Új Dunántúli Napló, 1999. szeptember (10. évfolyam, 239-268. szám)

1999-09-26 / 264. szám

Műanyag és Ruházati Áruház Flaneling 1.290 Ft-tól Bársonying 2.990 Ft-tól Férfi bársonydzseki 5.290 Ft Farmer 2.190 Ft-tól N0i divatdzseki 2.990 Ft-tól Női divatblúz 1.390 Ft-tól Zsenfliapulcsi 2.990 Ft-tól Mellény 1.790 Ft-tól Szabadidfigarnitúra 1.990 Ft-tól Thermopulcsi Gyermekpulcsi 1.990 790 Ft-tól Ft-tól Széldzseki 1.290 Ft-tól Múa. padlö 890 Ft/fm-től. Pécs. Natív Lajos Itir. útja 16. la lavolsacn liusziialyaiitlvamall Tel.: 315-782 Özvegyének, kislányának csupán fillérek maradtak Még nincs pécsi megadiszkó A hírekkel ellentétben továbbra sincs egy kézben a B’52 és a Boccaccio Mindenkivel szembeszáll a szeghalmi rendőr százados 9 y110S65'9'L101 99264 Két nagy Lajos a Kossuth téren Az Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány elhatározta: eddigi nemes munkáját folytatva 1999. október 6-ra - halálának 150. évfordulójára - szobrot állít gróf Batthyány Lajosnak, az első felelős magyar kor­mány vértanú miniszterelnö­kének. Ráadásul ez a mű csak első darabja lesz a 48-as miniszterek szoborgalé­riájának. Az ötletet a Dé­vényi és Társa Építész Kft. építészei vetették fel 1995-ben a Kossuth tér rendezésére kiírt pályá­zaton nyertes tervükben. Ez a parkolót mélyga­rázzsal váltja ki, a tér felszíné­nek pedig ünnepélyes tartal­mat ad. Kulcsmomentum ben­ne, hogy az 1906-ban felállított Kossuth-szobor elkerül jelen­legi helyéről az önkormányza­ti hivatal épülete elé, majd­nem a tér középvonalára, arc­cal délnek fordítva. A mell­szobrok sorban mellette he­lyezkednének el, bár nem szimmetrikusan: Batthyány Lajos és még két miniszter jut Kossuth jobbjára és öt a baljá­ra. Nem is ez a gond. Tulajdon­képpen az érdekegybeesés sem, hogy a szobrok létreho­zását felkaroló alapítvány ve­zéralakja azonos annak a kft.- nek a vezetőjével, aki a Kos­suth tér átalakítási tervével győztes lett, s aki optimista jö­vőképpel szorgalmazza négy éve porosodó pályamunkájá­nak megvalósítását. Ám ahhoz máig nem készült el - most formálódik - a részletes rende­zési terv. Gond abból támadt, hogy a jelenlegi Kossuth téren a Bat- thyány-szobor kiszemelt helye igen méltatlan: tíz méterre esik a nyilvános illemhelytől. Az alapítvány azonban ideig­lenesen sem hajlandó más he­lyet elfogadni a szobornak, csak ezt a teret és legfeljebb a Kossuth-szobor kertjét. Ám ott a vértanú miniszterelnök kü­lönösen kerti törpeként látsza­na a kormányzó Lajos szobrá­nak tövében. Vagyis a képviselő-testület matt­helyzetben és időzavar­ban van. Taktikából sem sértődhet meg az adomá­nyozók merev feltételein, hiszen a szobor avatására nagy ünnepség készülő­dik: Pécsett lesz 1849. ok­tóber 6. százötvenedik évfor­dulójának országos megemlé­kezése. Szobor nélkül botrány lenne. Az eredménytelen első ta­nakodás után csak az utolsó pillanatban, szeptember 30-án dönt a közgyűlés a szobor he­lyéről. A kulturális bizottság azt javasolja, hogy a szobrot a kiszemelt helyre állítsák fel - ideiglenesen. D. I. A névadó pénzügyminiszter majd egyszer középre kerül, és ott „balra át”-ot csinál Siófok Fonyód Nagykanizsa Dombóvár Kaposvár Szekszárd I *Bonyhád Mohács Siklós Halott az újszilvási csecsemő ■■■■■■■■■mm Jó reklám: kenyér 3,60-ért Sorba álltak az emberek. Az Idősebbek tudták, hogy mit jelent a 3 forint 60 fillér. A fiatalabbak pedig azt kérdezték, hogy miért pont 3,60. Aztán az futott végig a soron, hogy igaz-e ez az egész? Igaz volt, és a bonyhádi kft. péküzemében gyártott ke­nyér mind egy szálig elfo­gyott. Az egyik lakótelepen boltot nyitottak Szekszár- don, s ott került sor erre a kis nosztalgiára, mert az az 5000 darab kenyér, amit a szekszárdiak megvásárol­tak, szinte mind egy-egy tör­ténetet is jelentett a Kádár­korról. Lonh János, a pék­üzem vezetője azt mondta, hogy úgy tűnik: jó üzlet a nosztalgia. Dormány Judit területi ve­zető szerint, amit a szokásos reklámra költöttek volna, azt inkább ilyen formában visz- szaadják a vevőknek. Te­gyük hozzá: így költötték reklámra.' Ez bevált másutt is: Budapesten - szintén la­kótelepen - tartottak ilyen 3,60-as akciót, vevőik azóta is hűségesek. A hírek arról is szólnak, hogy Bonyhádon, Szekszár- don és Budapesten - ezt a cég vezetői nem cáfolták - megjelenik a 40 filléres nosztalgiazsömle. Hazafi J. Bozóky Imre az MLSZ elnöke Bozóky Imre 53 éves ügyvédet választották tegnap a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség elnökévé. A szavazás második fordulójában 62-46 arányban nyert. Hétfőn reggel megkezdi munkáját, másnap rögtön Olaszországba utazik fociügy­;*>■ . . Emíliái bordalfesztivál % ' f Pécsett Hat ország férfikarainak reszvetelevel rendeztek meg Pécsett a VI. Európai Bordalfesztivált. A megnyitót a vil- lánykövesdi Batthány-píncében tartották, tegnap este nagy sikerű gálaest volt a Pécsi Nemzeti Színházban. Érdekesség, hogy a harmadik jelölt, dr. Mezey György a sza­vazás első etapjában kiesett, miután a 114 szavazati joggal rendelkező küldött közül csu­pán huszonheten voksoltak rá. Megjegyzendő, hogy még a szavazás előtt visszalépett a jelöltetéstől: Dlusztus Imre, Kiss József, Molnár László. A merészebbek közül a „három favorit” mögött Kőszegi Géza kettő, Vass Géza egy voksot kapott. Szendrei Józsefre, Ko­vács Istvánra, Bácsalmási Ot­tóra senki sem szavazott. A fenti eredmény kétségte­lenül valamiféle lobbizásra utal. Ezt támaszthatja alá az a tény is, hogy a választás első fordulóját Kovács nyerte 40 szavazattal, Bozóky akkor 39 támogatóhoz jutott, tehát egyi­küknek sem volt meg az 50 százalékos támogatottsága. Megítélésünk szerint Bozóky megválasztása némileg meglepő, „vidé­kit” nehezen fogad be a focitársadalom. Annak idején a Soroksárról jött Kovács Attila azért bukott meg, mert a fővárosiak között, a régiek közül nemigazán talált támoga­tót mindennapi munkájá­hoz. Bozóky korábban azt nyilatkozta, hogy ügyvédi praxisát nem akarja felad­ni, másodállásban látja majd el pozícióját, ponto­sabban, ahogy a korábbi elnökök, fizetést nem kap tevékenységéért. A jelen­legi szabályok szerint ezt megteheti. Bozóky bizakodó, sok min- ben. Várjuk un­dent kíván megváltoztatni, az előbbi első dönté­sem lesz baj. seit. Bozsik László Az MLSZ új elnöke sok segítségre számít Öt boldog nyertes Tegnap kisorsoltuk a Dunán­túli Napló játékának nyertese­it. A fődíj, a félmillió forintos Felső­takarékbetétkönyv szentmártonba került. Négyen száz-száz­ezer forinttal gazda­godtak. FISCHER Fantasztikus repülős LAST MOMENT ajánlatok a FISCHERTŐL szeptemberre és októberre isi Mallorca már 76.930.- Ft-tól - gyerekeknek csak 49.000.- Ft-tól I Gran Canaria már 76.930.- Ft-tól - gyerekeknek csak 63.000. Ft-tól! Teletext: MTV1 - 453.0. - Internet: www.flscher.hu. INFORMÁCIÓ: Bp., Teréz krt. 25. Az Oktogonnál Tel.: 374-1060-65-ig hívható Előrejelzés Dél-Dunántúl térségére Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás vasárnap estig: Lényeges időjárás változás továbbra sem várha­tó, folytatódik a nyáriasan meleg idő. A térségben az időnként megnövekvő felhőzetből eső legfeljebb csak estefelé lehet. A hőmérsékleti csúcs eléri a 28,29 fokot. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc Balatoni élőszavas tájékoztatás: 06-90-490-015 díja: 180 Ft/perc Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc * fc 4 4 á ^omagolásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom