Magyar Országos Tudósító, 1930. július/2

1930-07-15 [040]

PROTSSTANS PÜSPÖKÖK NYÁRI SZABADSÁGOK. A református és evangélikus püs­pökök közül « n t a 1 Géza dr. augusztus közepéig Angliában,illetve Hol­landiában tartözkodik, Baltazár Dezső dr.a nyár nagyrészét hajdumo« gyei tanyáján,Zeleméren tölti, G e d u 1 y Henrik dr.Nyíregyháza melletti szellőjében, K a p i Béla dr.a fejérmegyei kerületi birtokon vakációzik, Kiss István,értesülésünk szerint nem hagyja el nógrádmogyo-sámsonházai székhelyét, R a f f a y Sándor dr, gödöllőkörnyéki, Ravasz László dr. kisdunamenti nyaralójában, Révész Kálmán dr.Miskolcon,illetve Tapolca fürdőn használja fel üdülésre a most következő heteket, /MOT/.F, MOLNÁR ZOLTÁN A MEGÜRESEDETT DEBRECENI REFORMÁTUS LELKÉS ZL ÁLLAS LEGESÉ­LYESEBB JELÖLTJE, Debrecenből jelentik,hogy az ottani református egyházban, Szele György halála folytán megüresedett lelkészi állásra most érkeztek be a pályázatok,Összesen tizennégy pályázatot fogadott el az egyházi bizottság, s egy legutóbb tartott értekezleten az egyház vezetőemberei megállapodtak abban,hogy első helyen M o 1 n á r Zoltán hajduhadházi lelkipásztort,az Országos Református Lolkészegyesület ügyvezetőtitkárát fogják a hivek fi­gyelmébe ajánlani. /MOT/.F. HÍREK.. —KIK NEM KAPNAK VÍZUMOT AMERIKÁBA? AZ Északamerikai Egyesült Államok bu­dapesti főkonzulátusa közölte a Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Irodával, hogy az 19.30, július 1-től 1931, június 30.-áig terjedő quotaévben azok a magyar állampolgárok, akik születési helyüknél fogva a cseh, lengyel, román, olasz és osztrák rendes quotába tartoznak, vízumot nem kapnak, mert az illetékes quota&llenörző tisztek által küldött értesítés szerint a budapesti főkonzulátus a felsorolt quotákba tartozó rendes quo­taszámokat nem fog kapni. /MŰT/E. —-TŰZJEGY NYUGnLMaZOTT EZREDES LÜKASABAN , Kedd'n a kora reggeli órákban A Mátyás-tér 14. számú házban M e n z 1 i k Károly ny. ezredes lakásában takarítottak. A lakástakaritáshoz használt kémiai szerek egy eldobott gyu­fatol meggyulladtak s csakhamar lángra lobbant a szobában lévő ruhanemű. Kigyulladtak a bútorok is, sőt a ny, ezredes töltött vadászfegyvereiben lévő , lőszerek felrobbantak. Értesítették a tűzoltókat, s a tűzoltóknak sikerült is a veszélyesnek látsz^ó tüzet elfojtani, de a szoba bútorzatát már nem tudtak megmenteni 0 /MOT/MO /O

Next

/
Oldalképek
Tartalom