Napi Hírek, 1938. november/1

1938-11-05 [0429]

0 Vi/Vi § A Magyar Távirati Iroda jelanti: , , , Az 1938; XVIII, törvénycikkben foglalt felhatalmazás alap­ján kibocsajtott 4950/1938 M.E. sz, rendelet a napilapok kivételével az ország területén megjelenő valamennyi időszaki lap és hirlaptudósitó uiság további megjelenését miniszterelnöki engedélyhez kötötte, A törvény rendel­kezései alapián benyújtott mintegy 1100 kérelem elbirálása megkezdődött és a miniszterelnök a mai napig 273 időszaki lap, illetőleg hirlaptudésitó újság további megjelenését engedélyezte. 45 kérelmet pedig elutasított. Azok az időszaki lapok és hirlaptudósitó újságok, amelyek­re vonatkozólag a további megjelenés engedélyezése iránti kérelaa elutasit­tatott, a 7900/1938 M.E. sz. rendelet l.§-a alapján haladéktalanul megszűn­nek. Az elutasitó határozat következtében tehát megszűrnek a következő időszaki lapok: Társadalmunk /kiadója Grosz Ferike, felelős szerkesztője dr, '.Klár Zoltán/, Pesti Futár /kiadója Nádas Sándor, felelős szerkesztője Nádas Sándor/, Politika /kiadója Fodor Lajos, felelős szerkesztője Fodor Lajos/, Heti Hirek /kiadója Hangay Sándor, felelős szerkesztője Hangay Sándor/, Pesti Szemle /kiadója Herczeg Kálmán, felelős szerkesztője Herczeg Kálmán/, Csütörtök /kiadója Lengyel István, felelős szerkesztője Lengyel István/, Demokrata Újság /kiadója Nemes Ákos Kálmán, felelős szerkesztője Nemes Akss K/ Hirdetési Uiság /kiadója Guthy György, felelős szeri© sztője Guthy György/, Pesti City /kiadója Vécsei Miklós, felelős szerkesztője Vécsei Miklós/ Uj Magyarország /kiadója Hajnal Pál, felelős szerkesztője Hajnal Pál/, Budapester Montagszeitung /kiadója ózv.Büchler Vilmosné, felelős szerkesz­tője -büchler Vilmos/, Uj . /kiadója Petyke Mihály, felelős szerkesztője Petyke Mihály/, Uj Hirek /kiadója Fodor Jenő, felelős szerkesztője Fodor Jenő/, A Bank /kiadója Radnóti József, felelős szerkesztője Radnóti József/, Gazdasági Világ /kiadója Kármán Aladár, felelős szerkesztője Kármán Alddár/, Magyar Közélet /kiadója Lukács Elemér, felelős szerkesztője Lukács Elemér,/ Ost Kurir /kiadója Béitessy Imre. felelős szerkesztője Békessy Imre/, a^ltalános Szeszipari Közlöny /kiadója Goldfinger Gábor, felelős szerkesz­tője Goldfinger Gábor/, Szikviz Ipar /kiadója Süsz Ödön, felelős szerkesztője Süsz Ödön/, Magyar Lloyd /kiadóm özvegy Nemes Lászlóné, felelős szerkesztője özv.Nemes &x Lászloné/, Műsoros^Revue /kiadója Szedő Béla, felelős szerkesztője Szedő Imre/, pénzvilág /kiadója özvegy Róna Laiosné, felelős szerkesztője özv.Róna Lajesné/ Magyar Faipar és FakeresKedelem /kiadója Halász Ferenc, felelős szerkesztője Halász Ferenc/, A Rosta /kiadója Biró Imre Boldizsár, felelős szerkesztője Biró Imre Boldizsár^ A Magyar Iparos /kiadója Jókay-Szilágyi Miklós, felelős szerkesztője Jókay­Szilágyi Miklós/, Országos Mezőgazdasági Közlöny /kiadója Korniss Emil, felelés szerkesztője Glasner Géza/, Magyar Édesipar /kiadója dr. Róth Pál, felelős szerkesztője dr. Róth Pál/, • Pester Handels zeitung /kiadója dr. Strasser József, felelős szerkesztője dr, Strasser József/, A Versenylap /kiadója Föld Aurél, felelős szerkesztője 1 • m Markovits István/, Divatszemle /kiadója Rosenberg Frigyes, felelős szerkesztője Rosenberg Frigye^ ^ /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom