Magyar Országos Tudósító, 1938. június/1

1938-06-08 [182]

XI .-_ U U V 1L ű u LETARTÓZTATTAK EOk TAKAR'ÍKKÖIWV IL-ÜISITÓT, Még május 31-én történt, hogy özv .Braun Mártonná ocisai kereskedő özvegye megjelent egy kereskedő ismerősének társaságában a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Kossuth Lajos utcai fiókintézetében és ott takarékbetétkönyveket adott át, amelyekből ezer peng, 1 ., akart kivenni. A bank tisztviselői megáll^pitották,hogy a takarékkönyvre eredetileg hat pengőt helyeztél: el és azt valaki hatezer pengőre hamisította. A tisztviselők rendőrt hívtak, aki a Bnaunné tár­saságában lévő kereskedőt előállították e fokap 11ányságra, ahova özv. Braun Mártonná is bement. A kereskedőt és Braunnét a főkapitányságon ki hallgatták, ahol Braunná elmondta, hogy a másfél évvel ezelőtt elhalt férjétől négy darab takarékkönyvet örökölt, amelyeken 18.000 P. volt el helyezve. Sem neki, sem a társaságában lévő kereskedőnek semmi köze nln a hamisításhoz. Ugyanezt vallotta a kereskedő is. Braunná kihallgatása során elmondotta azt Is^ hogy egy alkalommal v okaöccse azt a tanácsot adta neki, hogy a takarekkönyveket, amelye!' elhalt férjének a nevére voltak kiállítva, Írassa át sajá. nevére. Braunná az ajánlatot elfogadt és megbízta unokaöccsét, Büchler Jenő 46 éves kereskedősegédet, hogy a könyvek átírását végezze el. Büchler el is intézte az átírást és átadót Braunnénak most már az o nevére kiállított takarékbetétkönyveket, aki a könyvek átvétele után visszautazott Ocsára, A főkapitányságra azonnal előállították Büchler Jenőt, aki tagadta, hogy valanl köze volna a taks rékkönyvek meghamisításához. Később Büchler Jenitől iráa .próbát vettek és a főkapitányság bűnügyi laboratóriumainak vezetője az Írások összeha^ sonlitása után megállapította, hogy a hamisítás Büchler Jenő kezétől sz mazik. Büchler mindkét Írásában ugyanazokat a hibáikat követte el, a tő­késített és született szavakat mindkét esetben egy "t"-vel irta,ezenkí­vül még egyéb jellegzetes vonásokat is megállapított a laboratóriumi vljasgálat. Büchler ezután az eléje tárt bizonyítékok súlya alatt beval­lotta, hogy a hamisítást ő követte el, olyképpen, hogy öt-ftat négy peng ket helyezett el különböző pénzintézetek takarékkönyveiben és szokat később ugyanannyi ezer pengőre hamisitotta. A fennmaradó mintegy 16.500 pengőt a másfél év alatt eilóverse; yezte és elkártyázta. Bychlert be­Ismerő vallomása után a főkapitányságon csalás és okirathamisitás miatt előzetes letartóztatásba helyezték. /MOT/S. Pro domo: Baróthy Pál dr<foügyész ur dr.Gsatószegl Viktor rendőrtanácsos ur Utján közlési engedélyt adott. /I«0T/ ESTÖRÉS. Özv.Stelnhaus Gézámé bejelentette a főkapitányságon, hogy a Csanáidl-utca 22.sz.ház V.emeletén levő lakásába, ismeretlen tettesek be­törtek és onnan 6250 P. értékű ékszert és ruhaneműt vittek el. A kikül­dött detektívek megáillapitották, hogy a betöre ácskapoccsal nyitotta • fel az előszoba, ajtaját és Így jutott be a lakásba, A betörő kézrekeri­1 tésére a főkapitányság tovább folytatja a nyomozáist. /MOT/B. JRSZÁŰOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom