Lapszemle, 1934. június

1934-06-07 [1410]

ismerteti és egyúttal szófiai forrás Dől köz­li, hogy Büzsdi bey török külügyminister haza­felé utján Szófiaiján a vasúti állomáson meg­beszélést fog folytatni Batölov Kostával^ az uj bulgár külügyminis térrel. A bulgár la­pok kiemelik,hogy a balkán-pak tufa megkötése óta ez az első- sset,hogy a torok külügyminis­ter Szófián keresztül utazik haza, a-f^1^n 4,1" 4, t l:k~á>» ' ^ A-zágrábi vasúti állomáson tö rtént pokolgép,,, roo'öaná3ről egyedül a Vreme/6/ em­lékezik meg és ázt trjja, nbgy a robbanás csak az illa tő vasúti vasúti kocsi elejét sértette meg és valamennyi, ablaka összetört. A zágrábi rendőrség mogindított a a vizsgála­tot, a szakértőbizottság véleménye szerint a pokolgépet 12 órával Jugoszláviába érkézé*, se előtt alkalmazták a kocsiban* '• Gróf bethien István debreceni beszé­dét a-trianoni békeszerződés ellen a MorgeQ~ blatt /6/ ismerteti röviden. 4á„o r os öd ő ..,„ r e attő r t e r r or _ é s„ e e^n d 5r i %r uta 1 i,t.áso,k,.mja tát a képviseiöbázi költség­vetési vita folyamán Büchler által betér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom