Somogyi Hírlap, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-02 / Vasárnap Reggel, 44. szám

Az emlékezés gyertyái November elseje Min­denszentek ünnepe a katolikus egyházban. Az ünnep fél évszázad után 2000-ben lett is­mét munkaszüneti nap hazánkban. Az ezt kö­vető halottak napja egyházi ünnepből vált fokozatosan általános népi megemlékezéssé. Mindenszentekkor azon szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs kü­lön emléknapjuk. Már a VIII. században is ünnep volt november első nap­ja, ami az év kezdetét is jelentette. Később III. Gergely pápa , a Szent Péter Bazilika egyik mel­lékkápolnáját nemcsak minden vértanúnak, ha­nem „a földkerekségen elhalt minden tökéletes, igaz embernek” a tiszte­letére szentelte. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hi­vatalosan elismerte az új ünnepet, és attól kezdve Több ezer gyertya adott ünnepi hangulatot a temetőknek a Mindenszentek az egész katolikus keresz­ténység ünnepe lett. Mindenszentek nap­ján általános szokás lett a sírok rendbetétele, vi­rággal díszítése és a gyertyagyújtás a halot­tak üdvéért. Az ünnep­hez sokféle népi szo­kás, hiedelem kapcsoló­dott. November első nap­jához kapcsolódik az Egyesült Államokból in­dult, angolszász erede­tű Halloween-ünnep is. Elnevezése, az angol „All Hallows” magyarul azt jelenti: minden­szentek. A nap előestéje (angolul „All Hallows Eve”, röviden: hal­loween) a kóbor lelkek, a kelták halotti istené­nek éjszakája. Ezen az estén rémisztő jelme1 zekbe öltöznek az em­berek, a gyerekek csoki­ért és cukorkáért ijeszt­getik a szomszédságot. Fábos Erika Tömegbaleset a virágok közt Egy középkorú hölgy életét vesztette tegnap délelőtt, ami­kor egy virágkertészetbe hajtott egy konténert szállító te­herautó Pécsen, az 57-es főút városból kivezető, nagyár- pádi szakaszán. A gépkocsi eddig ismeretlen ökok miatt tért le az útról, az ott a halottak napja alkalmából virágot vásárló emberek közé rohant, majd kidöntve egy oszlopot és a kertészet kerítését, az egyik fóliasátorban állt meg. A mentők hat autóval érkeztek a helyszínre, de az asszo­nyon annak ellenére sem tudtak segíteni, hogy egy órán keresztül próbálták életben tartani. Három súlyos, de nem életveszélyesen sérült is volt, közülük két felnőttet a trau­matológiai centrumba, egy gyermeket a gyermekklinikára szállítottak. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese szerint az biztos, hogy a konténert szállító Ifa előtt fékezett egy személyautó, s ezt követően fékezett a teherautó sofőrje is. A sofőr elmondta, hogy ekkor bera­gadt a jobb fékje, és ezért húzott az autó erőteljesen jobb­ra annak ellenére, hogy nem haladt gyorsan. Azt azonban, KICSILANY RÓZSA NÉLKÜL A Nagy Ő, Noszály Sándor egykori teniszező legutóbb a nagykanizsai Kiss Melin­dának nem adott a mara­dást jelentő rózsákból. Pe­dig Melcsinek - vagy ahogy a netes fórumokon emlegették Kicsilánynak - sokan drukkoltak. Melcsi ugyan kanizsai, de több szálon kötődik Somogy megyéhez és Kaposvárhoz is. Képünkön éppen egy Ka­posváron fekvenyomásban (!) nyert serleggel látható. CIKKÜNK A 9, OLDALON hogy valóban műszaki hiba vagy figyelmetlenség követ­keztében, esetleg megcsúszás miatt rohant bele a vásár­lókba, azt csak a minden körülményre kiterjedő vizsgála­tok állapítják meg. fotó: laufer László TERRANOVA*- Több mint vakolat - Szobafestés, mázolás - tapétázás valamint családi házak, fársasházak utólagos hőszigetelését garantált minőségben vállalom. oijüb m back to main CÁPÁRÓL 06-30/416-7445 | 4.Jh *foKI 1 * Több gyógyhatású szert l , ' élelmiszerként árulnak. I1 m 'tom A rák ellen hatásosnak Jf T mondott, csökkentett r—deutériumos vizet pedig állatgyógyászati keszit- menyként forgalmazzák pfiteLTlDÉZÉS TITKOS I UVIlUk Öngyilkosság vagy gyil- Jfc, | kosság? Megannyi rejté­lyes halál történt a régi " "okokból titkoltak" H Képünkön Doniján Edit. w| CIKKÜNK A 4. OLDALON Előrejelzés Somogy megye 1 fprwAoí t Várható időjárás N vasárnapestig: 45 jrüu J A/ a légörvény, I a h m amely éjszaka j ^ M sokfelé okozott ki­"y° adós esőt, lassan- | 0 ö'ü T ként kelet felé tá- | volodik. Ezért ő nyugat felől foko- I / 14 öfl* zato an felszaka­C ^ Csurgó dozik, csökken a 1-’9yalád felhőzet, legfel­előtt lehet még j w orsSS* többfelé eső, ké­.... lZOLG^l sobb a csapadék °sztál>,a megszűnik. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc fi Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc ff Repülésmeteorológia: 06-90-504-002 dija: 240 Ft/perc ff Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 dija: 240 Ft/perc ff Frontális ütközés ■ Súlyos közlekedési baleset történt pénteken kora 1 este a Kaposvár-Szántód közötti útvonalon Andocsnál. Egy Volkswagen Póló Szántód irá­nyából Kaposvár felé haladva egy balra ívelő ka­nyarban előzött, ahol frontálisan ütközött a vele | szemben szabályosan közlekedő Fiat Puntóval. § Az utasok közül öten sérültek meg, kettejüket a 1 tűzoltók szabadították ki a roncsokból. A baleset 1 miatt órákra elterelték a forgalmat a főútról. A rózsa neve: Szárszó ■ Balatonszárszó első helyezést ért el a falvak között j a Virágos Magyarországért elnevezésű, környe- zetszépítési versenyen. A díj mellé a település J! egy rózsanemesítő kertész ajándékát is megkap- j ta: a kertész Szárszóról nevezi el a következő ró- í zsáját. Az első hely kötelezettséggel jár, 2004-ben jf be kell nevezzen a Virágos Európáért versenybe, f @@@@® JOKER: 064 237 I I | ’j A Vasárnap Reggel bármely részének másolásá­| S val, terjesztésével, az adatok elektronikus táróié I a sával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog | | | fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Vasárnap 977 1 419 010003 00344 Reggelre hivatkozva lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom