Észak-Magyarország, 2000. december (56. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

A köztársasági elnök adta át Olaszliszkán /3 Ünnep A rádió 75 éve szólalt meg először /5 Négyesben Miskolcra jön a világhírű Auer- quartet /8 IDŐJÁRÁS: Csendes, párás idő Nappal 5-10 °C Éjszaka -3 - 0 °C ÁRA: 44 Ft, előfizetőknek: 26,90 Ft 3E . december 1., péntek56. évfolyam, 281. szám Miskolc és környéke Ma Tv Plusz. Ismét ji számunkban a ÉM rádió melléklete, a Tv Plusz. Miskolc nem fizet(het) Miskolc (ÉM - BAL) - A megyeszékhely önkormányzat nem követi Mezőkövesd pél­dáját. Utóbbi település helyhatósága a mi­nap úgy döntött: kifizeti a helyi tűzoltók bérpótlékát, amire, megnyert munkaügyi perek dacára, évek óta hiába várnak. Ko­hold Tamás lapunknak úgy fogalmazott: „Nekik bizonyára volt erre pénzük, ne­künk nincs”. Az ügyben a Megyei Jogú Vá­rosok Szövetsége és más önkormányzati szövetségek is tárgyalásokat folytatnak az illetékes Belügyminisztériummal, Kohold Tamás ezektől az egyeztetésektől reméli a kérdés megoldását: meglátása szerint „elő­ször a kormányzatnak kell fizetnie”. Ismét jelentkezik mai és televízió­TV PLUSZ BLOTT Hirdetés----------------------------------—--------­OPEL© PLAZA ......................................,.........„„Igilfr.. OPEL RENTP az autókölcsönző Tel.: (46) 506-778 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG ISI 3501 Miskolc. Postafiók 351 ® (46)414-022 Uj oltás az agyhártyagyulladás ellen Miskolc (ÉM - SzK) - Egyes gyógyszertárakban mától megyénkben is kapható az új, hazánkban frissen törzsköny­vezett, két éven aluli gyer­meknek (2 hónapos kortól is) adható, a C típusú agyhártya­gyulladás elleni oltóanyag. A vényköteles vakcina támogatá­sáról ugyan már döntöttek, de pár napig - a közlönyben való közzétételéig - csak teljes áron kapható. így ahol eddig (kisebb településeken) úgy gondolják a szülők, hogy inkább megvárják a támogatást, még nem adták fel a rendelést. Megyénkben a szokásos évi 2-6 esetnél nem fordult elő több meningococcus baktérium okozta megbetegedés, országosan azon­ban az elmúlt télen megduplázó­dott az esetek száma, s járvány­nak minősítették az agyhártya­gyulladást, melyet döntően a meningococcus C típusa váltott ki. Az esetek egyötöde 2 éves ko­rú csecsemő, illetve kisgyermek volt, a súlyos, halálos kimenetel is ezen korcsoportot sújtotta. A hamarosan - két különböző gyár termékeként - Magyarországon is kapható újfajta vakcina jelen­tőségét növeli, hogy már 2 hóna­pos kortól adható és éveken át védettséget biztosít. Miniszteri tájékoztatás szerint az egy év .alattiak védőoltásához 70 százalékos, az egy és két év kö­zöttiekéhez pedig 50 százalékos ártámogatást nyújt az egészség- biztosító. A készítmény árát a gyártó 8 ezer 770 forintban hatá­rozta meg. A miniszter - olvas­hattuk az MTI közleményében - felhívta a figyelmet arra, hogy a két éven felüliek számára idén márciustól már elérhető a pati­kákban a meningococcus C bak­térium elleni szer, 50 százalékos társadalombiztosítási támogatás­sal, 655 forintért. (Ez jelenleg is kapható.) A miniszter hozzátette: az epidemiológusok úgy ítélik meg, hogy a fertőzés továbbterje­désének megakadályozására sok­kal hatásosabb eszköz a beteg környezetében élők azonnali an­tibiotikumos kezelése. Konyhalátogatás, ebéddel, bő két hónapos üzemelés