Magyar Országos Tudósító, 1933. július/1

1933-07-01 [080]

.. %. H I R E K -OLCSÓ mJTJKÁSHETI JEGYEK ÉLETBELÉPTETÉSE. A n. kir . kcr cs ácdelenügyi ni_ niszter a kereskedelmi és ipari rvu.nl: ás oknak /ipar ossegédek, tanoncok, napszámosok/ a nunkaholyre való utazását ncgkönnyitendö, az eddig örvény­ben lövő, a naptári hétnek *nind a hőt napjára érvényes munkásáét 1 j egye t, a hétnek négy napjára érvényes kor1átolt nunkáshet i.1 egyet és az egyhónapi .időtartanon belül, báriáikor munkakoresés céljára felhasználható 10 lapos nunkr'.s rien e t jegy füzet ek változatlan további őrvónybenhagyása mellett "hétfőtől szonbat estig érvényes nunkáshetijegy" cin alatt július 10.-én kezdődő érvénnyel a hétnek hétfő-szonbat napjain egy-egy menettérti uta­zásra jogosító, mérsékelt áru uj nunkáshetijegynen rendszeresítését en­gedélyezte. Ez az uj nunkáshetijegynen az eddigi hétnapos nunkás hetijegy­nél lényegesen olcsóbb. A szóbanlévő nunkáshetijegyek kiszolgáltatásáért a lakóhely 'szerinti állonásf őnökséghez kell fordulni ./110T/B . BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ. A volt ns, és kir. szatnárnénetxi 5, gyalogezred tisztikara rend-s havi összejcvecolét július 5,-án, hétfőn ősbe 8 érckor tartja, c.z I. ralota-tér 5. szán a lat'; l'vő Bagy ikné-f éle vendéglő kert­helyis ég éb en. /\\ 0 T/B . í r o d o m o : Fenti hir szivesközlését tisztelettel kéri a t. Szerkesztőségektől N é in e t h Inre a MOT felelős s zorke sz t b j e. —-1' R 0 D 0 11 0 : Hé o z e y • Péter rendőrtanácsos, a rendőri sajtó iroda vezetője kéri a t. Szerkesztőségeket, hogy a július hónapra esedékes 5-5 pengős telefonhozzájárulá­si dijakat hozzá minél előbb eljuttatni legyenek szí­vesek . 'RSND'JRSÉI? BETÖRÉS!* Szombüra virradó éjjel a Bartók Sándor-féle vajkereskedés Fod­naniczky-utca 75 szán alatt lévő üzlethelyiségébe ismeret len tettesek betörte' a páncélszekrényt megfúrták és 5200 penge készpénzt vittek el, A rendőrség nyomozást indított a betörők kézrekeritéséra. /HOT/H, BEla'á.SETT A LAKÁSBAN, Szombaton hajnaibian a Z a por-utca 75.- számú ház egyik lakásából füst.tódult ki. A tűzoltókat h Ívták a tüzet eloltani, akik rövid munka^után el is oltották a tüzet. I.Iikor bementek a lakásba, kiderült, hogy a lakás bérlője, I 1 1 y é s József 54 éves nyomdai nunkás bennégett az agyban, A tuz valoszinüleg eldobott gyufától keletkezett. Az ügy körülményei­nek tisztázására nyomozás indult ,/lIOT/H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom