Észak-Magyarország, 1999. október (55. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

\ A No bel-díjas Günter Grass kapta az irodalmi Nobel-dijat /2 • jv­Pályatükör Azért adta ki a gyűjteményt, mert öregszik... /6 Thália szekere A miskolci szín­házban eljött a ki- teljesedés ideje /8 IDŐJÁRÁS: .................. ............................................. Változékony idő Nappal 20 - 25 °C ' . Éjszaka 9 - 10 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 42 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. október 1., péntek 55. évfolyam, 229. szám Megleleniki 53 000péltiánytian Ma: TV Plusz. Lapunk mai számá­nak mellékleteként jelenik meg a TV Plusz, benne egy hét televíziós műsorai. 7 m "•asssrjsss— Új vezetőség a DAM Rt-ben Miskolc (ÉM) - A kassai Kelet-szlovákiai Vasmű (VSZ) többségi tulajdonában lévő Diósgyőri Acélművek Rt.-ben (DAM), az igazgatóság szerdai ülésén felmentette tisztségéből a vezérigazgatót, a négy ve­zérigazgató helyettest, valamint a belső ellenőrzési főosztályvezetőt. A új vezetés fő feladata a DAM veszte­séges tevékenységének megszüntetése. Az átszervezés során október 1-től hat új szakigazgató és egy belső ellenőrzési főosz­tályvezető áll munkába. Az eddigi vezér- igazgató, Julius Bacsó utódát még nem ne­vezték ki, feladatát az új kinevezéséig a je­lenlegi termelési szakigazgató látja el. /7 HIRDETÉS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Németh Üzletkötés helyi MMTS tőzsdei terminállal! Napon túli megbízási díj: max. 0,65%! Miskolc, Arany Corvin Üzletház II. emelet. Tel.: 46/500-170 Fax: 46/500-179 770133 035040 99229 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG « 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46)414-022 Mérkőzés csak a pályán várható Miskolc (ÉM - PT) - A készen­léti rendőrség egy százada, a környező megyék speciális beavatkozó alegységei, lovas és kutyás rendőrök egyaránt készen állnak arra, hogy meg­előzzék a diósgyőri és fradis szurkolótábor összecsapását. Kaposvári Lajos alezredes, a miskolci rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője elmondta, ismerve a két szurko­lótábor előéletét, egymáshoz va­ló harcias viszonyát, résen kell lennie a hatóságnak, hogy meg­előzhessék az összecsapást. A Ferencváros biztonsági igazgató­jától úgy értesült: amennyiben a mai, Teplice elleni meccsen a zöld-fehérek győznek, akkor akár háromezer vendég érkezé­sére is számítani lehet vasárnap délután. Ezért a rendőrség a korábbi­aknak megfelelően már a vas­útállomáson fogadja a pesti szur­kolókat, és buszokkal, rendőri védelem mellett szállítják őket a stadionba. Ott azonban a rend- fenntartásról elsősorban a DFC- nek kell gondoskodnia. De ha valamilyen erőszakoskodásra kerülne sor, a rendőrség nem marad tétlen. Kaposvári Lajos tudatta azt is, hogy a korábban már sikerrel alkalmazott mobil vizsgáló csoportot ez alkalom­mal is a stadionnál állomásoztat- ják. Aki szabálysértést követ el, például pirotechnikai anyagot, füstbombát próbál bevinni a né­zőtérre, azzal szemben azonnal eljárnak, és a meccsre sem enge­dik be. A kapuknál egyébként el­veszik majd az esernyőket, és a közbiztonságra veszélyt jelentő más tárgyakat, eszközöket is. A zöld-fehérek táborát a déli maratoni kapu feletti szektor­ban helyezik el, és a helyi szur­kolóktól három üres szektor vá­lasztja majd el őket. A nézőmen­tes övezetben egyenruhás, míg a szurkolók között civil ruhás rendőrök ülnek majd. Természe­tesen működtetik majd a video­rendszert is, amivel később azo­nosítani lehet a rendbontók ki­létét. Az alezredes kijelentette: amennyiben bárki a balhé ked­véért menne ki erre a rangadó­ra, jobban teszi ha még időben lemond ebbéli szándékáról... Területfejlesztési pártvita Miskolc (EM) - Nyílt levéllel fordultak MSZP-s országgyűlési képviselők tiltakozásképpen Ódor Ferenc (Fidesz) or­szággyűlési képviselőhöz és kor­mánypárti képviselőtársaihoz, mivel azok igennel szavaztak a területfejlesztésről szóló törvény módosító indítványai közül ar­ra, amely kizárja a kamarákat és az érdekképviseleteket a te­rületfejlesztési tanácsból. /2 Új szakasz a 3-as főúton Visonta (MTI) - Módosult útvo­nalon közlekedhetnek csütörtök­től a 3-as főút Visonta és Detk közötti szakaszán az autósok; a régi nyomvonal alatt ugyanis bányát nyit a Mátrai Erőmű Rt. A déli ligniünező megnyitását akadályozta az ott haladó főút, ezért a cég egymilliárd forintos költséggel felépített egy, a leen­dő külszíni fejtést elkerülő 9,4 kilométeres útszakaszt. Mostantól csak ezen az útvona­lon közlekedhetnek a járművek, az új nyomvonal a 3-as számú fő­útvonal végleges részévé vált. Gombatonnák - gombamódra Késsel vágva nem okozunk kárt Miskolc (ÉM) - Az utóbbi években megnövekedett a kül­földi kereslet egyes gombafa­jok iránt. A szedők, gyűjtők le­rabolják a természetet, ezért a természetvédők úgynevezett gombatörvényt készítenek elő.- A leendő törvény fokozot­tan védett fajai között 450 fajt sorol fel, a védettek között 200-at. A fokozottan védettek közül legismertebb a császár­gomba, a csiperkefajok, és majdnem az összes vargánya - mondja Farkas Tünde, az Aggteleki Nemzeti Park bota­nikusa. /3 Közeg közelben Nyílt napot tartott tegnap a Miskolci Rendészeti Szakkö­zépiskola. Az idei tanév első nyílt napjára mintegy 200 diák érkezett. A szakközépiskola az idén kibővült képzési lehetősé­geket kínál az intézmény. Szeptember elsejétől ebben az iskolában képzik ki a Belügy­minisztériumi alárendeltségi szerveinek (rendőrség, határ­őrség, tűzoltóság, polgári véde­lem) tiszthelyettesi állomá­nyát. /3 Fotó: Bujdos Tibor BorsodChem: az első ipari erőmű Budapest (MTI) - A Borsod­Chem Erőmű Kft. a Dresdner Bank Luxemburg S.A. és a BNP Dresdner Bank (Hungária Rt.) 42 millió euró értékű hitelszer­ződést írt alá csütörtökön Buda­pesten az első magyarországi ipari erőmű megépítésének fi­nanszírozására. A beruházásra létrehozott új cég, a Borsod­Chem Erőmű Kft. összességében 44 millió euró, azaz mintegy 11,2 milliárd forint befektetésé­vel hozza létre új erőművét. /7

Next

/
Oldalképek
Tartalom