Új Dunántúli Napló, 1999. augusztus (10. évfolyam, 209-238. szám)

1999-08-01 / 209. szám

1999- AUGUSZTUS 1., VASARNAP Telefon: 72/505-000 ' I 4 Ili I Ü EHBSHHRI Müanyaq és Ruházati Áruház Tornanadrág 690 Ft Tornadressz 1390 Fl-tól Hátitáska 990 Fl-tÓI Atléta 290 Fl-tól Tornacipő 650 Ft Farmering 1690 Ft 990 Ft Selyemruha 2290 Ft 1790 Ft Női blúz 790 Ft 490 Ft Női szett 990 Ft 490 Ft Gyermekruha 1290 Ft 800 Ft Ruhaszárító 2100 Ft 1650 Ft Viaszosvászon 690 Fl-tól Wffa.padlő __ 890 Ft/tm-tól Pécs, Naiiy Laws kit. útja 16. (a lávolsáqi husznályauilvarnál) Tel.: 315-782 Koraszülés ellen: visszaadják a magzatvizet A pécsi szülészeti klinikáról gyakorta világszenzációt jelen­tő hírek röppennek fel. A Szabó István professzor vezette intézet a napokban a magzatnak adandó steroidinjekcióval váltotta ki a szakma nemzetközi elismerését, de egy másik megoldásuk is ötletes. A koraszülést „magzatvíz-utántöl- téssel” próbálják megakadályozni, késleltetni. A steroidinjekciót eddig a szü­lészek a kismamának adták, hogy segítsék a magzat tüdejé­nek életrevalóságát, ha fenye­getett a koraszülés. Az injekció azonban lassan szívódott fel, hatására 24-36 órát kellett vár­ni, s ha közben megindult a szülés, bekövetkezett vele a tra­gédia is: a magzat elhalt. Pé­csett - a világon először tették ezt - a méhen át a magzat combjába injekciózzák a „gyógyszert”, ami így 6 óra alatt fejti ki jótékony hatását, óriási sanszot adva az életben maradásra. Egy másik szenzáció - a magzatvíz pótlása - talán még izgalmasabb a laikus számára. A koraszülések előzménye majdnem minden esetben az, hogy elfolyik a magzatvíz. Mint azt dr. Szabó István professzor lapunk számára elmondta, ha egészséges az anya és a magzat is, a magzatvizet fiziológiás nát- riumklorid oldattal vissza lehet pótolni, s ezzel további esélyt adni arra, hogy a méhen belüli élet tovább folytatódjék, s a magzat érettebb állapotban lás­sa meg a napvilágot. Az ötlet tulajdonképpen egy Los Angeles-i klinikáról ered, ahol a nyolcvanas években a szülés közben besűrűsödött magzatvizet ilyen oldattal hígí­tották, ezzel előzve meg a mag­zat esetenkénti fulladását, „tü­dőnyelését”. Pécsett elgondol­koztak: ha jó az oldat a magzat­víz hígítására, akkor miért ne volna jó annak pótlására is? Nos, a klinikán eddig közel ötven esetben pumpálták visz- sza a „magzatvizet”, s az oldat segítségével az ötven eset átla­gában több mint két hetet hát­ráltatták a szülés bekövetkezé­sét. Volt olyan esetük, hogy nyolc alkalommal töltötték föl az anyát, de akadt olyan is, ahol mindössze egyetlen alka­lommal már hatásosnak bizo­nyult az oldat adagolása. Ugyanis a 750-1000 gramm közötti koraszülöttek 20-25 százaléka, az 1000-1500 gramm közöttiek 95 százaléka életesélyes. Két hétnyi növeke­dési lehetőség 300 gramm súly- gyarapodást adhat! Kozma F. „Halál- árkok** a Balatonban Kinek a vétke? Szajré a trágyadombban Atomos karcsúsítás Pakson A Paksi Atomerőmű a keleti blokkok közül legközelebb van az EU-csatlakozáshoz. Korszerűen üzemel, védelmi beren­dezései és a felhalmozott szaktudás lehetővé teszi, hogy a legjobbak között emlegessék. 9 V70865 913074 99209 Sokan arról beszélnek, hogy a nyugati erőművekhez viszo­nyítva Paks kicsit dundi, és fo­gyókúrára kellene fogni. Az erőmű állományában 2900- an dolgoznak, közülük 1200-an csak a karbantar­tással foglalkoznak. A gya­korlat szerint az EU orszá­gaiban ilyen részleg csak a napi feladatokra van - né­hány tucatnyi kitűnően képzett szakember. Az éves nagy karbantartásokat pe­dig az erre a célra alakult vállal­kozások végzik el. A belső in­formációs láncolat szerint Pak­son az év végéig át kell szervez­ni a vállalatot. Az Atomerőmű Rt.-t átvizs­gálta a Boston Consulting ta­nácsadó cég. Kováts Balázs tájé­koztatási főmérnök szerint ■11 A szakszervezet minden eszközt igénybe vesz, hogy megvédje a dolgozók érdekeit azonban Nagy Sándor vezér- igazgató asztalán még nincs ott a konkrét intézkedési terv. Az üggyel való foglalkozást ubor- kaszezoni ügynek tartja, azt azonban elismeri, hogy a cég vezetői és a szakszervezetek között már történt előegyezte- tés. A Paksi Atomerőmű Rt. állo­mányában a fizetés legalább 30%-kal nagyobb, mint egy kül­ső cégnél. Éppen ezért hihető, hogy a PARt dolgozói uborka- H szezon ide, uborkaszezon oda, kissé idegesek. A szakszervezetek nem idegesek, de azért határo­zottan odafigyelnek az át­szervezésre. Kiss Mihály, a PADOSZ elnöke szerint adott annak a lehetősége, hogy a menedzsment és a szakszervezetek a tárgya- ■ lóasztalnál döntsék el az ügyeket. Annyi biztos, mondja a Paksi Atomerőművi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, hogy ilyen nagy felfordulás még nem volt Pakson, mint amit most terveznek. Hazafi József Kádár-villa: nyet A kincstár egymondatos vá­laszra méltatta a Lakásszö­vetkezetek Országos Elnök­ségét, miszerint a Szek- szárd melletti Keselyűsben (Gemenc) lévő volt Kádár­villával kapcsolatban más terveik vannak. A volt pihenőház eddig a Kincstári Vagyonkezelő kezelé­sében volt, de átkerült a mi­niszterelnöki hivatal tulajdoná­ba. A 60 millió forint könyvér­tékű ingatlantól az állam iga­zán soha nem akart megválni. Gemenc még mindig vonzó, a Kádár- villának nevezett „intéz­mény” pedig még ma is elfo­gadható lenne. Az igaz, hogy a kérés most arra szólt, ha lehet­séges, ingyen adják át az épüle­tet, mondván, hogy több mint tíz év alatt nem volt egyetlen épkézláb vevőjelölt sem. A lakásszövetkezetek egy weimari szövetkezettel közö­sen felépítendő nyugdíjasott­hont szerettek volna itt tető alá hozni. A kincstári „nyet” csak megakasztja a munkájukat, de meg nem állítja országos terve­ik megvalósítását - nyilatkozta lapunknak Erős István, a szek­szárdi szövetkezet elnöke. A weimari szövetkezettel közösen épülő nyugdíjascent­rum közalapítványként, de üz­leti alapon működne. Szek- szárdon vagy Magyarországon másutt 150 lakrészt szeretné­nek építeni, s a volt pártüdülő lett volna a központ. Weimarban egy hasonló centrumot építenek, ahol a ter­veket egyetemi tanárok készí­tik, még arra is ügyelve, hogy az időseket ne kapcsolják ki a való világból. Készítenek egy fiatalok házát is, hogy legyen a területen gyerekzsivaj is, mert az öregek azt elvárják. Erős azt nem tudja, hogy Magyarorszá­gon az idősebbek miképpen fognak beilleszkedni az önálló lakrészekből álló telep életébe, mivel Németországban és álta­lában a nyugati otthonokban öntevékenységen van a hang­súly, amit igen fontosnak tarta­nak. Magyarországon ez még nem így van. Hazafi J. Előrejelzés Dél-Dunántúl térségére Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Média Kamatok Nagykanizsa Várható időjárás vasárnap estig: Többórás napsütés várható. Főleg a déli, délutáni órákban időnként megnövekszik a felhőzet, zá­poreső valószínűleg sehol sem lesz. Az északi, északkeleti szél eleinte gyakran megélénkül. A csúcshőmérséklet 25,28 fok között alakul. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc Balatoni élőszavas tájékoztatás: 06-90-490-015 díja: 180 Ft/perc Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc > * I - * I U, ■ 1 vTk ^ ■ I Kovács Agnes harmadik aranyérme • B ■-■■■■■'* - .(> ■ - »<- ií;:Sifts?. . ; ” s». . 8260-an vetlek részt az idei ­versenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom