssárga övvizsgákat is tettek Illés Istvánná a Beremendi Építők dzsúdósza­kosztályának vezetője [...] mindenképpen meg szeretnék rendezni FÖLDVÁRI ISTVÁN K MAYER A Elődöntők egyesben [...] válogatott mérkőzé­sein szurkoló nézőket is Bozóky Imre az MLSZ elnöke hangsú­lyozta [...]