Észak-Magyarország, 2003. június (59. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-26 / 147. szám

/***% Foglalkoztatás m, Tárgyalóterem Gyaloglók (i w * A munkanélküliség Ej*; *|j§ A bíró börtönre Kapéri Levente Zivatarok J§g»v a csökkentését ítélte a „BB-ügy” kivívta az Eb­lesznek wfíf'W szorgalmazzák /4. ' vádlottját /8. il részvételt /10. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja MAGYARORSZÁG# 59. évfolyam, 147. szám. ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft SiKSNAPLÖ 2003. június 26., csütörtök Friss diplomások. Ezekben a napokban veszik át megyénk felsőfokú oktatási intéz­ményének végzős hallgatói a diplomájukat. Az eseményt lapunk azzal kívánja még em­lékezetesebbé tenni, hogy szombaton közöl­jük a friss diplomások névsorát. Fotó: Bujdos Jár a jövedelempótlék Budapest (MTI) - Kamat nélkül, de jár a kismamáknak a jövedelempótlék. A Legfelsőbb Bíróság (LB) szerdán egy Somogy megyei kismama jövedelempótlé­kának ügyében hozott felülvizsgálati végzé­sében a Somogy Megyei Bíróság ez évi jog­erős ítéletét és az alperes területi államház­tartási hivatal (táh) minden eddigi dönté­sét is hatályon kívül helyezte. A hivatalnak új eljárást kell lefolytatnia, amelyben a vi­tatott rendeletet 2002. március 7-ig, azaz ha­tályon kívül helyezéséig alkalmaznia kell. Helyt adtak a kérelemnek A rendeletén alapuló, meghatározott összegű gyermekgondozási segély rendsze­rét 1996-tól új váltotta fel, az LB döntése értelmében ez azonban nem helyezte ha­tályon kívül a korábbi rendeletmódosítást. A végzés szerint az igény a jogszabály- sértés megállapításától visszamenőleg há­rom évig érvényesíthető. Az LB helyt adott a táh érvelésének, mely szerint ka­mat nem illeti meg az igénylőt. A pereskedő anya esetében a Somogy Megyei Bíróság 2003. január 28-án hozott jogerős döntést, mely szerint 2000. január 28-tól 2002. március 7-ig, a szóban forgó ren­delet hatályon kívül helyezéséig érvénye­sítheti igényét a havi 6700 forintos jövede­lempótlékra. Az LB szerdán egy másik anya esetében is hasonló döntést hozott. HIRDETÉS Takarékszámla évi 7,5%* O Posta Bank *2 millió Ft feletti összegre fcBKM 9 l II 70] II L33 ^ I! ni B50330 3 Iliim ESZAK-MAGYARORSZAG Isi 3501 Miskolc, Postafiók 351 4 7 © (46) 502-900 Forró levegő érkezik felénk a Földközi-tenger térségéből - folytatódik a kutya meleg Miskolc (ÉM - BGO) - Ma­rad a meleg - sőt, sokkal melegebb lesz a jövő héten. A nagy hőség kedden kezdő­dik és annyi biztos, hogy egész héten tart. Bozóky István meteorológus, az Országos Meteorológiai Szol­gálat munkatársa kérdésünkre el­mondta, ma egy kicsit mérséklő­dik a meleg, de még mindig 24- 29 fokos nappali csúcsra lehet számítani, ám vasárnaptól jelen­tős felmelegedés kezdődik. Szin­te csapadék nélkül kedden már 32-37 foktól tarthatunk, de az is lehet - jegyezte meg a meteoroló­gus -, hogy ez a csúcs egy alábe­csült érték és ennél is melegebb lehet. Már a tegnapi és mai hő- mérsékleti adatok is sokkal ma­gasabbak, mint az ilyenkor szo­kásos (napi 25-26 fokos) csúcsok. Hogy meddig tart a kánikula, egyelőre nincs adat, a jövő hét végéig biztosan - mint ahogyan a nagy meleg oka sem ismert, csak annyi, hogy forró levegő ér­kezik a Földközi-tenger térségé­ből - hallhattuk. www.boon.hu http://forum.boon.hu Mondja el véleményét! Kánikula ■ Bái- még nem kúszik 35 fok közelébe a hőmérő higany­szála, ám a déli hőség sokak szá­mára már most is elviselhetetlen. Éppen ezért, nem árt óvatosnak lenni. Fotó: Ádám János A Diósgyőr idén visszatér Európába A DKSK kosarasai rövid szünet után indulnak a FIBA-Ek-ban Miskolc (ÉM - BCS) - A DKSK élvonalbeli női kosár­labdacsapatának máig volt lehetősége arra, hogy nevez­zen az európai kupaporond­ra, és mint azt Honos Péter­től, a klub ügyvezetőjétől megtudtuk: ezt meg is tették. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2003/04-es szezonban is elindul a Nemzetközi Kosárlabda Szövet­ség (FIBA) által kiírt sorozatban a diósgyőri női kosaras gárda köszönhetően annak, hogy a nemrég véget ért bajnokságban a negyedik helyen végeztek, és ezzel jogot szereztek, hogy része­sei legyenek a FIBA-Európa­kupa újabb menetének.- A klub többségi tulajdonosa, pontosabban annak döntéshozó M............................. Ismét megméretjük magunkat a nemzetközi kupaporondon. Honos Péter, ügyvezető .................................................n testületé, a kft. felügyelőbizottsá­gával egyetértésben döntött úgy, ismét megméretjük magunkat a nemzetközi színtéren - jelentet­te ki Honos Péter, a DKSK Sport Marketing és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. - Ez a „ki­rándulás” értelemszerűen meg­emeli a klub költségvetését, szá­mításaink szerint - az új lebo­nyolítási rendszert figyelembe véve - közel 20 millió forinttal. A már meglévő támogatóink egyöntetűen a nemzetközi sze­replés mellett tették le voksukat, és reményeink szerint mások is fantáziát látnak majd nemzetkö­zivé váló csapatunkban. /9. www.boon.hu http://dksk.boon.hu Korábbi cikkek! Ha nem olyan a bizi Miskolc (ÉM - KHE) - Bi­zonyítványosztás környékén gyakran tudósítanak arról a híradások, hogy egy-egy gye­rek elszökött otthonról, szél­sőséges esetben öngyilkossá­got kísérelt meg. Hogyan fogadjuk gyerme­künk elvárásainktól elmara­dó jegyeit, bizonyítványát? Sok múlik a szülői magatar­táson, tudhatjuk meg a pszi­chológustól. A szakember arra is rávilágít, gyakran a szülőknek is tanulniuk kell, mégpedig azt, hogyan szeres­sék feltétlenül gyermeküket, hogyan fogadják el, támogas­sák és védjék öt. /4. Az Ital rabjai Az alkoholbetegség súlyosbodás! folyamata (ezer fő) Probléma- Alkoholisták Vé|stádlumban Ivók lévő alkoholisták Leváltották Horváth Aladárt Budapest (MTI) - A tanácsko­zás összehívásának szabálytalan­ságai miatt megtámadja az Or­szágos Cigány Önkormányzat (OCÖ) szerdai rendkívüli köz­gyűlésén hozott határozatokat Horváth Aladár.- Egyelőre azt vizsgáljuk, bí­rósághoz vagy ügyészséghez for­duljunk - mondta a nap folya­mán tisztségéből leváltott elnök. Horváth Aladár a napokban - még elnökként - egy rendez­vényen vett részt Miskolcon, akkor készített vele interjút la­punk munkatársa. írása a 4. ol­dalon olvasható. Rendőrök lettek. Minden végzős rendőr munkahelyet talál magának, de nem biztos, hogy ez a lakóhelye közelében lesz. /4. Fotó: Kőhalmi Péter Elfogyott a keret Budapest (MTI) - Elfogyott a gyermekes családok üdülésének támogatására szánt 103 millió fo­rintos keret, ezért csütörtöktől nem fogad kérelmeket a Nemze­ti Üdülési Szolgálat - tájékoztat­ta az egészségügyi tárca szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a Ma­gyar Nemzeti Üdülési Alapít­vány szociális bizottsága szer­dán bírálta el a gyermekes csa­ládok üdülési csekk iránti kér­vényeit. A támogatásból a június 23-ig beérkezett igények közül a legrászorultabbaknak jut - áll a tárca közleményében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom