151 találat (0,163 másodperc)

Találatok

1. 2006-01-08 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 1. szám
[...] mert mindkét szem­ben álló fél Bozóky és hívei illetve Kisteleki és [...] belső ellenzék fúrta meg dr Bozóky Imrét Csak röviden Kisteleki István ligaelnök az ellenzék vezére szemét [...] magyar Eb szervezőbizottság elnökével dr Bozóky Imrével Bozóky munkájára számít Gyárfás az MLSZ [...]
2. 2007-03-18 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 11. szám
[...] Endre Várkonyi Zoltán vagy Horvai István is mind erre tanítottak A [...] léphetnek fel többé Somogyvári Pál Bozóky István Képessy József Csákányi László Szirtes Ádám Mányai Zsuzsa Velenczey István Agárdy Gábor Szerencsi Éva Szabó [...] a pécsi Harmadik Színháznál Örkény István Tóték című tragikomédiáját mutatja be [...]
3. 1997-10-29 / 252. szám
[...] dr Házas József MSZP és István József FKGP is reflektor fénybe [...] alapuló hosszú távú elő­rejelzés is Bozóky István mete­orológus szerint november a szokottnál [...] papír nélküli iroda megvalósításáról Bencsik István a Montana Rt pécsi kirendeltségének [...] állapotban vannak mondta teg­nap Fábri István rendőr százados a siófoki kapitányság [...]
4. 2000-04-17 / 90. szám
[...] számára nehéz időszak a jelen­legi Bozóky István az Országos Meteorológiai ben mutatkozik [...] jelentősebb csoportokat nj NAGYATÁD Ormai István pol­gármester meghívására tegnap Nagyatádon járt [...] országgyűlési képviselő MSZP is Lassú István polgár mester emlékeztetett arra hogy [...]
5. 1999-09-25 / 224. szám
[...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás Ist­ván Klement Tibor Kovács Attila Makray [...] Fa Sándor Lázár Lajos val Bozókyval ami akár politikai üzenetnek is [...] Jön egy újabb elnökje­lölt Kovács István Hiteles személyek kellenek ha meg [...] tévedtem A futta­tott jelölteket mint Bozóky faluszomszédomat Mezeyt és Kovácsot tisztelem [...]
6. 1980-10-11 / 239. szám
[...] takarítottunk renovál tunk 1 Komlós István á másik huszonöt éves szól [...] Sugár László szer­ződtetett A Szent István körúton találkoztam vele Most neveztek [...] az öltözőben volt Komi ős Istvánt hamar megkedvelte a közönség El­játszotta [...] Gyula Giricz Mátyás Horváth Jenp Bozóky István Sándor János Sző­ke István Ascher Ta­más stb Játszott itt [...]
7. 1980-10-16 / 243. szám
[...] Csiky Gergely Színház első igazgatója Bozóky István Szokolay Ottó Varga Tibor Szőke István stb A társulati ülés Rajhona [...]
8. 2005-11-06 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám
[...] akik marionettbábuként mozgatják Kistelekit illetve Bozókyékat B 0 Z 0 KY [...] öntök a pohárba Ezért támadta Bozókyt Nekem az égadta világon semmi bajom Bozóky Imrével és Puhl Sándorral S [...] új em­bereket Gyenes András KISTELEKI ISTVÁN Ha hajlandóak Bozókyék a tör­vényesség szel lemében dolgoz­ni [...]
9. 2005-11-20 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 46. szám
[...] hívják hogy villámlátogatás Zürichben vendé­geskedett Bozóky Imre MLSZ elnök és Kisteleki István Liga elnök Azért mentek hogy [...] Vagyis a harc folytatódik KISTELEKI ISTVÁNT kérdeztük a svájci utazással kapcsolatban [...] ezt kezdeményezte Nem mi hanem Bozóky úrék Pusztán azért kérdeztem mert [...] koráb­ban már aranyat nyert Kovács István és Erdei Zsolt után ezúttal [...]
10. 2005-11-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 47. szám
[...] akik palotaforrada­lomra készülnek elöl Kisteleki István ligavezér mögötte Makrai Balázs és [...] vizsgálatnak világos választ kell adni Bozóky és Kisteleki között nem szemé­lyes [...] a hír hogy a jövőben Bozóky csak az Eb­pályázattal kapcsolatos irá­nyító [...] elvállalná az MLSZ elnöki pozícióját Bozó­ky után Kistelekivel elég jó vi­szonyban [...]
11. 1978-01-10 / 8. szám
[...] Makk Marci kifestőkönyvet is Csukás István verseivel A kiadványokat az intézet [...] a művek egy részét Benedek István századok és ezredek útvesztőjében kutatta [...] a Bakfark Consort A rende­ző Bozóky István A főváros egyik legrégibb borbélyműhelye [...]
12. 1982-06-29 / 150. szám
[...] gerincferdülésének pontos korrajzat kaptuk Császár István elbeszélése már akkor megkapott ami­kor [...] melyet a rendezd éppen Császár Ist­ván egyik művével a Gyil­kosokkal kezdett [...] mint Mol­nár Piroska Haumann Pé­ter Bozóky István játéka ő volt a gyermeke [...]
13. 1963-12-01 / 280. szám
[...] Drávái Piroska Ger­gely Nándor Horváth István Far­kas Mihály Ignáczy György Ko­vács [...] Sándor dr Kordoványi Dezső Kiss István Kertész István dr Karai Istvánná Karádi Győző Kutasi Gyula Ko­máromi [...] lett Az elnökség tagjaivá Kiss Istvánt dr Ka­rai Istvánnét dr Kecskés [...] színház új művész­nője játssza rendező Bozóky István a Budapesti Petőfi Színház főrendezője [...]
14. 1997-04-01 / 75. szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
15. 2000-02-12 / 36. szám
[...] amatőr illetve a profi alszövetséget Bozóky Imre MLSZ elnökről sok jót [...] kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba [...] hogy a korábbi elnök Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net [...] azzal a csa­pattal Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán hanem [...]
16. 2003-12-07 / Vasárnap Reggel, 49. szám
[...] helyet illő lenne megszerezni reagált Bozóky Imre MLSZ elnök a vb [...] könnyű cso­portba kerülni ha maga Bozóky Imre kérésére kapná az ellenfeleket [...] valóban nem könnyű a helyzetünk Bozókynál A CSOPORTOK j Valamennyi győztes [...] Klement Tibort és Reszeli Soós Istvánt Varga helyére Romániából hazacsábította Kiprich [...]
17. 1976-09-12 / 216. szám
[...] sike­rült Pinochet maszkja a puccsistát Bozóky István sze­mélyesítette meg Különös já­ték ez [...] munka miből áll arról Fekete Istvánná mű­helyadminisztrátor adott fel­világosítást ebben az [...]
18. 1999-10-30 / 253. szám
[...] az örökös bajnokokat Labdarúgás Szívós István a Fradi korábbi el­nöke fejenként [...] szavazat épp az új el­nök Bozóky Imre nevéhez fűződött Mezey egy [...] források szerint nem is annyira Bozókynak vannak kifogásai a szakember­rel szemben [...] az Ifjúsági és Sport­minisztériumnak Ilyeténképp Bozóky el­utasító szavazata nem a saját [...]
19. 2007-04-29 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 17. szám
[...] Bukással fizettek a gyűlölködésért sportdiplomácia Bozóky Imre exelnök úgy véli esélye [...] kerülnie Az MLSZ volt elnöke Bozóky Im­re régóta kerüli a nyilvánossá­got [...] kije­lölésekor A felfokozott várakozás Kis­teleki István túlzottan magabiz­tos nyilatkozatai után különösen [...] el­érte az első részcélt Kovács Ist­ván edző csapata a CNA Barcelo [...]
20. 2005-12-11 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 49. szám
[...] 9 Kisteleki nem hátrálunk Kisteleki Istvánnak a labdarúgóliga elnökének diadalát sokan [...] futballberkekben azt rebesgetik hogy dr Bozóky Imre MLSZ elnök is erősített [...] meg a hír miszerint í Bozóky tábora is erősít s I [...] 69 millió forintos ügyletet olvasott Bozóky fejére Még a nyáron hat [...]
21. 2005-10-02 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 40. szám
[...] trénerként ah­hoz hogy Tóth Potya István Schaffer Spéci meg a többi [...] produkálja ezt aki pa­píron vezető Bozóky Puhl Berzi és Kisteleki Négy [...] köntörfalaz ország világ előtt bele­mondja Bozókyék ar­cába a véleményét így hát [...] indián neve Kései Napsütés Végezetül Bozóky Puhl és Kisteleki urak A [...]
22. 1976-01-13 / 10. szám
[...] az eredeti me­xikóiakat Juhász Jácintot Bozóky Istvánt Kautzky Jó­zsefet stb Bárdy Györgynek [...]
23. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Színház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
24. 1978-08-08 / 185. szám
[...] Vonuljatok ki sanzopok mű­sora amelyet Bozóky Ist­ván rendezett jól szolgál­ta a munkásművelődés [...]
25. 1979-01-05 / 3. szám
[...] majd a siófokiak A da­rabot Bozóky István rendezte vendégként s a főbb [...] Tanay Bella Horváth Ibolya Holl István Mester János lép fel A [...]
26. 2003-09-26 / 225. szám
[...] Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendég­látóipari Szakközépiskola 0 [...] A második forduló eredmé­nyei Széchenyi István Kereske­delmi és Vendéglátó ipari Szakkö­zépiskola [...] labdarúgó ajánlatunk Mindent a közvetítésekért Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] mérkő­zéseket nézhessenek a televí­zióban mondta Bozóky Imre az MLSZ elnöke Kaposvár [...]
27. 2006-01-15 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 2. szám
[...] hír hogy ki léphet dr Bozóky Imre nyomdokaiba H ajdan nagy [...] a pénzemet Meggyőződésem hogy Kisteleki István a liga elnöke amikor ki­alakította koncepcióját és a Bozóky féle vezetés megdönté­sét tekintette első [...] kategorikusan elhárította a felkérést Kisteleki István azt ígérte hogy az amatőrök [...]
28. 2003-01-04 / 3. szám
[...] hír az ünnepek előtt Ko­vács István lemondásra szólítot­ta az MLSZ elnökét [...] ki is ez a Kovács István aki bizonyos rendszeres­séggel változásokat követel [...] csak két hónapja volt elnök Bozóky Imre A mosta­ni pályázat előkészületeit való­ban Bozóky Imre irányította de csak hajszálon [...]
29. 2000-12-16 / 294. szám
[...] kö­zépiskolás fiúk 1 Kaposvár Szé­chenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és [...] és Gimnázi­um 2 Kaposvár Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és [...] a magyar labdarúgásban Beszélgetés dr Bozóky Imrével az MLSZ elnökével Dr Bozóky Imre fotó lánc Róbert Kaposvár vendége volt a minap dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke A [...]
30. 2006-08-19 / 194. szám
[...] 18 30 Panoráma 18 40 István a szent király 18 05 [...] Thomson Elisabeth Shue Horváth Teri Bozóky István Angol szvitjeiről 6 5 Fsz [...]
31. 1999-09-28 / 226. szám
[...] tagjaként első alelnökként végeztem Dr Bozóky Imre az előző elnök­ségben lemondott [...] látni hogy annak a bizonyos Bozóky Kovács ellentét­nek nem a labdarúgás [...] és mód­szerbeli ellentétek feszültek köztük Bozóky jogászemberként nagyobb híve volt a [...] József lett a második Fekete István pe­dig a harmadik fg az [...]
32. 2006-01-22 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 3. szám
[...] Matthaus között ilyen át­hidalhatatlan ellentét Bozóky nem kemény kezű vezető sokkal [...] diploma­ta Nem mondom hogy Kisteleki Istvánnak ne lenne igaza abban hogy [...] És sokan elfelejtik hogy amikor Bozóky lett az elnök hét esztendővel [...] szabad el­hallgatni leértékelni Ahogy most Bozókyval bántak az szá­momra elfogadhatatlan Az [...]
33. 2011-08-19 / 194. szám
[...] 9 00 12 15 Szent István napja 10 15 Másfél millió [...] és Andrew 13 00 Szent István gyermekei 12 55 Fald fel [...] Az országút fantomja 2 Szent István 22 00 On the Spot [...] Fsz Tóm Hanks Sally Field Bozóky István Somlay Artúr Fsz Dómján Edit [...]
34. 1964-05-08 / 106. szám
[...] Pál érsekét Warwick gróf szerepében Bozóky István színészi bemutatkozása túlzá­sok nélkül kitűnően [...]
35. 1995-10-21 / 248. szám
[...] nánd Bregyán Péter fh Alonso Bozóky István Gonzalo Kiss Ferenc Antonio Haumann [...] Gábor McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Ke­vin Dobson Rosta Sán­dor [...]
36. 1999-09-18 / 218. szám
[...] és Baráth szolgálataira számíthat Várfalvi István edző A Székesfehérváron ta­nuló Hartmann [...] lehet jó új csapatunk Kersák István edző együttese a szakember korábban [...] jelöl­tünk maradt erő sorrend­ben dr Bozóky Imre dr Mezey György és [...] kényszerpihenhet Jutási Tehát a kérdés Bozóky vagy Mezey És szerintünk Kovács [...]
37. 2006-01-14 / 12. szám
[...] játszották amely­nek végén a Kisteleki Ist­ván MLL elnök vezette csapat felülkerekedett [...] MLSZ akkor még első embere Bozóky Imre fémjelezte együttesnél A győztes [...] Győri ETO FC s Bank István után is bár érvé­nyes szerződése [...] személycserékhez vezetett Meggyőződésem ha akkor Bozóky Imre időben lép még négy [...]
38. 1993-08-05 / 181. szám
[...] évi csapatból két ütőjátékos távozott Bozóky Antal visszaköltözött Sze­gedre Méng Zoltán [...] Zarka József technikai vezető Gás­pár István edző Erdei György és Richter [...] Tamás Varga Péter Tóth Tamás Bozóky Antal és Méng Zoltán Edző Gáspár István Az aranyérmes utánpótlás­csapat Varga Péter [...]
39. 2001-01-07 / Vasárnap Reggel, 1. szám
[...] újra együttműködni utódjával Ha dr Bozóky Imre el­nök úr megbíz valamilyen [...] a kormány nem állt szó­ba Bozóky elnökkel viszont igen azaz tulajdonképpen [...] légióskarrier után költö­zött haza Sallói István Hét meglehetősen bő esztendőt töltött [...] Ciprus vagy Olaszor­szág Miután Urbányi István klubigazgató saját bevallása sze­rint igen [...]
40. 2001-02-06 / 31. szám
[...] játékvezetők Barna József és Zsobrák István a rangelsők Kaposvár Hagyományos sportbál [...] házi ün­nepséget megtisztelte jelen­létével dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] képviseltették magukat Az összejövetelen dr Bozóky Imre nem is annyira hivatalos [...] működő já­tékvezetőknél a nagyatádi Zsobrák István bizonyult a leg­jobbnak Mögötte Harangozó [...]
41. 2006-05-27 / 123. szám
[...] a Miklós Pince és a Bozóky Családi Pincészet míg az óborok versenyében Gruber István és a Bozóky Családy Pin­cészet osztozott a képzeletbeli [...]
42. 1998-12-03 / 283. szám
[...] illetve Orbán Viktor kijelentésének kapcsán Bozóky András poli­tológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] gyanúsítgatásokkal il­lessenek közölte tegnap Csurka István Budapest A MIÉP elnöke szerint [...] el­lenzékkel konszenzusban kí­ván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
43. 2001-12-30 / Vasárnap Reggel, 52. szám
[...] gyengébb ellenállás felé ment el Bozóky Imrének az MLSZ elnökének aki [...] akik nem merték Reszeli Soós István Woody az igazi sportman AZ [...] kell monda­nom amit már Dobó István is mondott 1566 ban az [...] napot jó szurkolást Hajdú B István Aranyat 4 Tipikus svéd ka­pus [...]
44. 1998-06-12 / 136. szám
[...] 322 760 Berzence dr Varga István Tel 446 075 Gyógyszertárak Az [...] 017 Fonyód Is­teni Gondviselés Szent István u 31 Tel 85 361 [...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé vélekedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] ami a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...]
45. 1999-10-01 / 229. szám
[...] Anthony Allison amerikai vagy Nyilas István vagy Ba­umgartner Balázs PannonPipe DAKK [...] az MLSZ újjáválasz­tott elnöksége dr Bozóky Imre vezetésével Dönté­seikről Szilvási József tá­jékoztatta lapunkat Budapest Dr Bozóky Imre szólt az őt ért [...] kérte Az ő helyére Czenczik Istvánt a Bács Kis kun megyei [...]
46. 1962-04-30 / 100. szám
[...] 0 Harmincéves OOOOOOtXűOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOCOOGOOCGOOOOCOOOOGC rj Dr Bozóky Géza egyetemi anár 1932 február [...] Bencze József Ferenc Gábor Mátok István Völgyi Lajos Maza Sándor és [...] át a szót A Mátok István nyugdíjas nyom­dász Már kora délelőtt [...] Korkép anno 1932 Vajon dr Bozóky Géza ta­nár úr erre gondolt [...]
47. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Karlovics Tóth T Edző Gáspár István A rossz nyitásfogadásokkal kezdő Építők [...] Siófok 2500 néző V Dr Bozóky Juhos Kis B Siófoki Bányász [...] szom­bathelyi középpályás nagyott esett dr Bozóky pedig a 11 es pontra [...]
48. 2006-01-27 / 23. szám
[...] siófo­ki zsilipjét tájékoztatott csütörtökön Csonki István a Közép dunántúli Környezetvédelmi és [...] kormány csütörtöki együttes ülésén Kolber István területfejlesztésért felelős tárca nélküli mi­niszter [...] irodát A horvát kapcsolat Kolber István 1991 és 1998 között a [...] megyei közgyűlés elnöke balról Kolber István területfejlesztésért fele­lős Bozóky András kultusz Lamperth Mónika belügy [...]
49. 1990-04-29 / 5. szám
[...] el Székelyföldre A szünetben Mosóczi Ist­ván művészeti vezetővel beszélgettünk A tánc [...] e közösséghez kötődnek mondta Mosó­czi István aki a Somogyon kívül a [...] első társastáncklu­bot Somogybán szervezték meg Bozóky Lajossal s azó­ta Szigetváron Boglárlellén [...]
50. 1988-08-13 / 193. szám
[...] szombat IRODALOM MŰVÉSZET KÖZMŰVELŐDÉS Pákolitz István Hajnali A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon [...] megőrizte első kirá­lyunk emlékét az Istvánok névnapi köszöntő dalai Szent Istvánról is szólhak Igaz kora zenei [...] Lajos 1861 ben bemutatott I Ist­ván király című színműve nyomán Várady [...] királyhoz című kórusát Verse a Bozóky énekeskönyvből 1797 való a dallam [...]
51. 2006-02-05 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 5. szám
[...] Eszerint Gerecz Attila dr Halász István Bauer Miklós volt az aki [...] vagy áldozat Lehet hogy Kisteleki István végül győztes hadvezérként foglalja el [...] gyesek úgy állítják be Kisteleki Istvánt az MLL elnökét az MLSZ [...] azt mondta hogy nem ül Bozóky helyére Most pedig karnyújtásnyira van [...]
52. 2003-12-14 / Vasárnap Reggel, 50. szám
[...] az ukázt a nyáron Kuti Ist­ván Mégpedig azért mert egy futballcsapat [...] akadt egy ilyen ember Kuti István a Balaton Mé­dia Rt tulajdonosa [...] régió népszerűsíté­se volt kezdte Kuti István Egy olyan csapat kellett amelyik [...] Sándor az egyetlen jelölt de Bozóky Imre elnök a Partizán Beogradnál [...]
53. 2005-02-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 9. szám
[...] A világ leg­nagyobb filmünnepéről Szabó Ist­ván Oscar dijas filmrendező Elnököt választ [...] Sport Pluszban Gyárfás Tamás vendége Bozóky Imre Producer Gyárfás Tamás Főszerkesztő [...] Hosszúpereszteg Szakács János Budapest Tamás István Sármellék Heti skandináv rejtvényünk megfejtését [...]
54. 2002-01-26 / 22. szám
[...] pályázatát erről levél­ben tájékoztatta dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] sikerül hoznunk a meccset Németh István BC Marc Körmend Minden­képpen győznünk [...] Neizer Zoltán Janót Gábor Somodi István ifjabb Nag Péter Csala Bernát [...] Csi kínai Dávit Zoltán Bánhegyi István 1 liberó Geiger András lesz [...]
55. 1999-09-11 / 212. szám
[...] profik elnökjelöltjei Sárközy Tamás és Bozóky Imre Az amatőrök még hallgatnak [...] Demecser fideszes polgármestere 3 Lajtai István a Vác FC elnöke 4 [...]
56. 1991-03-09 / 58. szám
[...] 200 évfordulójára A nagy­cenki Széchenyi István emlékmúzeum igazgatóját dr Környei Attilát [...] nemcsak az évforduló jelesen Széchenyi István gróf születésének 200 évfordulója in­dította [...] erő­forrásra mint például a Széchenyi Ist­ván emlékmúzeum Részt vesz a munkában [...] em­léktúrát indítanak könyvet adnak ki Bozóky Mária Széchenyi hite meg­rendezik a [...]
57. 2000-04-01 / 77. szám
[...] labdát A mérkőzést a Puhl Bozóky páros vezeti A szülinapi eseményre [...] távolabb kerül korábbi önmagától Gyulai Istvánt vakbéllel műtötték Gyulai hőskora riporterként [...] hiányzott monte carlói munkahelyéről Gyulai István a Nemzet­közi Atlétikai Szövetség főtitkára [...]
58. 2001-02-11 / Vasárnap Reggel, 6. szám
[...] 3 Bakos Göncz Edző Várfalvi Ist­ván Kun Bravúr idegenben Dági SE [...] érdeklődésre tarthatott volna számot dr Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...] Simics Silimon Pécsi Edző Ke­néz István Kaposvári Rákóczi FC Con timex [...] illetve Finta 35 percben Kenéz István
59. 1994-03-04 / 53. szám
[...] át a tornacsarnok kul­csát Balogh Istvánnak a To­ponári Általános Iskola igaz­gatójának [...] tornaterem létrejöttében segítettek Dr Gyenesei István a So­mogy Megyei Közgyűlés el­nöke [...] Barcsi SC új edző Stájer István irányítá­sával Heti öt edzéssel ké­szült [...] óra V Bede F dr Bozóky I Szabó A NB l [...]
60. 2007-06-17 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 24. szám
[...] van de elküldésem előtt Kisteleki István elnök úr egyet­len szót sem [...] eredménnyel Megkérdeztük az üggyel kap­csolatban Bozóky Imrét a szö­vetség korábbi elnökét [...]
61. 2003-11-23 / Vasárnap Reggel, 47. szám
[...] minden ma­rad a régi mederben Bozóky Im­re az MLSZ elnöke Gellei [...] meg is szűnt DR SZÍVÓS ISTVÁN olimpiai bajnok vízilabdázó az FTC [...]
62. 2001-08-04 / 181. szám
[...] MLSZ főtitkára Vlatko Markovié dr Bozóky Imre és Deutsch Tamás fotó [...] a turisztikai célpontokat mondta Lassú István polgármes­ter Ezért kezdeményezte az ön [...] hete a helyükre kerülhettek Lassú István szerint azonban megérte a várakozás [...]
63. 2012-05-19 / 117. szám
[...] Márai Sándor Faludy György Csukás István Tüskés Ti­bor Vagy éppen Szőcs [...] az őskáoszt 2005 ben még Bozóky András akkori miniszternek is elpanaszolta [...] iparosszékház a várostól kapott Németh István utcai tel­ken a mai Somssich [...]
64. 2006-02-12 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 6. szám
[...] 9 Kisteleki magának rombolt Kisteleki István 53 a Magyar Labdarúgó Liga [...] Kistelekinek akit alapo­san felvértezett a Bozókyék elleni csata nem lehet ellenfele [...]
65. 2004-02-29 / Vasárnap Reggel, 9. szám
[...] a díszközgyűlésen sem Őket Avar Ist­ván Böhm József Gibizer József Hosszú [...] posztumusz díjban részesítették Ezt követően Bozóky Imre az MLSZ elnöke köszön­tötte [...] Ezután tizenegyen Bálint Béla Farkas István Jutási Róbert Kálmán Fe­renc Műdig [...]
66. 1992-08-28 / 203. szám
[...] is igazoltak csapataink mon­dotta Háttá István edző Tőle tudjuk hogy a [...] új edző is dukál Kersák István irányítja az együttest aki bő [...] majd szembe fejezte be Kersák István Fónai BALATON KUPA LABDARÚGÓ TORNA [...] II J Faze­kas J dr Bozóky I NB III az elöl [...]
67. 2000-06-13 / 136. szám
[...] I Bor­gulya Pálinkás Edző Varga István Kaposvári Rákóczi Contimex FC Házi [...] 5 7 2 5 Varga István Ennyire tellett tőlünk a zárófor­dulóban [...] után ők vehették át dr Bozóky Imrétől a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] 40 m váltó Kéthely Széchenyi Ist­ván Általános Iskola csapata 3 x
68. 2004-06-19 / 142. szám
[...] várja A magyar együttes Salga István Kollár Ju­dit k 1 Szakoly [...] K 2 500 on Bethlenfalvi Istvánnal Tiszaúj város álltam rajthoz ugyanis [...] rá­adásul elvesztettük leggólerősebb támadónkat Pammer Istvánt aki eligazolt Több mérkő­zésen játszottunk [...] Magyar Labda­rúgó Szövetség első embere Bozóky Imre A tervek szerint olyan [...]
69. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Molnár Veronikának szavaz bi­zalmat Tóth István vezetőedző Szloboda Judit tanulmányi elfog­laltsága [...] legtöbb pozitívumot ki­hozni mondta Tóth István veze­tőedző Úgy kell játszanunk hogy [...] Dombói János Iglói Tibor Kovács István Edző Zarka Péter A leány [...] s a hírek szerint dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
70. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
71. 2002-09-19 / 219. szám
[...] a lelkiismeretes felkészülés mondta Huszár István a magyar labdarúgó Eb projekt [...] az Eb résztvevőknek Mint Huszár István elmondta a delegáció ame­lyet a dr Bozóky Imre vezette MLSZ küldöttség is [...] tartott Paks csapa­tát Győztesek Patocskai István Demendi István Dalos László Szabó Krisztián valamint [...]
72. 2007-07-15 / Vasárnapi Somogyi Hirlap, 28. szám
[...] És itt van a legfrissebb Bozóky Imre az MLSZ előző elnöke polgári pert indít utódja Kisteleki István mint magánszemély ellen személyi­ségijogainak megsértése [...]
73. 1994-10-06 / 235. szám
[...] koronggal lemaradva a győztestől Lipcsik István 130 korongjával bronzérmet szerzett mögötte [...] Rumán Csehi Z Edző Sándor István 16 perc Molnár 20 méterről [...] Lánycsók 100 néző V dr Bozóky Lánycsók Kovácspi Puch Csonka Liber [...] Preisin­ger Szabó II Szőke Ivusza István Labdarúgó Magyar Kupa Két gólt [...]
74. 1992-08-27 / 202. szám
[...] motívumait használják fel ifj Szabó István a népi fafara­gás gazdag formanyelvén [...] Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mo­hács Bozóky Éva Szabó MIGRÉN MINT HŰSÉGES [...] a minőségi életet Dr Angeli István A durvaság a pimasz pök [...]
75. 1971-05-15 / 112. szám
[...] című jelentést tárgyalták meg Fábri István pártbizott isági osztályvezető előterjesz­tésében majd [...] házigaz­da tisztét betöltő dr Gáli István a Siófoki Városi Ta­nács elnöke [...] SALT GÉZA MAGASLESEN 5 oldal BOZÓKY ÉVA Erről nem beszélünk 7 [...]
76. 1999-12-18 / 295. szám
[...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...]
77. 2001-02-09 / 34. szám
[...] a jövő tennivalóit mint dr Bozóky Im­re az MLSZ elnöke dr [...] nyolc csapat részváelévéi Kéthely Széchenyi István Általá­nos Iskola tornaterme Csoportmér­kőzések 9 [...] Futó Tamás edzőkkel vala­mint Hoffmann István gyúróval húsz játékos utazik a [...] Bruncvig Róbert Püspök Zsolt Lajtos István és Piri Ottó Velük kapcsolatban [...]
78. 1999-08-26 / 198. szám
[...] műsorában volt bíró kollé­gája dr Bozóky Imre neve hangzott el a [...] Lovasakadémia SC Kapos­vár 2 Varga István Felhő walczer n L Skublincs [...] L Homokpusztai LK 3 Varga István Ékes n 1 Skublincs I [...]
79. 1962-10-25 / 250. szám
[...] 1962 október 25 SPOR Gábor István a megyei kerékpáros terepbajnok Csapatversenyben [...] felad­ták Ismét bebizonyosodott hogy Gábor István ma a legjobb és legsokoldalúbb [...] ó 30 40 p 6 Bozóky László Siófok 1 ó 34 [...] Szokolics Gyula Bertalan Valéria Sárdi Ist­ván Sánta Ilona Halálozás Ko­vács Barnabásné [...]
80. 1996-10-14 / 240. szám
[...] néző V Arany Hamar dr Bozóky Siófoki Bányász Mitring Bimbó Kolovics [...] első helyet szerezte meg Lipcsik István a lőállásbán Lipcsik István ezüstérmes bajnok a junior csapat [...] 125 korongra Országos bajnok Talabos Ist­ván Bolyai 139 2 Lipcsik Ist­ván 137 3 H Lukics Tibor [...]
81. 1994-05-24 / 120. szám
[...] Lett rich Varga L dr Bozóky EMDSZ SLC Milchram Katona Udvardi [...] Landi mex Landrover versenyzője Bogár István Meránnal a szombati futam viszont Né­meth István Budapesti LK Boszporusz n I [...]
82. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vá­járnak HALASZ GYÖRGY vá­járnak KOCSIS ISTVÁN vájár­nak PAVLYAS LASZLO vájár­nak STANKOCZI [...] szakmunkásnak SÖTÉT FERENC szakmunkás­nak SZŰCS ISTVÁN szakmun­kásnak URBAN ISTVÁN szak­munkásnak az onkológiai ellátás és [...] lcét évtize­des kiemelkedő eredményeiért KOLLAR ISTVÁNNAK az Or­szágos Ere és Ásványbányák [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének BOZOKY ISTVANNE BARTA MARJANAK a Szegedi [...]
83. 2004-03-01 / 51. szám
[...] akkor is a miénk mondta Bozóky Imre az MLSZ elnöke aki [...] bombázó és lritűnő edző Avar Ist­ván a Rákóczit az élvonalba segí­tő [...] méltónak talált Bálint Béla Far­kas István Jutási Róbert Kálmán Ferenc Műdig [...]
84. 1993-09-27 / 225. szám
[...] állami támogatás Felszólalt dr Gyenesei Ist­ván a megyei közgyűlés el­nöke is [...] gondolatokat fo­galmazott meg dr Gyenesei István is hangoztatva a ne­mesvidi tornaterem [...] Pécs 4000 néző V dr Bozóky Góllövők Rózsa ill Csaban öngól [...]
85. 1994-03-07 / 55. szám
[...] uk­rán Szergej Bubka győzött Bagyula István a negyedik he­lyet szerezte meg [...] Kazahsztán 570 cm 4 Bagyula István Ma­gyarország 570 cm Astafei a [...] 4000 néző V Bede dr Bozóky Fazekas Békéscsabai Előre FC Baji [...] Blaumann 5 3 Edző Kersák István Az eredmény alakulása 8 perc [...]
86. 2005-11-21 / 272. szám
[...] FORDULÓ Svájci túra Móczán Zoltán Bozóky Imre MLSZ és Kiste­leki István MLL Svájcban Jo seph Blatternél [...] Selymes Tibor I Reszeli Soós István Garami József Budapest 1000 néző [...] Játékvezető Saskőy Győr 800 néző István Gólok 1 0 Nyerges 16 [...] háborogtak a szakvezetők Vad II Ist­ván csak azzal emelkedett ki Szabó [...]
87. 1995-10-13 / 241. szám
[...] parti mun­kacsoport ülésen dr Kolber Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte [...] ré­giót átfogó rendezvényt Dr Gyenesei István a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnök­ségének [...] Vágner L Kéri Á dr Bozóky I NB III az elöl [...] hajómodel­lező eredményeiről ismert csurgói Várady István lett bronzérmes pár ponttal lema­radva [...]
88. 2000-06-17 / 140. szám
[...] annak társadal­mi indíttatásairól Dr Komáromi Ist­ván Pest megyei rendőrfőkapitány például a [...] meg En­nek ellenére fellépett dr Bozóky Im­re MLSZ elnök is aki [...]
89. 2001-02-12 / 36. szám
[...] 0 5 Birkás György Csiki István 0 5 0 5 Marcsingó [...] Vadál Gábor 1 0 Csíki István Kovács József 0 5 0 [...] teljes átfogó képet kaphattak Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke szólt [...] gim­názium 2 Röhrig Péter Széchenyi István Keres­kedelmi és Vendéglátó­ipari Szakközépiskola Kaposvár [...]
90. 1996-12-06 / 285. szám
[...] együttest Az eddigi edző Ta­tár István szerződését a klub­vezetés azonnali hatállyal [...] vezetőség hogy lépni kell Tatár István­nal közös megegyezéssel vál­tak el a [...] mondható nyilatkozta Puhl Sándor Partjelzőként Bozóky Imre és Hamar László segíti [...]
91. 2000-02-19 / 42. szám
[...] a Zetétől az isteni Ferenczi Istvánt beharangozott össznépi példa statuálás jegyében Bozóky MLSZ elnök nagyobb szigort kért [...]
92. 2000-09-09 / 212. szám
[...] közül a Forintos Róbert Horváth István páros érte el a legjobb [...] pont 23 Forintos Róbert Horváth István Magyarország 80 pont 24 Kátai [...] labdarúgótornán amelynek a fővédnöke dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...] alatt képezheti to­vább magát Varga Ist­ván a siófoki sikercsa­pat volt edzője [...]
93. 2001-09-09 / Vasárnap Reggel, 36. szám
[...] Tóth M Edző Reszeli Soós István Zalaegerszeg Túri Kocsárdi Telek Csóka [...] Frunza 64 Vagner Edző Kisteleki István Kispest Honvéd Tóth J Téger [...] államnak vi­szont egy fillérrel sem Bozóky Imre a jelenlegi MLSZ elnök [...]
94. 2003-11-02 / Vasárnap Reggel, 44. szám
[...] pontos amit a klub Demján Bozóky Szieben féle tabellának hív a [...] 83 1 Egressy Edző Mihalecz István Békéscsaba Simunic Schindler Grujic Vilotic [...]
95. 1997-08-04 / 180. szám
[...] Vad I Kiss B dr Bozóky L NB I es tartalék [...] sokan távoztak az együttestől Héder István Böhönyére Petri Tibor Lát rányba [...] Vincze Róbert kapus Ma­gyaregresről Sárközi István Szőlős györökről valamint a leszerelő [...] két kölcsön­ben szerepelt játékos Bazsó István Kálmáncsán Friedrich Tamás pedig Homokszentgyörgyön [...]
96. 1997-03-24 / 69. szám
[...] V Tóth V Hamar dr Bozóky Siófoki Bányász Posza Virág Bimbó [...] 84 percben Edző Reszeli Soós István Rákóczi Kaposcukor FC Milinte Házi [...] Mező így látták Reszeli Soós István a Paksi Atomerőmű SE edzője [...] Magyar Bene Takács Edző Kenéz István Menczel Iván Gerjeni Medosz Szabó [...]
97. 2002-10-18 / 244. szám
[...] is várják víz és Mihalecz István Bükfürdő lesz A Somogyasza lóba így dr Bozóky Imre el mérkőzést a diákok [...]
98. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] fővárosi ta­nács elnökhelyettese és Ko­vács István akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
99. 1985-10-09 / 237. szám
[...] közösségi élet erősítésére Dr Bódi István az országos szövetség főtitkára elfogadha­tatlannak [...] termés mégiscsak jobb minden másnál Bozóky Éva Érmes remények Dól Somogy [...] lovaspályák úttörőparkök Amint azt Kódai Istvántól a Somogy Megyei Tanács me­zőgazdasági [...]
100. 1999-08-25 / 197. szám
[...] Mezey György mellett elhangzott dr Bozóky Imre Puhl Sándor és a [...] Imre Királyszentistván 2 ifj Koltai István Marcali 3 Hullmann Gábor Kerkabar [...] kupa teniszversenyt A győzelmet Várfalvi István szerezte meg a második Básics [...]

 

  • 1
  • 2