Gáspár Ferenc, Kósa Éva: A Bauxit Trust A. G., az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. és konszern vállalatai : Repertórium (Levéltári leltárak 41. Budapest, 1968)

Aluminiumérc Bánya és Ipar Rt., Budapest

305 dr. Bognár Aurél műegyetemi tanár­segéd 1938 306 Bor Jenő vezérkari alezredes 1935-1936 307 Bornemisza Géza iparügyi minisz­ter 1939,1943 308 Büchler Lajos, Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank ügyvezető igaz­gatója 1934 309 Carter, G.M., Gödöllő 1935 310 dr* Chorin Ferenc, Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elnök-vezérigazga­tója 193O-I942 311 dr. Ozermann Antal országgyűlé­si képviselő, Budafok 1938-1943 312 dr. Czettler Jenő, Soproni Nyári Egyetem Tanulmányi Bizottságának elnöke 1941 313 Dalnoki Ferenc, a Pester lloyd szerkesztője 1932 314 Darányi Kálmánná 1938 315 dr 0 Debreczeni Sándor ügyvéd 1931,1939 316 Demeter József vegyész 1935 317 Dessauer Ármin, Weiss Manfréd Acél- és Fémmüvek Rto igazga­tója 1934

Next

/
Oldalképek
Tartalom