Észak-Magyarország, 2007. november (63. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-30 / 279. szám

2007. november 30., péntek KULTÚRA /9 ^Színigazgatók Miskolcon iomdt, Phillpp 797 otsi János vaui, 1802, 1803 reutzmayer Ferenc ‘18 M ienke József és urányi Zsigmond 0815-1821 Éder György ;B23 ergo Celesztln .825-1828 ■(omlóssy Ferenc Í 1879 ■ Kilényi Dávid 187" Láng Ádám §183° 1 Bállá Károly Bl833 lljfalussy Sándor 1833 Éder György 1833, 1834 Újfalussy Sándor és Pergő Cdcsztin 1835, 1836 Komlóssy Ferenc I 1836 ,' Pály Elek I 1836 I Bállá Károly B 1841-1843 I Kőrösy Ferenc S: 1846 | Várady Pál I 1846 Somogyi Sándor és Várossy József 1847-1848 Hidasi Elek 1852 Kőszegi Endre 186 3 Hetényi József 1854 Pázmán Mihály 1856 Latabár Endre 1857-1859 Molnár György 1859-1861 Pázmán Mihály 1861, 1862 Latabár Endre 1860 V. 1861 Benedek József és Kocsisovszky Gusztáv 1862,1863 Latabár Endre 1863 Szabó József és Fiiippovics István 1863 Láng Boldizsár 1864 Gárdonyi Antal 1864,1865 Szilágyi Béla 1865, 1866 Károlyi Lajos 1866.1867.1868 Aradi Gerő 1867.1868 Egressy Ákos 1868,1869,1870 Latabár Endre 1869 Tóth Jenő 1870 Sztupa Andor és Hubay Gusztáv 1871, 1872 Latabár Endre 1872 Károlyi Lajos 1872, 1873 Mannsberger Jakab 1873-1875 Temesvári Lajos 1875 Némcthyné Eötvös Borcsa 1875,1876 Gáspár Jenő 18/7 Krecsányi Ignác 1876, 1877 Gerőffy Andor 1877 Károlyi Lajos 1877, 1878 Miklóssy Gyula 1878-1881 Jakab Lajos 1881 Lászi Vilmos 1881-1883 Gerőffy Andor 1883, 1884 Tóth Béla 1884, 1885 Dancz Lajos 1885, 1886 Kövesi Albert 1886-1887 Jakab Lajos 1888 Csóka Sándor 1888 Hatvani Károly 1888, 1889 Halmai Imre 1889 Egri Kálmán 1889, 1890 Halmai Imre 1890-1893 Csóka Sándor 1893-1896 Tiszay Dezső 1896-1899 Baranyai Mihály 1898 Csóka Sándor 1899-1901 Szálkái Lajos 1901-1903 Németh József 1903, 1904 Bállá Kálmán 1904-1907 Palágyi Lajos 1907-1920 Komjáthy János 1920, 1921 Sebestyén Géza 1921-1976 Sebestyén Mihály 1926-1939 ' Inke Rezső 1939 Beleznay Unger István 1940 Thúróczy Gyula 1940 Jakabffy Gyula 1940 Bánky Róbert 1940 Ihász Árpád 1940 Tolnay Andor 1941, 1947 Földessy Géza 1941-1949 Árvay Bléd Gusztáv 1945 Szendrő Ferenc 1949- 1950 Bozóky István 1950- 1954 Mura Péter 1954- 1955 Mészöly Tibor 1955- 1957 Jákó Pál 1957-1961 Ruttkai Ottó 1961-1964 Lendvay Ferenc 1964-1968 Sallós Gábor 1968-1979 Gyarmati Béla 1979-1992 Hegyi Árpád Jutocsa 1992-2002 Kis László 2002- 2003 Halasi Imre 2003­Grafika: Észak-Magyarorszég, forrás: Miskolci Nemzeti Színház „Valami ■ Idén a miskolci szín­ház és annak közönsége nyerte el a Miskolci Múzsa Díjat. Miskolc (ÉM - KHE) - Egy- egy elismerés mögött azonban mindig ott van az elődök munkája, lelkesedése, kitartá­sa is. Ezért kérdeztük a Mis­kolci Nemzeti Színház volt igazgatóit, hogy érzik, ők an­nak idején mivel járultak hoz­zá az intézmény sikeréhez. Igazi népszínház- Én tulajdonképpen csak megbízott' igazgató voltam - mondta lapunknak Mura Pé­ff............. Arra töreked­tem, hogy igazi népszínház legyen a Miskolci Nemzeti Színház. Sallós Gábor ..............................w tér, aki az '50-es évek elején a színház zenei igazgatójaként tevékenykedett -, de csak úgy vállaltam, ha az operajátszást folytathatom. Már direktorsá- gom első évében két operát mutattunk be, pedig nem volt könnyű a helyzet. Nekem kel­lett bejelentenem, hogy 50 em­bernek megszűnik a munkája a színháznál. Azért jöttem Miskolcra az operaházból, hogy operatagozatot hozzak létre. Ez volt az, ami engem vonzott, valami újat akartam! Meg is alakult a miskolci ope­ratagozat, 14 magánénekessel, 40 tagú zenekarral, 32 tagú kó­russal és volt 12 táncosunk is. Más célok vezérelték Sallós teljesen újat akartam!" Idén avatták Latabár Endre szobrát. A képen: Máhr Ági színművész az avatáson (Fotó: ém) Gábort 1968-ban, amikor el­foglalta a színház igazgatói székét.- Arra törekedtem, hogy igazi népszínház legyen a mis­kolci. Azt szerettem volna, ha a közönség minél nagyobb számban jön, hiszen tudtam, hogy a miskolciak szeretik a színházat. Népszerű darabo­kat mutattunk be, olyan nép­szerű színészekkel, akiket a közönség hamar megszeretett. Magalapítottam például a Víg­játék Fesztivált, ami 12 évig élt. Műsorra vettük az új ma­gyar darabokat is. Illyés: Fák- lyaláng című drámájával nyi­tottuk az első évadot. Nem szerettem a túlpolitizált dara­bokat, az élet szépségét-csú- nyaságát akartam bemutatni. Aztán feljelentettek, hogy nem szocialista színházat csi­nálok, akkor el is ment a ked­vem az egésztől. Egy célért Gyarmati Béla, aki a '80-as években irányította az intéz­ményt, a stabil színházi tár­sulatban látja az akkori sike­rek titkát. ff ............. A társulat egy célra szövetke­zett, és huzamo­sabb ideig vol­tak együtt, szín­vonalas munkát tudtak végezni. Gyarmati Béla ..............................................ff- Kiváló színművészeink voltak, közöttük 3-4 Érdemes művész, több Jászai Mari-dí­jas. Stabil együttest alakítot­tam, ami persze az akkori színházi struktúrának is köszönhető. A társulat egy célra szövetkezett, és mivel huzamosabb ideig voltak együtt, színvonalas munkát tudtak végezni. Igyekeztünk mindegyik társadalmi réteg igényeit kielégíteni. Nem mondom, hogy minden bemu­tatónak fergeteges sikere volt, de a Színház című folyóirat­ban akkoriban 45 publikáció jelent meg a miskolci produk­ciókról. f -? u ’• emtippek boon.hu A Miskolci Nemzeti Színház története (PDF, 33 kB) 20.00 Vakftás Ráadás bérlet 8-kor 17.00 óra versek köz Müvészt> társaságában Ingyenesv jmtájegyek igényelhetősjijk 19.00 Látatlan találkozások Bérletszünet DÁTUM NAGYSZÍNHÁZKAMARASZÍNHÁZ JÁTÉKSZÍNCSARNOK 1. szombat19.00 A denevér Miskolci Páholy előadása 15.00 A mumus Babszem Bérlet 2. vasárnap19.00 A denevér Szigligeti bérlet 19.00 Portugál Bérletszünet 16.00 Legenda a lóról Bérletszünet 4. kedd19.00 A denevér Egyetemi ifi, bérlet 15.00 A dzsungel könyve Bérletszünet 5. szerda 19.00 A denevér Lehár bérlet15.00 A mumus Dömdödöm bérlet 6. csütörtök17.00 A denevér Zrínyi ifj. bérlet 11.00 A mumus Bérletszünet19.00 Látatlan találkozások Bérletszünet 7. péntek 17.00 Moliere (Képmutatók cselszövése) Laborfalvi ifj. bérlet____________________________ 19.00 Charley nénje Bérletszünet 8. szombat 19.00 Valahol Európában Bérletszünet ,15.00 Charley nénje Bérletszünet 9. vasárnap 17.00 Hippolyt, a lakáj Bérletszünet11.00 A dzsungel könyve A TVK alapítványi rendezvénye _____________________________ 19.00 Látatlan találkozások Bérletszünet 11. kedd 19.00 Moliere (Képmutatók cselszövése) Bérletszünet 19.00 Örömkönyv Beszélgetés az örömről Müller Péter könyvbemutatója____________ 12. szerda 19.00 Moliere (Képmutatók cselszövése) Ferenczy ifj. bérlet 17.00 Vakftás Ráadás bérlet 5-kor NEMZETI SZÍNHÁZ DECEMBERI MŰSORA j jj j j JJSjJ’j-j j j j j 15. szombat 16. vasárnap 19.00 A Miskolci Nemzetközi Operafesztivál ünnepi gálakoncertje__________________________ 15.00 Moliere (Képmutatók cselszövése) Déryné bérlet___________________________________ 19. szerda 19.00 Hippolyt a lakáj A TOYOTA miskolci márkakereskedés 2007-es ügyfeleinek zártkörű karácsonyi partija______________________ 19.00 Hajmeresztő Bérletszünet 20. csütörtök 19.00 A denevér Bérletszünet 19.00 Hajmeresztő Bérletszünet 21. péntek 19.00 A denevér Bérletszünet 15.00 A mumus Bérletszünet 22. szombat 26. szerda_________19.00 A denevér Bérletszünet 27. csütörtök 19.00 A denevér Bérletszünet A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja! MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ, 3525 Miskolc, Déryné u. 1. Telefon: 516-700, Fax: 516-711 www.mnsz.eu titkarsag®miskolcinemzetiszinhaz.hu 13. csütörtök 19.00 A Budapest Klezmer Bánd koncertje 14. péntek [~I9.00 Moliere (Képmutatók cselszövése) Földes ifj. bérlet 15.00 A denevér Bérletszünet 16.00 A mumus Bérletszünet 19.00 Portugál Bérletszünet 28. péntek 19.00 A denevér Bérletszünet 19.00 Portugál Bérletszünet 29. szombat 19.00 A denevér Bérletszünet 17.00 Anconai szerelmesek Bérletszünet 30. vasárnap 19.00 A denevér Bérletszünet 31. hétfő 11.00 A mumus Bérletszünet 19.00 Anconai szerelmesek Bérletszünet 15.00 A denevér Bérletszünet

Next

/
Oldalképek
Tartalom