Somogyi Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 47. szám

2005. november 27, vasárnap Sport 9 MLSZ: hamis kottából játszanak? Egész héten találgatták, hogy túléli-e Lothar Mattháus az MLSZ elnökségi ülését. Egyelőre túlélte. De a szembenálló felek közötti csata folytatódik, a következő harc a közgyűlésen, december 21-én lesz. Hárman azok kö/iif. akik palotaforrada­lomra készülnek: elöl Kisteleki István ligavezér, mögötte Makrai Balázs és Fülöp Ferenc hangulatokba is, éles vita most nem alakult ki. MAKRAI BALÁZS, az MLSZ elnökség tagja:- Mindenki azt várta, hogy háború lesz.- Szerintem ez mestersége­sen fel van tuningolva. Nem ennyire vad a helyzet.- Az előjelek alapján mégis ezt lehetett várni.- Nos, akkor csalódniuk kellett azoknak, akik véres összecsapást vártak, egy tény a felvetett kérdésekre, most a pénzügyi vizsgálatnak világos választ kell adni. Bozóky és Kisteleki között nem szemé­lyes ellentét van, csak szakmai nézetkülönbség. Ha megkap­juk a független könyvvizsgáló­tól az összegzést, akkor objek­tív kép alakulhat ki. Én abban reménykedem, hogy béke lesz a labdarúgásban és a közös gondolkodás dominál majd. De nézzük, hogyan véle­kedik két egykori játékos, aki pillanatnyilag sem a szövet­ségben, sem klubban nem dolgozik. S okak szerint Mattháus személye csak ürügy arra, hogy a két fut- ballvezér, illetve a mö­göttük álló csapatok össze­csapjanak. Mindenesetre pén­teken, azaz novem­ber 25-én hét és fél órás ülést tartott az MLSZ elnöksége. Arra voltunk kíván­csiak, hogy a testü­let tagjai közül ki, hogyan értékeli ezt a monstre tanács­kozást. FÜLÖP FERENC, az MLSZ elnökség tagja, az MTK rész- tulajdonosa:- Alapjában véve csalódott vagyok, mert hosszú, de tar­talmatlan volt az ülésünk. Vé­gül is eljutottunk odáig, hogy december 21-én meglesz a rendkívüli közgyűlés, az alap­szabály-módosításra is bólin­tottunk. Mattháus megerősí­tése, vagy az, hogy nem hosz- szabbítják meg a szerződését, szóba sem került. A legfonto­sabbnak azt tartom, hogy füg­getlen könyvvizsgáló nézi át a szerződéseket, a vitatott pénz­ügyi tranzakciókat.- Felröppent a hír, hogy a jövőben Bozóky csak az Eb­pályázattal kapcsolatos irá­nyító munkát végezné, és le­lépne a két MLSZ-alelnök, Puhl, valamint Mezey.- Ne haragudjon, én ilyet nem hallottam, de a közgyűlés után okosabbak leszünk.- Hallani lehet neves üzlet­emberről, aki elvállalná az MLSZ elnöki pozícióját Bozó­ky után.- Kistelekivel elég jó vi­szonyban vagyok, de sem tő­le, sem másoktól nem hallot­tam ezt az új nevet. ILLÉS JÁNOS, az MLSZ-el- nökség tagja, a Kaposvári Rá­kóczi ügyvezető igazgatója: Kisteleki és Bozóky már be­szélnek egymás­sal. Én azt remél­tem, hogy ez a pénteki ülés a bé­ke, a nyugalom s valóban a futball érdekében hoz va­lami eredményt. Ha nem is lehetünk száz szá­zalékig optimisták, de valami talán elindult. Mattháus jövő­je csak december 21-én dől el, a magam részéről korrekt ál­láspontnak tartom, hogy már az újonnan megválasztott MLSZ-vezérkar döntsön a szövetségi kapitányról.- Voltak-e éles viták vagy személyeskedések ?- Egy ilyen több mint hét­órás ülés természetesen oly­kor átcsap szélsőségesebb NAGY LÁSZLÓ olimpiai bajnok, a Felcsút elküldött edzője:- Bizonyos emberek gon­dolkodása nagyon elöregedett, és ez nem életkor kérdése. Pontosan ezért az MLSZ irá­nyításában és szakmai téren is feltétlenül változás kell. A ma­radi gondolkodást ajtón kívül kéne rekeszteni. FEKETE LÁSZLÓ, az Újpest egykori válogatott gólzsákja:- Nálunk mindig, minden összekeveredik a futballban. A jó játékvezető még nem biz­tos, hogy jó sportvezető. De a hajdani kiváló focistából sem biztos, hogy kitűnő edző lesz. Nagyon sok olyan válogatott labdarúgót ismertem, aki edzőként bizony szerény ké­pességű volt. Ha a december 21-én felálló új MLSZ-elnök- ség végre eltépi a régi, hamis kottát, akkor az új zenekart és az új dallamot megtapsolom. Gyenes András „Bozóky és Kisteleki között nem személyes ellentét van, hanem csak szakmai nézetkülönbség. Ha megkaptuk a független könyvvizsgálótól az összegzést, akkor objek­tív kép alakulhat ki. Reménykedem, hogy béke lesz a labdarúgásban.” Puskás Öcsinél az ’54-es aranyérem A magyar labdarúgó­válogatott, az Arany­csapat 1954. július 4- én, a svájci világbaj­nokság döntőjében máig kihe- verhetetlen, fájdalmas veresé­get szenvedett, 3-2-re kapott ki az NSZK-tól. A berni finálé után rengeteg anekdota terjedt el, melyek kö­zül sokról be­bizonyosodott, hogy csak a képzelet szüle­ménye. Most az röppent fel, hogy a győztes csapat szövet­ségi kapitá­nya, Fritz Wal- ter a halála előtt néhány hónappal Pus­kás Ferencre hagyta a világ- bajnoki arany­érmét. Mi eb­ből az igazság? Miamiban hív­tuk fel Bodnár Györgyöt, aki a közelmúlt­ban megsze­rezte a Puskás­hagyaték je­lentős részét.- Mit hal­lott, ebből mi az igazság?- Kétségte­len tény, hogy Fritz Walter­nek, akit Herberger, a néme­tek szövetségi kapitánya az 1954-es döntő után a legjobb német játékosnak minősített, s valóban döntő szerepe volt a sikerben, az aranyérmét Pus­kás Öcsire hagyományozta.- Vannak erre vonatkozó dokumentumok is?- Mi a megszerzett trófeák­kal, érmekkel és emlékekkel kapcsolatban csak a tényeket ismertetjük, nem vagyok haj­landó különböző teóriákba bo­csátkozni.- Be is mutatná ezeket a do­kumentumokat?- December 1-jén érkezem haza, s ezt követően készsége­sen állok az önök lapjának rendelkezésére.- Olyan csacska pletyka is napvilágot látott, hogy valójá­ban azért adta oda Fritz Walter az aranyérmét, mert azon a 8-3-as csoportmérkőzé­flnno 1954-ben Puskás (jobbra) gratulált Walternek. Akkor az ezüst sem csillogott fényesen. sen, amikor a magyar váloga­tott diadalmaskodott a néme­tek felett, ő rúgta le Puskást, aki ettől súlyos bokasérülést szenvedett.- Ez tényleg megmosolyog­tató, ugyanis aki a durvaságot elkövette, az NSZK válogatott­jának középhátvédje, Liebrich volt. Egyébként épp tegnap kaptam egy üzenetet dr. Ko­vács Tibortól, a Nemzeti Mú­zeum főigazgatójától, aki rendkívül nagy érdeklődést tanúsít az általam megvásárolt Puskás-relikviák iránt. Gyenes András HÍREK Gál bronzot szerzett Berki lemaradt TORNA - Gál Róbert a harmadik helyen végzett talajon, a melbourne-i torna-világbajnokságon. A számot a brazil Diego Hypolito nyerte a kanadai Brandon O’Neill előtt. A magyar tornász ezt megelőzően több világversenyen is finalista volt, azonban vb-n most először állhatott dobogóra. A júniusi deb­receni Eb-n, ezen a szeren ugyancsak bronzérmet szerzett. A másik magyar döntős, az Európa-bajnok Berki Krisztián a negyedik helyen végzett a lólengés fináléjában. A számot a kínai Csin Hsziao nyerte a román loan Suciu és a japán Kasima Takehiro előtt. Sebestyén hatodik lett az Orosz Kupán MŰKORCSOLYA - A rövid program után elfoglalt helyezé­séhez képest egy helyet lépett előre Sebestyén Júlia a kör­ben a Szentpéterváron zajló Orosz Kupa Grand Prix-n, s végül is hatodik lett. A győzelmet a hazai szurkolók legna­gyobb örömére az orosz Irina Szluckaja szerezte meg két japán versenyzőnő - Ando és Onda - előtt. Az agytumor végzett Richard Burnsszel RALI - A régóta agytumorral küszködő autóversenyző, az angol Richard Burns péntek éjjel hunyt el. A sors különös fintora, hogy utolsó világbajnoki címének negyedik évforduló­ján. A pilóta 2003-ban még versenyzett, a 2004-es szezont kihagyta, mert ekkor már betegeskedett. Hiába esett át több műtéten és kemoterápiás kezelésen, menthetetlen volt. Burns január 17-én lett volna 35 esztendős. A szerbeknek megkegyelmezett a FIBA KOSÁRLABDA - A nemzetközi szövetség (FIBA) kiosztotta a jövő évi, Japánban sorra kerülő férfi világbajnokság négy szabadkártyáját, az eddigi eredményeket, a sportág népsze­rűségét, a gazdasági és marketingszempontokat figyelembe véve. Az egyenes ágon kijutó húsz nemzet mellé Szerbia- Montenegrót, Olaszországot, Törökországot és Puerto Ricót juttatták ki. A címvédő szerbek a saját otthonukban rendezett szeptemberi kvalifikációs Eb-n véreztek el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom