Észak-Magyarország, 2001. június (57. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

te r A:* Díj és pénz Pedagógusnap van, anyagi elismerés nincs /5 Sokadalom Nagy Lajos korabeli városban lesz a fesztivál /8 A legjobb év Botos Ferenc 2+1 éves barcikai szerződése /9 IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 19- 24°C Éjszaka 12-17°C ^<0ÍÍirPBiiÍBWMWBlllinOTiWWWaMWMM80WaMMWBIWIMB ÁRA: 59 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. június 1., péntek57. évfolyam, 127. szám Miskolc és környéke Miskolc és az autópálya Miskolc (ÉM) - A régió erősödését csak az segíti, ha Debrecen, Nyíregyháza és Mis­kolc egyformán közel kerül az autópályá­hoz - nyilatkozta Kosa Lajos. A debreceni polgármester maga kezdeményezte a szer­kesztőségünkben lezajlott beszélgetést. /3 Hirdetés ——---------------------— ------------­Baromi PB® OSXL Miskolc, Zaolcal kapu 13, Tál.: 437-099, Fax: 349-707 Parketták: Akác: 2300 Ft/m2 Bükk: 2650 Ft/m2 Tölgy: 2950 Ft/m2 | Minden, ami TAPÉTA- hőszigetelő,- papír, prégelt,- habosított,- öntapadó,- hő- és karcálló. észak-MASMQRSLAg E3 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Csökken a bűnözés - de a lakosság nem érzi Miskolc (ÉM - BGY) - Bűn- megelőzésben a legjobb az országban a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-fő­kapitányság - hangzott el a megyei önkormányzat teg­napi miskolci ülésén. A közbiztonság helyzetéről, a köz- biztonság érdekében tett intézke­désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról dr. Berta László dan­dártábornok, megyei főkapitány számolt be. Az országos főkapi­tány intézkedésében az elmúlt esztendőt a betöréses lopások el­leni fokozott rendőri tevékenység évének nyilvánította, így minden területen kiemelt figyeknet fordí­tott a megyei főkapitányság az ez irányú bűncselekmények megelő­zésére, megszakítására, elköve­tőik felderítésére, a vagyonbizton­ság fokozására. Tavaly megyénk területén 22 649 bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására. Ez 21 százalékkal kevesebb, mint 1999-ben, és 10 százalékkal kedve­zőbb az országos adatnál. A gazdasági nehézségek, a térség szociális helyzete, a kriminogén tényezők halmozott jelenléte ellenére jelentős mér­tékben javult megyénk bűnügyi helyzete - hangsúlyozta dr. Ber­ta László -, a közrend-közbizton­ság stabil, kiegyensúlyozott. A szervezett bűnözés, a kirívóan súlyos és a biztonságérzetet ne­gatívan befolyásoló bűncselek­mények elkövetése megyénkre továbbra sem jellemző. A beje­lentésekre gyorsan, hatékonyan reagál a megyei főkapitányság. A beszámolót követő vitából azonban az derült ki: a lakosság kevéssé érzi a kedvező változá­sokat. Az idén maga a rendőrség is végez majd felmérést annak érdekében, hogy tisztán lássák, mennyire elégedett a közbizton­sággal a megye lakossága. /2 Nemdohányzó világnap volt a tegnapi. Az Egészségügyi hozott törvény például az éttermekben mái' szabályozta ezt, bár a Világszervezet (WHO) felhívással fordult csütörtökön a világ orszá- nyár, a szabad tér a dohányosoknak kedvez, a belső terekben külön gaihoz, hogy a kényszerűségből passzív dohányossá váló emberek dohányzó részeket kell kijelölni. A szakemberek szerint ez kezdet­egészségének védelme érdekében tiltsák be a dohányzást minden ben forgalomvisszáesést eredményezett, de lassan megváltozik a nyilvános helyen. Magyarországon a nemdohányzók védelmében szemlélet. /3 Fotó: Vajda János ' IjJ pir i d B Gitárral támadt a rendőrre Miskolc (ÉM - PT) - A se­gélykérésre érkező rendőr­járőröknek három garázda személyt kellett volna jobb belátásra bírnia szerda este a rudabányai művelődési háznál. A trió tagjai ugyanis belekötöttek a vendégekbe és hangosan kiabáltak. Ami­kor azonban a rendőrök ki­szálltak a gépkocsiból és a garázda személyekhez men­tek, a csapat egyik tagja a kezében lévő gitárral szitko- zódások közepette a járőrök­re támadt - tudtuk meg tegnap dr. Martossy György­től, a Megyei Főügyészség sajtóreferensétől. Az egyik egyenruhás még időben el kapta a támadó hangszerrel ütésre lendülő kezét, ekkor azonban dula­kodás kezdődött a zenész és a járőr között. A gitáros megragadta a rendőr ingét, amit le is szakított róla. Vé­gül a járőröknek sikerült megfékezni a támadót, akit megbilincseltek és előállí­tottak. Az ügyben az ügyészségi nyomozóhivatal indít vizs­gálatot. Jövő héten: könyvünnep Miskolc (ÉM) - Az idén összesen mintegy félszáz programmal vár­ja az érdeklődőket a város és a megye számos pontján a június 7-én, csütörtökön kezdődő 72. Ün­nepi Könyvhét. Lesz könyvkiállí­tás, író-olvasó találkozó, könyvbe­mutató, zenés irodalmi óra és versilíusztrációk kiállítása. A me­gyei megnyitót Mezőkövesden tartják június 7-én, csütörtökön délután 3-kor a közösségi házban. A miskolci ünnepélyes megnyitó szintén csütörtökön délután 3 órakor lesz, az Erzsébet téren. /3 Kórházbővítés: majd megnézzük... Miskolc (ÉM - BAL) - Bővítés előtt áll a miskolci Semmel­weis Kórház. Az intézmény ve­zetése, illetve a körzet önkor­mányzati képviselője szokat­lan kezdeményezéssel élt eb­ből az alkalomból: lakossági fórumon ismertették az átala­kítással kapcsolatos terveket. Építkezésről volt ugyan szó, de az elhangzó leggyakoribb kifeje­zés mégis inkább a „nézésre” utalt: „Majd megnézzük”. A Semmelweis Kórház közelgő re­konstrukciójával foglalkozó la­kossági fórumon az intézmény- vezetők és politikusok reagáltak így az érdeklődők ismétlődő ész­revételeire, gyakori panaszaira. Az előzmények: az 1900 környé­kén épült kórházi épületegyüttes nemsokára egy új taggal gyarapo­dik. Az lesz akkortól a legna­gyobb épület az intézmény terüle­tén. Az 1,8 milliárd forintos épí­tés eredménye ugyanis egy 5400 négyzetméteres, négyszintes, 144 ágyas, piros téglás-fehér vakola- tos homlokzatú ingatlan lesz, amelybe - a 2003 karácsonyára, jó esetben viszont már korábbra re­mélt átadást követően - a belgyó­gyászati osztály fog beköltözni. Az új ház a telek hátsó frontjá­ra kerül (egy régi téglaépületet le is kell bontani emiatt a helyén), Így az építkezés ellátását is az er­re a időre kibontott kerítésen át, a Farkas Jenő utcáról oldják majd meg. Ez nyilván nem lesz kellemes az utcabelieknek, ezért kerte a megértésüket a fórum ke­retében Koleszár Lajos kórház- igazgató. Egyszersmind - Tavaszi Zsolt önkormányzati képviselő­vel együtt - kérte, mondják el a helybeliek, mit tartanának fon­tosnak, amire jő lenne odafigyel­ni a kivitelezés során. /7 Az igazgató, egy érdeklődő és a képviselő a tervek előtt Fotó: végh L

Next

/
Oldalképek
Tartalom