214 találat (0,111 másodperc)

Találatok

1. 1983-01-22 / 18. szám
[...] adminisztráció és a szabadtéri színpad Bozóky István harminc évvel ez­előtt miskolci színigazgató [...] szeretet­tel fogadta a színházát és Bozóky István szerint az el­ső évben sikerült [...] be A Pygmalion előadásátlát­tuk is Bozóky István rende­zésében díszleteivel és Hig gins [...]
2. 1953-02-01 / 27. szám
[...] feladatot szolgálta Kovács Sándor és Bozóky István elvtársak mélyreható tanulmánya az Északmagyarország [...] a tragédia mondanivalóját Kovács cs Bozóky elvtársak tanulmánya hozzásegítette a közönséget [...] a címszerep Hamlet királyfi megszemélyesítőjére Bozóky Ist áii ra hárult Bozókynak sikerük azt a Hamletet azt [...] Az is vitás helyes hogy Bo­zóky a maszkirozás művészetének mel­lőzésével játssza [...]
3. 1953-01-22 / 18. szám
[...] János fiával Laenesszel Pró kay István szemben Aztán Hamlet felé fordul [...] is eny­hét ád H amlet Bozóky István magára ma rád Gondolatai fojtott [...] hangsúlyt is élénken megvitat rendezotársával Bozóky val Bozóky István a felvonás végén remekel szép [...] meg Jelenet a próbáról Hamlet Bozóky István és Ofélia Hacser Józsa Az [...]
4. 1956-09-05 / 209. szám
[...] Szabadság Ter­melőszövetkezet tagjai közül Németh István 10 mázsa Vigh Sándor 5 [...] művészek előadásában mint Lázár Mária Bozóky István Barta Mária Ilosvai Katalin Zenthe [...] szatírája ellenállhatatlan hatásúvá érlelt csattanói Bozóky rendezésében és az együttes ragyogó [...] Déryné Színház volt kiváló művészeit Bo­zóky Istvánt és Barta Máriát Az előadás [...]
5. 1954-09-26 / 228. szám
[...] vagy másutt fognak játszani mint Bozóky István Bartha Mária Beszterczey Pál Görög [...] ülés végén Galló elv­társ megemlékezett Bozóky István miskolci működésének eredményeiről és hangoztatta hogy Bozóky elv társnak egyes hibád mellett [...] Javaslatára elhatározták hogy levélben köszöntik Bozóky elvtársai és sok sikert kívánnak [...]
6. 2005-11-04 / 258. szám
[...] operett két részben Átdolgozta Békeffi István Kellér Dezső Cecília Seres Ildikó [...] Bozsó József Kárpáti Norbert Újhelyi István Stázi komtessz Teremi Trixi Steinkohl [...] Stázi bárónő Görög Mara Rendező Bozóky István 2 Bemutató 1970 május 8 [...] Miskolci Nemzeti Színházban mu­tatták be Bozóky István rendezésében Mikita Gábor Relikviák A [...]
7. 1980-07-02 / 153. szám
[...] éves elektroműsze­rész siófoki lakos Tóth Ist­ván 30 éves gépésztechnikus miskolci lakos Tóth István­ná 30 éves építésztechnikus miskolci lakos [...] Lenin ifjú Színház alakul Nyíregyházán Bozóky Istvánt nevezték ki a leendő nyíregyházi [...] Nyíregyházán a megyei tanács székhazában Bozóky István korábban a miskolci és szegedi [...]
8. 1983-04-19 / 91. szám
[...] Pygmalion c művét mutatják be Bozóky István rendezésében s a fő­szerepeket Petényi [...] Tünde Máthé Eta Kovács Gyula Bozóky István Gerbár Tibor Bárány Fri­gyes játssza [...] nem­különben elismerés jár a Szabó István Leszták Csa ba Malísz László Kővári István alkotta zenekarnak amely nemcsak muzsikál [...]
9. 1951-01-21 / 17. szám
[...] tervei allen vívott harcról Dénes István a Magyar Dolgozók Pártja Központi [...] hozta színre a Figaro házasságát Bozőky István rendezőnek és Figa ro aiaikftóiának [...] y ze i ok ben Bozóky számára testhez arcélhez szabolt egyén [...] alapos kidolgozám kifogástalan érientezése js Bozoky mint rendező biztosította ezt az [...]
10. 1951-12-23 / 299. szám
[...] lesz már állásgondja haladni fog Bozóky István helyesen domborította ki a minden [...] farneaflanabb nyersebb figura mint ahogy Bozóky áb­rázolja és színészkedö készsége is hiányosabb mint amilyet Bozóky tulaj­donít FuV ernek m Hilda [...] hogy kiszabaduljon belőle Carmichaelt Nagy István játszotta aki fokozatosan élte bele [...]
11. 1951-10-04 / 231. szám
[...] megértetése kényes rendezői feladat amit Bozóky István vállalt és oldott meg sikeresen [...] szerepe jó kezekben volt Nagy István hűen jelenítette meg a bűn­ügy [...] Bánhidy József Misa bácsija Beleznay István sötét ame­rikai üzletembere Igen jó [...] és járultak az előadás sikeré­hez Bozóky István rendező a sok epizód­szereplőt úgy [...]
12. 1952-10-28 / 253. szám
[...] át az első csokrokat maid Bozóky István elvtárs a színház művészeti igazgatója [...] A nézőteret zsúfolásig megtöltő dolgozók Bozóky István és Bogár Károly elvtársak üdvözlő [...] át rendeltetésének a könyvtárat Drenkó István a megyei tanács népművelési osztálya [...] inegye legjobb népkönyvtárosai kö­zött Varga Istvánná Ózd III kerü­leti N Vényei [...]
13. 1957-01-04 / 2. szám
[...] kávéházi énekes pró­bál majd érvényesülni Bozóky Ist­ván akit a miskolciak nagyon jól [...] ame­rikai hatóságok arra hivatkoztok hogy Bozóky tagja volt z MDP nék [...]
14. 2007-07-13 / 162. szám
[...] Bekopognak a McLarenhez Fotó EPA Bozóky Imre pert indít van összehasonlíthatóak [...] a gyorsok rajtja előtt Sziklavári Istvánná Érika motocross klubvezető Rengeteg babonánk [...] útközben Van még folytas­sam Egri István jégkorong klubvezető Nem igazán van [...] forintos kárt okozott a szövetségnek Bozó­ky jelezte a lezárult APEH vizsgálat [...]
15. 1953-12-20 / 298. szám
[...] sem marad az eredeti Liziből Bozóky István Higgins professzora világosan érzékelteti Shaw [...] de nyersesége soha­sem hat durvaságnak Bozóky Higginse eleinte teljesen fedi a [...] mé­lyebb hatást váltana ki Beleznay István Pickering alakftásá tól is többet [...]
16. 1951-01-18 / 14. szám
[...] fel­készült az előadásra A címszerepet Bozóky István művészeti igazgató és Besztercei Tál felváltva játszók A be­mutatón Bozóky volt Figaro megszemá lyesítője Az [...]
17. 1999-09-27 / 225. szám
[...] a Tizenötödször Köln MTI Kovács István az ötödik me­netben kiütéses győzelmet [...] MSK Pre­sov 4 Szolnoki Titász Bozóky Imre lett az MLSZ új [...] Imre Viktóriája Fotó mti vács Istvánra és Bácsalmási Ot­tóra senki nem [...] sikerűit győznöm mondta első nyilatkozatában Bo­zóky Imre A magyar labdarú­gás jelenleg [...]
18. 2005-12-22 / 299. szám
[...] MLSZ szerdai rendkívüli közgyűlésén Kisteleki István a Magyar Lab­darúgó Liga MLL elnöke le­mondásra szólította fel Bozóky Imrét az MLSZ első számú [...] János és Makray Balázs távoztak Bozóky Imre bizalmi szavazást kért maga [...] További cikkek Hatalmas egység Kisteleki István ligaelnök szerint Bozóky Imre elnök és Puhl Sándor [...]
19. 2003-06-26 / 147. szám
[...] biztos hogy egész héten tart Bozóky István meteorológus az Országos Meteorológiai Szol­gálat [...]
20. 2000-12-09 / 288. szám
[...] osztotta meg lapunkkal értesüléseit Závodszky István az Ózdi KC vezető­edzője Legutóbb [...] balra és Lévay Tibor dedikál Bozóky Imre vigyázó szemei előtt Fotó Juhász Léhi István Miskolc ÉM Ml Rendha­gyó közönségtalálkozó [...] a miskolci Szinvapark Bevásárlóközpont ahol Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó szövetség [...]
21. 1952-12-07 / 287. szám
[...] ezelőtt Pocsai József és Hidegh István csoport­tagok átmentek a tanácsházba Alapo­san [...] asszony lép a szobába Hidegh Istvánná és Lengyel Jdnosné Kicsit elfogadottak [...] legjobb hengerész brigádja is akiknek Bozóky István művészeti igazgató a darab rende­zője [...] üzem hős hengerész brigádjáról szól Bo­zóky elvtárs üdvözlő szavai után Juhász [...]
22. 2001-02-24 / 47. szám
[...] színház 1981 őszén nyílt meg Bozóky István igazgatása alatt Az általa lerakott [...] művészeti ve­zetése mellett majd Verebes Ist­ván irányította az intézményt A sokszínűséget [...]
23. 2007-11-30 / 279. szám
[...] 1863 Szabó József és Fiiippovics István 1863 Láng Boldizsár 1864 Gárdonyi [...] Inke Rezső 1939 Beleznay Unger István 1940 Thúróczy Gyula 1940 Jakabffy [...] 1945 Szendrő Ferenc 1949 1950 Bozóky István 1950 1954 Mura Péter 1954 [...]
24. 1954-06-13 / 139. szám
[...] rádiónak hangversenyeknek műsoros estéknek Békeffy István és Kellér Dezső a felfrissített [...] tisztiszolga garnitúra A világsikeres operettet Bozóky István igazgató újszellemű rendezésében mutatták be [...] régebbi gyakorlattal rendelkező Be leznay István akinek tapasztalatai szintén érvényesültek az [...] a régi polgári operettrendezőiknek és Bozókynak a Sztanyiszlavszkij tanításain ne­velődött rendezőnek [...]
25. 2005-12-21 / 298. szám
[...] a klubot tudtuk meg Sallói Istvántól A so­ron következő két idegenbeli [...] feladatokat a csapat mellett Sallói IstvAn ügyvezető V re nincs esély mondta Sallói István a DVTK ügyvezető igaz­gatója Ezért [...] szövetség elnöksé­gi ülése Budapest MTI Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó­szövetség MLSZ [...]
26. 1995-08-29 / 203. szám
[...] horgászni Majdnem elfelejtett arcok Bíró István Miskolc ÉM Az ismert szlogen [...] vala­kinek beugrani Az akkori igaz­gató Bozóky István megkeres­te telefonon Gáspár Margitot a [...]
27. 1953-03-15 / 63. szám
[...] hifiié állunk Pla­tón Kreésit alakítója Bozóky István első megjelenésével igazolja előlegeit it [...] hiszen tiszta ft lelki ismerete Bozóky alakító mü­ piaion Kim Ötéves [...]
28. 2003-02-12 / 36. szám
[...] után Szendrő Ferenc 1949 1950 Bozóky István 1950 1954 Mura Péter 1954 [...]
29. 1982-09-17 / 218. szám
[...] VAR FALÁRÓL LEZUHANT Kisvárdán Kása István 19 éves segédmunkás nyírbo­gát lakos [...] 18 méter ma­gasból lezuhant Kosa Ist­ván a helyszínen életét vesz­tette LAKÁSTÜZ [...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István játszik jelen­tősebb szerepeket Panelmenlő ragasztás [...]
30. 2002-03-13 / 61. szám
[...] Az adatok csak tájékoztató jellegűek Bozóky Legyen mindenkié a játék Március [...] nélkül A telefonos konferenciabe­szélgetés alkalmával Bozó­ky Imre MLSZ elnök köszön­tötte Borsod [...] jelenlegi állapotunkat így hangzott Vertetics Istvánnak a DKSK szakvezetőjének merésznek nem [...] érdeklődésére az ülést követően Szabó István a versenybizottság elnöke Egyébként ha [...]
31. 2002-06-08 / 132. szám
[...] itt­honról követik az ázsiai ese­ményeket Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szövetség [...] versenyt a legna w gyobhakkal Bozóky Imre MLSZ ELNÖK ff tétmérkőzéssel [...] túl a válogatottak játéko­sai folytatta Bozóky Imre De ez igaz azokra [...] utcányit kell utazni Londonban Molnár István jelenti Londonból A világbajnokság kapcsán [...]
32. 1981-09-05 / 208. szám
[...] Tibor Földfogyatko­zás című kötetéről Mátyás István a Rakéta Regénytár köteteiről Mészáros [...] a lapszám illetve Tóth László Bozóky Istvánt az új nyíregyházi színház igazgatóját [...]
33. 2000-01-28 / 23. szám
[...] csütörtöki elnökségi ülésén megoldódott Ferenczi István más­fél éve húzódó ügye a [...] is sugároztak összefoglalókat a talál­kozókról Bozóky Imre MLSZ elnök arra a [...] elnöke hogy ez az idő Bozóky Imre Fotó mti arra lesz [...] hogy addig az MLSZ elnöke Bozóky Imre dön­teni fog ebben az [...]
34. 1976-09-14 / 217. szám
[...] junja tábornokok alakjában félelmetes volt Bozóky István Pinoch et je meg Táncos [...] eredmények a miskolci MAGÁNTERÜLET Mezcy István munkája I diaporáma biennále Miskolc [...]
35. 1979-07-13 / 162. szám
[...] Szirtes Ági Dra hota Andrea Bozóky István Perédy László Palóczy Fri­gyes Fónay [...]
36. 1988-02-03 / 28. szám
[...] főszereplője a kormányzói főszárnysegédet megjelenítő Bozóky István sónak eredeti levelei sebe­sült katonák [...] fe Lugossy László ef Zámbó István Szirtes Já­nos munkáit állítjuk ki [...]
37. 1988-06-01 / 130. szám
[...] és nagyon jól mondja Jóna István a Szinvavölgyi Va­sas Néptáncegyültes művé­szeti [...] egy műveltebb közön­séget folytatja Jóna Ist­ván Mintha leragadnánk e gondolatnál Lavotha [...] Dr Csorba Csaba előadását Högye István olvasta fel Erről az előadásról [...] szerepei­ben Horváth Sándor Radó Denise Bozóky István Módi Szabó Gábor Martin Márta [...]
38. 1986-09-27 / 228. szám
[...] jó tanítóm volt Bo zóky István a színház igazgatója az öt­venes [...] az Azra eszpresszó helye felszabadult Bozóky Ist­vánnal ott kaptunk helyet Később a [...] itt működött Tímár József Nagy Ist­ván Titkos Ilona Aztán később itt [...] Szirtes Ádám majd később Sztankay István és sokan mások A rendezők [...]
39. 1984-11-17 / 270. szám
[...] az enyém voltak­kor a felelősség Bozóky István igazgató­val nagy élmény volt akkor [...]
40. 1989-01-07 / 6. szám
[...] szerződ­tette ide az akkori igazgató Bozóky István és a Figaro há­zasságában mutatkozott [...] 1867 ben megkapta a Szent István rend nagykeresztjét 1877 től lelt [...]
41. 2002-12-13 / 290. szám
[...] előtt JEGYZET Velkámtumiskolc Juhász Léhi István juhaszlehi inform hu A brit [...] mint Olaszország vagy Spa­nyolország Ezt Bozóky Imre az MLSZ elnöke mondta [...] éven belül kontinenstornát ren­dezhet Magyarország Bozóky szerint egy korszerű stadion felépítésével [...] Lennart Johannson megmutatja Fotó EPA Bozóky Ez volt az utolsó esély [...]
42. 1969-05-25 / 118. szám
[...] irányították Sok szeretettel gondolnak vissza Bozóky Istvánra Kazimir Ká­rolyra Horvai Istvánra Orosz Györgyre Nyilassy Juditra és [...]
43. 2002-12-06 / 284. szám
[...] gratulált a frissen végzett játékvezetőknek Bozóky Imre az MLSZ elnöke Beletették [...] lehetett Fotó Bujdos Tibor Molnár István Miskolc ÉM Bozóky Im­re a Magyar Labdarúgó szö­vetség [...] sok sikeres já­tékvezető lesz közülük Bozóky Imre a 2008 as Eb [...] kg Férfiak Könye Szabolcs Juhász István mindkettő 75 kg Kustán Tibor [...]
44. 1994-11-12 / 268. szám
[...] főrendező Orosz György az igazgató Bozóky István nagyon sokat ta­nulhattam tőlük Közben [...]
45. 1980-03-02 / 52. szám
[...] Ottót Bencze Fe­rencet Némethy Ferencet Bozóky Istvánt Moór Mari annt Sárosi Gábort [...] foglalkozók szá­mára is Göncön Dárdai István Pé­csett bemutatott és ma már [...]
46. 1987-04-18 / 92. szám
[...] Moliére ismer tetésének drámabemutató­jára A Bozóky István vezet­te színház máig a mérték [...] ő csak a könyvborítón volt István őrzöm dedikáció ját amely épp [...] eszembe Amikor a tévé­ben Szabó István a Mári ássy sorozatot bevezetve [...] Baráth Lajost és találkoztunk Akác István­nal is aki akkor a költő [...]
47. 2002-09-26 / 225. szám
[...] Fotó V Cs Juhász Léhi István Miskolc ÉM Tegnap dél­előtt a [...] szemlebi zottság négy tagját valamint Bozóky Imre MLSZ elnököt A közel [...] A Magyar Labdarúgó szövet­ség elnöke Bozóky Imre az Észak Magyarország érdeklődé­sére [...] a miskolci tervekkel Reszeli Soós István a Magyar Labdarúgó Liga elnökségi [...]
48. 2001-01-02 / 1. szám
[...] jónak ítél­hető kezdte értékelését Závodszky Ist­ván a csapat edzője Nagyon sok [...] szintet is megüthetik hamarosan Závodszky István a kapusoktól és az idősebb [...] magyar futballvezetők Bicskei Bertalan és Bozóky Imre szerint mérkőzésről mérkőzésre javult a válogatott Budapest MTI Bozóky Im­re az MLSZ elnöke és [...]
49. 1977-11-06 / 262. szám
[...] osztály vez tő helyet­tese lgó István a nekézsenyi Általános Iskola igazgatója [...] i űvc éti titkára Szabó Ist­ván a Sátoraljaújhelyi vá­rosi Tanács egészségőre [...] díszpolgára a BVK ácsszak­munkása Tiser Istvánná a Miskolci Müanyagfeldolgozó Vállalat szakmunkása [...] Szibériai rapszódia rendezé­sét Igen emlékezetes Bozóky István Ellenségek Apák ifiú sága Havasi [...]
50. 1951-02-23 / 45. szám
[...] Ebben nagy része van Básthy István meg­kapó díszleteinek Voropájev sok rétű nagy szerepét Bozóky István magasfokú színészi intelligenciája töltötte meg [...]
51. 1952-11-10 / 263. szám
[...] és szovjet Himnuszt játszotta el Bozóky István a színház igazga­tója Majakovszkij Csuda [...] el nagy hatással majd Iván István elv­társ a megyei tanács vb [...] ünnepségek A somsályi bányaüzemben Gál Ist­ván elvtárs a Bánya és Energiaügyi [...] zászlót a dolgozók ne­vében Vranovics István és ifj Kiss Bodnár Lajos [...]
52. 1953-02-07 / 32. szám
[...] többi ifjúsági regényének megírásához Komjátbi István író az ifjúsági könyvkiadótól arról [...] könyvet adnak ki Például Sőtér István a szakkörök munkájáról Vészi Endre [...] adás Petőfi bérlet Hamlet szere­pében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
53. 1988-04-26 / 98. szám
[...] négy évadot amikor színházunk férje Bozóky István irányí­tásával legszebb korszakainak egyikét élte [...] 20 Társalgó 9 44 Pctró István nótáiból 10 05 Színházi válság [...]
54. 2000-12-09 / 288. szám
[...] a vesztes Fotó Juhász Léhi István Miskolc ÉM JLI Tisztújító közgyűlést [...] elnök kö­szöntötte a közgyűlés vendégeit Bozóky Imrét a Magyar Labda­rúgó szövetség [...] kicsit zavarosan megfo­galmazott pontot maga Bozóky elnök formázta újjá ám ezek [...] Kádár Zsoltot Kurmai Zoltánt Balázsi Ist­vánt és Tassy Andrást választot­ták meg [...]
55. 1991-07-24 / 172. szám
[...] még egy Szerepe szeriint Ábra­hám István nem énekelt volna De az [...] lehet ha igé­nyesen csinálják Amikor Bozóky Istvánnal a vígjátékifesztivál megrendezését szorgal­maztuk akikor [...]
56. 1952-12-04 / 284. szám
[...] megnyi tó szavai után Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] a vasboíon szerelőknek A Tar István vasbeton szerelő Ifi brigádja a [...] készítette elő a színház együttese Bozóky István a darab rendezője vezetésével A [...] gazdaság Botornál Lajos Szerencs Szádecki István Abaujszántó Szabó András Miskolc lakásépítő [...]
57. 1953-01-28 / 23. szám
[...] nvta fsára alakítsanak olvasóköröket Liptói István hőkezelő és Tamav Sándor munkavédelmi [...] Varga Ferenc Vita Árpád Gacsi István a C gváregység csasztuska brigádja [...] Zbig mond bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Január [...]
58. 1952-09-21 / 222. szám
[...] meggyorsításához a békeharc erősítéséhez Ezután Bozóky István elvtárs a szín­ház művészeti igazgatója [...] száma Az ó hivátalházban Májer István elvtárs né­hány hallgatót azzal bízott [...] előadók is így például Koócs István Béla elvtárs már a múlt [...]
59. 1953-02-19 / 42. szám
[...] csobádi gép­állomás egyik szerelője Oláh Istvánt a munka elvégzésére Oláh István ugyanazzá a brigáddal amely elő­zőleg [...] helyett bomlasztja a fegyelmet Ragályi István műhelyvezető köteles­sége volna hogy tapasztalatai [...] A gépállomás öntudatos dol­gozói Tóth István Fedák Ferenc Spisák Mihály Varga [...] nek elő­adását A vasárnapi konferenciát Bozóky Ist­ván a Déryné színház művészeti igazga­tója [...]
60. 1953-11-07 / 262. szám
[...] képviselői A Himnusz elhangzása és Bozóky István a Déryné Színház igazgatója szavalata után Iván István a me­gyei tanács vb elnöke [...]
61. 1954-01-26 / 21. szám
[...] a Miskolcról jól alátámasztó zenét Bozóky István nemrégen Debrecenbe kerüli kiváló fia [...] Elek Tamás Kilián Gimn Egresi István Nehézipari Technikum Stéamszky István Gépipari Technikum Lassan Ózdi Ált [...] munkásszálló ebéd biztosítva van Miskolci István Malom Zsolcaj ka pu 46 [...] Szerkeszti szerkesztőbizottság Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenvi u 30 [...]
62. 1953-01-29 / 24. szám
[...] közül I különösen kitűnt Balogh István a tervstatisztikaí és munkaerőgazdálko dást [...] Sándor Grünbaum Tibor és IváD Ist­vánná Vannak azonban tanácstagok akik nem [...] véd 350 kcm 1 Boros István Miskolci Honvéd 500 kcm 1 [...] Fa yejev bérlet Ilanile szerepében Bozóky István VOLNA PÉNZÉT MOST NEM KELLENE [...]
63. 2007-09-20 / 220. szám
[...] A Játék­szín előadása felvételről Ve­rebes István Fsz Margitai Ági Erdödy Kálmán Bozóky István Gáspár Sándor Egri Kati 22 [...] 22 00 Tiszta zene SZT ISTVÁN RÁDIÓ 5 00 Napköszöntő 6 [...]
64. 1953-01-23 / 19. szám
[...] új gép állomás vezetője Csete István kanász emelnek szót határozottan az [...] másik kemény har­costársának bizonyul Csete István kanász akit világos észjárása emberismerete [...] vagy Mentes Géza jelenete Csete Istvánnal A csiszolt jellemábrázolások és hamisí­tatlanul [...] órakor Hamlet Bérletszünet Hamlet szerepében Bozóky István A ni ősik műsora BÉKE [...]
65. 1999-09-27 / 225. szám
[...] 225 szám 53 000 példányban Bozóky Imre lett az MLSZ új elnöke Budapest MTI Bozóky Imrét válasz­tották meg szombaton a [...] épüle­tet vasárnap szentelte fel Se­regély István egri érsek Az új épülő [...] plébánia alapkövét helyezik el Seregély István felszenteli az új encsi templomot [...]
66. 1953-01-25 / 21. szám
[...] művészek elsősorban a címszere­pet alakító Bozóky István játékát A Hamlet bemutatása nemcsak [...] az előadás színhelyére szállították RUSZKAI ISTVÁN Állandó hétköznapi műsorszámok Rádióműsor ETÖFl [...] oboá zik zongorán kíséri Haj­dú István 39 15 A magyar rádiő [...] Klasszikus müvekből 9 00 Bodonyi István hegedül 9 20 Hegyen völgyön [...]
67. 1953-02-06 / 31. szám
[...] űt 13 szám 113 Visztra István Bábonyi bérc 117 sz alatti [...] Hamlet Vörösmarty bérlet Hamlet szerepében Bozóky István Párthirek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG AOLT [...]
68. 1953-02-04 / 29. szám
[...] az egyetem vezetősége nevé­ben Sályi István rektor üdvözölte a megjelenteket Elsőnek [...] Hamlet Szinionov bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Február [...]
69. 1952-10-31 / 256. szám
[...] jellemző sajátossága a szovjet operettnek Bozóky István rendezőnek Magyar László karigazgatónak Virágh [...] került A jászberényi járásbíróság Nagy Istvánná sz Dankó Teréz foglalkozás né [...]
70. 1952-09-27 / 227. szám
[...] harmadik rokonszenves hőst Csapó őrnagyot Bozóky István kitűnő maszkban példásan szép szövegmondással [...] és aljas botosispánja és Prókay István rongyember hajdukáplárja Be leznay István nyeglén elméskedő hercege Cseresnyés Rózsa [...]
71. 1953-02-01 / 27. szám
[...] Hamlet Bér letsziinet Hamlet szerepében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
72. 1953-01-18 / 15. szám
[...] megyei pártbizottság ágit prop titkára BOZÓKY ISTVÁN a Déryné színház igazgatója
73. 1952-03-26 / 72. szám
[...] központi hős Bánk megszemélyesí­tője Nagy István Megjelenésével meg­győzően eleveníti meg azt [...] egy Caesar állott előttem Nagy István Bánkja a hatalom a nagy [...] szereposztásban kel életre a színpadon Bozóky István élesen és helyesen domborí otta [...] szovjej tapasztalatok alapján végzik Ba­logh István tir A miskolci sertéshizlaló dolgozói [...]
74. 1953-01-25 / 21. szám
[...] tanácsháza nagytermé­ben ülést tart Iván István elvtárs vb elnök a tanács [...] órakor Hamlet Bérletszünct Hamlet szerepében Bozóky István I in fi z i [...]
75. 1953-01-24 / 20. szám
[...] órakor Hamlet Bérietsziinet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora liEKIt Január [...] a harmadik a mezőkeresztesi Szabó István olaj­bányász sportbrigád lett Az elmúlt [...] győztese a mező keresztesi Szabó István sport brigád bár teljesítményét állandóan [...]
76. 1953-09-01 / 207. szám
[...] Ferenc vissi egyéni paraszttal Boda István riportja Miért nincs Miskolcon uborkásüveg [...] szép elő­adásért Az együttes nevében Bozóky Ist­ván igazgató mondott köszönetét a vasgyár [...] a szerkesztőbizottság Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenyi u 30 [...]
77. 1964-02-06 / 30. szám
[...] Ferenc Szénára József Gőzön Gyula Bozóky István Ruttkai Ottó Zách János keltették [...]
78. 2003-10-16 / 242. szám
[...] MLSZ elnöksége Az MLSZ részéről Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...] az állam szerepét a sportágban Bozóky Imre úgy vélte 13 év [...] mee a menetelést Juhász Léhi István Miskolc ÉM Az Álba Volán [...] Nagymihá lyon készülünk folytatta Egri István Ez egy vagyonba kerül de [...]
79. 1954-05-11 / 110. szám
[...] tiszteletére rendezett emlék ünnepélyt Tóth István elvtárs a megyei tanács vb [...] A szervezet nevé­ben dr Sályi István Kossuth díjas műszaki egyetemi rektor [...] Fejérpataki Ervin operaáriákat adtak elő Bozóky Ist­ván két művészi szavalattal szóra­koztatta az [...] óra Felelőtlenség vagy nemtörődömség BODA ISTVÁN A magyar angol mérkőzés jegyelosztásáról [...]
80. 1999-12-17 / 294. szám
[...] Viktor miniszterel­nök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét A megbeszélés keretében Bozóky tájékoztatta a miniszterelnököt a szövetség [...] selejtező sorsolásáról Vincze Tatabányán Vincze István csü­törtökön két és fél éves [...] vettünk kezdte az értékelést Debnár István a csapat edzője Az ismert [...]
81. 1954-04-15 / 89. szám
[...] elsőség A Déryné színház együttese Bozóky István rendezésével mindent elkövetett hogy a [...] Szerkeszt szerkesztöblzetMág Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc SzéePenvl u 80 [...] járás ban mondja büszkén Szádeczky István a járási TSB ágit prop [...] juttatott sportkör nek Tornyosnémetiben Ágoston István tanító odaadó jó munkája nyomán [...]
82. 2006-01-03 / 2. szám
[...] Az el­nökség szintén októberben felhatalmazta Bozóky Imrét hogy tárgyaljon a német [...] A tagok in­formális megbeszélést folytat­tak Bozóky Imre elnökkel Az ülés azért [...] meg minket jelentette ki Sallói István az NB I es Diósgyőr [...]
83. 2006-01-05 / 4. szám
[...] idő­ben a szövetség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát Ezáltal [...] Labdarúgó Li­ga MLL elnökének Kistele­ki Istvánnak a színre lépésé­Harcban Kisteleki István balra és Bozóky Imre a kép jobb szélén [...] ami méltó a hagyo­mányokhoz Egri IstvAn JU MJJSE SZAKOSZTÁLY VEZ Mindig [...]
84. 2001-08-16 / 191. szám
[...] Joseph S Blatter a FIFA Bozóky Imre az MLSZ elnöke illetve [...] egyedülálló al­kotás mondta rövid köszöntőjében Bozóky Imre Úgy érzem méltóképpen emlékeztünk [...] 2923 Kecskemét HONDA Csernák Szí István krt 23 A Tel 76 [...]
85. 1956-09-02 / 207. szám
[...] Karbantartó lakatost ke­res a Miskolc István Ma­lom Zsolc 3 ii kapu [...] 8 ailatt 5448 Eladó Diósevőr István nádor u 36 sz ailatti [...] Gá­bor Miklós Kossuth őíjas és Bozóky István játsszák Tekintettel a nagy érdeklődésre [...] skolc Sztálin u 82 Asztalon Istvánná 16 18 ótele Miskolc Bábonvibérc [...]
86. 2002-02-28 / 50. szám
[...] utaztak el a találkozóra 0 Bozóky is pályázik Az Európai Lab­darúgó [...] 25 i stockhol­mi tisztújító kongresszusán Bozóky Im­re is pályázik a végrehajtó [...] Szilágyi 1 Ary Edző Závodszky István Hargita Ladányi Bazsik 1 Sodró [...] hogy mekkora különbséggel győz Závodszky István csapata A Hargita ked­vetlenül pontatlanul [...]
87. 2005-10-19 / 245. szám
[...] egy helyen fusson össze mondta Bozóky Imre MLSZ el nök a [...] technikai Az intézet igazgatója Bara­nya István a tanszékeket Me zey György [...] magyar szövetségnek nincs technikai központja Bozóky Imre MLSZ elnök Ellenfelem nagyon [...]
88. 2000-11-21 / 272. szám
[...] ifjúsági és sport miniszter valamint Bozóky Imre az MLSZ elnöke A [...] pályázni A FIFA elnöke ezután Bozóky Imre s Berzi Sándor MLSZ [...] Kazincbarcikán a Su­rányi Szakközépiskolában Láda Istvánnál telefon 48 310 822 vagy [...]
89. 2002-02-19 / 42. szám
[...] hoz Közülük hatan Reszeli Soós István menedzser ügyvezető és Pajkos János [...] ka­pussal tudtuk meg Reszeli Soós Istvántól Éppen ezért szeret­tünk volna egy [...] előké­szítő bizottság projekt menedzse­rét Sallói Istvánt az Eb 2008 Kft projektmenedzserét valamint dr Bozóky Imrét a Magyar Labda­rúgó szövetség [...]
90. 2002-06-21 / 143. szám
[...] be Eb terveit A prezentáción Bozóky Imre MLSZ elnök és Makray [...] helyszínéről Makray Balázs balra és Bozóky Imre jobbra prezentáltak Egyéniben Balogh [...] ki lapunk érdek­lődésére Reszeli Soós István a DVTK Kft mendzser ügy [...]
91. 1999-10-13 / 239. szám
[...] hazaiak gyűrűjében Fotó Juhász Léhi István Főt ÉM JLI Amire senki [...] okokra vezetik vissza a vere­séget Bozóky Imre MLSZ elnök szerint a [...] Eb nek otthont adni így Bozóky aki szerint a 2008 as [...]
92. 2005-12-17 / 295. szám
[...] már a kupánál tar­tunk Szabó István a DKSK technikai vezetője arról [...] egy jó csa­pat kommentált Sallói Ist­ván Bal oldali védőt közép­pályást egy [...] nem egy­hangúlag szólították fel lemondásra Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét A [...] véleményt arról lemon­dásra szólítják fel Bozóky Imrét az MLSZ elnökét olvasható [...]
93. 2000-04-07 / 82. szám
[...] tisztségében Bicskei Bertalan szövetségi kapitányt Bozóky Imre az MLSZ elnöke az [...] a 63 kg os Dencsik István lépett sző­nyegre ellenfele a román [...] másodszor jelez­te az MLSZ elnökének Bozóky Imrének a klubot érintő gazda­sági [...] Kovács Tibor­nak a beadványáról Kornis Ist­ván a grémium elnöke szerint leghamarabb [...] bentről nézik Fotó Juhász Léhi István
94. 2004-09-13 / 214. szám
[...] továbbképzést az Egyesült Álla­mokból Bircsák István Kalifornia állam utánpótlás válogatott kapusedzője [...] ellenzéktől Fotó Bujdos Tibor Molnár István E Mail istvan molnar eszak boon hu Budapest [...] véleményére is azon­ban oldalzártánkig sem Bozóky Imre elnököt sem Berzi Sándor [...] futballszurkolók figyelme Közülük először Kuti István­nal a DBFC csapatát üzemelte­tő Siófok [...]
95. 2005-10-14 / 241. szám
[...] magabiztosan jutott tovább A Juhász István által irányított kövesdiek az NE [...] csütörtök­re tervezett elnökségi ülé­se mivel Bozóky Imre el­nök szerint a Magyar [...] mert annak legitimi­tása kétséges áll Bozó­ky nyilatkozatában A Reálról Miskolc ÉM [...] a gárda jelentet­te ki Sallói István ügyvezető Egyébként sem a verseny [...]
96. 1964-02-06 / 30. szám
[...] Mária kosárlabdázó Ráczi Attila Kiss István labda rtigók Kuburczik István ökölvívó Simon László és Pataki [...] Párbaj tőrben elin­dult az ózdi Bozóky Dénes és az erős mezőnyben [...] ér­tek el törvívólnk A fiúknál Bozóky Dénes nyerte a bajnok­ságot a [...]
97. 2001-06-14 / 137. szám
[...] Horváth Nátz Vollai Segovits Molnár István 2 1 re nyerünk jelentette [...] csak azért is mert mint Bozóky Imre az MLSZ elnöke említette [...] előké­születekre bizottság alakult amelynek tagjai Bozóky Imre Puhl Sándor az MLSZ [...]
98. 2001-09-03 / 205. szám
[...] 21 csapat szakvezetőjét bízza meg Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] korrekt módon megállapodni vele mondta Bozóky Gellei Imre jelenleg Kecskeméten készí­ti [...] tornáról jelen­tette ki érdeklődésünkre Vertetics István a DKSK vezető­edzője Azt hiszem [...] Csere Szlimák 7 Edző Vertetics István DKSK SPT Ruzemberok 61 67 [...]
99. 1993-04-26 / 96. szám
[...] Réti 1 Vitális Edző Závodszky István Jó Jakab A szünet után [...] FT 2400 néző Vezette dr Bozóky Labdarúgás NB II Keleti csoport [...] Sztriskó Grezsák Kraszovszkij Edző Ambrózy István KBSC Májer Szabó Sztahon Kondás [...] színes kártyája A félidőt dr Bozóky meghosz szabbította s a 46 [...]
100. 1971-10-19 / 246. szám
[...] este 6 óráig Libresszó Bozsik István gra­fikusművész kiállítása Nyitva l órától [...] Egyedüli kivétel a jó tempóérzékű Bozóky Ádám Özd 1 Kohász aki [...] loun Tibor Sárospatak 2 Ta­kács István DVTK 8 Kőszegíhy Ferenc Sárospatak [...] Ifjúsági kard 9 induló 1 Bozóky Adóm ÖK­SE 2 Horváth Gábor [...]