után tegnap ünnepélyesen is átadták a Semmelweis és a Diósgyőri Kórházakat ellátó közös élelmezési rendszert. A 2000 adagos főzőkonyha a Semmelweis Kórházban van, a teljes mennyiség 1100 adagjából a két intézmény valamennyi betegét egyéni tálcás rendszerrel látják el, a többi az alkalmazottak ebédje, amiből a Diósgyőri Kórház dolgozóinak fogásait hőtároló ládákban szállítják a helyszínre. Az új rendszer a Diósgyőri Kórház rekonstrukciójának részeként valósult meg, 362 millió forintos címzett támogatásból. Fotó: Bujdos Tibor A szélvihar „lebontotta”, a hívek felépítették Szirmabesenyö (ÉM - MMI) - A hívek adományaiból sike­rült a szirmabesenyöi római katolikus templom tornyát „visszaépíteni". Egy szélvihar teljesen megrongálta annak idején a tornyot, mire gyűj­tést szerveztek a felújítás megvalósítása érdekében. A településen már messziről látszik, fénylik a római katoli­kus templom tornya, észreve­hető, kikövetkeztethető ebből, hogy nemrégiben került a he­lyére. Kovács János szirmabe- senyői kanonok lapunknak el­mondta: már teljesen kész a torony. Szavaiból kiderül, nem volt könnyű a szélvihar által megrongált torony újjáépítése. A hívek adományai azonban segítettek, mintegy 3,5 millió forint gyűlt össze. Ebben nem csupán a helyiek által adott, hanem a más településekről ér­kezett adományok is benne fog­laltatnak. E pénz segítségével aztán idén augusztusban elkez­dődhetett a kivitelezés, mely­nek révén helyére került a te­tőszerkezet. A régit teljes egé­szében le kellett bontani, mert az annak idején összeácsolt anyagok közül semmi sem volt újra felhasználható. Az egyház­megye építész tervezője Vaskó Pál egy betonkoszorút is előírt a stabilitás biztosítása végett. Ez azért is volt olyan fontos, mert régen, 1830-ban egyszer már megroggyant, s ledőlt a templom tornya. Valószínű azért - mondja Kovács János mert óriási terhet jelentettek a harangok (öt, másfél és egy má­zsásak voltak), amit az egykori építési hibák miatt nem bírt el a torony. A mostani felújítás közel öt­millió forintba került, ám ezzel nincs vége. Mint megtudtuk: a templom tetőszerkezete is teljes felújításra szorul (vagyis ezt is le kell az utolsó gerendáig bon­tani), olyannyira rossz állapot­ban van. így a bekerülési költ­ség felduzzad - a torony kivite­lezési hányadával együtt - 11 millióra. További gondot jelent még a vakolat, hiszen a falat megkopogtatva hatalmas dara­bokban hullik le a falat burkoló anyag. A felállványozott torony vakolásán, festésén már most is dolgoznak. ivamicDarciKa (.cuvi) - meze István festő- és grafikusmúvés munkáiból nyílt tegnap kiállttá a Városi Kiállítóteremben, i tegnap megnyílt kiállítások a jc vő év elejéig láthatók. Hirdetés INDECO Beépített tolóajtós szekrények és térelválasztók 06-30/9551-337 iber 9-én nyílik a YESCO-ban A művész a tárlaton Fotó: KBA Adófelajánlás: forint ......-----(ÉM) - Az elmúlt évben a személyi jövedelem­adó-bevallásokhoz csaknem 84 ezer adózó csatolta az 1+1 százalékra vonatkozó adó­felajánlást tartalmazó nyilat­kozatot. Borsod-Abaúj-Zemp- lénben 1118 kedvezménye­zett részére közel 150 millió forint felajánlás érkezett. A megyei adóhatóság október .31-ig közel 139 millió forint felajánlást utalt át Erről is szó volt az APEH sajtótájé­koztatóján. /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom