Észak-Magyarország, 2006. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

Elnöki köszöntő Rendhagyó újévi beszédet mondott Sólyom László 12. Szilveszteri munka Önként vállalta az ünnepet a-' villamosvezető /3. Finánc-fifika Oktatják az autós rejtekhelyek felismerését. /4. Buszra, közcélra Több száz millió a minisztériumi pályázatból /5 Ha: Tanulságosaik, izgalmasak voltak a tavalyi ÉM-viták SNAPLÓ M A G Y A R O Független napilap LXII. évf., 1. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 51 Ft 2006. január 2. Hétfő Nagyrészt borús idő lesz, számot­tevő csapadék is várható. Reggel Délben Orosz gáz-vád: csapolnak az ukránok Moszva (MTI) - A Gazprom tegnap es­te bejelentette, hogy Ukrajna megkezdte az európai szomszédjainak, köztük Magyaror­szágnak szánt tranzitgáz jogellenes elvéte­lét a neki szánt szállítások leállítása után. Ukrajna nyu­gati határain, vagyis az uk­rán gázvezetékrendszer ki­meneteinél a gázleadás esé­sét regisztrálták szinte vala­mennyi mérőállomáson - kö­zölte a Gazprom szóvivője. „Ukrajna elvesz az európai fogyasztóknak szánt és általuk megvásárolt gázból” - vonta le a következtetést Szergej Kurprjanov. Mint mondta, az ukrán veze­téküzemeltető Naftohaz csak a Gazprom 2006 első negyedére vonatkozó ajánlatait fo­gadta el a szilveszter este megküldött hat­oldalas dokumentumban, de nem írt alá szállítási jegyzőkönyvet. A Gazprom az év első negyedére felajánlotta a gázár befa­gyasztását az eddigi, ezer köbméterenként 50 dolláros szinten, cserébe a piacinak mi­nősített, 230 dolláros ár elfogadásáért az év hátralévő részében. Viktor Juscsenko ukrán elnök elutasítot­ta a 230 dolláros árat, gazdasági nyomás- gyakorlással vádolta a Gazpromot, és kije­lentette: Ukrajna biztosítja a tranzitgáz akadálytalan áramlását Európába, saját forrásból adva hozzá technológiai gázt. 12 Viktor Juscsenko MarmTechn Riasztó- Videó rendszerek GPS gépjárművédelem / Tűz- és CO-jelzők || Távfelügyelet ___ BIZTONSÁGTECHNIKA A-tól Z-ig TELEPÍTÉS - FORGALMAZÁS Miskolc, Bocskai u. 11. Tel: 46/41 l-74b, Fax. 46/35U-847 www.alarmte6hnika.hu Hirdetés észak-magyarorszác 13 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 502-900 30-39 éves Születések száma az anya életkora szerint a megyében, 2004-ben 14 éves 114 és fiatalabb j jj 15-19 éves 20-24 éves 25-29 éves 40-49 Grafika: Cszak-Magyarország, forrás: KSH Miskolci Igazgatósága ■ Bár először a főváros­ból jelentették, végül Miskolcé a 2006-os év első újszülöttje. Miskolc (ÉM) - Diósgyőr­ben látta meg a napvilágot az ország az első újszülöttje 2006-ban. A család lyukói, és éjfél után negyedórával bő­vült immár háromfőssé. A kis Szamkó Dominika egyút­tal az első gyermek, akinek kijárt a kormányzat által idén bevezetett úgynevezett bébikötvény. A 19 éves anyukát vasárnap nemcsak a 25 éves apa láto­gatta meg, hanem riporterek, újságírók, tévések hada, va­lamint helyi politikusok is. A bébit és szüleit ajándékcso­maggal köszöntötték és egyút­tal a bébikötvényről szóló pa­pírokat is átnyújtották, amit a megyei és a városi önkor­mányzat is 50-50 ezer forinttal toldott meg. (Január 1-jétől az állam minden megszülető pol­gárának 40 ezer forintos nyi­tóösszegű számlát ajándékot, ami után majd 18 éves korá­ban veheti fel az addigra fel­duzzadó pénzt.) A kisded és édesanyja egyaránt egészséges. Domini­ka Valéria alig több mint két és fél kilóval, pontosan félmé­teres hosszal született. 13. Az év első újszülöttje, Szamkó Dominika Valéria édesanyjával és a babakötvénnyel Három leszakadt ujj a „gyorsmérleg" ■ Balesetek Borsodban: három leszakadt ujj, egy égési sérülés és egy ki­gyulladt erkély. Miskolc (ÉM) - Több petár­dabaleset is történt szilvesz­terkor megyénkben. Egy 35 éves sajóbábonyi férfinek há­rom ujját kellett amputálni, egy 12 éves mezőkövesdi fiú pedig nyolc napon belül gyó­gyuló sérülést szenvedett. A rendőrség közlése értelmében a tiltott pirotechnikai eszkö­zökre több mint kétszáz rend­őr „vadászott”, ennek eredmé­nyeképpen 400 petárdát le is foglaltak, és 29 esetben tettek feljelentést. Csak nálunk gyújtott Mint az ország egyetlen pe- tárdatűzéről számoltak be a jelentések a miskolciról. Úgy tudni, az erkélyre dobtak be egy úgynevezett kistűzijátékot szombat este hét óra körül - tájékoztatott a katasztrófavé­delem a tüzes eszköz be­gyújtotta a polcot, a lángokat azonban gyorsan sikerült megfékezni, nem sérült meg senki. A megyében történt egy vadászbaleset is az év utolsó napján: Miskolc köze­lében egy 25 éves férfit lőttek lábon nyúl vadászat közben. A közutakon sem volt tökéletes a nyugalom: egy kazincbarci­kai férfi ittasan ült a volán mögé, majd kocsijával lesod­ródott az útról - életveszélyes állapotban szállították kórház­ba. További ittas vezetőket is „lekapcsolt” a rendőrség az éj­szaka folyamán. 13. Jó a hótakaró Bánkúton Bánkút (ÉM) - Vasár­nap délben megkezdődött az idei szezon a bánkúti síparadicsomban. A sí­klubtól kapott informá­ciók szerint a sípályákat 33 centiméteres hó borít­ja. Tegnap C és a D jelű, valamint a Bálványon lé­vő felvonó működött és a felvonókat ma is beindít­ják az igények szerint. Csak hólánccal... Budapest (FH) - Vasárnap éjfél óta csak azokat a kocsi­kat engedik be az országba, amelyeknek legalább két ke­rekére hóláncot szereltek fel - közölte a határőrség. Az óvintézkedést az intenzív ha­vazás, és a meteorológiai elő­rejelzések szerint várható to­vábbi csapadék miatt a köz­lekedési miniszter rendelte el. A közútkezelő és a határren­dészet fokozottan ellenőrzi a hólánc meglétét. Aki nem ren­delkezik a szükséges felszere­léssel, azt nem engedik át. Igazi szilveszteri utcai mulatsággal zárta az óévet és várta az újat Miskolc közön­sége. A főutcán

Next

/
Oldalképek
Tartalom