Magyar Országos Tudósító, 1930. május/1

1930-05-02 [036]

HÍREK. k MAGYAR , TARIFORÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETBE TÖMÖRÜLTEK, k Szövetség azt a felhivást teszi közzé, hogy a vállalatok szállitási és,dijszabási osztály­vezetői, illetve szakemberei saját érdekükben - minden kötelezettség nél­kül - címüket a Magyar Tariförök Országos Szövetségénél /VIII. Népszinház­utca 31./ mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. /MOT/B. A SZÁMVEVŐK EVI KÖZGYŰLÉSE ELMARAD. A Számvevőségi Tisztviselők Orszá­gos Egyesülete május 4,-ére hirdetett évi rendes közgyűlését közbejött akadályok miatt nem tartja meg, A közgyűlés idejét ós helyét az egyesület késöbbfogja közölni. /MOT/B, MÁRAMARQSIAK ÖSSZEJÖVETELE. A máramarosiak szokásos havi összejövetelüket május 3,-án, szombaton a szokott helyen, a pálffy-vendéglőben /il.Pálffy­tér/ este 8 órakcr tartják meg. /MOT/B. A MAGYAR LENGYEL EGYESÜLET május 4.-én vasárnap este fél 7 órakor a Központi Katholikus Körben /IV. Molnár-utca ]1./ a lengyel nemzeti ünnep alkalmából műsoros est££yt rendez, melyen közreműködnek: dr. Okolicsányi László, Dullien Ella, Marik íren, Bartel Mini, Beatrice Fiumana és Várady­né Beliczay Ilona, ' Műsor után társasvacsora és tánc. /MOT/B. A MAGYAR JOGASZEGYLET magánjogi szakosztálya május 3.-án. szombaton dél­után fél 6 órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara helyiségében ülést tart. A irppirende Magyarország magánjogi törvénykönyve javaslatának bírálata sze­repel. Az eddigi bírálati anyagot ismerteti: dr, S t o 1 p a József min. tanácsos. /MOT/B. A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG május 9.-én, pénteken délután 6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében tartja 1930, évi közgyűlését,­A közgyűlésen Nagy József és B a r t ók György tartanak előadást. /MOT/B. -—A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG didaktikai szakosztálya május 4.-én vasárnap és 5,-én hétfőn Vándorgyűlést rendez Salgótarjánban, Indulás Budapest, Ke­leti pályaudvar május 3.-án, szombaton 14 óra 15 percfes gyorsvonattal. /MOT/B. A SZÜLÖK ISKOLÁJÁBAN /Mária Terézia-tér 8./ május 6.-án, kedden délután pontosan 6 órakor Sebestyén Károly dr. a Színművészeti Főiskola tanára: a színművészeti rálya lélektani feltételeit, közéleti jelentőségét, s gyakorlati értékét Ismerteti, pontosan 7 órakor pedig ugyanott L y k a Károly a Képz'^-LL. é..,^3 c.". Főiskola tanára a képzőművészeti életpályákról tart előadást a szülőknek, a pályaválasztás kérdésének tárgyalása keretében./MOT/j . _c_ A

Next

/
Oldalképek
Tartalom