Somogyi Hírlap, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

XIV. Évfolyam, 203. Szám. Ára: 78 ft, Előfizetve: 53,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2003. Szeptember 1., Hétfő Gyorsabb utakra várnak Nagyatád Csaknem kilenc kilométer új út megépítésétől és a távolsági busz- közlekedés körülményeinek javítá­sától reméli Nagyatád és a környe­ző településcsoport a térségi közle­kedés legjelentősebb fejlődését. A Rinya menti kistérség né­hány hónapja megfogalmazott fejlesztési projektjei között első helyen szerepel a dél-somogyi tér­ség kapcsolatrendszerének javítá­sa, melynek 2,8 milliárd forintba kerülő megvalósításához az Euró­pai Pályázat Előkészítő Alap által finanszírozott szakmai segítségre is számít a kistérség. A program szerint elsőként Rinyabesenyő és Homokszentgyörgy között épül­ne meg a régóta hiányzó összekö­tő út, amely Pécs felé mintegy 40 kilométerrel és közel egy órával rövidítené meg az utat a déli terü­leteken élő 30-50 ezer lakos szá­mára. Hasonló nagyságrendben könnyítené a lakossági és teher- közlekedést, a berzencei és taranyi utakat a volt nagyatádi laktanyán keresztül összekötő le­endő út, amely a 68-as úthoz való gyorsabb csatlakozást is segítené. A két, összesen 8,6 kilométernyi új út kiépítését további 49 pár autóbusz-öblözet és buszváró egységes kialakítása egészítené ki, amellyel az ingázó lakosság közlekedési feltételei javulnának leginkább. Ormai István, a Rinya menti te­rületfejlesztési önkormányzati tár­sulás elnöke elmondta, hogy a ter­vezett projekt részletes előkészíté­sére benyújtotta pályázatát a PEA- alapokra a kistérség, melynek ' szakmai segítségével az európai uniós pályázatokon nyerhetnek később támogatást. bíró mária Kényszerű vízkorlátozás SOMOGYUDVARHELY Vízkorlátozásra kényszerül So- mogyudvarhely, ám évek óta ez az első nyár, amikor a berzencei ön- kormányzat nem rendelt el locsolási tilalmat. A két településnek közös a kútja, és nyaranta kény­telenek voltak szabá­lyozni a lakosság vízfel­használását. Berzence bizonyos helyein - a tele­pülés domborzati viszo­nyaiból adódóan - így is alig volt nyomás. A Du­nántúli Regionális Víz­művek már korábban azt tanácsol­ta, hogy létesítsenek még egy ku­tat, de nem volt rá pénzük. Berzencén két kút, Udvarhelyen egy látta el ivóvízzel a települése­ket, teljesítményük mindössze 200 liter volt percenként. Tavaly pályázati támogatással új kút épült Berzencén, amelynek percenkénti vízhozama 350-400 liter, továbbá üzembe helyeztek egy modem, rá­diótechnikával működő vezérlő- rendszert. A helyiek bíztak benne, hogy az új kút, a már meglévőkkel együtt, a jövőben bizto­sítja a két falu zavartalan vízellátását.- Nyár eleje óta időle­ges vízkorlátozás van ér­vényben nálunk - mond­ta Tóth László, Somogy- udvarhely polgármeste­re. A reggeli és a késő délutáni időszakban ren­deltek el locsolási tilal­mat, összesen napi nyolc órára. Előfordult ugyanis, hogy né­melyik háztartásban este 8 órakor nem volt víz. A tilalomról vala­mennyi lakost értesítették. Kovács Zoltán, Berzence polgármestere azt mondta: nagyon közel álltak már hozzá, hogy ők is bevezessék a vízkorlátozást, de eddig nem kényszerültek rá. VARGA ANDREA Hírek CSURGÓ. A tanévnyitó isten- üszteleten avatták fel tegnap a csurgói református gimnázium által indított általános iskolát. Az új osztályok az átalakított fiúintemátusban kapnak helyet. Szászfalvi László országgyűlési képviselő (MDF), az Emberi Jo­gi Kisebbségi és Vallásügyi Bi­zottság elnöke adta át a létesít­ményt, amit Balogh Tibor, a So­mogyi Református Egyházme­gye esperese áldott meg. (va) NAGYKANIZSA. Zsarolás miatt vettek őrizetbe a rendőrök egy férfit Nagykanizsán. Társát már hétfőn elfogták a rendőrök, ami­kor a Zala megyei Börzönce tele­pülés polgármesterétől akarta átvenni a zsarolással kikény- szerített pénzt. A falu első em­berének biztonsága érdekében kellett volna fizetnie, (va) ÁDÁND. Az Ádánd látképe 1848-ból című festményt a hét­végi falunapon állították ki elő­ször közszemlére. A kép eddig a Somogy Megyei Múzeumok gyűjteményét gazdagította. Adánd hamarosan hű mását kaphatja meg, az eredetit pedig a Nemzeti Múzeumban mutat­ják be. A megyei önkormányzat és annak elnöke állja a másolat elkészítésének a költségeit, (fi) MARCALI. A hétvégén szeren­csés kimenetelű baleset történt Marcali-Bizében. Három sze­mélygépkocsi karambolozott, a balesetnek nem volt sérültje. A tűzoltók a kiömlött üzemanyagot eltávolították az útról, (hm) Átadták a jövő kollégiumát szita ivaroiy es uroan viKtor aaiaK at a modern epuietet a jovo nemzeaeK Képviselőinek FOTO: LÁNG RÓBERT Az ország legkorszerűbb középiskolai kollégi­umát avatta fel tegnap Kaposváron Orbán Vik­tor volt miniszterelnök. Több százan voltak kí­váncsiak az új diákotthonra, amelyhez uszoda és szabadtéri sportpályák is tartoznak. Mos­tantól 450 diák tölti meg élettel a kollégiumot. _______________ Kaposvár ________________ Sz ita Károly, Kaposvár polgármestere egyaránt történelmi pillanatnak nevezte az első iskola megnyitását és a 450 diák befogadására alkalmas középiskolai kollégium avatását. A somogyi me­gyeszékhely most az oktatására a legbüszkébb - jelentette ki.- A létesítmény felépítéséhez, megtartásához összefogásra volt és lesz szükség - fogalmazott Szita Károly tanévnyitó beszédében. - A 21. szá­zad kihívásaira az oktatás adja meg a választ. Vá­rosunk szerencsére jól felkészült pedagógusok­kal rendelkezik, akik társak a gyermekek nevelé­sében. Mind az 1500 tanítónkra, tanárunkra büszkék vagyunk. A polgármester köszöntötte azokat a pedagó­gusokat, akiket kitüntettek augusztus 20-án, va­lamint dicsérő oklevelet és jutalmat adott át eddi­gi munkája elismeréseként Gerbovits Józsefnek, az új kollégium igazgatójának, Halász Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettesnek, valamint Szabó Éva tanárnőnek. A korszerű diákotthont Orbán Viktor volt miniszterelnök avatta fel. Egy zászlót adományozott az intézménynek, melynek az egyik fele üres, ahogy ő fogalmazott, várakozik. Még pedig arra, hogy nevet adjanak a kollégium­nak, és azt a lobogóra hímezzék. (Folytatás a 4. oldalon.) B3* www.somogyihirlap.hu . MEGYEI KORKÉP Iskola­avatás tanévnyitóval 4. oldal KOROSHEGY Megkezdték végre a csatornázást 6. oldal FONYÓDI TÜKÖR Mentenék az üdülők a Balatont 7. oldal www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap fiiiniiliiiiiiliiiin kJ JJT 9770865H9120I 5 0 3 2 0 3 ■ BALATONENDRED. A Különle­ges asztali örömök Somogybán rendezvénysorozat vadéteksütő- és -főzőveísenyét az endrédi Du­da-hegyen rendezték. Tizen­nyolc csapat negyvenkétféle éte­le közül a zsűri értékelése szerint a kaposvári Somogyért Egyesület levese, a somogyvári önkor­mányzat pörköltje és a siófoki gasztronómiai egyesület sültje si­került a legjobban. Összetettben a somogyértosok vadétkei kap- ták a legtöbb pontot, (fi)______■ Vízi csata ősi rangadóval Kaposvár Az Újpesti TE-Taxi 2000 csapatá­nak a sikerével zárult a Kaposvá­ron rendezett kétnapos Váépszer Kupa férfi felkészülési vízilabda­torna. A lilák - akiket maroknyi, de annál lelkesebb szurkolótábor is elkísért a somogyi megyeszékhely­re - a döntőben ősi riválisuknál, a Csapó Gábor vezette Ferencváros­nál bizonyultak jobbnak magabiz­tos és gólerős játékkal 10-5 arány­ban. A hannadik helyet a házigaz­da Nova Építő Vízcoop Kaposvári VK alakulata csípte el, miután a bronzmérkőzésen legyőzték a Pé­csi VSK-TÁSI gárdáját. A kaposvári torna első napjára ellátogatott a magyar vízilabda-válogatott szö­vetségi kapitánya, dr. Kemény Dé­nes is. (Részletes beszámolónk és további tudósításaink a Sportma- gazinban a 9-12. oldalon.) fenyő Születőben egy újpesti gól a tíz közül FOTÓ: TÖRÖK ANETT A Nyerjen kétszer a Somogyi Hírlappal! Ajándéksorsolás előfizetőink között 1000 000 Ft értékben! szdn,*m£t, aprót|§L* Keresel Nálunk biztosan megtalálja!^™^ A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető formában, rovatonkénti csoportosításban, jóval gyorsabban megtalálja. Hirdessen egy hétre 100 Ft-ért! _______________________Az ára is apró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom