Somogyi Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-06 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám

2005. november 6., vasárnap Sport 9 MLSZ: nem gólokra, fejekre játszanak Életre-halálra megy már a küzdelem, az eddigi csata immár háborúba torkollott a Kisteleki István vezet- te Liga és az MLSZ között. Milyen érdekek befolyásolják ezt az egyre inkább eldurvuló vitát? Vannak-e olyan háttéremberek, akik marionettbábuként mozgatják Kistelekit, illetve Bozókyékat? B0Z0KY IMRE: Nem várjuk meg a közgyűlést, még december előtt megállapo­dunk Mattháus úrral 300 * M ár-már az az érzésünk támadhat, hogy vala­miféle személyes ellen­téte lehet Kistelekivel - Ez nem igaz. Semmiféle konfliktus nem volt köztünk. Nem emlékszem, hogy valaha is öt-hat mondatnál többet beszél­tünk volna egymással. Talán nyolc esztendeje, Udinében együtt voltunk egy mérkőzésen.-Ezt az ügyet nem lehet elbaga­tellizálni, mert most már az MLSZ-vezetés feje a tét.- Ne essünk azért túlzásokba, de magam is kutatom, hogy mi az, ami motiválja Kistelekit. Álljon ki bátran és közölje, hogy MLSZ-el- nök akar lenni, ez a tiszta beszéd.- Ön szerint erről van szó?- Február­ban volt egy közgyűlés az MLSZ-ben és mindenkit meg­választottak öt esztendőre. Azt hittem, most kö­vetkezik a béke ' időszaka, és együtt küzdhe­tünk azért, hogy 2012-ben létrejöjjön a horvát-magyar Eb. Most pedig csak rólunk beszélnek itthon és kül­földön egyaránt.- Tegyük hozzá, nem éppen kellemes előjellel- Higgye el, hogy akaratomon kívül kerültem bele egy kabátlo- pásügybe. Mi becsületesen és tisz­tességesen végeztük a munkán­kat, hozzáteszem, hogy hat éve én az MLSZ-től egyetlen fillért sem vettem fel. Az a Liga támad min­ket, amelyiknek még mindig nincs elfogadott mérlege 2004-ről. Puhl Sándort is igaztalanul támad­ják, talán ezért él visszavonultan.- Azzal vádolják önöket, hogy bizonyos szerződésekbe nem lehet belenézni és a szövetségi kapitány­nyal való megállapodás részei állí­tólag vitathatóak.- Bátran vállalunk bármiféle vizsgálatot, de nem vagyok hajlan­dó sárdobálásba belemenni. Min­denért engem hibáztatnak, pedig amikor Kisteleki robbantott, ép­pen Peruban voltam. Óriási hibá­nak tartom, hogy kialakult ez a le­hetetlen állapot, ahelyett, hogy a Bozsik-program fejlesztésével, az utánpótlás-nevelés kérdésével fog­lalkoznánk, most erre fordítódik . minden energiánk.- Gondolja, hogy mások szó­szólója a Liga elnöke?- Meggyőződésem, hogy van­nak, akik hátulról bujtogatják.- Mi lesz a folytatás?- Sokkal jobban szeretném azt, ha lezárnánk ezt az egészet, de­cemberben valószínűleg közgyű­lést tartunk. Hallgattassák meg a másik fél is, természetesen Kisteleki Istvánt is megkerestük.- Ligaelnök úr, miért alakult ki ez a helyzet?- Nagyon nehezen vállaltam a Liga irányítását, de amikor meg­bíztak, eldöntöttem, hogy tiszta vizet öntök a pohárba.- Ezért támadta Bozókyt?- Nekem az égadta világon semmi bajom Bozóky Imrével és Puhl Sándorral. S nem azért kezd­tem bele ebbe a küzdelembe, mert az egyiknek rossz helyen van a vá­lasztéka, a másik pedig olyan nyakkendőt hord, amit én nem tartok ízlésesnek. Hármas jelsza­vunk van a Ligában: rend, fegye­lem, törvényesség. Ezért merünk kérdezni.- Milyen az ön támogatottsága a Ligában.- Élvezem a tagok bizalmát, legutóbb 38-ból 38 szavazatot kaptam. Most már az amatőrök is felsorakoztak mögénk.- Támadja Bozókyt, Puhít és Berzit is.- A homályos dolgokra szeret­nék fényt deríteni, ha ezek mögött ott van az említett három úr, ak­kor magukra vessenek.- Kik állnak ön mögött?- A Liga tagjai.- Az MLSZ-elnök állítja, hogy egyesek bujtogatják önt.- Pletykák terjedhetnek, de va­gyok annyira független ember, hogy a Liga tagjain kívül ehhez nem szükségesek számomra har­costársak.- Azt beszélik, Bodnár György az egyik tanácsadója.- Nevetséges.- Várszegi embere?- Várszegi úrral dolgoztam az MTK-nál, korrekt volt a kapcsola­tunk. Nagyszerű üzletember, sze­reti a futballt. Semmiféle kapcso­latom nincs vele.- A Liga mennyire egységes?- Annyira együtt gondolko­dunk és összetartunk, hogy ered­ményes legyen a mostani föllépé­sünk. Még ebben az évben, vár­hatóan december 15-én szeret­nénk, hogy összeüljön az MLSZ tisztújító közgyűlése.- Azt mondta Puhl Sándorról hogy destruktív személyiség. Ez több, mint sértő.- A törvényességről szónokol, de valójában nem ennek szelle­mében dolgozik, tevékenykedik.- Ön említette, hogy Lothar Mattháusszal már az új MLSZ-vezetés kössön szer­ződést.- Ehhez változatlanul ragaszkodom. Nézze, én több mint két évti­zede üzletemberként is dolgozom. Úriem­berek között az a szokás, egy boltot úgy adnak át, hogy a belépő cégvezető­nek, illetve tulajdonos­nak megad­ják a lehe- j tőséget, hogy már ő építse a jö­vőt. Ő szer ződtessen új em­bereket. Gyenes András KISTELEKI ISTVÁN: Ha hajlandóak Bozókyék a tör­vényesség szel lemében dolgoz­ni. én bárkivel hajlandó vagyok elszívni a béke­pipát. De előtte lássuk a leta­kart kártyalapo­kat is! Mattháus nem lesz a Nürnberg edzője LABDARÚGÁS - Lothar Mattháus biztosan nem szerződik a Bundesliga utolsó, 18. helyén álló Nürnberghez. A klub abban maradt a magyar válogatott szövetségi kapitányával, hogy egy­előre nem kerül sor közös munkára. A nürnbergiek igazgatója, Martin Bader elmondta, mindkét oldal úgy érezte, hogy ebben a felállásban nem tudnának eredményesen együttműködni. Elődöntőbe jutott a Póta, Tóth páros ASZTALITENISZ - Az oroszországi Pro Tour-versenyen Tóth Krisztina egyesben 4:1 -re verte a cseh Strbikovát és a négy kö­zé jutott. Eközben párosban Póta Georginával cseh kettőst bú­csúztattak 4:1-es diadallal, és a legjobb négy közé léptek. Pavuk a hatodik helyen végzett MŰKORCSOLYA - Pavuk Viktória hatodikként zárt a Grand Prix-sorozatba tartozó Kína Kupán. A viadalt a kétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok orosz Irina Szluckaja nyerte. Maradona szövetségi kapitány lehet LABDARÚGÁS — Az argentin labdarúgó-szövetség elnöke, Julio Grondona szerint a 2006-os világbajnokságot követően Diego Maradona lehet a dél-amerikai válogatott szövetségi kapi­tánya. Egyelőre Jósé Pekerman vezeti az együttest. Talmácsi: KTM TALMÁCSI GÁBOR a nyolca dik pozícióból kezdheti a mai futamot a gyorsasági motoros- vébé utolsó állomásán, a Valen­ciai Nagydíjon. A magyar pilóta közben további sorsáról is egyeztetett a KTM-mel. Az ösz- szetett pontverseny harmadik helyén álló magyar versenyző pénteken a második legjobb időt érte el, ám akkori eredmé­nyén, ellenfeleihez képest, sok­kal kevesebbet tudott javítani.- Semmi különös nem tör­tént, csupán annyi, hogy a nagy forgalom miatt nem jött ki a lé­vagy Honda? pés. Jól érzem magam, a gép­pel minden rendben van. A fu­tamon mindenképpen a dobo­góra szeretnék állni - nyilat­kozta Talmácsi. A vb másik magyar motorosa, Tóth Imre a 31. rajtkockából indulhat. Az élről a spanyol Sergio Gadea, az olasz Pasini és a finn Kallio rajtolhat. Ha Talmácsi terve megvaló­sul, akkor az összetettben is dobogón zárhat. A 125-ös vi­lágbajnoki címre már csak a svájci Lüthi és Talmácsi csapat­társa, Kallio esélyes. Ha lehet, még a motorozás­nál is fontosabb dolga volt a ma­gyar pilótának tegnap. A jövő évi szerződéséről egyeztetett menedzserével együtt a KTM vezetőivel. A szeptemberben megkötött szerződést a ver­senyzőn kívül a csapat vezetői közül a technikai csapatfőnök már aláírta, csak a tulajdonos szignója hiányzik. Ő azonban az emlékezetes katari futam után - melyen Talmácsi az utol­só métereken előzte meg Kalliót - úgy nyilatkozott, nem írja alá. Nos, Valenciában még sem­mi sem dőlt el, a tárgyalás teg­nap lapzártánk után is tartott, a megbeszéléseket jövő hét elején folytatják. Amennyiben a KTM és Talmácsi különválik, akkor sem kell attól tartani, hogy nem lesz helye, ugyanis több csapat is megkereste. A legesélyesebb a Kopron Scot Honda, amely már előszerződéss 1 várta Gá­bort Valenciában. Ha jövőre Hondával áll rajthoz Gábor, ak­kor első számú pilótaként, Lo- renzo Baroni csapattársaként versenyezhet a 125 köbcenti­méteres kategóriában. I Kösse kötelezőjét az Allianzhoz! I I Akár 38% díjkedvezménnyel! I I Allianz - A legjobb szó a biztonságra I www.allianz.hu 06-40-421-421

Next

/
Oldalképek
Tartalom