Somogyi Hírlap, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2 _______§ •K APÓS#1*-------------------------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap XVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT cu/ 9 A MKB KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül ít'BKM 5.2%)­(* Érv.: 2005.09.06-tól) www.mkb.hu MKB TeleBANKár: 06/40333666 HÍREK Baleset Böhönyén és Tótiban Kisbusszal ütközött egy autó tegnap Böhönyén. A balesetben mindkét sofőr könnyebb sérülést szenvedett és beszo­rult a gépjárműbe. A katasztrófavéde­lem szakemberei mentették ki őket és áramtalanították a gépkocsikat. A kö­rülményeket még vizsgálják, a kár há­rommillió forint Lengyeltótiban felte­hetően túl gyorsan hajtott egy BMW és áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol egy Ladával ütközött Öt sérültből három személy állapota súlyos. Szüret közben garázdálkodnak A szüretelők autói a legújabb célpont­jai a tolvajoknak a lellei szőlőhegyek környékén. A rendőrség a napokban állított elő egy személyt, akit azzal gyanúsítanak: feltört egy személyau­tót a Kishegyen. Nem az volt azonban az első eset ebben a hónapban, hogy a kocsiban hagyott értékek bánták a szüretet. Korábban kétszer törtek fel autót a tolvajok a borvidéken. Felmondták a megállapodást A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége felmondta a közlekedési szakszervezettel aláírt jövő évi kol­lektív szerződést. A Kapós Volán szakszervezete válaszlépésként teg­nap felmondta a helyi szerződés au­tóbusz-vezetők munka- és pihenő­idejére vonatkozó szabályait. Nyitva az internetes kapu Az elektronikus közigazgatás beve­zetésének egy újabb szakasza zárult le a marcali kistérségben. Elkészült a portálrendszer. Ligeti Róbert pro­jektvezető tájékoztatása szerint mind a 34 településnek van már sa­ját weblapja a róluk szóló hírekkel, információkkal. 22 település teljesen újat kapott, mivel egyáltalán nem volt semmilyen internetes megjele­nése. Tizenkettőnél pedig a már meglévőt használták fel. IDŐJÁRÁS Hideget hoz az északi szél 16. OLDAL MARCALI .............................2 MEGYEI K ÖRKÉP 3-4 KAPOSVÁR____________5 HAZAI TÜKÖR__________6 KÉ K TÜKÖR__________W HÉTVÉGE____________U. SPORT_______________12 SZOLGÁ LTATÁS 13-14 APRÓHIRDETÉS 15 KRÓNIKA_____________16 VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy az olvasóvá nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Négy­éves lányom egyik nap szép mesés- könyvvel a hóna alatt érkezett haza az oviból. Benne olvasójegy, rajta gyöngy­betűkkel az ő neve. Büszkén mesélte, hogy délelőtt könyvtárban jártak, be is iratkoztak, s onnét a szép állatos-me- sés könyv. Közben azt számolgattuk: még két év, mire az első betűkkel meg­ismerkedik. Mégis: a könyvtárosoknak tulajdonképpen igazuk van. Hiszen sok óvodában már ott a számítógép, amit milliókért gyártatott a kicsiknek az állam, s a komputer és könyv verse­nyében az előbbi vezet. Szerencsére amíg az utóbbinak ilyen élelmes terjesztői lesznek, addig nincs minden veszve. nagy László Mától olcsóbb a matrica Czene A. Mától 1460 forint helyett 1120 forintba kerül a négynapos autópálya-matrica. A négynapos matrica beve­zetése nagy sikert hozott. Ugyanakkor az ellenőrzések kapcsán kiderült, hogy a leg­több bliccelő az M7-esen köz­lekedik. Igaz: az adatok alap­ján nyaranta az országban ezen a sztrádán a legnagyobb a forgalom. Az ügyeskedők ki­szűrése érdekében három he­lyen is fixen telepített videoka­merával végeznek ellenőrzést, s a tartozást a büntetéssel együtt keményen bevasalják. Épül az új út a terminálhoz Szarka Á. Tegnap elkezdték a taszári re pülőtér polgári termináljához vezető út építését Mint megír­tuk, a beruházás egy banki tu­lajdonjog-, illetve jelzálogbe jegyzés miatt csúszott. A 139 millió forintos beruházást Kolber István területfejlesztési tárca nélküli miniszter száz­millió forinttal támogatta, a fennmaradó összeget Kapos­vár város és a megyei önkor­mányzat biztosította. Luxusadó a csodapalotákra kiskapu Több lesz a 99 millió forintos villa a Balaton-parton Kiskaput keres a felső tízezer Siófokon is. A szakértők állítják: a főváros és a Balaton-part adója lesz a luxusadó fotó: gáti körnél Czene Attila - Fábos Erika Aki luxuskörülmények között, de legalább 100 millió forintnál