Észak-Magyarország, 2005. november (61. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

^ Ünnepi forgalom Tömeg volt hétfőn a boltokban, áruházakban /3. Labdarúgás - a megyei 11. osztály eredményei ÉüjZíiÜ!; kelet: NAPLÓ Karrier Két ambiciózus fodrászlány révbe ért /4. Éhségsztrájk Egyre nehezebben viseli az éhezést a polgármester 15. MAGYARORSZÁG ■, Sok a jogász ~ r-. A kormány a a i jk műszaki karok felé irányítana /5. Független napilap LXI. évf., 256. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 51 Ft 2005. november 2. Szerda-J Ma változóan napos, mérsékelten fel­hős idő lesz, eső nélkül. Reggel Délben Este A Miskolc és környéke kiadás tartalmából Visszatért Görömbölyön lesz Vujity Tvrtko legújabb könyvének, (a Pokoli történetek sorozat) országos bemutatója, n. Lakva adnák el Zárt ülésen tárgyalta legutóbbi ülésén a közgyűlés a Szondi telep eladását: a területet a lakott bérleményekkel, n. Útfelújítások. Grafikánkból meg­tudhatják, hány forintért, hány négyzetmé­ter utat újított fel az idén (s tervez jövőre) a miskolci önkormányzat. /7. (Fotó: ÉM-archív) ZENIT AUTÓ KENT AUTÓKÖLCSÖNZŐ Személytehergépkocsi és mikrobusz bérbeadás a hét minden napján Miskolc-Tapolca, Tapolcai út 25. Tel: 46/561-561, 561-560 , hirdetés 9 ÉSZAK-MAGYARORSZAG S 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 502-900 A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusonként 2005. I. negyedév, a vendégek száma, fő Szálloda Panzió 16 221 15 092 Turistaszállás Ifjúsági szálló J 279 Üdülőhöz | 927 Kemping I33 Grafika: Észak-Magyarország, fonás: KSH B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága Gyertyafénynél emlékeztünk ■ Magunk mögött hagytuk a mindenszen­teket, ma pedig már a halottak napját tartjuk. Miskolc (ÉM) - Hétvégén, de leginkább tegnap benépe­sültek a temetők, elhelyeztük a fenyőt és a virágot szeret­teink sírjára, majd gyertya­fény mellett emlékeztünk rá­juk. A mindenszentek az el­múlás és a gyász ünnepe, ami­kor megelevenedett, mesélt a múlt. Az idősek vagy a sírja­iktól távol élők a szokásoknak megfelelően egy-két szál gyer­tya mellett idézték fel egyko­ri családtagjaik alakját. A négynapos ünnep, a hosz- szú hétvége próbára tette a temetőgondnokságokat. Az au­tósoknak a rendőrök mellett a polgárőrök és a közterület-fel­ügyelet munkatársai is bese­gítettek, ennek ellenére csak nehezen lehetett parkolót ta­lálni a nagyobb temetők kör­nyékén. Azok jártak a legjob­ban, akik a tömegközlekedési eszközöket választották, bár a buszokon és villamosokon is nagy volt a zsúfoltság. Az ün­nep miatt nagy forgalmat bo­nyolított le a MÁV és a szoká­sosnál jóval többen utaztak a távolsági autóbuszjáratokon is. Aki tehette, már elővétel­ben megváltotta jegyét, akik viszont az utolsó pillanatokra hagyták ezt, csak némi szeren­csével tudtak felszállni az InterCitykre. 13. Aki tehette, mindenszentek estéjén is kiment a temetőbe halottai sírjához, hogy meggyújtsa az emlékezés gyertyáit (Fotó: végh Csaba) Folytatódó francia kapcsolat ■ Ismét francia vendég járt Miskolcon: ez garan­ciát jelenthet befektetni vágyók érkezésekor. Miskolc (ÉM) - A Valenci- ennes és Miskolc közötti együttműködési szándéknyi­latkozat néhány nappal ezelőt­ti aláírását követően ismét francia vendég érkezett Mis­kolcra. A Sanofi-Aventis cso­porthoz tartozó Chinoin Rt. fecskendőgyárának átadására érkezett Philippe Zeller, Fran­ciaország magyarországi nagykövete, az ünnepséget Káli Sándor legutóbbi ÉM-vitán­kon (Fotó: ÉM) követően találkozott Miskolc polgármesterével. A megbe­szélésen Káli Sándor tájékoz­tatta a diplomatát a Valenci- ennes és Miskolc között létre­jövő kapcsolatról, amelynek sikere a polgármester szerint garanciát jelenthet majd a to­vábbi francia befektetők érke­zésekor. Philippe Zeller ezt követően - egy belvárosi séta keretében - megtekintette az átadás előtt álló Szinva-parti sétányt. Káli Sándor polgár- mester búcsúzóul meghívta a francia nagykövetet a jövő évi Miskolci Téli Fesztiválra, va­lamint a Bartók +.... Opera- fesztiválra. További lehetőségek Visszatérve a francia város és Miskolc együttműködésére: a szándéknyilatkozat szerint a két fél beterjeszti saját kép­viselő-testületének elképzelé­seit, hogy azután a felhatal­mazás birtokában bővüljenek- gazdagodjanak a két város gazdasági, kulturális kapcso­latai, tanuljon Miskolc Valen- ciennestől az uniós pénzek be­vonásának további módszerei­ről, kínáljon további lehetősé­geket Miskolc francia befek­tetőknek. Premier előtt: Zorro legendája Miskolc (ÉM) - Premier előtti vetítésre invitáltuk olvasóinkat: Zorro újabb kalandjait ma este 8 órától a miskolci Cinema Cityben láthatják azok, akik részt vettek játékunkban és ne­kik kedvezett Fortuna is­tenasszonya. Akik jegyet nyertek az Antonio Banderas és Cathe- rine Zeta-Jones főszereplé­sével készült Zorro legendá­ja című filmre, a jegyeket ma délután 4 óráig vehetik át szerkesztőségünkben. Az esti vetítéshez jó szórako­zást kívánunk! Választások után. A Tanzániai Forradalmi Párt (CCM) aktivistái ünnepelnek Stone Townban a győztes parlamenti választások után. (Fotó: epa)

Next

/
Oldalképek
Tartalom