Észak-Magyarország, 2007. július (63. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-13 / 162. szám

E2ZBBI http //fórum.boon.hu További cikkek! 2007. július 13., péntek ÉSZAK SPORT /12 Egyes tárgyaknak, cselekményeknek, körülményeknek természetfölötti hatást tulajdonító és bizonyos jelen­ségeket természetfölötti erők megnyilvánulásaként ma­gyarázó tévhit. (Akadémiai Kislexikon, 1989) ÉSZAK Jó hír a babonásoknak, hogy az idén már nem lesz több péntek 13.! FIA-vizsgálat a McLarennél London (MTI) - A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) eljárást indít a Forma-l-es világbajnoki sorozatban élen álló McLaren- Mercedes csapatával szemben a rivális Fer­rari titkos anyagainak jogtalan birtoklása miatt. A FIA csütörtökön közleményben hozta nyilvánosságra döntését, amelyben je­lezte továbbá, hogy a McLaren illetékeseit július 26-án Párizsban rendkívüli ülésen hallgatják meg az üggyel kapcsolatban. Azt ugyanakkor nem tartalmazza a kiadott köz­lemény, hogy milyen büntetésre számíthat az istálló, amennyiben bebizonyosodik vét­kessége. A szervezet elsősorban a Nemzetkö­zi Sport Kódex 151-es cikkelyére hivatkozva indított vizsgálatot a wokingi csapat ellen. A vonatkozó szakasz a motorsporton belüli tisztességtelen információszerzést, illetve ál­talánosságban a verseny érdekeivel ellenté­tes cselekedeteket tiltja, márpedig a McLaren birtokába jutott anyag mindenre kiterjedő információkat tartalmazott az olasz csapat idei autójáról. Bekopognak a McLarenhez(Fotó: EPA) Bozóky Imre pert indít van, összehasonlíthatóak az idők is, és bizony sokszor fe­lénk, rali „kettesek” felé bil­len a mérleg nyelve. Rali I? Külföld? Arra a kérdésre, hogy mi­lyen tervei van a duónak jövőre, a pilóta a következőt válaszolta: „Jó lenne az ORB- ben menni, ezen meditálunk. Ez az év minden szempontból teszt lesz. Többek között a na­vigálás fejlesztése, ugyanis a négyéves ralikrosszos múltam nem múlt el »nyomtalaul«. Az is elképzelhető, hogy külföl­dön mutatjuk magunkat, ám egyértelmű, hogy az anyagiak határozzák meg a hogyan továbbot. Most a Salgó Ral- lyra koncentrálunk, amit na­gyon várunk!” Kiüti™ sport, b&<?n..hu További cikkek! legfeljebb tízmilliós nagyság- rendű lehet.- Közel másfél éve nem szó­laltam meg, most viszont re­agálnom kell a vádakra - in­dokolta az ügyvédként dolgo­zó Bozóky, miért fordult a nyilvánossághoz. - Annak tükrében, hogy az APEH által vizsgált időszakban a szövet­ség 8 és fél milliárd forintos forgalmat bonyolított le, ez az összeg nem nagy, ráadásul a hivatal külön kiemelte jelen­tésében, hogy a számviteli rend és fegyelem javulást mu­tat a korábbi időszakokhoz képest - tette hozzá. Zárolták A tv-szerződésekkel kapcso­latban Bozóky emlékeztetett arra, hogy leváltása után na­gyon gyorsan felbontotta az MLSZ a Kentaro AG-vel kö­tött megállapodást, majd a svájci cég kérésére zárolták az MLSZ-nek járó FIFA- és UEFA-kifizetéseket. A Ken­taro 2,485 millió eurós kárté­rítést követel. ÍwMH ■ forum.boon.hu Szóljon hozzá! PENTEK 13. Megóv a négylevelű lóhere? Netán a patkó? Van gyógyír a fekete macskára? Többnyire a technikai sportban tevékenykedőket kérdeztük péntek 13-a gya­nánt arról, hogy babonásak-e? __________________ Bahor Bea (ralinavigátor): „Nincse­nek babonáim. Azt se tudtam, hogy péntek 13-a lesz!"_____________ SpitzmüHer Csaba (raliversenyző): „Mielőtt az autóba ülök megsímo- gatom a bal első sárvédőt és oda­megyek a tető bal sarkához és meg- Bahor Bea puszilom. Ezután körbesimogatom az autót, és a jobb első sárvédőt is megcirógatom. Ugyanakkor, ha elrajtolunk, akkor egé­szen a verseny végéig, egészen pontosan a bontásig nem veszem le a kesztyűt. Egyszer le lehet; az étke­zéshez." _________________________________ Kovács Zoltán (raliversenyző): „Van egy szertartás, amit végigcsinálok a rajt előtt, de ez titok. Nem árulom el, mert akkor nem jönne be. Az a lényeg, hogy mindig ugyanazokat a mozdulatok csinálom végig a gyorsok rajtja előtt." _____________________________ Sziklavári Istvánná Érika (motocross, klubvezető): „Rengeteg babonánk van! A verseny előtt nem szabad ne­künk sok sikert kívánni. Azt lehet, hogy „egy kalappal!". Kisebbik fiam, Patrik a rajtnál, mielőtt bemutatják a 15 mp-et, háromszor gázfröccsöt Sziklavári ad a motornak és három alkalom- Istvánné mai keresztet vet. Búcsú tarkópuszi is jár a verseny előtt a fiúknak és a motort is megsimogatjuk. Az egyik legfontosabb, hogy nem szabad megkérdezni, hogy mi van a motorral. A fekete macska sem jó útközben. Van még, folytas­sam?" ______________________________________ Egri István (jégkorong, klubvezető): „Nem igazán van. Sőt! Nem vagyok babonás. Dolgozni kell a sikerért!" Tihanyi Sándor (salakmotoros): „Öreg vagyok én már, de van... Van flúgom bőven! Például mindig a mo­tor jobb oldaláról ülök fel az Ülés- Egri István re. Jobbról kezdem az öltözést: jobb kézre veszem a kesztyűt, jobb lábra először a csizmát. Aztán a szerelő hiába nyitja ki az üzemanyagcsapot, én mindig ránézek. Mindezek mel­lett van három kis kabalám a szerszámosládában, amit a verseny előtt háromszor megpuszilok." Mi a babona? Quad: borult a papírforma H Az idei legizgal­masabb futamot láthat­ta a közönség a Quad bajnokság 5. állomásán. Szeghalom (ÉM - JLI) - Az 1000 ccm alatti kategóriában Tóth Demeter nyert és vette át a vezetést a bajnokságban. A 1000 ccm alatti STQl-es Élmenők mondták Tóth Demeter: „A dön­tő előtt fellocsolták a pá­lyát, ami így nagyon csú­szóssá vált, ezért Negye- di Feri el tudott menni mellettem. Négy körön keresztül követtem, mire meg tudtam előzni. Na­gyon keményen motoro­zott.” Kazár Miklós: „Mind a három előfutamban Lu­das Zolival akadtam ösz- sze vagy forogtam meg mögötte. Azt hiszem, egy kicsit forrófejűek vol­tunk mind a ketten. A döntőben a hetedik helyről sikerült feljönni a harmadikra. Nagyon örülök a húsz pontnak.” Kazár Miklós örül a 20 pontnak kategóriában nehéz versenyt fogott ki a bajnoki cím védő­je, Kazár Miklós, aki az első előfutamban megforgott, majd a második és a harmadik előfutamban is összeakadt Ludas Zoltánnal. Annyira, hogy mindketten kiestek a futamokból. A harmadik előfutamban Kazárék a rajt utáni kanyarban ütköztek össze. A sportbírók dupla sár­ga zászlóval jelezték a pályán egymás fogságából éppen ki­szabaduló versenyzőket. A látvány annyira megzavarta a többieket, hogy szinte min­denki megállt. Izgalmas döntő A döntő újabb érdekességet hozott. A mind a három előfu­tamot megnyerő Tóth Deme­ter elé, szárazabb rajtpozí­EREDMENYEK Short Track Quad Bajnokság, 5. futam, végeredmény, STQ1 (1000 ccm-lg): 1. Tóth Demeter (Suzuki), 2, Neqyedi Ferenc (Suzuki), 3. Kazár Miklós (Suzuki) A Short Track Quad Bajnokság állása az 5. futam után, STQ1 (1000 ccm­ig): 1. Tóth Demeter (Suzuki) 119 pont, 2. Kazár Miklós (Suzuki) 114, 3. Kunkli Tivadar (Suzuki) 91. (Fotó: Médiafotó) cióját kihasználva, bevágott Negyedi Ferenc és négy körön keresztül az élen motorozott. Tóthnak nagyon meg kellett izzadnia, hogy meg tudja őt előzni, de végül sikerült neki. Negyedi lett a második, aki most állhatott fel először a dobogóra. Az utolsó helyről induló Kazár Miklós hamar feljött a 4. helyre, ahol azonban ő is körökön keresztül próbálko­zott elmenni Lévai mellett. Sikerült neki, de akkor már kevés volt az idő, hogy az első két helyezettet utolérje. Eú : ü. emf/'ppe/c.boon.hu •A quadbajnokság versenykiírása (PDF, 213 kB) A Mezőkövesd (világos mezben) vállalná (Fotó: ÉM-archív) Szándék és nyilatkozat Budapest (ÉM) - A Magyar Labdarúgó-szövetség Verseny- bizottsága továbbra is dolgo­zik az NB II két csoportjának beosztásán. Mint arról la­punkban már beszámoltunk, a Keleti csoportból visszalé­pett két csapat, a Balkány és a Karcag helyett fel kell töl­teni a létszámot. Miután az NB III különböző csoportjai­nak második helyezettjei kö­zül csak a Komló élt ezzel a lehetőséggel - így nyugaton indulhat -, a szövetségben to­vábbi munkára van szükség a megoldásra, és a testület az osztályban 3. helyen végzett együttesek véleményét kér­dezte meg ugyanerről. A hí­„Ilyen a ■ 14. McRally, Duna Rally, Baranya Kupa, míg a múlt héten II. Ózd Rally. Miskolc (ÉM - JLI) - Ezek voltak az idei rallye2-es ver­senynaptár eddigi állomásai. A miskolci AST Rally Team párosa, Dr. Gáspár Rezső és Berecz Viktor is vette az aka­dályokat. Hogy miként?- A mögöttünk lévő verse­nyeken úgy érzem, hogy folya­matosan fejlődtünk - mondta dr. Gáspár Rezső. - Ez igaz az autóra és ránk is. Eddig min­dig volt valami extra dolog ve­lünk kapcsolatban, hiszen a Miskolc Rallyn árkot jártunk, míg Ózdon a Királdi gyorson rek szerint ezen csapatok kö­zül a Százhalombatta már ko­rábban jelezte igényét, a Du­na csoport bronzérmese mel­lett a Mezőkövesd, az Ibrány, az Örkény és a Sárvár csapa­tainak is kikérték az állásfog­lalását.- Ez valóban így van - tud­tuk meg Hagyacki Józseftől, a Mezőkövesd ügyvezető elnökétől. - Természetesen azonnal elnökségi ülést tartot­tunk, melyen az a határozat született, hogy amennyiben felkérnek, mi vállaljuk a má­sodosztályt, és erről megküld­tük a szándéknyilatkozatot az MLSZ-nek. Most mi is a dön­tést várjuk. technikai csináltunk egy - felesleges - plusz kört. Ilyen a technikai sport... Mindezek ellenére a kategóriánkat holtversenyben vezetjük. Hogy mennyire nép­szerű a rali második vonala? ü Az MLSZ körül a helyzet fokozódik: pert indít a korábbi elnök a jelenlegi ellen. Budapest (MTI) - Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó­szövetség (MLSZ) korábbi el­nöke polgári pert indít Kiste­leki István jelenlegi MLSZ-el- nök ellen személyiségi jogai­nak megsértése miatt, és nem vagyoni kártérítést követel. Támadások érték Ezt Bozóky jelentette be csütörtökön. Hangsúlyozta: 2005-ben olyan támadások ér- ték az általa ve­zetett MLSZ-t és személy szerint amelyek követ- 3 keztében az el- Bozóky Imre nökségnek tá­voznia kellett. Amint Kisteleki Istvánt meg­választották MLSZ-elnöknek, kijelentette: a korábbi vezetés több százmillió forintos kárt okozott a szövetségnek. Bozó­ky jelezte: a lezárult APEH- vizsgálat alapján ez az összeg sport" Talán egy picit lehetne jobban menedzselni, hiszen komoly autók és felkészült versenyzők alkotják a mezőnyt. Amikor például a rali első osztályának mezőnyével közös futamunk Dr. Gáspár, Berecz duó már a Salgó Rallyt várja (Fotó: sportre.com)

Next

/
Oldalképek
Tartalom