Észak-Magyarország, 2007. november (63. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-02 / 255. szám

k§®re szóló NAPIÚ S m m mm „ \ i _J J ...\ AGYARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 255. sz. Ára: 99 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. november 2. Péntek < * Ma változóan felhős, néha napos, igen hűvös idő várható. Délben Este Reggel Lesz ősfa a fesztiválon is A mintegy 8 millió éves mocsári ciprus da­rabkáiból a Több mint ' legenda alapítvány is vásárolt. Az alapítvány elnöke, Rózsa Edit el­mondta: a jövő évi Ko­csonyafesztiválon is he­lye lesz az ősfáknak. /7. Haza­jöttek Miskolc (ÉM) - Már a megyei kórházban kezelik azt az ózdi testvérpárt, akik a há­rom halálos áldozatot követelő ausztriai bal­esetben sérültek meg. Szucsányi Nikoletta el­mondta, mire emlék­szik a szörnyű bal­esetből. 3. www.boon.hu Felvilágosítást kér az UNESCO Tokaj (ÉM - SFL) - Az UNESCO Világ- örökségi Központja az elmúlt időszakban jelentős számú levelet kapott olyan magánemberektől és szervezetektől, akiket a magyarországi „Tokaj történelmi borvidék mint kultúrtáj” megőrzése rendkívüli mó­don foglalkoztat. Bár a Tokaj történelmi borvidék körzetében több erőmű megépítésének terve is körvonalazódott, a dokumentumok egy hőerőmű megépítésének tervére fókuszálnak azon a kijelölt területen, amit a 2002-ben ké­szült világörökségi lista tartalmaz. Egy, 2007. október 22-én a Magyar Állandó UNESCO Képviselethez címzett levélben a Világörökségi Központ felkérte az érintett magyar hatóságokat, hogy részletes beszá­molót készítsenek a Tokaj világörökségi mag, és védőzóna megóvásának jelenlegi helyzetéről, részletes felvilágosításokkal a fent említett építési terveket illetően - tu­datta Francesco Bandarin a Világörökségi Központ igazgatója. III II I Ilii ÉSZAK-MAGYARORSZÁG SÍ 3501 Miskolc, Postafiók 178 9 70133 II035057 07255 ® (46) 502-900 Külföldi vendégek A megyében, 20071. fél évében Vendégszám Ebből EU-tagállamokból 14 375 Egyéb országokból 20 673 Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Kegyeletteljesen telt az ünnep ■ A mindenszentek rendbontás nélkül telt el, a többség kegyelet­teljesen viselkedett. Miskolc (ÉM - PT) - A temetők környéke és a váro­sokon áthaladó frekventált utak méhkashoz hasonlóan hemzsegtek a kegyeleti he­lyekre igyekvő emberektől csütörtökön, mindenszentek napján. Nagyon sokan a for­galmi dugóktól tartva vagy autó hiányában gyalogosan, vonattal és autóbusszal indul­tak a sírokhoz, hogy elhelyez­zék a kegyelet virágait, a ko­szorúkat. Lapunk munkatár­sai több vidéki és miskolci temetőbe is ellátogattak és a helyszínen szereztek benyo­másokat az ünnepről. Az bizo­nyos, hogy a beharangozásnak megfelelően sok, láthatósági mellényt viselő rendőr, pol­gárőr és közterület-felügyele­ti alkalmazott volt szolgálat­ban. Segítették a parkolókból, a mellékutakról való ki- és be- haladást. A kegyeleti ünnep­pel összefüggésben rendkívüli esemény nem történt lapzár­tánkig a rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint. Igaz azon­ban, hogy Miskolcon a Mind­szenti temetőnél lévő parkoló­ban elcsattant egy pofon. Még rendőrt is kellett hívni... /3. Minden temetőben elhelyezték az emlékezés virágait cső* (Fotó és videó: Osztie Tibor) A szociális munkát ünnepük ■ A szociális munkáso­kat és munkát ünnepük, egy héten át tartanak a rendezvények. Miskolc (ÉM) - A szociális munkát, illetve munkásokat 2003-tól ünnepük Miskolcon. Az idén november 5-9, között rendezik meg a városban a szociális munka hete rendez­vénysorozatot. Szűcs Erika al­polgármester sajtótájékoztató­ján elmondta: kevés olyan ön- kormányzat van, amely ünne­pi rendezvényekkel emlékezik meg a szociális munkásokról. A megnyitó november 5-én lesz a Miskolci Nemzeti Szín­ház Kamaraszínházában, ahol a Győri Nemzeti Színház tár­sulata adja elő a Vonatles című darabot. A rendezők er­re miskolci középiskolásokat is meghívtak. Információs nap A rendezvénysorozat része lesz a szociális információs nap is, ahol az ellátottak, gon­dozottak is fellépnek, vala­mint a gyermekjóléti-gyer­mekvédelmi intézmények se­gítik az érdeklődőket. É e m tippek boon.hu • A programok (PDF, 51 kB) Szállodaügy. Az Erzsébet fürdő mellé szálloda épülne. A tervekről vita folyt (korábban mi is szervez­tünk ÉM-vitát a témában) az októberi közgyűlési ülé­sen. /7. (Fotó: ÉM-archív) 2007. november 02*1 l-ig Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom