Magyar Országos Tudósító, 1939. november/2

1939-11-16 [217]

Kézirat. j Q 0-0, „LL!_!_-í--------­SSJI^^ XXI ' ^o^yam, 291. szám. Napirend: 1959. november lV-én. pénteken! Hónukat! Csoda­tevő Gerg.- Protestáns: Hortense.- Görögkatolikus: Gergely pk,- Izra­elita :R.Kh.- Kgzépeuropai időss Janit ás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 51 perckor, nyugszik 16 óra 06 perckor, a hold kel 11 orr 36 perc­kor, nyugszik 21 óra 59 perckor,­Nmtvalevő m u z e u m o kJ Országos Magyar Történeti Múzeum filnzeum-kr?. 14-16./ történeti és régészeti gyűjtemények 9-1/2 2„~ Ipamüvészeti Múzeum /aiői-ut 35./ 9-l/2 2.- Néprajzi Múzeum /Könyves K~ jman-;rt.40,/ 9-1/2 2.- Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Arena­ut 41./ régi és modern képtár, közép és ujabokori eredeti szoborgyüjte­mSnvek grafikai kiállítás 9-5.- Uj Magyar Képtár /Andrássy-ut 69./ 9­l/2* 2,- Magyar Történeti Képcsarnok /Akadémia-u.2./ zárva.- Országos Levéltár /Bécsi kapu-tér 4./ 9-1/2 2.- M.Kir.Mezőgazdasági Mu; eum /Vá­rosliget, Széchenyi-sziget./lO-l.- Magyar tudományos Akadémia /Akadémia­u.2./Goethe és Vörösmarty szoba 10-12.- krzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi Vár./ Királyi várpalota termei megtekinthetők 9-4.- Országhá­za megtekinthető 9-4.- Tudományegyetemi Növénykert /Röfcianelli-u.25./ 8- 12 és 5--7.~ Aquincumi Múzeum /Szentendrei-ut 7./9-12 és 3-6.- Varhegy­barlang, jégkorszakbeli ősállatcsontok múzeuma /Szentháromcág-u.2./ elő] 1 ár ós ági udvarból nyitva egész nap.- Budapesti Önkéntes M e ntő Egye­sület Múzeuma /Markó-u.22./ 9-12.- Országos Magyar T e imészettudományi Múzeum /Bar*ss-u.l3./ állat-, ásv.ny és történeti tára 9-1/2 2,- M.Kir'. Hadimúzeum /Bástyásétány-40./ 9-1,- M.Kir.Közlekedésügyi Múzeum /Város­liget./ 9-1 és 3-6.- Országos Magyar Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 41./ " A XIX-XX 0 század külföldi mesterei" kiallitása. A kiállítás szinholye /VI,, Andrássy-ut 69./ Régi Műcsarnok 10-1/2 2.­Nyitvalevő könyvtárak: Fővárosi könyvtar /Ro-_ viczky-u.l./ 9-7.- Akadémia könyvtára /Akadémia-u.2./ tudományos kutatók szánara 9-1, a nagyközönség szamara 3-7.- Orsz-tgos Széchenyi könyvtár /Muzeum-krt.14-16./ 9-2.- Statisztikai könyvtár /Keleti Károly-u.5-7./ 9- 2 és 3-6.- Technológiai könyvtár /József-krt 0 6./ 9-1 és 5-8.- Ipar­művészeti könyvtár /dlői-ut 33./ 9-1/2 2»- M e ző ö azdasagi szakkönyvtár /Varosliget, Széchenyi-sziget./ 10-1/2 2 a- Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára /lda-u.5./ 8-12 és 2-5.- Egyetemi könyvtár /Ferenciek-tere 5./ 8- 8.- ?, Nyitvalevő kiálli tások: Országgyűlési Múzeum' • /Orsz gháza,XVII c . ..:apu a / 1914-1924. tiz év politikai története 9-1/2 2 0 ~ Szépmüvészeti Múzeum /Apéna-ut 41./ egyiptomi gyűjtemények kiallitása 9- 1/2 2«- Műcsarnok /Hősök--tere,/ 9-1/2 2.- Műterem /Kossuth Lajos-u.12./ özv. Lyka Döménó sz,báró Podmaniczky Elma gyűjteményes kiallitása 10-6.­jíamás Galéria /Akadémia-u,8./ 10-6.- N e mzeti^Szalon /krzsébet-tér./9-5„­Szentiöldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinricb Ist^án-ut 3-5./ 9-12 és 3-5.-­Mrnst Múzeum /líagymezó'-u 3 8./ 10-6.- Országos Magyar Iparművészeti Tár­sulat állandó mintakiállitása /Maria V a léria-u,12./ 9-2.- Baross Női Tábor /Muzeum-u.17./ 9-l/2 2.- /MOT/,­ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ^­r A VI LnGHiiBORU NAPL ÓJÁBÓL,..Csoflika János, volt nagyváradi 4, honvéd­gyuiogo zxodueii népf olkolő .1914-. november 17-én a mezői aborc v örnyéki , Kiczera hegy ellen intézett támadás alkalmával kimagaslóan bátor és /j hősies magatartást tanúsított,, Az előnyomulás folyamán első volt, alti / parancsnoka szavára a legsűrűbb golyózáporban előretört. Bajtársait ma­•fiZ- gyarc-s lendületre buzdította, s jó példaadásával a le g jobb hat ássál volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom