Magyar Országos Tudósító, 1930. október/2

1930-10-29 [047]

—-HALÁLOZÁS. *i ?. \.s-x* a \> tíut Zsigmond y. Géza ny. miniszteri tanácsos a fővárosi közmunkák tanácsának tagja, a Budapesti Korcsolyázó Egylet igazgatója szerdán hajnalban 77 éves korában meghalt. Temetése szombaton délután három órakor lesz a Kerepesi-temető halottasházóban az ág. evangélikus egyház szertartása szerint. /MOT/B. KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI HÍREK. A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT VÁLASZTÁSI GYŰLÉSEI OBUDAN. A Szociáldemok­rata Párt községi frakciója nagy lendülettel kezdte meg vá­lasztási agitációját az egyes kerületekben. Óbudán a Selmoci-uti Munkás­otthon helyiségében tartott tömeggyülésen vette kezdetét az agitáció, A gyűlés szónokai Propper Sándor, Büchler József és Kunz Pálné törvény­hatósági bizottsági tagok voltak, Óbuda-Újlakon a Zsigmond-utca 80 számú házban lévő vendéglőben Bresztovszky Ede törvényhatósági bizott­sági tag tartott beszámolót. A Lőpormalom-dülő lakosai a •?zentendyrei­uti vendéglő helyiségében tartottak választói gyűlést. Itt Bresztovszky Ede és Schnur Pál törvény ha t ü sági bizottsági tagok beszéltek, A ffestvér­hegy lakosai a Perényi-tuon tartottak választói gyűlést, ahol Bresz­tovszky Ede és Büchler József fejtették kx a napirendet. /MOT/B. SZOCIÁLDEMOKRATA VALASZTOI GYŰLÉSEK A HEGYVIDÉKI KERÜLETBEN. A hegy­vidéki kerületben a szociáldemokrata frakció élénk tevékenységet fejt ki. Eddig nógy választói gyűlést is tartottak a körletben, mégpedig a Hideg­kúti-uton, a Svábhegyen es a Kékgolyöutcában. A gyűlések szónokai; Kóthly Anna, Bochtler Péter ? Katona Sámuel bizottsági tagok és Miilók Sándor a "Villamos" szerkesztője voltak. /MOT/B. ---A KERESZTÉNY KÖZSÉGI FART KERÜLETI GYŰLÉSEI, A Keresztény Községi Pártpovomber 9-én délután 5 órakor Á;H# : X**^*ÍCI a XI. választókerü­letben gyűlést tart. A gyűlés helye a kelenföldi leányiskola, a kelen­földi pályaudvarral szembon. Szónokok: Dr. Wolff Károly^dr. Toperczer Akosné. November 16-án a II. választókerület a Budai Vigadóban délelőtt 11 órakor pártnaggyülóst tart. Szónokok: dr. Wolff Károly, Ekr. Ernszt Sándor, dr. Csilléry András es helyi bizottsági tagok. A VIII. válasz­tókerület november 9-én délelőtt 11 órakor a Mária-utca 30 számú ház­ban^, párt helyiségében, - délután 4 órakor pedig a Kálvária-tér 22 számú házban levő pártholy is égben tart pártgyülést. Szónokok: dr. Wolff Károly, dr. Ernszt Sándor és dr. Csilléry András. A XIV. választókerü­let november 9-én délelőtt 11 órakor a Glória moziban tart pártgyülést. November 23-án délelőtt 11_ órakot naggyülóst tart a párt a zuglói kul­túrházban /:Thököly-ut 56.:/. Mindkét gyűlés szónokai; dr. Wolff Károly, dr. Ernszt Sándor és dr. Csilléry András. /MOT/B. A VI, KERÜLETI KSRaSZTENY KÖZSÉGI PART 30-an, csütörtökön este 8 óra­kor körzeti gyűlést tart Podmanic zky-utca 91 számú párthelyiségében. A gyülős szónokai: Minisoh Jenő és Batár József, /MOT/B. VI. KERÜLETI KER SZTENY KÖZSÉGI PART november 16-án délelőtt 11 óra­| kor Fodmaniczky-utca 45, a MOVE helyiségében pártgyűlést tart. /MOT/B, l A 1 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom