Somogyi Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-05 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 5. szám

10 Sport, üzlet 2006. február 5., vasárnap Grosics megnevezte megfigyelőit LABDARÚGÁS - Grosics Gyula, a 80. életévét teg­nap betöltött legendás kapus meglepő nyilatkozat­tal állt elő a szombati sport­napilapban. A most divatos ügynökügy újabb fejeze­teként megnevezte, hogy kik figyelték őt. Eszerint Gerecz Attila, dr. Halász István, Bauer Miklós volt az, aki információval látta el az állambiztonsági tiszteket az ötvenes években. Szepesi Györgyre, a volt riporterre ugyanakkor nem haragszik. Futballisták véres akciója AMERIKAI FUTBALL Február 9-töl kezdi orszá­gos véradóakcióját a Ma­gyarországi Amerikai Futballcsapatok Szövetsé­ge. Egyik sportolójuk sérü­lése kapcsán vetődött fel az ötlet, s megkeresték a Vöröskeresztet. Egy hétig Debrecenben, Egerben, Szolnokon, Nagykanizsán, Győrben, Pécsett, Miskol­con és Nyíregyházán is várják a szervezők a segí­teni szándékozókat. A „tur­né” utolsó állomása február 15-én 15 órától 20 óráig a budapesti Vajda Péter út 39. szám alatti Budapest Wolves Amerikai Futball- stadionban lesz. Elhúzódhat a Honvéd szudáni túrája LABDARÚGÁS - A héten utazott el szudáni jótékony- sági túrájára a Budapest Honvéd. Csupán 15 futbal­listával számolhat kint Aldo Dolcetti vezetőedző, mert a vízumproblémák miatt le­maradt 6 játékos kerülő re- pülőútját az afrikai fél már nem fizeti. A társaságot tegnap fogadta a szudáni külügyminiszter, ma pedig 17 órakor az ország válo­gatottjával mérkőznek. A program szerint még két kartúmi klubcsapat lesz az ellenfelük, de az al-Bashir együttese is bejelentkezett, hogy február 12-én szíve­sen összecsapna a magyar gárdával. Karrierista vagy áldozat? Lehet, hogy Kisteleki István végül győztes hadvezérként foglalja el végleg az MLSZ elnöki irodáját? Eddig csak a ligaelnöki székben mondta a magáét. Miután Csányi Sándor nem vállalta az MLSZ- elnökjelöltséget, egyedül Kisteleki István maradt az egyetlen szóba jöhető személy. A VR úgy tudja, utóbbi bírja a bankelnök támogatását. E gyesek úgy állítják be Kisteleki Istvánt, az MLL elnökét, az MLSZ-t az átmeneti időben irá­nyító ad hoc-bizottság vezetőjét, mint szószegő karrieristát, mi­nekután Nemes Ferenc, a Fejér Megyei Labdarúgó-szövetség el­nöke sorba hívogatja fel mind­azokat, akiknek a közgyűlésen szavazati joga van, egyúttal megpróbálja őket Kisteleki javá­ra győzködni. Egyesek ezen há- borognak, hiszen Kisteleki több­ször is kijelentette, hogy nem akar MLSZ-elnök lenni. Előfordulhat, hogy Nemes Kisteleki tudta nélkül lobbizik a ligaelnökért? Aligha! Most van­nak olyan megyei küldöttek, fő­városi vezetők, akik a liga­elnököt kívánják megválasztani. Úgy hírlik, Ábrahám Attila NSH-elnök is rábólintana Kis­teleki megválasztására - de mi köze van a választáshoz? A VR birtokába került egy olyan anyag is, amelyikből fe- héren-feketén kiderül, hogy ma üres az MLSZ kasszája, ily mó­don nevetséges külföldi szövet­ségi kapitányról ábrándozni - legkevesebb 125-150 millió fo­rintba kerülne. így aztán ma­rad a hazai „készlet”, amelyik 35-50 millió között is a váloga­tott kispadjára ültethető. Mi­közben kijelenthetjük, hogy Pellady Péter valóban eredmé­nyes menedzser volt, és zsák­számra hozta a pénzt a szövet­ségbe, kutatják, hogy hova tűnt ez a komoly bevétel. De térjünk vissza a pletykák­ra és a gyakorta megalapozatlan mendemondákra. Miután Csá­nyi Sándor, az OTP Rt. vezére szép szavakkal visszautasította a közgyűlés felkérését, most igen-igen nehéz helyzetbe ke­rült Kisteleki és néhány fős por- tyázó regimentje. Ugyanis ha nincs Csányi, nincs pénz. A helyzetre a legjobb választ Mé­szöly Kálmán volt szövetségi ka­pitány adta. „Szomorúan vettem tudomá­sul Csányi Sándor döntését, meggyőződésem, hogy olyan MLSZ-elnökre van szükség, aki ismeri a szövetség helyzetét, a sportágban járatos, megbízható ember. Kistelekiben megvannak ezek a tulajdonságok.” Most tulajdonképpen ki is a karrierista? Vagy a helyzet úgy alakult, hogy a futballforrada- lom győzött, de a kiszemelt ve­zető mégsincs meg? Kisteleki nem akar elnök lenni, csak le­het, hogy belekényszerül ebbe. Vannak olyan pletykák is, hogy Csányi támogatná Kistelekit. Azt is rebesgetik, hogy Csányi bankár bizalmasa lenne az MLSZ élén. Ezeket megerősítő információkról nem tudunk. Ha Kisteleki lenne az MLSZ-főnök, vannak, akik Kovács Pétert, az Újpest tulajdonosát látnák szíve­sen ligaelnökként.- Dehogy vállalom én a liga­elnökséget, nem akarok idő előtt beledögleni a labdarúgásba - mondta Kovács Péter. - Egyéb­ként is az MLSZ-ben 5-600 mil­lió forint kellene csak a tovább­éléshez. Ki teremti elő ezt? Rá­adásul már engem is fúrnak, Pécstől Székesfehérvárig jócs­kán akadnak ellenségeim. Az egészben csak az a furcsa, hogy soha nem bántottam meg őket, s mégis gondolkodás nélkül hátba szúrnának. Kisteleki törekvései előtt igenis kalapot kell emelni. Felderített valamit, és végigvitte a harcot. Most olyan elnököt kell találni, hogy ne váljunk ne­vetségessé. Van még valami. Amíg a Ferencvárosnak nem lesz méltó gazdája, tulajdonosa, addig nincs megújulás a magyar fociban.- Ön üzletember. Nincs öt­lete arra, hogyan lehetne pénzt előteremteni, gazda­ságilag talpra állítani az MLSZ-t?- Vannak ötleteim, most ké­szítek egy tanulmányt, talán lesznek olyan elemei, amelyek a megoldást szolgálhatják. Kisteleki István egyáltalán nem lepődik meg, amikor kar­rierizmusáról, hatalomvágyáról kérdezi a VR. AZ EXELNOKOK A BANKVEZÉRT SZERETNEK BENKÖ LÁSZLÓ, az MLSZ volt elnöke: „Nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy Csányi Sándor lesz a szövetség elnöke. Ö az a gazdasági szakember, aki mindenképpen sokat lendíthetett volna a sportágon. Most új helyzet teremtődött, olyan elnökséget kell választani, amelyikben sem a megyék, sem a klubok nem kapnak képviseletet. Ne a saját igazukat hangoztassák, hanem a sportág érde­két tekintsék elsődlegesnek. Természetesen a bizottságokban úgy az amatőrök, mint a me­gyék és a játékvezetők is kapják meg a