Észak-Magyarország, 2003. február (59. évfolyam, 28-50. szám)

2003-02-03 / 28. szám

Látomások N Müller Péter É Sziámi a vállalt feladatokról /6. % A Digép helyzete nem látszik javulni /7. Egyikből 0 Ászokkal szettet rabolt /13. IDŐJÁRÁS: Hideg idő várható Nappal 0, -5 °C Éjszaka -15, -10 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 59. évfolyam, 28. szám. ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 38,20 Ft ££ NAPLÓ 2003. február 3. hétfő Felrobbant az űrsikló. Texas felett darabokra esett és lezuhant a Columbia űr­sikló, fedélzetén hét űrhajóssal, köztük az első izraeli űrhajóssal, akik a Nemzetközi Űrállomásról tértek vissza a Földre. Az űr­repülőgép január 16-án indult a Nemzetkö­zi Űrállomásra. Képünkön az űrrepülőgép egy darabja. /2. Fotó: EPA Föd péntektől vasárnapig Három napon keresztül viaskodtak egy­mással az egy héttel ezelőtti csoportgyőzte­sek, hogy eldöntsék, ki legyen a Borosi Lász­ló Teremlabdarúgó-kupa idei legjobbja. /10. Látványos Jelenet az Encs - Abaújszántó mérkőzésen Fotó: Végh Csaba “qSfl vj vv, íj <jujj. jj íj Bővebben a témáról Lesz újra banya Vadnán? Vadna (ÉM - BÉA) - Két indulatok a faluban. A 90-es pártra szakadta a falu közvé­leménye az észak-borsodi te­lepülésen. A lakosság egy része amellett van, hogy nyissanak bányát Vadnán, másik része azonban hallani sem akar róla. Az ügy ta­valy kezdődött. A miskolci Ormosszén Kft. külszíni bányát akar nyitni a Sa­jó és a vasút közötti területen. Miután tavaly februárban falu­gyűlés elé erjesztették terveiket a vállalkozók, elszabadultak az Vasárnap sem Miskolc (ÉM) - A hét vége so­kakat indított arra, hogy a mis­kolci Sportcsarnok felé vegyék az irányt, hogy a hagyományos teremlabdarúgó-torna esemé­nyeit kövessék. A távolabb lakók autóval érkeztek, és nem min­denkinek jutott hely, a vasárnap ingyenes parkolóhelyeken. Néhá- nyan ezért, hogy a hosszas gya­loglástól megkíméljék magukat, olyan helyen parkoltak, ahol táb­la hirdette, kerékbilincset alkal­Flzetik a jogos büntetést években is volt bánya Vadnán, a bányagödör elfogta a talajvizet, kiapadtak a kutak, megrepedtek a házak. Ettől félnek megint az emberek. Tartanak a szénszállí­tás útvonalától is, hiszen ez is érinti a falut - sorolta Ruszkai Lajos, aki sokakkal együtt ellen­zi a bánya megnyitását. A kft. már minden szükséges szakható­sági engedélyt megkapott a mű­ködéshez, sőt, a bányakapitány­ság hozzájárulását is - mondta Bencze Péter, a település polgár- mestere. tétlenkedtek maznak bármely időben történő parkoláskor. Most sem történt ez másként, a közterület-felügyelet éber emberei rögtön rakták is a bilincset. Tegyük hozzá, jogosan. A környéken élők azonban töb­ben is betelefonáltak szerkesz­tőségünkbe, hogy szerintük tu­datos akcióról van szó, hiszen az év egyéb hétvégéin soha, vagy csak nagyon ritkán látják azon a környéken a közterület-fel­ügyelőket, bár autók máskor is parkolnak a tiltott zónában. Hogy egyszeri rajtaütésről, vagy ezen a hét végén bevezetett akcióról van szó, amely innentől kezdve mindennap minden hét végén megismétlődik, ezt szeret­tük volna megtudni Vantal Gyu­lától, a miskolci közterület­felügyelet vezetőjétől, de lap­zártánkig mobiltelefonján nem tudtuk őt elérni. Jéglovagok, jég motorversenyt rendeztek Kazincbarcikán szomba­ton délután. /9. Fotó: Végh Csaba Tiszaújvárosnak négy verziója van A Mól Rt. kétszer 60 millió forintot követel vissza Tiszaújvárostól Tiszaüjváros (ÉM - FA) - A Mól Rt. iparűzésiadó-többlet kifizetése miatt kétszer 60 millió forintot követel vissza Tiszaújvárostól. A település polgármestere szerint négy verzió létezik arra nézve, hogy Hogyan is történjen meg a visszafizetés, ha az megtörténik egyáltalán. A Mól Rt. a Tiszaüjváros bel­területén található Tiszai Fino- * mító tevékenysége után fizeti az iparűzési adót. Ennek a több­letnek a kifizetése, a 2001-2002- es gazdasági évben történt meg, s számítások szerint a dél-bor­sodi településnek kétszer 60 mil­lió forintot kellene visszafizetnie a részvénytársaságnak. - Ez az összeg közel azonos azzal, amit egy évben szociális támogatások­ra fordítunk - mondta el lapunk­ul.......................... Ez az összeg közel azonos aszal, amit egy évben szociális támogatásokra fordítunk. Farkas Zoltán POLGÁRMESTER ................................................fi nak Farkas Zoltán polgármester. A város első embere azt is el­mondta, hogy Ő négyféle verzió valamelyikében látja a rendezés lehetőségét. Az egyik, hogy a Mól elengedi a tartozást. A má­sodik lehetőség szerint, a társa­ság a követelés egyik felére tart csak igényt, a harmadik alterna­tíva - mondja a polgármester - hogy részletfizetéssel oldják meg a tartozást, míg a negyedik es­hetőség a hosszú távú részletfi­zetés lenne türelmi idővel. Far­kas Zoltán azt is hozzátette: Az érintett települések polgármeste­reivel egyetemben nem értem hogyan fordulhatott ez elő egy ilyen nagy cégénél, bizonyos, hogy valami hiba van a rendsze­rükben. Arról, azonban hogy mi­lyen döntés születik, még tár­gyalnunk kell a részvénytársa­ság vezetőivel. Aprók tánca Sárospatak (ÉM) - Negye­dik alkalommal rendezte meg gyermek szólótáncver­senyét a Sárospataki Tánc- művészeti Iskola szombaton. A Művelődés Házában lebo­nyolított eseményen 12 tele­pülés mintegy 110 gyermek néptáncosa vett részt. Idén először énektudásukat is összemérhették a fiatalok. Lelkesen ropták Fotó: BSZA Fogyunk A népesség száma megyénkben 1999 2000 A döntőbe tátikázták magukat Kazincbarcika (ÉM - KBA) - Az idén már 11. alkalommal ren­dezték meg Kazincbarcikán a vá­rosszerte népszerű Tátikát. Két telt házas elődöntőt követően a szombati döntő mindkét előadá­sa zsúfolt nézőtér előtt zajlott, A dózsások produkciója Fotó: VCS ahol szülők, osztálytársak és is­kolatársak - több mint hatszázan - tapsolhattak a nagyszerű pro­dukcióknak. A 15 produkció közül a Király Linda által jól ismert Big Brotheres-dal angol változatával nyert az Ádám Jenő-Központi Általános iskola csapata. Máso­dikok a Berentei Általános Isko­lások lettek a Hungária együttes Csavard fel a szőnyeget című számával, a harmadik helyezést pedig ugyancsak az Ádám Jenő­sök kapták Christina Milian When you look at me dalának a tátikázásáért. Kibújt. Tegnap kibújt, árnyékot látott, visszabújt. A hagyo­mány szerint ezt kellett tennie a medvének, hogy megjósolja, hosszú lesz az idei tél. Milyen alapjai vannak ennek a népi jós­latnak? /3. Fotó: Ádám János

Next

/
Oldalképek
Tartalom