Észak-Magyarország, 2007. július (63. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

Mac A QIWIUK yj sxesmmflmA frtttSaa»aMlitása SS NAPLÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 152. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. július 2. Hétfő Ma délelőtt napos, délután felhős idő várható futó zivatarokkal. Reggel Délben Este Miskolci kiadás Vendégünk volt Egy év kihagyás után ismét a helyszínen kö­vette az operafesztivál örténéseit a hazai színi- iritikusok talán legne- resebbike. Koltai Ta- ást ennek örömére erkesztőségünkbe in- »itáltuk egy beszélgetés- I re, amihez további apro­pót szolgáltatott, hogy nemrég fejeződött be a színházi évad. /5. Elhunyt a biciklis Szerencs (ÉM) - El­hunyt tegnapelőtt es­te az a Szerencsről - mentőhelikopterrel - Miskolcra szállított idős férfi, aki kerék­párjával szombaton délelőtt szenvedett balesetet a hegyaljai városban. /6. Magyar világcsúcs Füreden Balatonfüred (FH) - Világcsúcsot döntöt­tek magyar zenészek Balatonfüreden. A vi­lág leghosszabb kon­certjének új Guin- ness-rekordját állítot­ták fel azzal, hogy 8 napon és éjszakán át, azaz 192 órán ke­resztül megállás nél­kül zenéltek. A re­kordkísérlet június 23-án kezdődött és július 1-jén délután ért véget. Hirdetés 9 északmagvarorszAg ® 3501 Miskolc, Postafiók 178 ® (46) 502-900 2009-ben jön az ingatlanadó ■ Az MSZP és az SZDSZ elnöke aláírta a koalíciós szerződés mellékletét. Lesz ingatlanadó. Budapest (FH) - Mégiscsak lesz ingatlanadó ebben a cik­lusban - legalábbis ez derül ki a koalíciós megállapodás­ból, amelyet délben írt alá a két kormánypárt elnöke. Az új adó bevezetését az SZDSZ elnöke is megerősítette az RTL Klub Híradónak. Úgy tudjuk, a tervek szerint 2009- től kell az ingatlan értéke után adózni. De hogy mekko­ra érték után és hogy meny­nyit kell fizetni, abban még nincs egyetértés a két kor­mánypárt között. A koalíciós megállapodásból az is kiderül, hogy az adókulcsok nem csök­kennek ebben a ciklusban. A tervek szerint jövőre szű­kítik és átalakítják a szemé­lyi jövedelemadó-kedvezmé­nyeket. Hogy hogyan, vagy mi­lyen kedvezmények szűnnek meg, vagy melyek csökken­nek, arra egyelőre még nincs konkrét válasz. Lesznek azon­ban olyan adók, amelyeket összevonnak. Ezeket meg is nevezi a dokumentum. Mint ahogy az is a tervek között szerepel, hogy felülvizsgálják az adóellenőrzés szankciórend­szerét és felemelik a mulasztá­si bírságok összegét. A koalí­ciós megállapodásban szereplő javaslatokról egyeztetnek a gazdasági szereplőkkel. /2. NDK-s retro. Először rendeztek Miskolcon Tra­bant és Wartburg találko­zót, ahol az egykori kelet­német autócsodák mai tu­lajdonosai gyűltek össze. CS3 www.boon.hu (Fotó: Ádám János) |\\ 1 mi „Ha lenne igazi összefogás..." ■ „Az összefogás csu­pán addig tart, amíg nem kell tenniük a dolo­gért valamit." Miskolc (ÉM) - A fentieket Orosz B. Erika, a Miskolcta­polcáért Egyesület vezetője ír­ta az Agorán - lapunk inter­netes levelezőfórumán - egy másik levélre reagálva (és a hét végén elkezdődött rendez­vénysorozatra utalva.) - Nem vagdalkózom, és nem vádasko­dom, konkrét példáim vannak! Minden szervezett akcióban Észak-Agora j Miskolc csak mindig ugyanaz a 10-15 ember vesz részt Tapolcáról,, lásd Hejő, Békás-tó takarítása, szemétszedés, régi strandterü­let hasznosítása. Szó sincs itt összefogásról! Mindenki más­tól várja a megoldást. Az egye­sület generált a strand terüle­tére egy 60 napos nyári prog­ramot, vidámparkkal együtt, hogy ha már nem kezdődött el a beruházás, legalább rend és tisztaság legyen. Az első hangpróbánál feljelentették a rendezvényt! Ezek az apró dol­gok persze nem mentik meg Tapolcát, s mi nem tudjuk be­hozni a 20 éves lemaradást, ez valóban a városvezetés dolga, de civil szervezetként próbá­lunk tenni valamit, ami egy kicsit javíthatná az emberek közérzetét, ha lenne igazi ösz- szefogás. Lehet csatlakozni! Városnéző kisvo­nat, kirakodóvásár, arc­festés: csak néhány program abból, ami az érdeklődőket várta a nyékládházi tónapon. (Fotó: Ádám János) Családi pótlékban részesülő gyermekek átlagos száma Havonta, megyében, fő 161 343 2004 160 884 159 232 O O o o O o LO 8 O O LT) 8 O 8 Grafika: Észak-Magyarország. forrás: KSH Qj/Jco^aJ^már/ Amennyiben MOST, Oj.hMétygéíÖlHAi .^cWkbíjaP «tV>«letőril nyeraláttel KMke4vSh'edÜnkMr INkt>^TcMt*lA&wKÍI HIRDETÉS JVtaxX Autó - Mi'.holt legújabb Skoda Outletjej íf>-“rn kivi /elő utón. jobb oldalon , a Shell kot mellet? Tel.: 46/5^2-542 lax:'I6/S02-540 i k/ mm _ / t., \ u ? | -A BÉi iv I f FI V

Next

/
Oldalképek
Tartalom