Somogyi Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

•A/IPOSV&® Ferenczi László új beosztásban j FELMENTETTE A KORMÁNYFŐ Ferenczi ■ László rendőr vezérőrnagyot (képün­: ~ kön) rendészeti és bűnmeg­előzési helyettes államtit- : kári munkaköréből. A ve­zérőrnagyot mától a Szer- : I vezett Bűnözés Elleni Ko­: ordinációs Központ főigazgatójává ne- i vezte ki Gyurcsány Ferenc. A feladat | ellátásával öt évre bízták meg. Feren- : czi László tíz évig volt Somogy megye : rendőrfőkapitánya. Kaposvárról 1999- : ben távozott: akkor az ORFK bűnügyi ■ főigazgatójának nevezték ki. Negyedszer a Club Aligáért ÚJABB EGY HÓNAPPAL hosszabbították meg a még megmaradt néhány dolgo­zó szerződését kedden a Club Aligánál - értesült a Somogyi Hírlap. Az érté­kesítésre váró egykori pártüdülőnek már karbantartója sincs, legalábbis így tudja Fekete Barnabás balatonvilá- gosi polgármester. A helyi lakosok és üdülőtulajdonosok már nemcsak a szabad Balaton-partot követelik, ha­nem attól is tartanak: tönkremegy a hatalmas létesítmény. A Club Aliga in­gatlanát immár négy részre bontva, negyedszer hirdeti meg eladásra a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Kötcse kaphatja a legtöbbet KÖTCSE KAPHATJA A LEGTÖBBET a föld­vári kistérségi társulásnak járó 13,9 millió forintos fejlesztési támogatás­ból - így döntött pénteken a tizenhá­rom érintett polgármester. A sok évti­zede épült ravatalozót újíthatja fel Kötcse 9,5 millió forintból. Balaton- szemes hárommillió forinttal része­sedhet e pénzből. Jóval kevesebbet, egymillió forint alatti összeget költhet Balatonőszöd és Kereki a területi ki- egyenlítést szolgáló alapból. IDŐJÁRÁS Reggel ködfoltok, délután napsütés várható 16. OLDAL BODROG 2 MEGYEI KÖRKÉP 34 KAPOSVÁR 5 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 AUTÓ ÉS MOTOR 9-11 SPORT 12 KÉK TÜKÖR 14 HIRDETÉS 15 KRÓNIKA 16 VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy míg korábban a szelvé­nyeket komótosan töltögetőket lehetett látni a totózókban, most ott is mindenki rohan. Lottószámnak sokan a szeretteik születési dátumait ikszelgették be, most gép tölti a szelvényeket Mindegy, mit húz be az automata, így gyorsabb. Tegnap Siófokon voltam tanúja ennek. Fizetés előtt a Fortuna kegyeire várók beadtak egy marék előző heti szelvényt, nézze már meg a Szerencsejáték Rt munkatársa, van-e találatuk. Ezzel oda a húzás, a meccs izgalma. Persze, a másodperc má­sodperc után gyorsan pereg, mindenre tényleg kár elvesztegetni De ha most nincs tízpercnyi nyugalom, hogyan jut majd idő a remélhetőleg megnyert sok millió forintot elkölteni? Patthelyzet. Pontosabban iksz. czene Attila Ragadozóvá vált kutyák veszélyben Levelet írtak a siófoki postások a kóbor ebek miatt Kutyamustra a balatonszabadi állatmenhelyen. A legtöbb kóbor ebet az erdőkben dobják ki szívtelen gazdáik FOTÓ: GÁTI KORNÉL Czene Attila Az elütött állatok tetemei is mutatják: a harapós hideg­ben a fácán, a róka, a nyúl és a gazdátlan kutya is felkere­kedik, hogy bejáratlan uta­kon keressen élelmet. Az ebe­ket az ősi ösztön falkába csal­ja, s miattuk Csurgón felnőt­tek kísérik a gyerekeket óvo­dába és iskolába. A városnak nincs pénze gyepmesterre. Hivatalos úton fordultak se­gítségért a polgármesterhez a siófoki postások is, mert több utcába nem merik elvinni a küldeményt. Altató-lövedék beszerzésének lehetőségét vizsgálják. Az állatmenhely túlzsúfolt. Vezetője, Hetesi Istvánná azt mondta: a legtöbb kutyát er­dőben dobják el, s elborzasz­tóan rossz állapotban kerül­nek hozzájuk. Lövey László megyei fő-állatorvos szerint jogos az aggodalom, hogy sok kóbor eb veszélyes be­tegséget terjeszthet. Gönyűn a ragadozóvá vált kutyákat lelövik. ►3. OLDAL A turizmus a kastélyok jövője tőkehiány Somogybán egyelőre kevés kúriát újítanak fel Vas András Kastélyszálló, golfklub, szana­tórium, lovasbázis: csak né­hány hasznosítási forma, mely lehetővé tette, hogy a so­mogyi kastélyok egy része ne váljon az enyészet martaléká­vá. A megyében 56 kastélyt és körülbelül kétszáz kúriát tar­tanak nyilván, nagy részük a 19. század során épült, ám akad, mely már a török kor­ban is létezett. A legtöbbjük helyi védettség alatt áll, de megfelelő anyagiak híján egy­előre nem tudtak nekikezdeni rekonstrukciójuknak.- A második világháborút követő államosítás során rom­lott le nemcsak a somogyi, de az összes hazai kastély állapo­ta - mondta Marton Ákos me­gyei főépítész. - Sokszor nem megfelelően hasznosították az épületeket, így fordulhatott elő, hogy barokk főúri kasté­lyokból iskolákat, szociális otthonokat, rosszabb esetben magtárakat alakítottak ki. Az örökségvédelmi hivatal két évvel ezelőtt elkészített programja szerint az ország­ban három tucat olyan kas­tély található, melyeket múze­umként kellene a látogatók elé tárni. Ha megvalósulna az elképzelés, hatalmas előrelé­pést jelentene, még akkor is, ha Olaszországban körülbelül 1200, míg Angliában és Fran­ciaországban 1500-1500 ilyen épületet látogathatnak a mos­ták - idehaza jelenleg nagyjá­ból tízet. ►a oldal Az alsóbogáti kastélyból akár szálloda is lehetne Sülé Tibor polgármester szerint FOTÓ: LÁNG RÓBERT Először tilos jégre lépni Gyékényesen Varga Andrea Az elmúlt évekhez hasonlóan idén télen sem tiltotta meg a gyékényesi önkormányzat a Kotró befagyott jegén való csúszkálást. Egészen eddig - tudtuk meg Csordás józsef pol­gármestertől Elmondta: pla­kátokon és a helyi televízió­ban tettek közzé figyelmezte­tést, balesetveszély miatt jégre lépni tilos, illetve saját felelős­ségére se próbálja meg senki tiltó szöveggel. Régebben nem volt erre szükség, mert a he­lyiek jól ismerik a bányatavat, s a több tíz méter mélységű víz befagyott felszínére akkor sem merészkedtek, ha vastag­ra hízott rajta a jég. Húszmillió forint támogatás jut 22 településnek F. Szarka Ágnes Kedden tartotta ülését a 22 te­lepülést magában foglaló igali mikrotérségi társulás. Meg­vitatták a szervezet 450 mil­lió forintos költségvetését. Ja­kab József, Igái polgármeste­re elmondta: tájékoztatást kap­tak az érintett polgármeste­rek a Céda- és Teki-pályáza- tokról. A kiírás szerint három évre elosztva a mikrotérség 22 települése 7,5 millió forint Céda- és 13 millió forint Teki- támogatásra pályázhat. Karád belépne a többcélú társulásba Krutek József Csatlakozni akar a karádi ön- kormányzat is a Koppány-völ- gye kistérségi társulásban az oktatáshoz s a gyermekjóléti és családsegítő szolgálathoz. Nyolc igen szavazattal, egy nem ellenében döntöttek így rendkívüli testületi ülésükön. Állásfoglalásuk elhúzódása miatt mintegy 60 millió forint támogatástól esett el a község. Tizenötször volt napirenden másfél év alatt a képviselő-tes­tület ülésén a csatlakozás. S decemberben történt az első áttörés: ketten helyeselték. Addig ugyanis a polgármeste­ren kívül minden képviselő el­lenezte a csatlakozást.- Kétszer is megkísérelte Simor Péter frakcióvezető, hogy ne lehessen napirendre tűzni, pedig létérdeke a falu­nak ez a csatlakozás - mond­ta Wiesner Sándor polgármes­ter. - Az elzárkózás Karádot 2004 júniusától 47 millió fo­rint támogatástól fosztotta meg. ►a oldal 5? V' ••u •• * c ........... °« 1P0$V&®-----------—------------------------------------------------------------------ ww w.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------------------­So mogyi Hírlap | XVII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ÁRA: 90 FT, ELŐFIZETVE: 65 FT_____________________________________KÖZÉLETI NAPILAP_________________________________________________________________________2006. FEBRUÁR 1„ SZERDA : ' ) llilÍll 1! il

Next

/
Oldalképek
Tartalom