meg­felelő rangot. Elég volt abból, hogy kéz kezet mos alapján dőlnek el fontos kérdések.” DR. LACZKÓ MIHÁLY, az MLSZ volt elnöke: „Egyértelmű, hogy Csányi Sándor lett volna a legjobb megoldás. Én még mindig reményke­dem abban, hogy valamilyen módon reflektál a labdarúgó-társadalom felkérésére és tisztsé­get vállal. Az utánpótlás-nevelő nagyon jó Bozsik-programot példamutatóan támogatja a Mollal együtt az OTP, és tudom, hogy Csányi Sándor igenis szereti a futballt. Ha nem jön, akkor Kisteleki Istvánt is támogatni lehet, tehet­séges, labdarúgáshoz értő, intelligens ember. Igazi vezető típus. Nyelveket beszél, és én a Vasasnál dolgoztam vele, úgyhogy tudom, milyen becsületes és céltudatos ember.”- Ön többször is azt mondta, hogy nem ül Bozóky helyére. Most pedig karnyújtásnyira van az elnöki bársony­széktől.- Egyelőre nem aktuális a fel­vetés. Azoknak pedig, akik alám vágnak, megpróbálnak lejáratni, csak annyit üzenek: minden szavamért vállalom a felelőssé­get, nem tartozom a köpönyeg­forgatók közé.- Most mégis kutyaszorítóba kerülhet.- Nem én, hanem a sportág. Nagyon sajnálom, hogy Csányi Sándor nem vállalta a felkérést, hiszen ő az, akit egyértelműen szívesen fogadott volna a fut­balltársadalom. Kétségkívül gond­ban vagyunk.- Talán másvalaki nem került szóba?- Törjük a fejünket. Jövő héten az amatőrök és a profik elé visszük a szövetség gazdasá­gi helyzetét, s akkor dugjuk össze a fejünket. Ez nem egy­személyes show. Itt kollektív döntésnek kell születni.- Halbtt arról, hogy ön állító­lag Csányi bizalmi embere, és ugyanúgy megkapja tőle a kel­lő anyagi támogatást?- Feltételezésekről nem vagyok hajlandó beszélni.- Vagyis ön nem önjelölt?- Még egyszer mondom, kollektív javaslatnak kell szület­ni, s minderről a közgyűlés dönt. Gy. A. Dalnokival egy darab Fradi ment el Szombaton 12 óra 45 perckor, életének 74. évé­ben elhunyt Dalnoki Jenő, az FTC legendás bal­hátvédje. Egykori tanítványai, társai szerint ő volt maga a Ferencváros. a szurkolók”. Farkas Mihály meglepődött, kezet nyújtott, és 24 óra múlva Dalnoki természe­tesen katona volt, de kopaszra nyírva sem adta föl az elveit. Az FTC-ben 1950 és 1966 kö­zött 439 mérkőzésen szerepelt az első csapatban. Csapatkapitá­nya volt az 1963-as és 1964-es bajnok csapatnak, szerepelt az 1965-ben Vásárvárosok Kupáját nyert gárdában. Dalnoki mindig igyekezett, hajtott a ferencvárosi színekért. Edzőként is sikeres volt, hiszen 397 alkalommal ült a csapat kispadján. Ő hozta össze a Nyilasi-, Ebedli-féle csikócsa­patot, amely 1975-ben KEK-dön- tőt játszott a Dinamó Kijev ellen, és amely 1976-ban bajnokságot nyert. Ezenkívül még kétszer szerezték meg a Magyar Nép­köztársasági Kupát. A közel­múltban a szurkolók megválasz­tották minden idők legkiválóbb ferencvárosi edzőjének. Temeté­séről később intézkednek. Családja mellett egykori játé­kostársai, tanítványai is meg­rendültén fogadták halálhírét. „Úgy nevelkedtünk a Ferenc­városban, hogy ő volt a klub egyik emblematikus játékos­egyénisége. Csodál­tuk küzdeni tudá­sát, azt, ahogy haj­tott a zöld-fehér szí­nekért. Mint egy­kori edzőmet, mély fájdalommal gyá­szolom” - mondta Bálint László, az FTC egykori válo­gatott hátvédje. Orosz Pál 1953-tól 1966-ig ját­szott együtt Dalnoki Jenővel: „Abból a legendás Kinizsiből - Rákosi jóvoltából hívták így a Ferencvárost - sajnos egyre ke­vesebben vagyunk. Úgy állt fel a csapat, hogy Gulyás, Ombódy, Kispéter, Dalnoky, Szabó, Dékány, Kertész, Orosz, Mátrai, Vilezsál, Fenyvesi. Közülük már sajnos eltávozott Ombódy Imre, Kispéter Miska, most Dalnoki Jenci, de Kertész Tomi, Mátrai Sanyi és Vilezsál Őszi is. Hogy milyen fradisták voltunk, hiába volt a csapat neve Kinizsi, kabá­tunk hajtókája alatt mindig hordtuk az FTC-jelvényt...” Rákosi Gyula a közösen nyert bajnoki aranyérem­re emlékszik leg­szívesebben. „Olyan sportem­bert gyászolunk, aki egy volt a Ferenc­várossal. A rengeteg emlék közül most az jut eszembe, amikor 1963-ban valamennyiünkkel madarat lehetett volna fogatni, hi­szen 14 év után újra bajnok lett a Fradi. Jenő volt a csapatkapitány, és a Népstadionban ő mondott köszönetét a szurkolóknak. Ke­mény sportember volt, de akkor elcsuklott a hangja, és tízezrek percekig figyeltek rá némán.” Dr. Géczi István egy későbbi generáció tagja, ő volt klub kapu­„Kabátnnk hajtókája alatt hordtak a Fradi- jelvényt. ” sa, amikor Dalnoki Jenő már a kispadon mutatta meg tudását. „Óriási veszteség a Fradi szá­mára, de nyugodtan mondha­tom, Jenőt az egész magyar labarúgó-társadalom gyászolja. Még más klubok sztárjátékosai is tisztelték őt, bizonyítja ezt, hogy az a Sándor Csikar, akivel közel két évtizeden át óriási csatákat vívtak, nagyra becsülte őt, sőt ba­rátjának tekintette. Dalnoki Jenő­től megtanultuk, mi az a Fradi- szív, mit jelent a szurkolók iránti alázat, ismét kevesebben va­gyunk egy olyan személyiséggel aki valóban példakép lehetett.” A küzdeni akarását emelte ki vele kapcsolatban Mucha József, a zöldek egykori középpályása is. „Edzőként szinte belehajtott minket a sikerbe. Fanatizálni tudta a csapatot, mert ő maga is ilyen volt. Nem ismert lehetet­lent, nem fogadta el, hogy van le­győzhetetlen ellenfél. Nagyon nagy sportember volt, és olyan edző, akire még sokáig kell, hogy emlékezzenek az Üllői úton.” Gyenes András Dalnoki Jenő ízig-vérig fradista volt A Ferencvároshoz való ragaszkodása már ön­magában tiszteletet pa­rancsolt: képes volt ar­ra, hogy a Budapesti Honvédőt szabályokat felrúgva világ- klasszissá összehozó nagyhatal­mú Farkas Mihály honvédelmi miniszternek, a Rákosi-korsZak egyik legfélelmetesebb vezetőjé­nek is nemet mondjon. Két tiszt érkezett anno a Dalnoki család háza elé egy lefüggönyözött au­tóval. Dalnoki Jenőt bevitték az akkor valóban élet-halál uraként rettegett miniszterhez, aki nyíl­tan közölte vele, hogy mostantól kezdve bevonul és a Honvéd já­tékosa lesz. Az akkor mindössze 20 esztendős labdarúgó megkö­szönte a bizalmat, és a követke­zőket mondta: „Jól érzem ma­gam az Üllői úton, tessék engem otthagyni. Várnak a barátaim, és

Next

/
Oldalképek
Tartalom