Észak-Magyarország, 2005. december (61. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-22 / 299. szám

2005. december 22., csütörtök SPORT ÉSZAK MAGYARORSZÁG 19 Tojj RÖVIDEN • A Magyar Judo Szövetség vezetése sajtó- tájékoztató keretében díjazta Budapesten a 2005-ös év legjobbjait A juniorviadalokon elért eredményeiért elismerésben részesült a Miskol­ci VSC sportolója Gáspár Eszter is, aki a pla­kett mellett tárgyjutalomat is kapott. Évzáró vívóverseny Miskolc (ÉM) - A szi­cíliai Cataniában rendez­ték meg a Trophée Man- nino párbajtőr-világku­pát. A magyar színeket két versenyző képviselte: az MTK-s Szényi Péter és a diósgyőri Losonczi Dá­vid. A selejtezőkön mind­ketten jó eredménnyel ju­tottak túl, azonban a 34 közé jutásért a diósgyőri vívó amerikai ellenfelével szemben 15:12-re kikapott, így a 36. helyen zárt. Szényi Péter a 13. lett. A DVE sportolója a Világ­kupára a T+V Kft. és partnerei támogatásával jutott ki. Ezzel a verseny­nyel a Diósgyőri Vívó Egyesület befejezte a 2005- ös versenyévet. Január 7- 8-án indul a 2006-os év, Budapesten a Heraklész Világkupát rendezik. Focikönyv Miskolc (ÉM) - Nem­régiben jelent meg munkatársunk, Mező László 30. könyve „Felvidéki Fociévkönyv 2005." címmel. A ki­adványban megyénk 171 csapatának 2004/2005. évi sze­replését böngészhetik az érdeklődők és a 2005/2006-os sze­zon klubjait is bemu­tatja a könyv. Az érdeklődők, gyűjtők hozzájuthatnak Mis­kolcon a Géniusz Könyváruházban (Szé­chenyi u. 107.). Kárpátiék (szemben) visszavágtak Ro­mániában Raduéknak. (Fotó: archív) Megvan a tábla! Miskolc (ÉM) - Néhány héttel ezelőtt ar­ról számoltunk be lapunkban, hogy a mis­kolci városi sportcsarnok felújítása során leszerelt büszkeségtábla, amelyen a Jó ta­nuló, jó sportoló miskolci fiatalok nevei kaptak helyet, a létesítmény rekonstrukci­ója után nem került vissza a főbejárattal szembeni helyére. Azért, mert a Varga Éva szobrászművész által alkotott keretből hi­ányzott az a három téglalap alakú bronz be­tétlap, melyre minden év végén rávésték a legjobb Jó tanulók, jó sportolók neveit (há­rom kategóriában: alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatási intézmény). Kedden azonban a miskolci városházán, a 2004/05-ös tanév diákolimpiái bajnokai és a városi diákbajnokságokban legjobban szere­plő iskolák jutalmazása után bemutatták az időközben előkerült bronz betétlapokat.- Azt hiszem egyike vagyok azoknak, akik a legjobban örülnek annak, hogy ez a tábla előkerült, és nemsokára ismét a régi helyén láthatják azok, akik betérnek hoz­zánk a sportcsarnokba, mert nekem is van ehhez a táblához egyfajta érzelmi kötő­désem, de azt hiszem, ez kevésbé fontos - mondta Montovay Péter, a sportcsarnokot üzemeltető Miskolc Városi Sportközpont igazgatója, aki többszöri kérdésünkre sem árulta el, hogy hol lapúltak a bronztáblák, és azt sem, hogy miként sikerült megtalál­ni. - Olyan jól eltettük, hogy egy ideig mi magunk sem találtuk meg, de megvan, és ez a legfontosabb. Széthullott a futballcsalád ■ Rendkívüli és viharos közgyűlést tartott teg­nap a Magyar Labdarú­gó-szövetség. Budapest (MTI) - A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerdai rendkívüli közgyűlésén Kisteleki István, a Magyar Lab­darúgó Liga (MLL) elnöke le­mondásra szólította fel Bozóky Imrét, az MLSZ első számú vezetőjét és az elnökségben a profi klubokat képviselő tago­kat. Öten - Fülöp Ferenc, Kle- ment Tibor, Offella Zoltán, Il­lés János és Makray Balázs - távoztak, Bozóky Imre bizalmi szavazást kért maga ellen, de a közgyűlés megerősítette tisztsé­gében. Ugyanez történt Kutasi Róbert elnökségi taggal és Puhl Sándor MLSZ-alelnökkel is. Sok halasztás A közgyűlés elfogadta a felü­gyelőbizottság beszámolóját, nem vette fel a napirendi pon­tok közé a liga szakmai prog­ramját és a szövetség elmúlt kétévi gazdálkodásának beszá­molóját. Bekerült a napirend­be, ám később kivették onnan az MLSZ szakmai programját. Kisteleki (balra) és Bozóky (jobbra) „csatája" még nem ért véget A tanácskozás után ült vol­na össze az MLSZ elnöksége, hogy döntsön Lothar Mattliaus szövetségi kapitány december 31-én lejáró szerződésének eset­leges meghosszabbításáról, de ezt a megbeszélést a kialakult helyzetre való tekintettel ké­hUpV/sport.bopn.hu További cikkek! Hatalmas egység Kisteleki István ligaelnök szerint Bozóky Imre elnök és Puhl Sándor alelnök meg­futamodott a rendkívüli köz­gyűlésen, mert nem mond­tak le posztjukról, s ezzel nem vállalták az újraválasz­tás megméretését. „A futball érdekében nem akartam tovább szítani a vi­tát. Öten példát mutattak, az elnök és az alelnök viszont megfutamodott” - mondta Kisteleki István, hozzátéve, szomorúak a vereség miatt, de egyben bizakodóak is, mi­vel mindhárom általuk kez­deményezett visszahívást a küldöttek több mint 60 szá­zaléka támogatta. Az MLL első számú vezetője megje­gyezte, hatalmas egység van az általa vezetett szervezet­ben, így elképzelhetőnek tartja, hogy a következő köz­gyűlésen már eredménnyel járnak a profi képviselők, akik összefognak az amatőr küldöttekkel a megtisztulás érdekében. A végére is maradt bravúr ■ Ötszettes mérkőzéssel zárta az évet a Vegyész RC-Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. Constanta (ÉM) - Az Élcsa­patok Kupája második csoport­körének 6., utolsó fordulójában Romániában, a Constanta ott­honában lépett pályára a bor­sodi együttes. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy visszavág­janak ellenfelüknek a hazai pá­lyán elszenvedett vereségért. Ennek megfelelően nagyon jól és fegyelmezetten kezdett a magyar gárda, és az első két szettben minden taktikai uta­sítást maradéktalanul betartva 2:0-s vezetésre tettek szert. Maratoni csatában A harmadik felvonásban „észhez tért” a vendéglátó és szépítettek, majd tovább tar­tott a lendületük a negyedik felvonásban is, itt már fej fej mellett haladtak a felek, de a végjáték a románoknak sike­rült jobban. Nem úgy a min­dent eldöntő ötödik játszmá­ban, amikor egy jó barcikai blokk jelentette a 121(!) perces maratoni csata végét.- Visszavágásra készültünk, ez sikerült, és természetesen nagyon boldogok vagyunk - mondta Demeter György veze­tőedző a végén. - Ezzel a győ­zelemmel szeretnénk minden röplabda-barátnak és szurko­lóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni! (Fotó: MTI) sőbbi, egyelőre meg nem neve­zett időpontra halasztották. Legkülönlegesebb Bozóky Imre, az MLSZ elnö­ke a tanácskozásról úgy véle­kedett: az elmúlt hat év leg­különlegesebb közgyűlése volt, melyet a sok megszakítás mi­att a „szünetek közgyűlésé­nek” nevezett: „A rengeteg el­lenem leadott szavazat kritikus szám, komoly figyelmeztetés. Sajnos szétforgácsolódott a fut­ballcsalád. Váratlanul ért öt el­nökségi tag lemondása, és örü­lök, hogy a többiek maradtak. Amint lehet, kibővül a testü­let, és erre a következő köz­gyűlésen lesz lehetőség. Lothar Mattháus jövőjéről minél ha­marabb dönteni kell, de erre nem ma kerül sor.” Constanta - Vegyész RC 2:3 (-22, -30, 15, 23, -22) Constanta, 600 néző. V.: Kozlovsky, Skibitsky (ukránok). Constanta: P. Rázván, Florin, Radu, Gontariu, Miletic, Marian. Csere: Tanasescu (liberó), Dragos, Oancea. Vezetőedző: Bartha Gyula. ______ VRC: Szalai, Kárpáti, Tomanóczy, Nebotov, Gelencsér, Toronyai. Csere: Kovács (liberó), Schildkraut, Cziczó, Pampuch. Vezetőedző: Demeter György. htífi://vywwjveflyeszrd További cikkek! Mégis lesz teremfoci? Budapest (MTI) - A Magyar Labdarúgó Liga megállapodott az eddigi szervezővel, a Sport- Team Kft.-vel, s ennek értelmé­ben a teremlabdarúgó-bajnoksá­gok rendezési joga ismét az MLL tulajdonába került. A fe­lek az elszámolási kérdésekről is teljes körűen megegyeztek. A tárgyaláson arról is egyeztettek, hogy a jövőben lebonyolításhoz szükséges szakmai háttér meg­teremtésében igénybe vehetik az eddigi szervezők közreműkö­dését. A liga arról tájékoztatta az MTI-t: a megállapodás még nem jelenti automatikusan azt, hogy januárban megrendezik az évek óta hagyományosan sorra kerülő sorozatot, „csupán” any- nyi történt, hogy a vitás kérdé­seket sikerült tisztázni. GaGa ... „ RA0IÖ GAGA , karácsonyi Í3öA A tribünt ikozdte bérletutalványainak )5/06-os bajnokság szezonjára. yokát a rajt előtti hetekben váltja kre, amelyek már megfelelnek az használatához szükséges feltételeknek. K .+^~*** / / tekhez névre szóló ülőhelyet biztosít a csapat vezetősége. Árak: tribün: 12 000 Ft á/tóhe^: 6 400 Ft Az utalványok Miskolcon, az alábbi hetyek&i vásárolhatók meg. j Diósgyőri stadion 9-16-ig (Andrássy út 61.) Mini Olimpia Sportbolt (Széchenyi u. 83.) Totó-Lottó Kávézó Miskolcjtáza (Szentpáli út 2-6.) VENTEENAGrR T , 'WyW 'Hsrinv .«AN<j> KORIAK LÁSZLÓ SZŰCS JfJDITII ....lOTPETIVIÜL IMIN Ilit. I IKIO \Osn IILIl lHN/hO EGYETEMVÁROS R0CKWEÜ KLUB 2005. DECEMBER 26.20:00 eTsiyr diu r ubrr 19 19 1500 M decvmttfO ?0 t«! .*000 M HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom