399 találat (0,267 másodperc)

Találatok

1. 1927-09-13 [1330]
[...] szeptember 13 letesen Mint ismeretes Büchler egy Klemas nevü rovottmultú egyénnel [...] hamis jótékonysági akcióval kapcsolatban kihallgatta Büchlert A­raidőn felsorakoztatta a Büchler elleni bizonyítékokat az ügyé kije­lentette hogy Büchler nemcsak letagadott dolgokat de felépitett [...] 20 kinos botránynak nevezi a Büchler ügyet Elmondja hogy Büchler a háború utáni években tünt
2. Kimutatás az üléseken részt vevőkről (536. oldal)
[...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...]
3. 1929-11-13 [025]
[...] részletes tárgyalása Folytatás Sajnálja folytatta Büchler hogy az Egységes Párt nem [...] lárma c teremben egészen elnyeli Büchler szavait hozma Jené hangosan közbekiált [...] hozzánk jönnie azt szeretném tudni Büchler Tanuk van­nak I Kuzma Tessék [...] tanukat kihallgatnií Velem beszélt valakit Büch­ler Itt vannak bizottsági tagok Kozma [...]
4. 1927-09-19 [1330]
[...] elégtétellel közli hogy az esküdt­szék Büchler Sámuelt felmentette az összes ellene [...] vádak alól Beigazolt ténynek veszi Büchler védőjének msz állitását hogy a [...] a büntetés enyhitesét igérte ha Büchler ellen vall Majd arra mu­tat [...] a Horthy ellenes liga diskreditálása Büchleren keresztül aki a liga vezetőségének [...]
5. 1930-12-19 [052]
[...] iioT Ma A RÁGALMAZÁSÉRT ELÍTÉLT BÜCHLER JÓZSEF DR SZOCIÁLDEMOKRATA VÁROS­ATYA PÉNZBÜNTETÉSÉT [...] PENGŐRE SZÁLLÍTOTTA LE A TÁBLA Büchler Jó sef székesfővárosi törvényhatósági bízottsági [...] vezetőtagjávai 0 Az összeszólalkozás he­vében Büchler odakiáltott Budaynak No ós Baranyai [...] rágalmazás vétsége címén büntetőfel­jelentést tett Büchler József ellen Az elsőfokú tárgyalást [...]
6. 1933-09-11 [048]
NYOLCHÓNAPI BORTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ÓRAKERESKEDŐT Büchler Lajos Dob utcai órás és [...] a büntető örvényszék Szomjak tanácsa Büchler a vád szerint az Uhrenfabrik [...] ezelőtt anyagi zavarok közé ke­rült Büchler leányát nagy hozománnyal kiházasitotta lakását [...] A sikkasztást azzal követte el Büchler e vád szerint hogy a [...]
7. 1938-06-08 [182]
[...] ajánlatot elfogadt és megbízta unokaöccsét Büchler Jenő 46 éves kereskedősegédet hogy a könyvek átírását végezze el Büchler el is intézte az átírást [...] Ocsára A főkapitányságra azonnal előállították Büchler Jenőt aki tagadta hogy valanl [...] után megállapította hogy a hamisítás Büchler Jenő kezétől sz mazik Büchler mindkét Írásában ugyanazokat a hibáikat [...]
8. 1938-07-23 [185]
[...] folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolt Büchler Jenő kereskedő bűnügyét Nagynénje özv [...] és gyakran feljár Budapestre bevásárolnia Büchler yegitségül ajánlkozott és megtudta hogy [...] felhozta magával a betétkönyveket Ekkor Büchler már valóra váltotta eredeti tervét [...] végződött mert időközben kiderült hogy Büchler követte el a bűncselekményeket Megállapítást [...]
9. 1930-01-15 [029]
[...] mege­gyezett a szervezettel A tárgyalást Büchler József személyesen vezette te ezt [...] dologban Nem félt akizárástól mint Büchler állítja de a tények igazolják [...] párt önfeláldozó tagja volt amikor Büchler József és társai még nemű voltak sehol Igaz hogy Büchler ur szemében most már mindek [...]
10. 1943-04-20 [281]
[...] tan ács a na tárgyalta Büchler Zsigmond Lehal utcai hentes is [...] nyolc pengő harminckét fillért követelt Büchler azzal v dekézett hogy bár [...] árdrágító visz­szaólis bűntettében s ezért Büchler Zsigmondot két évi és hat [...] negf izet és ér o Büch­ler Zeigmo ndn t pedig egy [...]
11. 1930-11-13 [049]
[...] Patinák Jenő dr gyáros indított Büch­ler József dr szociáldemokrata párttá tk [...] ban a főváros közgyűlési társalgójában Büchler aki épp ugy város­atya mint [...] baloldalt Latinak erre kérdőre vonta Büch­lert aki erre megismételte előbbi kijelentéseit [...] helyzet hogy Cronda Qéla dr Büchler védője védencének felmentését kérte s [...]
12. 1920-12-07 [1439]
[...] Jankóvich különitmény egy áldozata ügyesen BÜchler Árpád olasz állampolgár volt tartalékos [...] tár­sával együtt botokkal véresre verte Büchlert Amint a szerencsétlen ember ájulva [...] Bárminőbet napifi tartották itt fogva Büchlert amig fölkerült a laktanya irodájába [...] interveniál a magyar külügyminiszteriumnnl Másnap BÜchler dr kaufmann bécsi ügyvédet kérte [...]
13. 1929-11-13 [025]
[...] Partot hogy Lühot ilyet mondani Büchler József Feltételezem hogy ezt az [...] e y pártot igyg értogct­ni Büchler Bizonyítékok v nnak hogy hőtökkel [...] semmit pedig nekem tudnom kellene Büchler tessék türelemmel loiúii rögtön jövök [...] Hadd jöjjön i un érdekeli Büchler Jó zsef hogy megjelent Fischer [...]
14. 1934-12-10 [119]
[...] sikkasztás büntette ciraén vádat emelt Büchler Lajos Dob utcai órás és [...] a mühl­heimi követelés fedezésére szolgálnak Büchler ily módon amikor leá­nyát kiházasitotta [...] többi hitelezőjének tetemes kárt okozott Büchler Lajos ezenkivül egy másik német [...] peagőnyi kárt oko­zott emiitett hitelezőinek Büchler Lajos a büntető törvény széki [...]
15. 1930-10-11 [046]
[...] VÉRESEK VERTE FIÁNAK REÁLISKOLAI TANÁ­RÁT Büchler Zsigmond esztergomi mészárosmester egyik kisfia [...] pro­fesszor állandóan üti veri pofozza Büchler Zsigmondné 1928 december 19 én [...] a jos János reáliskolai tanárral Büchler nem fogadta el a tanár [...] azt Is határozottan állította hogy Büchler Zsigmcnd fi­át soha a legcsekélyebb [...]
16. 1929-11-14 [025]
[...] kérni Az ügyrendhez kért ezután Büchler József szót Klár dr mondotta [...] Ferenc főpolgármester veszi át és Büchler után nyomban ő ls felszólal [...] méiel meg nem győződik Ami Büchler Indítványát illeti az ügyrendellenesnek tartja [...] nevében ref­lektál azután arra amivel Büchler a pártot aposztrofálta Megemlíti hogy [...]
17. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 2. • IRODALOM • Szűcs László: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreisch-Ungarischen Monarchie (1914–1918). Bevezetőt írta és szerkesztette: Komjáthy Miklós. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 10.) Budapest, 1966. / 333–336. o. (39_2_334. oldal)
[...] A szerkesztő ebben az évben Büchler Sándor egyetemi magántanár munkásságát értékeli és levelezését dolgozza fel Büchler aki kutatásai eredményeként számo oklevelet [...] e sorok írója állította össze Büchler Sándor irodalmi munkás­sága Bp 1967 [...] Ignác Bp 1892 1893 1904 Büchler a magvar zsidó történeti címszavak [...]
19. 1929-10-09 [023]
[...] Á PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÜLÉSE Folytatás Büchler ezután a fővárosi törvény előkészítéséről [...] neje egér az hanem szörnyeteg Büchler A kormány gyárt­ja a bilincseket Buday Dezső kötelek készülnek Büchler Angliára hi­vatkoznak az albérleti szakasznál [...] A törvény javai lat mondja Büchler sötét reakciós és ellenforradalmi Azt [...]
20. 1936-04-17 [138]
[...] Kálcsics István állásnélküli kereskedősegéd és Büchler károly alkalmi munkás személyében A [...] adtak részesedett az összeg bői Büchler is aki tizenhárom pengőt kapott [...] kényszerhelyzetben követte el a bűncselekményt Büchler Koroly tagadta bűnösségét Azzal védekezett [...] ki ugy Kálcsics Istvánt mint Büchler Károlyt lopás bűntettében és ezért [...]
21. Jegyzőkönyvek (66. oldal)
[...] György és Vágó Béla népbiztosok Büchler József párttitkár 1 és Révész [...] Kormányzótanács között levő kontaktus megerősítésére Büchler József párttitkárt küldte ki aki [...] ülést kedden este tar­tották 1 Büchler József nyomdász betegpénztári tisztviselő a [...]
22. 1941-06-11 [254]
[...] Ármin és fia vállalatnak társtulajdonosa Büchler György és felesége született Deutsch [...] öyula detektívek je­lentek meg a Büchler főle fatelepen és az általuk [...] ennek alapján adta ki vádiratát Büchler és felesége ellen akik a [...] A kihallga­tás sorén tagadták bűnösségüket Büchler György azzal védekezett hogy a [...]
23. 1929-06-25 [015]
[...] becsületsértés vétsége cimén feljelentést tett Büchler József szocial­demokra tápár fel várcatya [...] Latinak küldött­séget vezetett a polgármesterhez Büchler azzal támadta meg Te voltak [...] Válaszolta Ha Ilyet aliitasz megbolondultál Büchler erre megismételte a korábbi kijelentést [...] mint te A szó­váltás során Büchler szól a panasz szemééiért csirkefogó [...]
24. 1927-09-07 [1330]
[...] mond hogy az kitérő volt Büchler Sámuel a magyaréi enea agitációiról [...] kertében rántja le a leplet Büchler viselt dolgairól és elmondja hogy [...] amerikai hatósá go k amelyekhez Büchler mindenféle trükkökkel tudott közelférkőzni végre [...]
25. 1929-11-14 [025]
[...] fel a Magyar Országos Tudósitót Büchler József közgyűlési sértegetésére legjobban szerettem [...] segíteni fogja Ez tévedés Feleljen Büchler József a következő kérdésekre 1 [...] ügyet ahol hosszú tárgyalás után Büchler József elnöklésével megyegyeztem a szakszervezet [...] e Mindent összevetve elhiszem hogy Büchler Józsefnek kellő metlen a kilepósem [...]
26. 1927-09-14 [1330]
[...] az A M Nópszava A Büchler védelmét P 9 rl­mann a [...] biró ós ki­váló jogász is Büchler védője a Szabadság szerint elsősorban [...] fogja ha ebben az ügyben Büchler ellen vall Végül utalt arra [...]
27. 1927-12-12 [1333]
[...] nagyobb rokonszenvvel fordul ugyané lap Büchler Samu­nak egy ujabb magyarellenes cikke [...] mertek a Horthy Bethlen uralommal Büchler arra figyelmezteti az amerikai köz­véleményt [...] üagyarorszagon A cikk további részében Büchler felteszi azt a kérdést hogy [...]
28. 1930-09-13 [044]
[...] KÖZLÉSI ENGEDÉLY VANI MOT M BÜCHLER JÓZSEF T ÖRVÉNY HE 0 [...] beszédet mondott és beszéde közben Büchler J zsef a szociálde­mokrata párt [...] rágalmazás vétsége címén tett feljelentést Büchler József ellen aki a j [...] és a le­folytatott tárgyalá után Büchler Józsefet felmentette a rágalmazás vétsé­gének [...]
29. MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR RT. (Z 570-575,1316-1317,1336-1337,1339-1343) (91. oldal)
984 csomó 4497 tétel Büchler Zsigmond és Tsa 1931 1934 985 csomó Büchler Zsigmond és Tsa 1934 1939 986 csomó Büchler Zsigmond és Tsa 1939 1940 [...]
30. 1943-04-08 [280]
[...] árdrágító visszaélés miatt vádat emelt Büchler Zsigmond­nó Lehel utcai hentes és [...] a Vádhatóság képvise­lője vádat emelt Büchler Zsigmond ellen is árdrágító visszaélés [...] tanéc shoz került amely elrendelte Büchler Zsigmond letartóztat Is át elfogatóparancsot [...]
31. II. A pengőinfláció időszakából (100. oldal)
[...] buzgó Takács jogtanácsos javasolja hogy Büchler alelnök javaslatát az Üzletveze­tőség határozatként [...] Bank ne avatkozzék a politikába Büchler alelnök A politika avatkozik a [...] Szentiványi Lajos Független Kisgazda Párt Büchler József Szociáldemok­rata Párt dr Beke [...]
32. II. A pengőinfláció időszakából (99. oldal)
[...] és nem tud kapcsolatokat felvenni Büchler alelnök Miért nem tud felvenni [...] ismertetett egyetértek Teljes mértékben egyetértek Büchler alelnök úr felszólalásával is hogy [...] érdekelteket jobb belátásra kell bírni Büchler alelnök Nagyon sajnálom hogy Beke [...]
33. 1930-05-09 [036]
KOMMUNISTA VCLT E BARANYAY ALADÁR Büchler József szocialista városatya és Puday [...] évben üsazeszólalkozés volt amelynek hevében Büchler a kivetkező­ket mondta Ne beszéljen [...] mpnzákfflm Vfamö­Seher Ernő dr büntetőjárásbiró Büchler József kérte a bizonyitás elrem [...]
34. 1940-02-08 [221]
[...] fŐmagánvédló id Szálas Ferencet ós Büchler József szociáldemokrata párttitkárt Sulyok nem [...] és igy csak Hubay és Büchlert hallgathatta ki a törvényszék Hubay [...] erre Szálcsi Ferenc származását illetően Büchler arról vallott hogy Sulyok a [...]
35. 1933-11-08 [087]
[...] kimutatásokat A helybér kérdésében egyetértenek Büchlerrel mert a piaci és vásár­csarnoki [...] méltányolja de nem teheti magáé­vá Büchler álláspontját Egy kisebb 20 os [...] Olyan nagyméretű bérleszállitásról pedig amit Büchler kívánt iszó nem lehet Bródy [...]
36. 1939-11-28 [217]
[...] tanácsnok ismertette az átengedés feltételeit Büchler József az előterjesztést nem fogadjael [...] harmóniában legyenek magával a varosrendezéssel Büchlerrel szemben megállapítja hogy a főváros [...] elnöklő főpolgármester a folytonosa közbeszóló Büchler Józsefet rendereutasitja Révész Mihály az [...]
37. Névmutató (402. oldal)
[...] Buttlar V Berlin 100 128 Büchler Lajos Pesti Magyar Keres­kedelmi Bank ügyvezető igazgatója 82 Büchler Zsigmond és Társa Nemzet­közi Szállitási [...]
38. 1929-09-21 [022]
[...] Inditott Bánóczi L ászló és Büchler József szociáldemokrata bizottsági tagok ellen [...] bizottsági tag köztük Bánóczi és Büchler azt kiáltották felé 4 RHazudottJ [...] felé hogy Hazudott szégyelje ma­gát Büchler József akit időközben detektív vezetett [...]
39. 1929-10-09 [023]
[...] akik egyáltalában nem is tanitanak Büchler közbeszól süket tanítónőt választottak csak [...] tá­mad élénk ellentmondásak hangzanak el Büchler József l lindon banknak j [...] az üzemeknél érvényesülő pártnexusokat mire Büchler József megjegyzi hogy élénken emlékszik [...]
40. 1933-06-13 [078]
[...] Jenő Müller AntalíY olff Károly Büchler József és Ilovszky János szolt [...] kezelés keretein ki­vül kell megtörténnie Büchler József azzal reflektált Volff felszólalására [...] nem lehet határozathozatal tárgya Foglalkozott Büchler az igazgatóság összeállításának kérdésével is [...]
42. NÉVMUTATÓ (159. oldal)
[...] 139 Butler Brothers Chicago 101 Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...] Budapest 50 77 124 135 Büchler Zsigmond és Társa Budapest Lásd Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...]
43. 1930-09-09 [044]
[...] ainely Altinak Jené gyáros és Büchler József szociál­demokrata pártiiv kár szőkesí [...] Az afférból keletkezett szóváltás során Büchler még azt is szemérevetette Latinaknak [...] függesztette fel A mai tárgyaláson Büchler nem jelent meg mert védőjr [...]
44. 1937-10-20 [166]
[...] 2 Megállapitjr beszéde további folyamán Büchler József hogy az Elektro­mosmüvek költségvetése [...] A költségvetést elfogadja Pctrovácz Gyula Büchler Józsefnek azt a javas­latát bírálta amelyben Büchler József felszólította az összes párto­kat [...]
45. 1929-06-25 [015]
[...] felek felebbez­tek MOT Ma ZU BÜCHLER LATINAK ÜGY folytatás 3 kiadáshoz [...] tárgy alá t a Latinák Büchler perben és a tárgyalások során [...] hallgattak ki A legutóbbi tárgyaláson Büchler viszonvádat emelt Lati­nak ellen azon [...]
46. 1927-08-31 [1329]
[...] Am Nópszava 4 jelenti hogy Büchler Sámuel volt rabbit a new [...] eskü miatt vád alá helyezte Büchler ugyanis letagadta James Klamssel az [...]
47. II. A pengőinfláció időszakából (130. oldal)
[...] lehet Oltványi Imrét Kárász Arthurt Büchler Józsefet de hogy ez a [...] szíves tudomásulvételét kérem Elvtársi tisztelettel Büchler Józseí Tisztázat Pl 283 f [...]
48. Jegyzőkönyvek (196. oldal)
[...] Révész Mihály jegyző és később Büchler József és Farkas István párttitkárok [...] György Illés Artúr Mojs Anton Büchler József Farkas István és Pór [...]
49. 1933-07-11 [080]
[...] Párti Nagy Andort válasszák meg Büchler után Nagy Andor beszélt háláját [...] az indítványért kérte annak mellőzését Büchler József fenntartotta javaslatát azzal hogy [...]
50. Jegyzőkönyvek (243. oldal)
[...] hogy mi legyen a sorrend Büchler Garbai elnököljön Bokányi és Kun [...] északi főműhely dalárdája legyen jelen Büchler A vasfüggöny le lesz eresztve [...]
51. 1936-1-13
[...] párosversenyben körelőnnyel győzött a svájci Büchler llalmesi pár előtt Olmo az [...] német Ilse és a svájci Büchlerből összeállított vegyes kül­földi pár ellen [...]
52. 1928-06-19 [0181]
[...] Fehér Dezső K 100 000 Büchler Büchler és társa voltaképen Kerzog Móric [...]
53. 1934-02-09 [0316]
[...] esztendőre válasszák és ne életfogytiglan Büchler József szerint JÍECS veszedelem abban [...] jogát is meg kell szorítani Büchler József hasonló értelemben szólalt fel [...]
54. 1938-11-05 [0429]
[...] Pál Budapester Montagszeitung kiadója ózv Büchler Vilmosné felelős szerkesz­tője büchler Vilmos Uj kiadója Petyke Mihály [...]
55. 1930-10-29 [047]
[...] A gyűlés szónokai Propper Sándor Büchler József és Kunz Pálné törvény­hatósági [...] gyűlést ahol Bresz­tovszky Ede és Büchler József fejtették kx a napirendet [...]
56. 1939-05-05 [0441]
[...] félix Bisohoff László Bun József Büchler Bértáb­lán Buchler Izsó Csepreghy Jenő dr Darányi [...]
57. Levéltári Közlemények, 76. (2005) 2. • FORRÁSOK • Strassenreiter Erzsébet: Peyer Károly emigrációs levelezése politikustársaival, 1948–1956 / 149–251. o. (76_2_241. oldal)
[...] ő közelebbi ismerőseik­nek így Udvarosnak Büchlernek 242 Én egy nagyon megindokolt [...] 1956 nyár elején szabadult 242 Büchler József az SZDP egyik vezető [...]
58. 1930-07-19 [040]
[...] A RÁGALMAZÁS VÁDJA ALÓL FELMENTETT Büchler Ella tisztviselőnő albérletben lakott N [...] azután N oszekné jelentette fel Büchler Ellát és Holló Zsigmondot hatóság [...]
59. 1933-04-25 [073]
[...] r 3 ándor hosszasan argumentált Büchler József inditványa mellet és azt [...] a felszó­lalásokat szavazást rendelt el Büchler József inditványa felett amely­nek során [...]
60. 1930-09-18 [045]
[...] be Különböző napirendi bejelentések után Büchler József szólalt fel aki azt [...] maga részéről is köszö­nettel vette Büchler figyelmeztetését és közölte hogy felkéri [...]
61. 1933-04-25 [073]
[...] töröltek Vita indult meg amelynek Büchler József volt az első szónoka [...] kiigaza tá­sát Szőke Gyula ellenezte Büchler József inditványát és kifej­tette hogy [...]
62. 1932-04-28 [064]
[...] város vezetősége erre a oélra Büchler és Payr indítványaira S i [...] részben tudta megvalósítani sziveson látja Büchler József indítványát és amennyiben konkrét [...]
63. 1934-01-18 [090]
[...] alatt Becsey Antal Bródy Eme Büchler József Csilléry András Friedrich István [...] Lajos Csulléry András Harrer Ferenc Büchler Jó­zsef Rassay Károly Wolff Károly [...]
64. 1932-11-09 [0286]
[...] Aidaházi Kasnya Béla Buchinger Manó Büchler József kétrendbeli Ssztergályos János kétrendbeli [...] ügye lO Vty u 2 Büchler József Esztergályos János Farkas István [...]
65. 1932-04-12 [063]
[...] folvtán megüresedett elnöki széket meglepetésszerűen Büchler Józseffel töltötték be A tit­kos szavazáskorán 5 szavazat esett Büchler Józsefre 4 szo Szo üyu­Az [...]
66. 1933-11-11 [087]
[...] hozzák újból a tanács olé Büchler József a kereskedelmi minisztérium intéz­kedéséből [...] ügyet újból a tanács olé Büchler ezután egy újsághírrel kapcsolatban megkérdezte [...]
67. 1934-05-03 [099]
[...] meg melynek során Usetty Béla Büchler József és Homonnay Tivadar szólaltak [...] után vita indult meg amelyben Büchler József volt az első felszólaló [...]
68. 1935-09-24 [130]
[...] Szőko Gyula Párkány Frigyes és Büchler József felszólalása után a bizott­ság [...] amelyet Lázár Foronc szintén ellenzett Büchler Jó­zsof azonban hozzájárult a megvásárláshoz [...]
69. 1929-02-16 [005]
[...] hirde tcvállalat között támadt afférról Büchler József az óbudai partokon esetleg [...] 9 számú házat Grenzingtr Ferenctől Büchler Lajos és felesége vet ték [...]
70. 1929-02-15 [004]
[...] A bíróság Feigelsteck Gáspárt és Büchler Jánost másfélévi bör­tönbüntetésre Ítélte A [...] és félévi fegyházra emelte fel Büchler Íteletét azonban helybenhagyta A kúria [...]
71. 1930-06-24 [042]
[...] a Ferenc főpolgármester elnöklete alatt Büchler Józ se Peyer Károly Soheuer [...] 0 Az ülés megnyitá­sa után Büchler József a szooiáldemokrata párt nevében [...]
72. 1929-10-11 [023]
[...] tisztviselőket is kiadták a tansbsnak Büch­ler Józsefnek az óbudai b id [...] indítványát is Elutasította a bizottság Büchler indítványai közül a telekórtékadó bevezetéséről [...]
73. 1930-11-29 [050]
[...] Bresztov 3 zky Ede és Büchler József törvény­hatósági bizottsági tagok Weltner [...] Peyer Károly országgyűlési képviselő és Büchler József törvényhatósági bizottsági tag szólalnak [...]
74. 1936-09-23 [148]
[...] Péyer A Aroly Bánoczy László Büchler József ós Pásztor Imre elszolalások [...] megfelelően kapnak jutalmak t is Büchler ás Petyer részéről különösen taraadó [...]
75. 1929-04-22
[...] győzelmével végződött Részletes eredmények Bucsek Büchler 3 1 Bolidzs Tenkey 3 [...] győztese az ITE csapata volt Büchler Erdélyi 0 3 Tenkev Polgáry [...]
76. 1935-03-11 [124]
[...] érdeklődött mennyire haladtak az előkészületek Büchler József pedig kifogásolta hogy később [...] választási elnök A javaslattal szemben Büchler József azt indítványozta hogy a [...]
77. NÉVMUTATÓ (183. oldal)
[...] BUSZESZ Élelmiszeripari Rt 39 69 Büchler Dávidné dr ügyfél 128 Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...]
78. 1929-10-15 [023]
[...] nap­nál tovább nem marad felbontva Büchler József javaslatot tett hogy a [...] került a ser A bizottság Büchlernek a Károlyi parkra vonat­kozó indítványát [...]
79. 1934-06-18 [103]
[...] 17­ os tanéc sadóbiz ottságba Büchler József Csilléry András Friedrich iBfcván [...] Bar ezen Gábor Bródy Ernő Büchler József Csilléry Andrá s Ernszt [...]
81. 1930-09-25 [045]
[...] a javaslatát hogy ő még Büchler Indítványánál is to­vább hajlandó menni [...] a munk nélküliek rendszeres segélyezéséről Büchler József ujabb felszólalásá­ban hozzájárul ahhoz [...]
82. 1930-02-11 [031]
[...] En ilyen kijelen­tést nem tettem Büchler József Lehet hogy nem a [...] a elő hogy nem helyt­álló Büchler felszólalásának az a része bogy [...]
83. 1929-12-11 [027]
[...] a pénzügyi bizottság minden tagjához Büchler József pártja részéről kijelenti hogy [...] ennél az ügyletnél mondotta gúnyosan Büchler nem annyira a vásár nint [...]
84. 1936-2-16
[...] m Dacol olasz 59 m Büchler svájci 63 m Tiikonen finn [...] 72 m Dacol 61 m Büchler 63 m Tiihoncn 7 o [...]
85. 1933-01-30 [070]
[...] A választmány ezután rátért a Büchler József eanácstag által Pászthy János [...] zctték A tényállás ismertetése után Büchler Józs f rzt kivan a [...]
86. 1929-02-18
[...] Légsúly l Reucsán Testvériség 2 Büchler Budapest MTB 3 Futó EAK [...]
89. WM Repülőgép- és Motorgyár Rt. (531. oldal)
[...] azállitáaa 1935 1943 22 171 Büchler Zaigmond éa Társa Nemzet­közi Szállitáai [...]
90. (451. oldal)
[...] sellakk szállítása 1941 1944 10194 Büchler és Társa Banküzlet Rt Budapest [...]
91. (412. oldal)
[...] caiazolópaazta szállitása 1922 1950 7551 Büchler Zsigmond és Társa Buda­pest megbizása [...]
94. Csáky család (129. oldal)
[...] iratok A Crünfeld Vilmosnak és Büchler Adolfnak Csáky Tivadar elleni követelésére [...]
96. 1936-05-19 [140]
[...] korában kerülhet alorvos i állásba Büchler József miután a javaslatokat sem [...]
97. 1930-01-25
[...] hsz 163 34 p 3 Büchler Euald iatz 19 hsz 149 [...]
100. 1934-06-07 [1410]
[...] a képviseiöbázi költség­vetési vita folyamán Büchler által betér