Magyar Országos Tudósító, 1943. április/2

1943-04-20 [281]

-•—EGY HENTES ..S MÉSZÁROS HÁZASPÁR ATÍBRÁGITASÍ HJNPER8, A bünte totér vónyszak Kristóf-tan ács a na tárgyalta Büchler Zsigmond Lehal utcai hentes- is ml szaros ne s tor , valamint* feles'ge született Welsz Hermina árdrágítás i bűnperét. Az ügyészség eredetileg cs .k az asszony ellen emelt vadat ős az egyik egyesbirö vonta őt felelőse g] Kiderült azonban, hogy a férje is ardr.gitáot követett el, mire az ügy iratai átker .ltek it lotanácshoz, mert a büntet-e előrelátható nagysága a tanács illet kos.? ,gót irta elő. A házaspár ilyen előz­mények után került a vádlottak padj -ra. A vád szerint ugyanis Büehl* Zsigmond tizenhét mázsa másodrendű marhahúst elsőrendű húsként ho­zott forgalomba, tehát drágábban m^rte ki, mint a hus minösjge sze­rint adhatta volna. Az asszony ellen az.;rt indult bünvadl eljárás, mert egy kiló és négg deka vesepecsenyéért a hatóság által megsza­bott árnak megfelelő hat pengő kilenc vonhét fillér helyett nyolc pengő harminckét fillért követelt. Büchler azzal v dekézett, hogy bár csak másodrendű áru eladására szolt s jogosítványa, kimért az üzletében elrŐrendü marhahúst is. Ez történt a kérdéses esetek­ben Is. Tehát akkor, amikor elsőrendűnek megfelelő árat 3zánitott, nem követett el árdrágítást. Az asszony azt adta olő védekezésül, hogy hel;-esen számította fel a vádban szereplő Összeget, mert ennek megfelelően történt az áru kiszolgálása is. A bizonyitó eljárás lefolytatása ut<~n Benkő %©s dr* ki­rályi ügyész fenntartotta a vádat. A biroság hosszas tanáoskozás után hozta meg Ítéletét** Eszerint bűnösnek mondotta ki mindakH v dlottat árdrágító visz­szaólis bűntettében s ezért Büchler Zsigmondot két évi és hat hó­napi fegyházra, ipar igazolvány ónak elveszt'^sére, ötszáz p ngő pénz­büntetésre -B ötszáz pengő vagyoni elégig tel negf izet és ér o, Büch­ler Zeigmo ndn-'t pedig egy évi 5s hat hónapi börtönre és háromszáz pengő pénzbüntetésre Ítélte. A törvényszék megállapította,hegy a vádlottak űzletszerüleg követték el büncoelelinen'üket,amellyel a közellátás érdekelt súlyosan veszélyeztették.Súlyosbító körülmény­nek számított,hogy te tűket olyan időben követték el,amikor a hús­ellátás biztosítása nehézségekbe ütközött,A vádlottak és védőjük fellebbez.íst jelentettek be az Ítélet cllen.A kir.űgyész indítvá­nyozta Büchler további fogvatartás át,valamint Büchlerné azonnali letartóztatásánek el Kende lés ót .A bircsag ilyen órbelo'aben határo­zott ./HOT ./Sy .Ki'.

Next

/
Oldalképek
Tartalom