Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április 7. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Szamuely Tibor, Landler Jenő, Haubrich József, Böhm Vilmos, Szántó Béla, Pogány József, Lukács György, Stefán Ágos­ton, Kalmár Henrik, Vágó Béla, Rónai Zoltán, Kun Béla, Lengyel Gyula, Rákosi Mátyás, Varga Jenő, Kondor Bernát, Hevesi Gyula, Kelen József, Ládái István, Székely Béla, Nyisztor György és Illés Artúr népbiztosok, Mojs ruszin politikai megbÍ2;ott, Révész Mihály jegyző és később Büchler József és Farkas István párttitkárok, és Pór Ernő. b (Az ülés kezdete délután 5.15 órakor.) 1. Garbai Sándor elnök megnyitja az ülést. Jelzi, hogy az ülés napirend­jén a német és a ruszin ügyek tárgyalása szerepel. Stefán Ágoston ruszin népbiztos ismerteti a ruszin kérdés egész komp­lexumát, a ruszin nép fejlődését, helyzetét, viszonyát Magyarországhoz. Ismerteti Ruszka-Krajna vidékének a proletárdiktatúra óta történt beosztá­sát és az országos alkotmánytervezetnek megfelelő alkotmánytervezet szük­ségességét. 1 Hangsúlyozza a ruszin gárda felállításának szükségességét. 2 Kéri továbbá járási politikai megbízottak kicserélését és a forradalmi tör­vényszék felállítását. 3 Kun Béla külügyi népbiztos az előterjesztéssel kapcsolatban rámutat az ország közigazgatási beosztása megteremtésének szükségességére, to­a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést hétfőn délután, a Kormányzótanács tanácstermében tartották. b A gyorsírói jegyzőkönyv szerint az itt felsoroltakon kívül az ülésen részt vett Miákits Ferenc is. A gyorsírói jegyzőkönyvben a jelenlevők felsorolásából hiányzik: Böhm Vilmos, Varga Jenő, Székely Béla, Nyisztor György, Illés Artúr, Mojs Anton, Büchler József, Farkas István és Pór Ernő. "Ruszka-Krajna alkotmánytervezetéről ismertetést közölt a Ruszka-Pravda 1919. április 12-i száma. Lásd MMTVD 6/A köt. 193-194. o. Ruszka-Krajna ideiglenes közigazgatási beosztása sokszo­rosított körrendelet formájában maradt fenn (OL VKM 1919-58-2657.), s ugyancsak közli az MMTVD 6/A köt. 236-237. o. •A ruszin Vörös Gárda megalakításáról a Ruszin Népbiztosság 1. RN sz. rendelete (Tanács­köztársaság, 1919. április 11.) intézkedett. 3 Ruszka-Krajna bírósági szervezetének átalakításáról a Ruszin Népbiztosság 3. RN sz. rendelete (Tanácsköztársaság, 1919. április 19.) intézkedett. Egy április 15-én kelt távirat szerint Ruszka-Krajna területén Munkácson és Nagyszöllősön már működött forradalmi törvényszék (Pl Arch. 501. f. 11/1. ő. e. 1. dossz.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom