Dunántúli Napló, 1970. augusztus (27. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-25 / 198. szám

I Nagyszerű játék, pompás pécsi győzelemmel SPORT Pécsi Dózsa—Bp. Vasas 3:1 (1:0) SPORTHÍREK Milyen színű a szemüvegünk? M. Gy. kölkedi olvasónk furcsa ügyben tett szemre­hányást nekünk, azzal vádol­va bennünket, hogy lila-fehér szemüvegen keresztül nézzük a magyar futballt, és minden Pécsi Dózsa vereséget a já­tékvezető számlájára írunk. Ezt írja: „Az elmúlt bajnok­ságban is a játékvezetőnek és a balszerencsének köszön­hették, hogy nem nyertek bajnokságot. Ez esetben az EK-t is, sőt a Világkupát is megnyerhették volna, s ha Marseilleben a Pécsi Dózsa játékosaiból állott volna a válogatott, ma nem Brazília őrizné a Kimet Kupát.” Azután a Ferencváros—Pécsi Dózsa mérkőzés miatt, illetve az azt követő vita miatt ítél el bennünket M. Gy. Mint ír­ja, sajtóhadjáratot folytattunk az FTC ellen! Nőst mit válaszolhatunk minderre? M. Gy. aligha olvashatta a nli lapunkban, hogy a Pécsi Dózsa képes lenne megszerez­ni a világkupát, éppúgy azt sem állítottuk soha, hogy a \ Pécsi Dózsa jobb a magyar válogatottnál. Az FTC—Dózsa mérkőzésen esett vitatott 11- esrő! mi is kifejtettük véle­ményünket, hiszen láttuk a mérkőzést a TV képernyőjén, és láttuk az esetet megismé­telve is. Radó játékvezető té­ves ítéletéről szinte a mi la­punkban jelent meg a legrövi­debb reflexió, annál bővebben írtak róla a fővárosi lapok, közöttük a Népsport is, akik­nek szerkesztői feltehetően nem a Pécsi Dózsa vezérszur­kolói, hanem egyszerűen a magyar labdarúgás egészét féltik az ilyen ítéletek rom­boló hatásától. Radó játék­vezető ügyében sem mi foly­tattunk fegyelmi vizsgálatot, hanem az MLSZ, és a TV- felvétel ismételt megtekinté­se és értékelése alapján, fel­tehetően több hozzáértő szak­ember meghallgatása után úgy találták, hogy a vitatott tizenegyes valóban nem volt tizenegyes, és Radó játékve­zetőt fegyelmi büntetéssel sújtották. Milyen színű a szemüve­günk? őszintén meg kell monda­nunk, hogy nem hordunk színes szemüveget. Sem lila- éhérét, sem zöld-fehéret. Azt szeretnénk csupán, ha a ma­gyar labdarúgás útja ismét felfelé ívelne, és azt tartjuk, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a bajnokság tiszta keretek között zajlik le, és ennek ér­dekében mindenkor szót is emelünk. Ez a kötelességünk. — K — AZ NDK NYERTE AZ EVEZŐS EB PONTVERSENYÉT Tatán a vasárnapi utolsó fu­tamokkal befejeződött az 1970. évi női evezős Európa bajnok­ság. A legeredményesebben az NDK versenyzői szerepeltek — a hollandok által alapított Szél­malom díjat, a nemzetek díját — a Német Demokratikus Köz­társaság sportolói nyerték. A pontverseny végeredménye: 1. NDK 37.5, 2. Szovjetunió 35.5, 3. Románia 17, 4. Bulgária 13, 5. Csehszlovákia 10, 6. Hollan­dia 7, 7—8. Magyarország és NSZK 6—6 ponttal. Kettős pécsi győzelmet hozott a -hétvégi pécsi nemzetközi ko­sárlabda találkozó. A PEAC fér­fi csapata 57:56 arányban nyert a Lech Poznan (lengyel) junior csapat ellen. A PEAC öregfiúk csapata pedig négy ponttal, 58:54 arányban bizonyult jobbnak a Vojvodina öregfiúknál. A mér­kőzéseket az Ifjúsági stadionban rendezték meg. * Székesfehérvárott ünnepi tor­nán vettek részt a Pécsi Vörös Meteor Élelmiszer női röplabdá- zói. A helyi, valamint a veszp­rémi válogatottakból és a pé­csiekből álló mezőnyben a Vörös Meteor mindkét ellenfelét legyőz­te és így a torna első helyét sze­rezte meg. * Nem sikerült a visszavágás! Egerben a Bornemissza nemzet­közi ökölvívó verseny nagy váltó­súlyú döntőjében a pécsi Kovács II. Járaival, az MTK ökölvívójá­val került szembe. Kovács a má­sodik menetben a találkozó fel­adására kényszerült, így nem si­került visszavágnia a Baranya Kupában elszenvedett vereségért. * A Pécsi Gázmű NB I-es férfi tekézői vasárnap Ózdon játszot­ták le az Egri Spartacus elleni bajnoki mérkőzésüket. A két csa­pat találkozójából az egriek ke­rültek ki győztesen, 6:2 arány­ban. * Hazaérkeztek a romániai kör­versenyen szerepelt pécsi kerék­párosok. A tartalékos és vendég- *’ versenyzőkkel megtűzdelt Spar­tacus versenyzők mérsékelten szerepeltek, mindössze két rész­hajrát nyertek. * A Bp. Vasas nemzetközi Olim­piai Kupa atlétikai versenyén rajthoz állt pécsi és komlói atlé­ták közül Honti a 800 méteres síkfutás n. időfutamában 1:52.6 mp-es idejével első lett. Ezen a távon a legjobb időt az I. idő­futamban Mohácsi, MTK futotta, 1*51.4 mp-cel. Az 5000 méteres síkfutásban a komlói Dudás 14:09 perces idővel negyedik lett. Dunaújváros, 4500 néző. Vezette: Hegyes (Halász I., SbósT.) ‘ Dunaújváros: Papp — For- maggini, Ruppert, Nagy E., Cseh, Somogyi, Csörgő, So- mogyvári, Harangi, Mártha, Bartók. Edző: Szűcs Gyula. Komló: Erdősi — Kótai, Zimonyi, Makray, Lazari- disz — Angeli, Horváth — Bordács, Juhász, Solymosi, Mohácsik. Edző: Lantos Mi­hály. Csere: Bordács helyett Eg­ri, Mohácsik helyett Csordás II. (az 56. p.), Harangi he­lyett Simon (a 65. p.), Bar­tók helyett Boromissza (a 68. P). Góllövők: Bartók (4. p.), Juhász (25. p.), Csörgő (67. P) Szögletarány 6:6 (4:3) a Komló javára. A mérkőzést egy gyors hazai gól vezette be. A 4. percben Mártha az elalvó komlói védők között Bartók­hoz játszott és a fiatal bal­Befejeződött a Csepel nemzet­közi öttusa versenye. Az után­pótlás kategóriában Cserna Pécsi Dózsa győzött, a pécsiek csapata a középmezőnyben fejezte be a versenyt. * Somogysárdon jugoszláv és osztrák vendégek résztvételével vasárnap rendezték meg a terü­leti lovasbajnokság harmadik fordulcjájnak versenyeit. A ver­seny két ugrószáma baranyai sikert hozott. Az ifjúsági lovasok és kezdő lovak díjugratását Kövi András, a Mecseki Lovasklub versenyzője nyerte, második he­lyen Major István, a siklósi tsz lovasa végzett. A felnőtt vadász- ugratásban a siklósi Major István és a pécsi Molnár Dénes holt­versenyben osztozott az első he­lyen. 1 Ol ó 1. Haladás—FTC 1 1:0 2. Pécs—Vasas 1 3:1 3. SZEOL—Csepel 2 0:1 4. Tatabánya—ETO 1 2:0 5. SZMTE—FÖSPED X 0:0 6. Várpalota—Eger X 0:0 7. Szív. MÁV—Oroszlány 1 2:1 8. MÁV DAC—Bp. Spart. X 0:0 9. Kazincb.—Volán 1 3:0 10. BEAC—Nyíregyháza 1 2:1 11. Fűzfő—Bakony X 0:0 12. Bauxitb.—Szekszárd 2 0:1 13. K. Rákóczi—Dorog 1 2:1 + 1 14. DEAC—Kistext 1 3:0 A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint a 34. heti totónyeremények az ille­ték levonása után a kővetkezők: 13 találatos 3 darah, nyeremé­nyük egyenként 142 964 forint. 13 plusz 1 találatos szelvény nincs. 12 találatos 29 darab, 9860 Ft. 11 találatos 383 fogadónak volt, egyenként 747 forinttal. 10 találatos 3603 darab 119 Ft. A 35. hétre átmenő jntalomösz- szeg 198 560 forint. A közölt ada- I tok tájékoztató jellegűek. szélső mintegy 10 méterről lőtt Erdősi hálójába. (1:0). A továbbiakban is a ha­zaiak irányították a játékot, a Komló csak szórványos tá­madásokat vezetett. A 25. percben sikerült az egyenlí­tés. Makray -25 méteres sza­badrúgása a sorfalról vissza­pattant, a fedezet Mohácsi­kot szöktette, és a szélső be­adását Juhász . helyezte a jobb sarokba. (1:1) Az egyenlítő gól föllelke­sítette a Bányászokat és a félidő vége előtt kétszer is százszázalékos gólhelyzetben kellett tisztáznia a jó formá­ban lévő Papp kapusnak. A II. félidőre esett a já­ték színvonala. A hazaiak távoli lövésekkel próbálkoz­tak, de előbb Erdősi, majd Horváth mentett a gólvonal­ról. Az 56. percben Bordá- csot Egri I., Mohácsikot pe­dig Csordás II. váltotta fel a komlói csapatban. A csere felhozta a vendégeket és a 64. percben Solymosi csak­PVSK pálya, 10 000 néző, vezette: Zsolt (Kapocsi, Zá- vodszki) Pécsi Dózsa: Rapp — Her­nádi, Maurer, Konrád I., Kincses II — Kocsis, Tóth, Tüske — Bércesi, Rónai, Má­té. Edző: Dr. Czibulka Mi­hály. Bp. Vasas: Tamás — Fá­bián, Lakinger, Vidáts, Ihász — Menczel, Müller — Tóth, Puskás dr., Farkas, Ladin- szki. Edző: Machos Ferenc. Csere: Menczel helyett Vá- radi a 65. percben, Tóth he­lyett Török a 72. percben, Rónai helyett Karel a 77. percben. Góllövők: Rónai (18. p.), Máté (60. p.), Vidáts (74. p.), Máté (87. p.) Szögletarány: 13:7 (6:5) a Vasas javára. A Dózsa kezdőrúgása után egy perces gyászszünettel adóztak a csapatok és közön­ség a tragikus körülmények között elhunyt MTK labda­rúgó, Szucsányi emlékének. A játékot két eredménytelen Vasas szöglet vezette be. Az 5. percben Bércesi és La- dinszki összefejeltek, mind­két játékos ápolásra szorult. Az első komoly helyzet a pécsi kapu előtt adódott, — a 15. percben Kincses II. hi­bájából Tóth kapta a labdát, de közelről leadott éles lövé­sét Rapp lábbal tisztázta. Három perccel később megszületett a pécsi vezető gól. Bércesi és Ihász párharc­ból a pécsi játékos került ki győztesen, Rónai elé tolta a labdát, aki 20 méterről ka­pura lőtt. Labdája a vetődő Tamás alatt a jobb kapufá­ról vágódott a hálóba, 1:0. A gól után a Dózsa ma­radt támadásban. A 22. perc­nem megszerezte a vezetést, de közeli lövését Papp jó érzékkel hárította. Három perccel később az igen jól játszó Mártha Csörgőhöz jászott és a csatár megsze­rezte a vezető és mint ké­sőbb kiderült, a győzelmet jelentő gólt. (2:1). A gól után a Komló át­vette a játék irányítását. Horváth vezérletével egyre- másra vezették a támadáso­kat, de hol a védelem, hol a szerencse megmentette a hazaiak hálóját az egyenlítő góltól, s így az eredmény nem változott. A Komlóból Horváth, Ju­hász és a fiatal Angeli já­téka emelhető ki. A Bányász labdarúgói egyébként továbbra is Buda­pesten készülnek a szerdán sorra kerülő Honvéd elleni találkozóra, majd a mérkő­zés után hazautaznak. Va­sárnap az MTK-t látják ven­dégül. Szabó Lajos Dunaújváros—Komló 2:1 (1:1) IINíí!' ;x x iwr‘ Máté „utolsó csele” a harmadik pécsi gól után. Tamás kapuat elfektette, háttérben Ihász figyeli a jelenetet. Szabad az út a kapu felé. ben Máté négy védőt is ki­cselezett és gólt lőtt, de Zsolt játékvezető nem adta meg. Az eset után a közönség élénken tiltakozott, két per­cig állt a játék. Továbbra is igen jó volt a mérkőzés, pár percre a Vasas jött fel, de a pécsi védelem mindent rom­bolt. Az ellentámadás végén Konrád I. bombalövését Ta­más csak nehezen ütötte szögletre. Szünet után hullámzott a játék, negyedóra eltelte után növelte előnyét a pécsi csa­pat. Konrád I. beívelését Tamás kiöklözte, Tóth meg­szerezte a labdát, azonnal kapura lőtt, a lövés vissza­pattant a védőkről Máté elé, aki 7 méterről a balsarokba továbbított, 2:0. Ezután nagy erővel táma­dott a Vasas, de sokáig ered­ménytelenül. A budapestiek fölénye a 74. percben ért góllá, amikor Puskás dr. két pécsi védőt kicselezve kö­zépre adott, a jókor érkező Vidáts 5 méterről szépített, 2:1. Hosszú percekig a pécsi térfélen folyt a játék, a Va­sas több egyenlítési alkalmat szalasztott el, de közben pé­csi gólhelyzet is kimaradt. Három perccel a befejezés előtt Máté a félpályáról in­dulva, kicselezte Ihászt, az eléje futó Tamást, majd nagy nyugalommal lőtt az üres kapuba, 3:1. Végig nagy küzdelem, re­mek iram és fordulatos játék jellemezte a találkozót. A Dózsa támadásaiban több volt a lendület és veszély, vé­delmük pedig a kritikus per­cekben jól zárt. A győztes csapat valamennyi tagja ki­tűnőre vizsgázott lelkesedés­ből, küzdenitudásból. Különö­sen kitűntek: Rapp, Konrád I., Tüske és Tóth. A Vasas­ból Vidáts, Müller és Puskás dr játéka emelkedett az át­lag fölé. Zsolt játékvezető Máté szabályos gólját nem adta meg. K.F. A RÖPLABDA BEK SORSOLÁSA Brüsszelben elkészítették a röplabda bajnokcsapatok Euró­pa kupájának sorsolását. A ma­gyar bajnokegyüttes ellenfele — ha túljut Portugálián — az el­ső fordulóban Spanyolország lesz. A női együttes Francia- ország ellen kezd. A mérkőzések időpontjában a klubcsapatok állapodnak meg, az első fordulót azonban no­vember 10-ig le kell játszani.. HÁROM HELYEZÉS A KECSKEMÉTI SPARTAKIÁDON A falusi dolgozók XIX. spar- takiádjának kecskeméti országos döntőjében rés:t vett baranyai sportküldöttség szombaton, a déli órákban érkezett vissza megyénkbe. A baranyai ver­senyzők három helyezést értek el. A női távolugrásban Porte­leki harmadik, a férfi gránát­vetésben Erdős második helye­zést ért el. Ugyancsak a má­sodik helyen végzett a siklósiak férfi kézilabda csapata. Tenisz BAJNOK A PEAC NŐI CSAPATA Elmaradt a Spartacus mérkőzése Az NB Il-es csapatbajnokságok utolsó fordulójában mindkét pé­csi csapatnak két-két mérkőzés volt kiírva. A PEAC női együt­tese mindkét találkozóját játsz­mavesztés nélkül megnyerte, ez egyben a pécsieknek a csoport­bajnoki címet is jelentette. A Spartacus férfiak szombati bu­dapesti mérkőzése az eső miatt félbeszakadt, azt csak vasárnap tudták befejezni, ezért elmaradt a vasárnapra kitűzött Szombat­hely elleni találkozó. A férfi- csapat egyébként vereséget szen­vedett, így csak az esetben le­het csoportelső, ha az utolsó mérkőzésén győz. PEAC—BVSC 9:0. NB II. női mérkőzés, Balokányi pályák. A győztes pécsi csapat tagjai: Ta- mássy, Barics, Kiss, dr. Czibul- káné, Schutt, dr. Bajtainé. vala­mint a Tamási—Barics. Kiss—dr. Czibulkáné és Schutt—Molnár párosok. Láng SK—Pécsi Spartacus 5:4. NB II. férfimérkőzés, Budapest. — Pécsi győztesek: Borsiczky. Káplán, Cserta és a Káplán—dr. Wébel páros. Labdarúgó NB L Tatabánya—Rába ETO 2:0 (0:0). Tatabánya, 6000 néző. Vezette: Borzási (Wottava, Szlávik). — Tatabánya: Rothermel — Lé­ber, Laczkó, Kovács I. Kovács­hegyi — Kovács II., Horváth, Szabó, Nagy, Tóth, Sántha. — Edző: Lakat Károly dr. Rába ETO: Tóth dr. — Keglovich, Orbán, Horváth B., Izsáki, Kiss, Somogyi, Pozsgai, Stolcz, Hor­váth L., Korsós. Edző: Dombos Ágoston. Csere: Szabó helyett Zöldi a szünetben, Horváth L. helyett Nagy Gy. a 70. perc­ben. Góllövő: Tóth (70. és 83. perc.) Szombathelyi Haladás—Ferenc, város 1:0 (0:0). Szombathely, 12 000 néző. Vezette: Kamarás dr. (Katona, Tapolczai). Sz. Haladás: Mursits — Szántai, Pék, Balogh, Németh, Halmosi, Rátkai, Szabó. Farkas, Király, Iszak I. Edző: Fehérvári Alfréd, Ferencváros: Géczi — Bálint, Páncsics, Vépi, Meggyesi, Ju­hász, Mucha. Szőke. Braniko- vits, Albert, Füsi. Edző: Kalo- csay Géza dr. Csere: Braniko- vits helyett Horváth a szünet­ben, Iszak I. helyett Iszak II. a 78. percben,' Rátkai helyett Bokor a 82. percben. Góllövő: Iszak I. (60. perc). Csepel—Szegedi EOL 1:0 (0:0). Szeged 5000 néző. Vezette: Bir- csák (Vízhányó. Tóth). Csepel: I Fatér — Vellai. Molnár, Pető, Gondár, Rottenbillér, Losonczi, Kalmár. Varga, Takács, Kele­den. Edző: Keszthelyi Mihály. SZEOL: Bolya — Várhelyi in., Molnár. Magyar, Kővári, Varga, Pataky, Dávid, Pikó, Ruttkai, Vörös. Edző: Subits Lajos. — Csere: Varga helyett Bozóky a szünetben. Kelemen helyett Gu­lyás a 60. percben, Vörös he­lyett Pálinkás a 70. percben. Góllövő: Kalmár (71. perc.) A LABDARÚGÓ NB I. ÁLLÁSA 1. U. Dózsa (8) 3 3 — — 16:1 14 2. Ferencv. (8) 3 2 — 1 5:3 12 3. Honvéd (7) 3 2 — 1 T:3 11 4. Csepel (6) 3 2 1 — 4:2 11 5. Vasas (6) 3 2 — 1 5:3 10 6. Pécs (5) 3 2 — 1 8:5 9 7. MTK (7) 2 — 2 — 2:2 9 8. Dunaújv. (4) 3 2 — 1 4:4 8 9. Haladás (3) 3 2 — 1 5:6 7 10. Tatabánya (4) 3 1 — 2 3:4 6 11. DVTK (5) 3 — 1 2 4:9 6 12. Videoton (3) 3 — 1 2 2:4 4 13. SBTC (2) 2 1 — 1 3:6 4 14. ETO (1) 3 1 — 2 2:6 3 15. Komló (2) 3 — 1 2 2:9 3 16. SZEOL (1) 3 — — 3 0:5 1 Labdarúgó NB I. B Egyetértés—Debreceni VSC 0:0. Soroksár, 1100 néző. Vezette: Pa­lotai. Ózdi Kohász—BKV Előre 1:0 (0:0). óz I, 2500 néző. Ve­zette: Pusztai. MÁV DAC—Bp. Spartacus 0:0. Győr, 4000 néző. Vezette: Csernefalvy. Ganz­MÁVAG—Zalaegerszegi TE 2:0 (2:0). Kőbányai út, 2000 néző. Vezette: Emsberger. Székesfehér­vári MÁV Előre—Oroszlányi Bá­nyász 2:1 (0:0), Székesfehérvár, 1200 néző. Vezette: Halász M. Szolnoki MTE—FÖSPED Szállí­tók 0:0, Szolnok, 1500 néző. Vezette: Biróczki. Várpalotai Bányász—Egri Dózsa 0:0, Vár­palota, 3000 néző. Vezette: Há­mori. .. az NB i. b Állása 1. Kecskemét (7) 3 2 1 _ 6:2 12 2. Egyetértés (8) 3 1 2 — 2:1 12 3. FÖSPÉD (9) 3 1 1 1 3:4 12 4. MÁV DAC (6) 3 2 1 — 4:1 11 5. Bp. Spart. (8) 3 — 3 — 4:4 11 6. Pécsi Bány. (9) 3 — 1 2 4:8 10 7. Eger (5) 3 1 2 — 3:0 9 8. ZTE (5) 3 2 — 1 7:4 9 9. G.-MAVAG (4) 3 1 2 — 5:3 8 10. Ózd (3) 3 2 — 1 4:2 7 11. Oroszlány (7) 3 3 2:6 7 12. Várpalota (1) 3 2 1 — 6:1 6 13. BVSC (1) 3 2 1 — 9:6 6 14. Szf. MÁV (2) 3 2 — 1 4:5 6 15. B.-csaba (6) 3 — — 3 3:7 6 16. SZMTE (4) 3 — 1 2 1:6 5 17. BKV Előre (3) 3 1 2 0:5 4 18. DVSC (2) 3 — 1 2 3:5 3 Labdarúgó NB IL Máza-Szászvárl Bányász—Ajkai Bányász 1:0 (0:0). Szászvár, 600 néző. Vezette: Polcz. Máza- Szászvár: Hadrick — Jónás Kő­vári, Nagy I., Bocz (Bakó), Né­meth. Demeter. Nagy II.. Túrós, ! Oglizán, Szabó (Szalai I.) Er- , ző: Bodony János. — Ajka: 1 Lukács — Varga, Varró, Éber, I Gerencsér. Schwartz, Szemán (Cseh), Király, Márkus. Haász, Mérkőzésről mérkőzésre Tér. Edző: Gyenes József. Élénk iramú mérkőzés, a hazai csapat többet támadott, a hajrában ll­es döntötte el a mérkőzést. Góllövő: Demeter. Jók: Had­rick, Jónás, Kővári, Nagy I., illetve Lukács, Márkus, Haász. Zalaegerszegi Dózsa—Almásfü­zitői Timföld 3:0 (1:0), Zalaeger­szeg, 800 néző. V. Egervári. — Kaposvári Rákóczi—Dorogi Bá­nyász 2:i (1:1). Kaposvár, 2000 néző. Vezette: Maczkó K. — Pápai Textiles—Savária Cipő­gyár 2:1 (0:1), Pápa, 1000 néző.. Vezette: Csapucha. — Bakony Vegyész—NIKE Fűzfői AK 1:0 (0:0), Fűzfő. Vezette: Kőrös. — Szekszárdi Dózsa—Bauxitbányász SE 1:0 (0:0), Tapolca, 1000 né­ző. Vezette: Vadas Gy. AZ NB n. ÁLLASA: Nyugati csoport: 1. Z. Dózsa 2 2 — — 6:1 4 2. B. Vegyész 2 2 — — 4:0 4 Táncsics 2 2 — — 4:0 4 4. Győri D. 2 2 — — 3:1 4 5. Ajka 2 1 — 1 4:2 2 Dorog 2 1 — 1 4:2 2 7. Pécsi Ércb. 2 1 — 1 3:2 2 8. Szekszárd 2 1 — 1 1:1 2 9. Kaposvári R. 2 1 — 1 2:3 2 10. Máza-Szászvár 2 1 — 1 1:3 2 Pápa 2 1 — 1 2:4 2 12. PBTC 2 — 1 1 1:2 1 13. Almásfüzitő 2 — 1 1 1:4 1 14. Savaria 2 — 2 2:5 — 15. Bauxitbányász 2 — — 2 1:5 — Fűzfő 2 — — 2 0:4 — Labdarúgó NB III. Lábodi MEDOSZ—Kaposvári Vasas 1:1 (0:0). Lábod, v.: öze, Latinka SE—Mohácsi TSZTE 2:1 (1:0), Marcali, v.: Gabi, Szekszár­di Vasas—Nagymányoki Bi^kett SK 4:0 (2:0), Szekszárd, v.: Ve- csera, Bonyhádi Vasas—Barcsi SK 3:1 (2:0), Bonyhád, v.: Sü­megi, Marcali Vörös Meteor—Pé­csi Volán SC 3:1 (1:1), Postás pá­lya, c.: Rózsa A., PVSK—PEAC 2:1 (1:1), PVSK-pálya, v.: Műdig, Pécsi Helyiipari—Honvéd Stein­metz SE 2:0 (1:0), Erőmű pálya, v.: Szeretz, Dombóvári VSE—Ba­jai Vasas 2:0 (1:0), Dombóvár, v.: Schneider. AZ NB m. ÁLLASA 1. Bonyhád 2 2 — — 4:1 4 2. PVSK 2 2 — — 4:2 4 3. Kaposvár 2 1 1 — 4:1 3 4. P. Helyiipari 2 1 1 — 2:0 3 Dombóvár 2 1 1 — 2:0 3 6. Szekszárd 2 1 — 1 4:1 2 7. Baja 2 1 — 1 4:2 2 8. Marc. Vör. M. 2 1 — 1 4:3 2 9. Moh. TSZTE 2 1 __ 1 2 :2 2 10. Latinka SE 2 1 — 1 2:4 2 11. P. Volán SC 2 — 1 1 1:3 1 Barcs ■ 2 — 1 1 1:3 1 13. Lábod 2 — 1 1 1:5 1 14. PEAC 1 — — 1 1:2 __ 1 5. H. Steinm. SE 1 — — 1 0:2 __ 1 6. Nagymányok 2 — — 2 0:5 — Megyei bajnokság Szigetvári ZMSE—Boly 1:0 (0:0). Szigetvár, Pécsi Dinamó—Bere- mend 5:0 (2:0), Erőmű pálya, István-aknai Bányász—Pécsi Ki­nizsi 5:1 (3:1). Pécsszabolcs. Pécsi Gázmű—Véménd 1:0 (0:0), Koksz­mű pálya, Szászvári Építők— Szigetvári Kinizsi 2:1 (1:1), Szász­vár, Siklós—Pécsi Porcelángyár 1:1 (1:0). Siklós, Pécsi Bányász II.—Pécsi Vasas 6:0 (1:0), Pécs- bányatelep, Pécsi Ércbányász IL —Pécsi Kesztyűgyár 6:0 (3:0), Üjmecsekalja. A MEGYEI BAJNOKSÁG Állása 1. P. Gázmű 3 3 — — 6« 6 2. Mágocs 3 2 1 — 6:1 5 3. P. Kesztyűgy. 2 2 — — 13:2 4 4. István-akn. B. ,•» 2 — 1 12:1 é 5. Boly S 2 — 1 6:i 4 Szászv. Építők 3 2­1 9:8 4 7. P. Porcelángy. 2 1 1 — Ti 3 8. P. Dinamó 3 1 _ 2 6:7 2 9. Vasas II. B. 2 1 — 1 4:5 2 10. Szig. ZMSE 2 1 — 1 3:8 2 11. Siklós 1 — 1 __ 1 :1 1 12. Szig. Kinizsi 2 — 1 1 1:3 1 13. Véména 3 — 1 2 3:5 t 14. P. Vasac 1 1 *:<* 1 15. P. Kinizsi — _ 16. Beremend 3 —­*>-: 13—■ 4. P. Ércb. 11. 3 2 __ 1 life 4 S. P. Bányász II. 3 1 — 2 * i y

Next

/
Oldalképek
Tartalom