értékesebb házban lakik, az el­kezdhet számolni. Az ország- gyűlés pénzügyi bizottsága ugyanis csütörtökön elfogadta a jövő évre tervezett adómódo­sításokat, így ha a Tisztelt Ház- is rábólint, januártól adózni kell a luxusingatlanok után. Ez az adó, a szakértők szerint, a főváros és a Balaton-part adója lesz. Azt, hogy ez Somogybán pontosan hány önkormányza­tot és ingatlantulajdonost érint, egyelőre nem tudni. Ami bizo­nyos: a Balaton-part miatt itt a környező megyéknél többen adóznak majd. Szász István, a Balaton-kör- nyéki Ingatlanforgalmazók Egyesületének elnöke azt mondta: a tervezett törvény csökkenti a házak forgalomké­pességét Hozzátette: a Balaton­parton nem álomhatár a száz­milliós ingatlanérték azok szá­mára, akik igényesek és van rá pénzük. A pluszteher miatt az olcsóbb ingatlanokat keresik majd a potenciális vevők. Ez spekulációt indíthat el az adás­vétel során a felek kölcsönös megegyezésénél. M. oldal Angolnarekord a csapdában Czene A. Csütörtökön délben nyitották meg a Sió-csatorna zsilipjét. Az abban elhelyezett csapda tegnap reggelig 2500 kilo­gramm angolnát fogott. Ez azt mutatja, hogy még mindig vi­szonylag nagy mennyiségben él a tóban ez a halfaj. Kiss György Károlyiéi, a Ba­latoni Halászati Rt. elnök-ve­zérigazgatójától tudjuk, hogy szeptember első két hetében - amikor próbaképp másodper­cenként hat köbméter víz folyt a csatornába - négyszáz kilogramm angolna került a csapdába. Kiss György Károly elmondta: mostanra másod­percenként húsz köbméternyi víz áramlik a Sióba. Ennek hatása a jó eredmény. Az állami részvénytársaság a Keszthelyi-öbölben varsával igyekszik kifogni az angolnát jégolvadástól július közepéig. Olasz technológia alapján épí­tettek kétszáz varsát, amelye­ket a kőszórásokhoz helyez­tek ki. Ott él ugyanis a küsz, a ragadozó fő tápláléka. Ezzel az idei év elején kö­zel 30 ezer kilónyi angolnát sikerült csapdába ejteni. Elektromos módszerrel már évek óta nem halásznak, rit­kán viszont engedélyt adnak erre kutatóknak. Idősbarát megye Somogy Az idősek világnapja alkalmából rangos elismerésben részesült Somogy. A Parlamentben rendezett ünnepségen Göncz Kinga minisztertől Gyenesei István, a megyei köz­gyűlés elnöke vehette át az Év idősbarát önkormányzata díjat ►4. oldal Vonat helyett buszok Fónai Imre ______________ mát akadályozó, útra borult zs alukövek eltávolításában. Öt vonat nem tudott közleked­ni Szántód és Siófok között csütörtök estétől tegnap reg­gelig. Hajnali négykor indult az utolsó mentesítő buszjárat Egy kamion borult fel a zamárdi állomás közelében; megsérült a vasúti felső veze­ték is. A siófoki tűzoltóság ügyeletese elmondta: kollégái tizenhárom percet töltöttek a helyszínen; segítettek a forgal­Molnár Miklóstól, a siófoki autóbusz-állomás vezetőjétől megtudtuk: Szántód és Sió­fok között csütörtök este nyolctól tegnap hajnali négy óráig három mentesítő jára­tot indítottak az utasok szál­lítására. Kavalecz Imre, a MÁV Rt sajtószóvivője arról tájékoztatott: délelőtt még előfordultak kisebb késések a Balaton déli partján. Óvodásokat toboroznak Csikós Magdolna Bolhás mindenképp szeretné önálló intézményként megtar­tani óvodáját Mint Galba Mihály polgár- mestertől (képünkön) megtudtuk, korábban fel­merült, hogy a nagyatádi egye­sített óvodák tagintézményévé válik a jelenleg 16 gyereket el­látó óvoda, ám végül a függet­lenség mellett döntöttek.- Nyár elején úgy tűnt, kifi­zetődőbb lenne, ha Nagyatád­hoz tartozva nem mi lennénk a fenntartói a konyhát is mű­ködtető óvodának. A jelenlegi megoldás ugyanis évente 4-5 milliós költséget ielent Bolhás­nak, ami közel 10 százaléka a költségvetésnek. Ám későn kértük a csatlakozás lehetősé­gét, ma pedig már inkább azon dolgozunk, hogy miénk ma­radhasson az intézmény - mondta a polgármester. A legfőbb gondot a törvé­nyes működés feltételeinek megteremtése okozza. - Idén négyen kinőnek az oviból, így 12-en maradnak majd, önálló­an pedig csak tizennégy gyer­mekkel működhet az óvoda. Szeretnénk, ha a helybeliek ide íratnák a kicsiket, és ez nem jelentene majd problé­mát. Emellett a másik gon­dunk megoldásán is dolgo­zunk, még egy óvónőt szeret­nénk felvenni, mivel a műkö­déshez legalább két szakkép­zett óvónő p« pov HnHa teli II III I Ilii I IIIIINIll 9770865 912060 05230

Next

/
Oldalképek
Tartalom