Somogyi Hírlap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-01 / Vasárnap Reggel, 5. szám

HÍREK A boncolás eredményét várják ■ Az igazságügyi boncolás állapítja meg végérvé­nyesen a siófoki nő halálának az okát, akit pén­teken délután volt férje feltehetően egy késsel szúrt le. Vass Ferenc, a Somogy Megyei Rendőr­főkapitányság munkatársa tegnap elmondta: a szakértői vélemény még nem áll rendelkezésre. Szinte bizonyosan állítható, hogy amint azt fel­tételezni lehetett, a később öngyilkosságot elkö­vetett férfi volt a tettes, a rendőrségi vizsgálatok szerint ugyanis más nem járt a lakótelepi lakás­ban, az ajtót az elhunyt pár fia nyitotta ki. Vass Ferenc hozzátette: amint a szükséges vizsgála­tok befejeződnek, várhatóan megszüntetik a büntetőeljárást, arra való tekintettel, hogy az el­követő elhunyt. Amint azt megírtuk: a középko­rú férfi és nő a szomszédok szerint rossz vi­szonyban volt egymással; másfél éve váltak el, de azóta is együtt éltek. Feltehetően egy újabb vita vezetett a szörnyű tragédiához. Miután a férfi halálosan megsebesítette volt feleségét, a másik szobában felakasztotta magát. Galéria a gimiben ■ Több mint nyolc­van alkotó három­száz festménnyel és 18 szoborral mutatkozott be a Balaton Galéria ki­állításán. A tárlat­nak évek óta a Táncsics Gimnázi­um ad otthont. Az érdeklődők nem csak gyönyörköd­hetnek a műalko­tásokban, hanem meg is vásárolhat­ják azokat. A világháló királynője Japánból, Szingapúrból és Mexikóból is látogatták Magyarország első igazi szép­ségkirálynőjének, a tragikus körülmé­nyek között elhunyt Molnár Csillának em­léket állító internetes oldalt. Az igénye­sen elkészített virtuális életkép több mint 8500 látogatót vonzott eddig. 12 ezer oldalt töltöttek le az internetezők, hogy emlékezzenek a lányra. Legtöbben Magyarországról látogatják az oldalt, de sokan kattintanak rá Németországban, Kanadában, Ausztriában, Hollandiában, Svájcban és Svédországban. A honlap megjelenése óta folyamatosan bővül. Akik a dokumentumokat összegyűjtötték Tóth Diána Lujza és Fanta Erika újabb írásokkal, fotókkal frissítik az oldalt. Töb­ben saját visszaemlékezéseiket küldik el az emlékezések rovatba. Vallanak a lány­ról egykori tanárai, évfolyamtársai, isme­rősei. Sőt, külföldről is érkeznek virtuális levelek. Molnár Csillát, a fiatal fonyódi lányt egy kicsit mindenki ismerte. A hon­lap két hete, a lány születésének 35. év­fordulóján látott napvilágot. Rajta a szép­ségkirálynő életéről szóló írásokat, doku­mentumokat lehet elolvasni. Számtalan fotó eleveníti fel a kamaszlány minden­napjait, lapozgat gyermekkorában. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Elkelt az M5-ős autópálya ■ A miniszterelnök által megadott határ­időre elkészült az a szerződés, amely lehetőséget kínál a kormány számára, hogy az általa kijelölt állami intézmény megvásá­rolja az M5-ös autópálya jelenlegi tulajdo­nosa, az AK Rt részvényeit. Gaál Gyula, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára beszá­molt arról, hogy a szerződést szombaton parafálták, az aláírásához azonban még kormánydöntés szükséges. A GKM és a Pénzügyminisztérium javasolja majd a kor­mánynak, hogy a kivásárlásban közremű­ködő állami intézmény az Állami Autópá­lya Kezelő Rt. legyen, amely egy kereske­delmi bankokból összeállt konzorciumtól venne fel hitelt az AKA Rt kivásárlásához. Az államtitkár szerint az egyik konstruk­ciós javaslat szerint az M5-ös autópályát anélkül lehetne a matricás rendszerbe be­kapcsolni, és a Szeged-Kiskunfélegyháza szakaszt megépíteni, hogy a kormány telje­sen kivásárolná a jelenlegi tulajdonost. A tegnapelőtti hírre, amely szerint a Magyar Posta vásárolná ki az Aka Rt- t, Gaál Gyula azt mondta, hogy mérlegelve az előnyö­ket és a hátrányokat a Ma­gyar Posta már hetek óta nincs napirenden ebből a szempontból. A szerződési feltételeket, köztük az ügylet értékét nem részletezte arra hivatkozással, hogy a szerződést még nem írták alá. A héten lezárult tárgyalások nagy előrelépést jelentet­tek az AKA Rt részvényeinek magyar állam által történő megvásárlása tekintetében - fo­galmaztak az M5-ös korábbi tulajdonosai, a részleteket véglegesen lezáró megbeszélések holnap folytatódnak. A Magyar Posta mint vásárló már hetek óta lekerült á napirendről HAZAI INFLÁCIÓ 2001. Okt. ====±=z=±===== 7,6 2002. márc. 5,9 2002. júl. 4,6 2002. okt. I rrZTZT, 4,9 2003. febr. 4,5 2003. máj. 3,6 2003. szept. 4,7 2003. nov. ' ’ 5,6 I A magyarországi infláció az elmúlt három évben egyszer volt a mostaninál is magasabb. A 2001 októberi infláció kiugrónak bizonyult. A fogyasztói árak tizenkét havi változása alapján született inf­lációs mutatók tavaly májusban bizonyultak a leg­alacsonyabbnak. A tavaly novemberi állapotok a j közel két évvel ezelőtti helyzetet tükrözik. Díjugratók Kaposváron Tegnap ren­dezték a Nemzeti Díjugrató Bajnok­ság ötödik fordu­lóját Kaposváron a Lovasakadé­mián. A megmé­rettetésre 120 lo­vas - köztük egy angol - több mint nyolcvan ló­val nevezett. A négy verseny­számban nem­csak az ifjúsági és felnőtt lova­sok, hanem a lo­vak is minősítést szerezhettek. Ilyen minősítő verseny a közel­jövőben még három lesz Kaposváron. FOTO:LANG j <§)@@®(§) JOKER: 758 262 I A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, } terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenn ' tartva. Értesüléseket átvenni csak a Vasárnap 77 !♦ 19 o íoo 0 3 0 0 4 0 5 Reggelre hivatkozva lehet. Kuruzslók vagy gyógyítók

Next

/
Oldalképek
Tartalom